Lietuvių keliais į Sankt Peterburgą

Parengė  Dalia Poškienė

Nuaidėjo jubiliejinės Dainų šventės aidai, nuskambėjo, nuvilnijo per Pasaulį Tautiška giesmė

Dainavo, šoko Lietuva… skambėjo lietuviškas žodis, plaikstosi trispalvė…  Švenčiame mūsų Nepriklausomos valstybės šimtmetį.

O koks gi kelias iki Vasario 16-osios? O kiek metų, kiek aštriabriaunių  kliūčių teko įveikti? Ar mename tuos, kurie siekė mokslo, kurie kūrė, kurie puoselėjo meilę gimtajai kalbai, savo tėvynei?

Daugiau skaitykite >>

Publikuota „Lietuvos aidas“, 2018 m. liepos 14–16 d. Nr. 151-3 (13 424-6)