D.Akstiną sveikina draugijos nariai - žurnalistė Perpetua Dumšienė, pirm., LŽS narė Dalia Poškienė ir Juozas Rimkus. Nuotr prie D.Akstino - Snieguoklė Jurskytė

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“ – dviems kauniečiams!

2011-aisiais metais, minint rašytojos, Steigiamojo Seimo narės, visuomenės ir politikos veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-ąsias gimimo metines, LR Seimo apdovanojimą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“ įsteigė Seimo valdyba.

Šiais metais jau aštuntą kartą organizuotas toks renginys, kuris vyko Panevėžio bendruomenių rūmuose. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos pirmininkas žurnalistas, rašytojas, leidėjas, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras Stasys Kašauskas pasveikino visus gausiai susirinkusius. Laureatus pristatė renginio vedėjas Laimutis Sėdžius (scenarijaus autorė Vitalija Vasiliauskaitė) Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalius ir liudijimus laureatams įteikė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas. Kaip sveikinimo kalboje paminėjo LR Seimo pirmininkas, – šiais metais apdovanojamas jau 154-asis šviesuolis. Už pasiaukojamą darbą Valstybės labui, tarnystę Lietuvai iš 40 pateiktų kandidatų atrinkta 16. Anot Seimo pirmininko, jie yra nedidelė dalis aktyvių ir pilietiškų Lietuvos žmonių, gerus darbus darančių tyliai, savo veikla įkvepiančių kitus. Tai jie skatina bendruomenių kūrimąsi ir jų iniciatyvą ir lyderiais tapę už ryžtą, drąsą,

Nominacijoje už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą įteiktas filologei Irenai Andrukaitienei, redaktorei Nomedai Simėnienei, girininkui Jonui Mačiuliui, ir istorikui Vykintui Vaitkevičiui.

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje apdovanotos visuomenininkės Emilija Brajinskienė ir Irena Rudzinskienė, kultūrologas Dominikas Petras Akstinas ir rašytojas Juozas Šikšnelis.

D.Akstiną sveikina draugijos nariai - žurnalistė Perpetua Dumšienė, pirm., LŽS narė Dalia Poškienė ir Juozas Rimkus. Nuotr prie D.Akstino - Snieguoklė Jurskytė
D. Akstiną sveikina draugijos nariai – žurnalistė Perpetua Dumšienė, pirm., LŽS narė Dalia Poškienė ir Juozas Rimkus. Nuotr. prie D. Akstino – Snieguolė Jurskytė.

D. P. Akstino kandidatūrą pelnytam įvertinimui pateikė XXVII knygos mėgėjų draugija. Neatlygintina veikla, istorinės atminties saugojimas ir puoselėjimas, parodų organizavimas, kiti darbai, skirti laisvos spaudos kūrėjams ir platintojams, darbas pogrindžio spaustuvėje “ab“, Alfonso Jurskio atminimo įprasminimas, muziejaus-galerijos įkūrimas Karūžiškėje – nesuskaičiuojami darbai, tarnystė laisvojo žodžio žmonėms, surinkti rinkiniai – dovana Lietuvai ir jos žmonėms. Jis – ilgus metus rizikuodamas laisve, ne tik dirbo pogrindžio spaudoje, bet buvo ir vienas iš Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjų. Iš daugelio kolekcinių rinkinių vertingą dovaną rezistencinio paveldo „Atmintis“ archyvą padovanojo Kauno apskrities viešajai bibliotekai.

Džiaugiamės ir sveikiname Dominiką Petrą Akstiną, didžiuojamės kad tai antrasis Draugijos narys, apdovanotas garbingu medaliu. (2014 metais tokį apdovanojimą pelnė žurnalistas Gediminas Zemlickas).

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą, apdovanoti rašytoja Gintarė Adomaitytė, visuomenininkas Algirdas Gluodas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jovita Mišeikienė ir asociacija „Visuomeninė Rasų kapinių draugija“.

Apdovanojimą už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes, pelnė rašytojas Stanislovas Abromavičius, redaktorė Silvija Peleckienė, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas, visuomenininkė Klementina Birutė Vosylytė.

Rašytoją Stanislovą Abromavičių – Laisvės kovotojų, tremties vaikų ir tremtinių likimų įprasmintoją, knygų „Tremties vaikai“ D.I – 4 ir „Vaikystė Sibiro toliuose“ sudarytoją, straipsnių savaitraštyje „Tremtinys“ autorių apdovanojimui pateikė Lietuvos rašytojų sąjunga. S.Abromavičius įvertintas už unikalų ir ypač aktualų darbą, kurio niekas kitas dar nebuvo daręs.

Rašytoją pelnyto apdovanojimo proga sveikina ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.

Koncertavo operos solistas Liudas Mikalauskas, koncertmeisteris Vytautas Lukočius, Panevėžio muzikinio teatro choras (vadovas Algirdas Viesulas) ir pučiamųjų orkestras „Panevėžio garsas“ (vadovas Martynas Bražas).Gabrielės Petkevičaitę-Bitę scenoje įkūnijo Panevėžio teatro „Menas“ aktorė Jolanta Bicanė.

Panevėžio apskriteis Ganrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Panevėžio apskriteis Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje

Svečiai iš visos Lietuvos, atvykę į atminimo medalio įteikimo ceremoniją, dalyvavo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės pagerbime Kristaus Karaliaus katedros kapinėse, apsilankė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir Juozo Balčikonio gimnazijoje.

Parengė Dalia Poškienė  

medalio Tarnaukite Lietuvai nominantai - Draugijos nariai žurnalistas Gediminas Zemlickas ir Dominikas Petras Akstinas
Medalio „Tarnaukite Lietuvai“ nominantai – Draugijos nariai žurnalistas Gediminas Zemlickas ir Dominikas Petras Akstinas
G.Petkevičaitės-Bitės kapas Panevėžio senosiose kapinėse
G. Petkevičaitės-Bitės kapas Panevėžio senosiose kapinėse

Dominikas Petras Akstinas