S.Šamborskis su sventės dalyviais Zomcineje

Poezijos pavasarėlis Anzelmo Matučio gimtinėje

Poezijos pavasarėlis Anzelmo Matučio gimtinėje Zimčinėje
24-oji Vaikų knygos šventė

Anzelmo Matučio gimtinė Zomčinėje suklego vaikų krykštavimu… Dulkėtu vieškeliu iš Punsko valčiaus Vidugirių mokyklos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Kauno rajono ir miesto riedėjo autobusai. Lydimi mokytojų į tradicinę tarptautinę 24 Vaikų knygos šventę rinkosi jaunieji poetai, konkurso, skirto Vietovardžių metams laureatai. Ir ne tik jaunieji kūrėjai būrėsi Jono Lanausko nepaprastai išpuoselėtoje sodyboje. Į šventę atvyko poetės Zita Gaižauskaitė, prof. Jūratė Jankauskienė, Vida Bubnienė, visų 24 vaikų švenčių dalyvis, globėjas rašytojas Laimonas Inis. Dalyvavo ir kūrybą vaikams skaitė Ramutė Bidvienė, Irena Makauskienė, Jonas Montvila ir kiti.
Šventę nominavo konkurso „Moksleivių kūryba. Pasitinkant Vietovardžių metus“ knygelė, iliustruota Karaliaučiaus ir Kauno miesto vaikų iš V. Kudirkos progimnazijos, Karmėlavos Balio Buračo ir Kauno m. Juozo Grušo dailės gimnazijų vaikų piešiniais. Gausiomis rėmėjų dovanomis, diplomais pasveikinti konkurso laureatai. Pagrindinis prizas skirtas Aidui Šverčiauskui iš Marijampolės Mokolų progimnazijos už eilėraštį “Keisti vietovarddžiai”. Pasveikinti Vidugirių pagrindinės mokyklos, Garliavos Jonučių progimnazijos, Ilgliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos jaunieji kūrėjai. Apie Sūduvos krašto vietvardžius ir pavadinimų kilmę šventės dalyviams pasakojo istorikas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys Kęstutis Subačius. Apie Mažosios Lietuvos kaimų ir kaimelių pavadinimus, apie ten gyvenusius ir gyvenančius lietuvius kalbėjo Kaliningrado lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis
Jau šešti metai šventėje dalyvauja Sigitos šeimynos vaikai. Mamų mama Sigita Džiaugienė šiais metais atlydėjo net 15 gausios, bet labai darnios šeimos narius, Jie šventei parengė savo piešinių, rankdarbių parodą, kurią parengti padėjo, juos globojo LUMA Kauno skyrius. Pirmininkė dr. Audronė Jurevičiūtė ir dailininkė Rimutė Balnienė ne tik rengė parodą, bet ir talkino šventės organizatoriams.
Literatūrinį montažą šventei paruošė Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos moksleiviai.
Šventės organizatoriai – Pasaulio lietuvių centras, XXVII Knygos mėgėjų draugija, LUMA Kauno skyrius rūpinosi, kad šventė būtų įsimintina visiems, mylintiems knygą, ją puoselėjantiems, besidomintiems Lietuvos istorija, kultūra.
Poezijos pavasario sumanytojas Valdas Kubilius, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, LUMA prezidentė padėkojo Kauno rajono Merui Valerijui Makūnui, Kauno miesto savivaldybės administracijai, UAB Lakona Generaliniaim direktoriui Kęstučiui Puidokui, UAB „Naujasis Nevėžis“, LR Seimo nariams Andriui Kupčinskui, Aušrai Papirtienei, Kauno Europe direct vadovei Dianai Lukoševičiūtei-Burneikienei, Marijampolės savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriui už dovanas, prizus ir Matučio gimtinės puoselėtojams Igliaukos seniūnui.
Šventės svečiai dar aplankė Skulptūrų parke A. Matučiui pasodintą ąžuolą, apibėgiojo gėlynus ir tradiciškai atsiminimui pozavo ant lieptelio…
Iki naujų susitikimų kitąmet – atsisveikininat vieni kitiems linkėjo ir mokytojai, ir vaikai, ir šventės svečiai.
O gausus būrys kauniečių aplankė Beatričės Kleizaitės-Vasaris Menų galeriją Marijampolėje. Svečiuose pas paveikslus, toje neįkainojamoje meno šventovėje, ekskursijoje prisiminti iškiliausi lietuvių dailininkai, jų kūryba išeivijoje ir pagerbta mecenatė Beatričė Kleizaitė-Vasaris.
Grižome į Kauną pakylėti, nešini nauja knygele, džiaugdamiesi, palydėti į vasarą, kuri kviečia aplankyti Vaikų literatūros muziejų ir naująją parodą, į susitikimus su knyga.

Parengė
Dalia Poškienė

Ant tiltelio Subaciuas, Kubilius, L.Inis su viesnia is Marijampolės sav. Su Sigitos šeimyna Su naujaja knygele kazlų Rūdos mokiniai S.Šamborskis su sventės dalyviais Zomcineje Prie paminklo Tautai it Kalbai IMG_1971 IMG_1963