img924

Į vasarą su knyga

Saulėtą birželio rytą į „pasakų namą“ – Vaikų literatūros muziejų susirinko mažieji kauniečiai – vaikų darželių ugdytiniai, Sigitos šeimynos vaikai, Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) Kauno skyriaus narės. Susirinko į vasaros su knyga palydas. O svarbiausia – susitikti su naująja Prelato, prof. Vytauto Stepono Vaičiūno knyga „Nykštuko ir jo draugų nuotykiai“. Gražiai iliustruotą eilėraščių knygelę išleido Pasaulio lietuvių centras. Jo vadovas Valdas Kubilius papasakojo apie Prelato kūrybą suaugusiems ir vaikams, apie Jo kilnią misiją ir darbą Vytauto Didžiojo Universitete. Pats autorius skaitė eilėraščius, kalbėjosi su mažaisiais. Šio taip vadinamo „pasakų namo“ vadovė Daiva Šarkanauskaitė kalbino svečius, papasakojo apie muziejuje veikiančią Kaligrafijos darbų parodą, skirtą Vietovardžių metams. Jos kūrėjai – moksleiviai iš V.Kudirkos progimnazijos, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos, Juozo Grušo dailės gimnazijos ir kitų mokyklų. Šie darbai papuošė Tarptautinio poezijos pavasarėlio – XXIV vaikų knygos šventės, vykusios A.Matučio gimtinėje Zomčinėje, vaikų kūrybos knygelę. Apie šventę ir eikėraščių konkursą, apie šventės geradarius papasakojo LUMA prezidentė Dalia Poškienė. Šventės dalyviams – Sigitos Džiaugienės šeimynos vaikams Kauno miesto savivaldybės dovanas įteikė Birutė Pokštienė.

Rytmetį nuskaidrino ir patys vaikai, jau pramokę skaityti – skaitė eiles ir klausėsi LUMA narės, poetės prof. Jūratės Jankauskienės muzikos ir dainelių.

Neprailgo kelionė su „Nykštuku ir jo draugais“, nes autorius Prelatas Steponas Vytautas Vaičiūnas, pirmą kartą bendravęs su tokia mažųjų skaitytojų gausa, taip įtaigiai kalbėjosi su vaikais, kad visi, lydimi auklėtojų, mokytojų, pažadėjo sugrįžti į vasarą su knyga muziejuje.

Tai jau tradicija, kai kasmet į tokias palydas Maironio lietuvių lliteratūros muziejaus Vaikų literatūros skyrių pakviečia muziejaus vadovė, LUMA Kauno skyrius ir XXVII knygos mėgėjų draugija.

Dalia Poškienė

img924