IŠ XXVII KNYGOS MĖGĖJŲ DRAUGIJOS ISTORIJOS

IŠ XXVII KNYGOS MĖGĖJŲ DRAUGIJOS ISTORIJOS

Pirmieji dokumentai apie bibliofilinę organizaciją, veikusią 1930–1940 m. Kaune, saugojami Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.Bibliotekos F89 yra 264 vienetai, 1930–1940 m. rankraščių, dokumentų, spaudinių lietuvių, rusų, anglų, prancūzų, lenkų, estų, latvių, vokiečių kalbomis. Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka)

Knygos mėgėjų draugijos įsteigimo ir veiklos 1930–1940 m. dokumentai: įstatai, jų įvairūs pirminių projektų variantai; 1933 m. reguliaminas; nariai ir jų tarpusavio 1931–1939 m. susirašinėjimas; priėmimų į narius medžiaga (pareiškimai prašančiųjų priimti į narius, pateisinimai dėl nedalyvavimo susirinkimuose ir pan.); valdybos narių fotografijos. – Draugijos visuotinių susirinkimų protokolai, leidimai (policijos) pravesti visuotinius susirinkimus; nario mokesčių rinkimo sąrašai; knygų leidėjų savininkų sąrašai, laikraščių iškarpos. – Draugijos valdybos posėdžių 1930–1940 m. protokolai ir medžiaga jiems; draugijos leidiniai ir medžiaga jiems; paruošti straipsniai įvairiomis temomis, susijusiomis su knygos istorija Lietuvoje. – Medžiaga apie draugijos dalyvavimą knygų parodose. – Draugijos administraciniai ir ūkiniai popieriai.

Minint Draugijos įkūrimo 90-metį, Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka parodą rengs ir pristatys visuomenei 2021 metais.

Į 2021-uosius perkeliama ir parodų Nacionaliniame M.K. Čiurlionio muziejuje bei Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senosios knygos ekspozicijos lankymas. Parodų rengėjai – Alma Braziūnienė (LMAB), Violeta Karmalavičienė – M.K. Čiurlionio muziejaus bibliotekos vadovė, Draugijos narys, KAVB vyr. bibliotekininkas.

Draugijos nariai, Lietuvos viešosios, mokslinės bibliotekos, bibliofilai, knygotyrininkai, bibliofilai parengė įdomių ir vertingų straipsnių naujajam, septintajam Metraščio tomui. Daugelis jų bis publikuojami pirmą kartą.

Kaip ir daugelis renginių viešosiose erdvėse, taip ir pirmoji konferencija, skirta XXVII knygos mėgėjų draugijos 90-mečio įkūrimui, perkeliami į virtualią erdvę.

Draugijos svetainėje www.27knygosmegejai.lt susipažinkime su skelbiama medžiaga, nuorodomis ir tikėkime, kad po 90 metų, kai pirmą kartą 1921 metų sausio 27 dieną buvo sušauktas pirmasis visuotinis XXVII knygos mėgėjų draugijos susirinkimas, susitiksime 2021 metais.

Dėkojame atkurtosios draugijos nariams, kolegoms, bibliotekų ir muziejų darbuotojams, knygiams ir visiems, kurie buvote, esate ir tikime – būsite su pirmeiviais, kurių tikslas buvo „kultivuoti dailiąją knygą ir plėsti jos pamėgimą Lietuvoje“, tyrinėti “… > Lietuvos knygos istoriją“.

Draugijos valdybos vardu
Pirmininkė Dalia Poškienė