Jurgis Šaulys

saulys_jurgis_su_dukra_20a_1p_cdm_M-2-6-4_1

Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, diplomatas, 1918 m. Vasario 16-osios akto signataras Jurgis Šaulys (1879 05 05 Balsėnuose, Švėkšnos vlsč. – 1948 10 18 Lugano, Šveicarija) į XXVII knygos mėgėjų draugiją buvo priimtas 1935 05 27, bet formaliai Draugijos nariu buvo laikomas tik nuo 1936 01 27, kai jo priėmimą patvirtino Draugijos visuotinis susirinkimas. Dėl to formalumo Jurgis Šaulys, tuo metu Lietuvos įgaliotasis pasiuntinys Vokietijoje, iš karto negavo prašomų Draugijos įstatų bei metraščio pirmo tomo, o gavus prašyta susimokėti. Tas nesusipratimas bei didelis užimtumas, gyvenimas užsienyje paskatino J. Šaulį jau po poros mėnesių nuo oficialaus priėmimo parašyti pareiškimą dėl išstojimo iš draugijos ir jis buvo patenkintas. Jurgis Šaulys Berlyne buvo sukaupęs didelę asmeninę biblioteką, kuri domino XXVII knygos mėgėjų draugijos narius. Jos likimas lieka neaiškus.
J. Šaulys dar iki Nepriklausomybės bendradarbiavo įvairiuose periodiniuose leidiniuose: „Tėvynės sarge“, „Varpe“, „Žinyčioje“, „Darbininkų balse“, „Drauge“, „Gazeta Wilenska“, redagavo „Naująją gadynę“, „Skardą“, „Žariją“, „Varpą“ (1903-1904), „Ūkininką“ (1904–1905), o grįžęs į Lietuvą 1912–1915 m. dirbo Vilniaus žemės banke bei įsitraukė į Lietuvių mokslo draugijos, Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti, buvo Lietuvos Tarybos narys ir jos generalinis sekretorius bei pasirašė Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės aktą. Nepriklausomoje Lietuvoje įsitraukė į „Lietuvos aido“ darbą, organizavo laikraščių „Klaipėdos žinios“, „Lietuvos keleivis“, „Memeler Zeitung“ leidybą. Netrukus pradėjo diplomatinę veiklą, buvo Lietuvos nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Vokietijoje (1918–1919, 1931–1938), taip pat dirbo diplomatinėje tarnyboje Vatikane (1927–1931), Lenkijoje (1938–1939), ėjo Lietuvos diplomatinės tarnybos šefo pareigas 1941–1945 m.

Apdovanojimai:
Vytauto Didžiojo 2 laipsnio (1934), Gedimino 1 laipsnio (1938) ordinai.

Literatūra apie J. Šaulį:
Jurgio Šaulio publicistikos bibliografija // Jurgio Šaulio literatūrinė publicistika (1899 – 1917): baigiamasis magistro darbas / Dainora Kaniavienė; Vadovė prof. Roma Bončkutė. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių literatūros katedra, 2014, p. 82-92.
Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis Šaulys: demokratas, valstybininkas, diplomatas / Vytautas Plečkaitis. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015: [p. 259–263: „Bibliofilo Jurgio Šaulio palikimo pėdsakais“, apie jo asmeninę biblioteką].
XXVII knygos mėgėjai (1930–1940): narystė, santykiai, atmosfera / Alma Braziūnienė // Knygotyra. – 2021, Vol. 76, p. 191.
Keturi iš dvidešimties … Jurgis Šaulys // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 134-137.
Mano dienynas / Jurgis Šaulys; [sudarė, komentarus ir rodykles parengė Vilma Bukaitė]. – Vilnius: Lietuvos nacionalins muziejus, 2022.

Iliustracijos:
Jurgis Šaulys su dukra. Kaunas. XX a. pirma pusė. ČDM M 2-6-4/1.
Augustinas Gricius, Juozas Tumas Vaižgantas, Jurgis Šaulys. Kaunas. 1928. MLLM RMM ĮK 8052.

saulys_jurgis_su_vaizgantu_ir_aug_griciumi_1928_kaunas_mllm_RMM_IK_8052