Artūras Šablauskas

šablauskas_arturas_staniulis_staniuliene_02

Lietuvos kariuomenės karininkas, kapitonas Artūras Šablauskas (1963 11 30 Vytėnuose, Kauno raj. – 2006 07 31 Kaune) buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos iniciatyvinėje grupėje, priimtas į draugiją 1993, bet jau 1994 išstojo dėl karinės tarnybos reikalų.
Mokėsi Linkuvos aštuonmetėje mokykloje, baigė Kauno miškų technikumą. 1983–1985 tarnavo sovietinėje armijoje. Savo karinę karjerą A.Šablauskas pradėjo tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, aktyviai dalyvavo visuose svarbiausiuose mūsų jaunos valstybės ir kariuomenės įvykiuose, 1991 06 14 prisiekė Lietuvos Respublikai. 1997 baigė Lietuvos karo akademijos I pakopą. Profesinę karo tarnybą kpt. A.Šablauskas pradėjo 1992 10 05 SKAT Kauno rinktinės 234 kuopos kuopininku. 1992 07 21 jam suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis. 1993 12 18 paskirtas 234 kuopos vadu, 1994 06 01 – 233 kuopos vadu. Nuo 1994 08 22 iki 1995 03 01 dalyvavo pirmojoje Lietuvos kariuomenės taikos palaikymo misijoje Kroatijoje, LITPLA–1 būrio sudėtyje. 1995 03 22 paskirtas 224 kuopos vadu. 1998 02 03 A.Šablauskui suteiktas pirmasis karininko laipsnis. 2001 04 12 perkeltas į Dariaus ir Girėno apygardos 2–osios rinktinės štabo S2 skyrių, kuriame tarnavo iki mirties. Kpt. A.Šablauskas buvo pareigingas rinktinės karys. Už uolią ir iniciatyvią tarnybą buvo ne kartą skatintas, apdovanotas Lietuvos, Danijos, Jungtinių Tautų medaliais, padėkos, garbės raštais. Karininkas turėjo didelę tarnybos patirtį, buvo mėgiamas ir gerbiamas, jo užsispyrimas ir valia – pavyzdys rinktinės savanoriams ir tarnybos draugams.

Parengta pagal:
Artūras Šablauskas: [nekrologas] // Savanoris. – 2006 rugpj. 31 (Nr. 8), p.7.

Iliustr.:
Nuotraukoje iš kairės Artūras Šablauskas, Vidmantas Staniulis. Kaunas, Vidmanto Staniulio knygynas. XX a. 10 deš.
Nuotraukoje pirmas iš kairės Artūras Šablauskas, jo lydintis karys, Vidmantas Staniulis, Danutė Staniulienė. Kaunas. XX a. 10 deš.

šablauskas_arturas_staniulis_01