Magdalena Avietėnaitė

avietenaite_magdalena_1934_ktu_a151_atv_173
Magdalena Avietėnaitė, 1934 m.

Lietuvos diplomatė, žurnalistė, visuomenės veikėja Magdalena Avietėnaitė (1892 12 22 Brazave, Kalvarijos valsčius, Marijampolės apskritis – 1984 08 13 Putname, Konektikuto valstija, JAV) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimta 1937 m., joje turėjo dvyliktą numerį. Magdalena Avietėnaitė pagelbėjo Draugijai rengiantis 1937 Paryžiaus parodai, kurioje buvo pristatytas ir premijuotas pagrindiniu prizu garsusis draugijos leidinys, iliustruotas Viktoro Petravičiaus, „Gulbė karaliaus pati“. M. Avietėnaitė buvo 1937 m. Paryžiaus parodos lietuvių paviljonui rengti komiteto pirmininkė, taip pat prisidėjo prie Niujorko pasaulinės parodos 1939 m. rengimo, organizavo Lietuvos skautų parodas užsienyje, kaip Lietuvos skautų užsienio dalies vedėja. Turėjo sukaupusi turtingą biblioteką, kurios likimas nežinomas.
M. Avietėnaitė 1920–1940 m. dirbo įvairiose pareigose Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, 1924–1926 m. buvo Lietuvos telegramų agentūros Elta vedėja, po to Spaudos biuro viršininke, Spaudos ir informacijos departamento direktore. 1940–1944 m. dirbo Vilniaus universitete, dėstė anglų kalbą. Po karo pasitraukė į Vokietiją, po to į JAV. Palaidota Putnamo vienuolyno kapinėse.

Apdovanojimai:
Gedimino 3-ojo laipsnio ordinas, Prancūzijos garbės legiono IV-ojo laipsnio ordinas

Bibliografija:
Didėji Francijos revoliucija / parašė Madelainė Avietėnaitė. – Worcester: Spauda ir turtu „Amerikos lietuvio“, 1917.
Istorijos žymiausių Europos tautų dalyvavusių didžioj karėj / parašė Madelainė Avietėnaitė. – Worcester: spauda ir lėšos „Amerikos lietuvio“, 1917.
Šviesa pro stiklo lubas: M. Avietėnaitei – 130 / Kristina Stankaitė // Kauno diena. – 2023, vas. 10: Priedas „Santaka“, p. 6–8.

Iliustr.:
LR Užsienio reikalų ministerijos informacijos referentė Magdalena Avietėnaitė. Kaunas. 20 a. 4 deš. ČDM Ta 9420.
Magdalena Avietėnaitė. Foto atelier „Zinaida“. Kaunas. 1934. KTU biblioteka. Retų leidinių fondas. A 151, atv. 173.

Parengta pagal:
Avietėnaitė Magdalena / Domas Šniukas // Lietuva: biografijos. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, t. 2, p. 106.

avietenaite_magdalena_urm_inform_refer_4des_cdm_Ta-9420