Kęstutis Subačius

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Statybos inžinierius, verslininkas, istorikas, kraštotyrininkas, politikos, kultūros ir švietimo veikėjas Kęstutis Subačius (g. 1937 12 01 Lazdijuose) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2011 01 27, joje turi pirmą numerį. Tais pačiais metais dalyvavo Draugijos konferencijoje Ciuriche „Laiko ženklai kultūros istorijoje“. 2012 Draugijos ataskaitinis susirinkimas ir vakaras „Istorinės atminties aidai“ vyko Marijampolėje. Renginio koordinatorius ir vedėjas buvo Draugijos narys K. Subačius. 2012 lapkritį Marijampolėje pristatyta jo knyga „Sūduvių protėvių dvasinis testamentas“, renginyje dalyvavo ir knygos mėgėjų draugijos nariai. 2013 Kaliningrade vykusioje Draugijos konferencijoje „Laiko ženklų palytėti“ skaitė pranešimą „Lietuvių protėvių dvasinis palikimas: Mažoji Lietuva, Semba“. Draugijos metraščio penktam tomui (Kaunas, 2014) parengė straipsnį „Sūduvių žemės knygos slėpiniai“ apie Sūduvos krašto priešistorę, Sūduvos etninių žemių tyrinėjimus. 2014 Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, renginyje „Sūduvos žemė ir jos žmonės“, pristatytas jo straipsnis išspausdintas Draugijos metraščio penktame tome ir šis metraščio tomas. 2016 11 27 Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Draugija surengė istorijos ir atminties valandą „Tautos kilmės lopšys ir Nepriklausomos valstybės aušros Sūduvoje“. Renginyje K. Subačius pristatė knygas, skirtas Sūduvos krašto kultūrinio dvasinio paveldo, jo žmonių istorinei atminčiai, tautinės tapatybės suvokimui. 2016 dalyvavo Punsko „Aušros“ leidyklos istorijos paveldo metraščio aštunto tomo „Terra Jatwezenorum Jotvingių kraštas“ sutiktuvėse Punske, kuriame publikuoti jo ir kitų Draugijos narių straipsniai. 2017 sausį šio metraščio tomo pristatymas vyko Kauno įgulos karininkų ramovėje, kuriame taip pat dalyvavo K. Subačius ir kiti Draugijos nariai. 2017 11 19 Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje vyko istorijos valanda „Tautos stiprybė – jos kalba“, kurioje sutikta K. Subačiaus knyga „Sūduvos upės, ežerai ir jų vardų reikšmių kilmė“. Draugijos metraščio šeštame tome (Kaunas, 2018) paskelbtas K. Subačiaus straipsnis „Marijampolės prologas – istorinė Kimenavos žemė“ apie Marijampolės priešistorę. 2018 kovą K. Subačius ir kiti draugijos nariai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Punske, skirtoje Lietuvos 100-mečiui ir Knygnešio dienai. 2018 10 12 Veisiejuose, dalyvaujant XXVII knygos mėgėjų draugijos nariams, buvo sutikta K. Subačiaus knyga apie Veisiejų kraštą.
K. Subačius 1946–1950 mokėsi Užleknių (Šilutės raj.) pradinėje mokykloje, 1951–1954 – Juknaičių (Šilutės raj.) septynmetėje mokykloje, 1954-1958 m. studijavo Kauno politechnikume, 1962–1965 studijavo Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitetas). 1958–1959 – Skuodo statybos ir remonto organizacijos meistras, darbų vykdytojas, 1962–1963 – Kauno miesto 1-osios SRV meistras, 1963–1965 – Skuodo statybos ir remonto organizacijos vyresnysis inžinierius, 1965–1976 – Skuodo rajono VK pirmininko pavaduotojas, Plano komisijos pirmininkas. Dirbdamas Skuodo VK inicijavo miesto parko su tvenkiniu sukūrimą. Nuo 1976 apsigyveno Marijampolėje, buvo VK pirmininkas, inicijavo Marijampolės senamiesčio renovaciją, Poezijos, Pašešupio parkų, miesto poilsio zonos su vandens tvenkiniu ir želdynais sutvarkymą, Marijampolės ligoninės, Viešosios bibliotekos, Savivaldybės, Kultūros centro pastatų statybą, miesto gatvių rekonstrukciją, Marijampolės dramos teatro atkūrimą, Liuteronų bažnyčios atstatymą. 1990 – 1991 organizavo Krikščioniškos kultūros centrą Marijampolėje, buvo jo valdytoju. Nuo 1992 užsiima statybos, prekybos verslu ir visuomenine veikla, yra Sūduvos – Suvalkijos regiono etninės kultūros globos tarybos narys, teatro draugijos „Gabija“ steigėjas ir garbės narys, Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos steigėjas, narys, vicepirmininkas, nuo 2012 garbės narys, Sūduvos krašto istorijos mylėtojų klubo narys, istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum” programinės tarybos narys (nuo 2010) ir redaktoriaus pavaduotojas (nuo 2017), paskelbė nemažai straipsnių krašto istorijos tematika šio metraščio puslapiuose, visuomeninis Marijampolės savivaldybės mero patarėjas kultūrai 2011–2016. Jis yra Sūduvos krašto monumento „Tautai ir Kalbai“ devizo ir jo statybos autorius. Parašė ir išleido nemažai knygų iš Sūduvos krašto, Žemaitijos istorijos, skaitė pranešimus Lietuvos ir užsierio konferencijose aktualiais istorinės atminties, etninės kultūros, krašto istorijos ir kultūros klausimais, paskelbė šia tematika daug straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje.
Apdovanojimai:
Suteiktas nusipelniusio kultūros ir švietimo darbuotojo garbės vardas (1987)
Garbės ženklo ordinas (1986)
Marijampolės apskrities viršininko garbės ženklas (2009).
Šv. Jurgio Marijampolės globėjo ordinas (2012)
Už knygą „Skuodas: kraštas ir miestas“ įteikta Simono Daukanto premija (2021)
Skuodo rajono savivaldybės Garbės pilietis (2024)

Bibliografija
Knygos:
Kapsukas: mažasis vadovas / Algimantas Stanaitis, Kęstutis Subačius; fotonuotraukos Romo Linionio ir Vytauto Visocko. – Vilnius: Mintis, 1987.
Teatras – sielos atgaiva; Meile kurstomas židinys neišblėsta: [pokalbis su Marijampolės teatro draugijos “Gabija” tarybos pirmininku, UAB „Gramzda“ direktoriumi K. Subačiumi / kalbėjosi Algimantas Stanaitis // Atverkite man širdį / Algimantas Stanaitis. – Marijampolė: Piko valanda, 2002, p. 274-279.
Marijampolės miestas po 1940: istorija, dokumentai, faktai, mintys, datos / Kęstutis Subačius. – Marijampolė: Piko valanda, 2005.
Sūduvos kraštas: nuo priešistorinių laikų iki XX a. III dešimtmečio / Kęstutis Subačius. – Marijampolė: TeleSATpressa, 2006.
(Ne)gyvenimo fragmentai: eilėraščiai, šviesraščiai, sugrįžimai / Rimas Burokas; [sudarė Gita Burokaitė, Silvija Kurienė, Saulė Pinkevičienė]; [vienas autorių K. Subačius]. – Kaunas: Kitos knygos, [2008].
Marijampolės miestas: priešistorė, miesto ištakos, istorija, mintys, kūrėjai / Kęstutis Subačius. – Marijampolė: Piko valanda, 2009.
Marijampolės forumas: mintys ir vizijos; [diskusijų, vykusių 2011–2012 m., medžiaga]; [vienas autorių Kęstutis Subačius]. – Vilnius-Marijampolė [i.e. Vilnius]: Eugrimas, 2012.
Sūduvos kraštas Didžiojo karo ugnyje ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės aušrose / Kęstutis Subačius. – Punskas: Aušra, 2016.
Sūduvos upės, ežerai ir jų vardų reikšmių kilmė: žinynas / Kęstutis Subačius. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2017.
Veisiejai ir jų slėpiniai / Kęstutis Subačius. – Punskas: „Aušros“’ leidykla, 2018.
Skuodas: kraštas ir miestas / Kęstutis Subačius. – Marijampolė: Piko valanda, 2021.
Straipsniai, kūryba:
Mūsų kraštas Sūduva! / Kęstutis Subačius // Marijampolės miesto laikraštis. – 2005, gruod. 30, p. 3.
Primesta Suvalkija geriau už istorinę Sūduvą?: [Reakcija į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atsisakymą įteisinti Sūduvos pavadinimą, argumentus dėl Suvalkijos pavadinimo palikimo] / Kęstutis Subačius // Lietuvos rytas. – 2007, vas.1, p. 4.
Verta didžiuotis esant sūduviečiui: apie regiono gyvybingumo ir istorinės atminties sąsajas kalbamės su verslininku, Marijampolės istorikų klubo nariu, buvusiu miesto Vykdomojo komiteto pirmininku (1977-1990) Kęstučiu Subačiumi / [parengė] Liutauras Nekrošius // Archiforma. – 2007, Nr. 2, p. 65-68.
Pagerbtas žymus sūduvis: [Palangoje atidengta paminklinė lenta prof. J. Pr. Aleksai] / Kęstutis Subačius // Miesto laikraštis. – 2009, rugs. 4, p. 5.
Sugrįžimai: [Joniškio „Aušros“ gimnazija švenčia 80-metį] / Ina Lideikytė-Norkienė, Kęstutis Subačius, Kazimieras Jarašauskas, Kazimieras Rimdžius, Jonas Ivanauskas // Sidabrė. – 2009, spal. 7, p. 4.
Ypatingo krašto ypatingi žmonės: [Apie Kuršių nerijos kultūros almanachą „Dorė“] / Kęstutis Subačius // Dorė. – 2010, [Nr.] 1, p. 2–3.
Sūduvos krašto istorinė Kimenavos žemė / Kęstutis Subačius; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2010, t. 2, p. 108-130.
Sūduva – baltų žemė / Kęstutis Subačius; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2011, t. 3, p. 22–43.
Mūsų krašto vandenvardžių slėpiniai / Kęstutis Subačius; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2012, t. 4, p. 72-119.
Amžinas žydas, 2010. Trys akacijos, 2000. Žmonos portretas, 2003. Rūpintojėlis, 2000. Voverės kaime, 2010: [tapyba; spalvotos reprodukcijos] / Kęstutis Subačius // Naujoji Romuva. 2013, Nr. 2, p. 32.
Etnonimas „Sūduva“ – tautos kultūros vertybė: [dėl istorinio-etninio krašto vardo, aiškina K.Subačius] / paruošė Regina Kulbokaitė; Ričardo Pasiliausko nuotrauka // Suvalkietis. – 2013, kovo 2, p. 5-6.
Kultūros paveldas Šešupės aukštupio ir Kirsnos upės areale / Kęstutis Subačius; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2013, t. 5, p. 18-56.
Sūduviai tremtiniai – įžymieji gintarautojai Semboje / Kęstutis Subačius; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2014, t. 6, p. 25-61.
Sūduva didžiojo karo ugnyje ir Lietuvos nepriklausomybės aušrose / Kęstutis Subačius // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2014, t. 6, p. 435-460.
Sūduvių žemės knygos slėpiniai: [apie Sūduvos krašto priešistorę] / Kęstutis Subačius // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 106-117.
„Grąžo rankas“, 2009: [tapyba; spalvota reprodukcija] / Kęstutis Subačius // Naujoji Romuva. – 2015, Nr. 2, p. 34.
“Moters naktis”, 2002; „Autodafe“, 2000; „Nauja suknelė“, 2000: [tapyba; spalvota reprodukcija] / Kęstutis Subačius // Naujoji Romuva. 2015, Nr. 2, p. 35.
Prieš šimtą metų sūduvių žemėje siautėjo karo pragaras: pirmosios Didžiojo karo ugnys / Kęstutis Subačius; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2015, t. 7, p. 202-249.
„Tas rytas man neatnešė naudos…“: [eilėraštis] / Kęstutis Subačius // Naujoji Romuva. – 2015, Nr. 2, p. 66.
Kodėl jaunimui patrauklios liberalų idėjos / Kęstutis Subačius // Pašvaistė. – 2015, Nr. 3, p. 28-29.
“Jei atradai kamanes…”: Edmondui Kelmickui; [eilėraštis] / Kęstutis Subačius // Naujoji Romuva. – 2016, Nr. 2, p. 41.
Karo žaizdos su vokiškų „Bertų“ paliktais naikinimo pėdsakais Sūduvos žemėje / Kęstutis Subačius; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2016, t. 8, d. 1, p. 179-200.
Brėkštančios Lietuvos valstybės aušros spindulys / Kęstutis Subačius // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2016, t. 8, d. 2, p. 162-197.
Vertybės. Žodis tepavirsta kūnu: [esė] / Kęstutis Subačius // Pašvaistė. – 2016, Nr. 2, p. 7-9.
Vis dar neišmoktos tolerancijos pamokos: [esė] / Kęstutis Subačius // Pašvaistė. – 2016, Nr. 4, p. 38–40.
Literatūros pamokų kontekstai: [esė] / Kęstutis Subačius // Pašvaistė. – 2017, Nr. 2, p. 35–36.
Nenustebkite – vėl „Dorė“: [Apie Neringos kultūros almanachą “Dorė”] / Kęstutis Subačius // Durys. – 2017, Nr. 7 (liepa), p. 61–62.
Sūduviai, jotviai-jotvingiai, dainaviai, palekiai-paleksėnai. Sūduva ir Jotva / Kęstutis Subačius; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2017, t. 9, p. 23–52.
Antrojo amžiaus sūduvių kolonija prie Romos imperijos šiaurinių sienų: skiriama Lietuvos valstybės 100-mečiui / Kęstutis Subačius; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2018, t. 10, d. 1, p. 7-34.
Brėkštančios Lietuvos valstybės aušros spindulys / Kęstutis Subačius; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2018, t. 10, d. 2, p. 162-197.
Išprotėjimo riba: [eilėraštis] / Kęstutis Subačius // Naujoji Romuva. – 2018, Nr. 2, p. 70.
Marijampolės prologas – istorinė Kimenavos žemė / Kęstutis Subačius // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 40-50.
Dar yra ko mokytis iš Vaižganto / Kęstutis Subačius // Pašvaistė. – 2019, Nr. 3, p. 18-19.
LDK kunigaikščiai Radvilos ir jų palikimo žymės Veisiejų krašte / Kęstutis Subačius; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2019, t. 11, d. 2, p. 142–165.
Seinų apskrities Veisiejų valsčiaus gyventojai, jų išprusimas ir švietimo raida iki 1918 metų / Kęstutis Subačius // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2019, t. 11, d. 2, p. 166–194.
„Tavo stalas išbaigęs vaišes…“; „Tavo dama, ne ta, kur pablyškus…“: [eilėraščiai] / Kęstutis Subačius // Naujoji Romuva. – 2020, Nr. 2, p. 67.
Erdvė ir laikas Šatrijos Raganos apysakose / Kęstutis Subačius // Naujoji Romuva. – 2020, Nr. 3, p. 84-87.
Mokytojas ir mokinys – neišvengiama akistata: [esė] / Kęstutis Subačius // Pašvaistė. – 2020, Nr. 3, p. 11–13.
Jaunas žmogus žinių visuomenėje: esė / Kęstutis Subačius // Pašvaistė. – 2020, Nr. 6, p. 19–21.
Baltų istorinis paveldas Sūduvos, Žemaičių aukštumų ir Kuršių marių arealo erdvėse / Kęstutis Subačius; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2021, t. 13, d. 1, p. 7-56.
Dvasios triumfas ir laisvė mąstyti / Kęstutis Subačius // Pašvaistė. – 2021, Nr. 1, p. 20.
Vienos šeimos istorija: [Apie Vilkaviškio miesto tarpukario tarybos nario, mokytojo Moisiejaus Kleinšteino, jo žmonos ir jų vaikų gyvenimą bei tragišką lemtį] / Kęstutis Subačius // Naujoji Romuva. – 2021, Nr. 3, p. 27–30.
Sūduvos krašto etninių žemių susigrąžinimo 600-ųjų metinių sukaktis. Istorijos pamokos / Kęstutis Subačius; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2022, t. 14, d. 1, p. 16-63.
Tautos dvasios atspindžiai vandenvardžiuose / Kęstutis Subačius // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2022, t. 14, d. 1, p. 64-86.
Vieno laiško istorija, arba Lemtingi paskutiniai Antano Vienuolio gyvenimo metai / Kęstutis Subačius // Naujoji Romuva. – 2022, Nr. 2, p. 61–63.
Sūduvos krašto teritorinė, socialinė sandara – esminiai bruožai X – XIII a. pirmoje pusėje / Kęstutis Subačius Subačius // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2023, t. 15, d. 1, p. 7-33.
Sūduvos kunigaikštis Skomantas ir Durbės mūšio nugalėtojo Almeno sąjunga / Kęstutis Subačius // Terra Jatwezenorum: jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis = Jotvingių kraštas / vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. – Punskas: Aušra, 2023, t. 15, d. 1, p. 34-67.

Parengta pagal:
XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščių medžiagą ir Loretos Skinkienės straipsnį Veidaknygėje: žmonės, kūrę Marijampolės krašto istoriją:
Kęstutis Subačius: statybos inžinierius, verslininkas, kraštotyrininkas, politinis ir visuomenės veikėjas / parengė Loreta Skinkienė; Marijampolės Petro Kriaučiūno biblioteka. 2017 // http://www.noriuzinoti.lt/lt/veidaknyge/60-visuomenes-veikejai/1923-subacius-kestutis

Iliustr.:
Kęstutis Subačius XXVII knygos mėgėjų draugijos ataskaitiniame susirinkime J. Tumo-Vaižganto memorialiniame muziejuje Kaune. 2019 01 27.

subacius_kestutis_vaizganto_muz_2019_01_27_02