Viktoras Kamantauskas

kamantauskas_viktoras_1930_ekon_kariu_bendr_fotogr_ktu_a1077_atv_1425

Kalbininkas, vertėjas, skautų veikėjas, Eltos vyriausiasis redaktorius, diplomatas Viktoras Kamantauskas (1899 10 16 Rumšiškėse – 1951 11 01 Norvude, Masačiusetso valstija, JAV) į XXVII knygos mėgėjų draugija priimtas 1932 m. devynioliktuoju numeriu. Oficialiai išstojo 1938 m., bet realiai buvo pašalintas iš Draugijos kaip nemokėjęs mokesčių. V. Kamantauskas nuo 1919 m. studijavo klasikinę filologiją Jeilio universitete (JAV), o 1921 m. grįžęs į Lietuvą, nuo 1922 m. gilino kalbotyros žinias Lietuvos universitete, lankė K. Būgos paskaitas. 1923–1924 m. buvo išvykęs į Montpellier universitetą Prancūzijoje studijuoti prancūzų kalbą. Grįžęs mokytojavo Telšių ir Plungės gimnazijose, nuo 1930 m. vėl Kaune, dirbo užsienio reikalų ministerijoje, buvo „Eltos“ vyriausiasis redaktorius. 1938–1940 m. – Lietuvos konsulas Latvijoje, karo metais dirbo VDU, po to pasitraukė į Vakarus, iš pradžių į Vokietiją, vėliau į JAV.Parašė etiketo, skautų vadovėlius, lietuvių kalbos mokslo veikalų (ypač domėjosi lietuvių kalbos kirčiavimu), buvo vienas aktyviausių S. Čiurlionienės kalbos šeštadienių dalyvis. Iš anglų bei prancūzų kalbų išvertė apie 40 knygų, parašė anglų, ispanų, prancūzų kalbų vadovėlius. Išverstos Stefan Zweig knygos apie didįjį ispanų keliautoją Magelaną vieną egz., saugomą KAVB, Viktoras Kamantauskas dovanojo tuo metu Lietuvos užsienio reikalų ministrui Juozui Urbšiui. Į kito XXVII knygos mėgėjų draugijosnario Vytauto Steponaičio asmeninę biblioteką buvo patekusi Viktoro Kamantausko knyga „Trumpas lietuvių kalbos kirčio mokslas“, išleista Kaune 1929 m.

Bibliografija:
Kalno dievai ir kiti veikalai / Lord Dunsany; iš anglų kalbos vertė V. K. [Viktoras Kamantauskas]. – Kaunas: „Švyturio“ bendrovės leidinys, 1923.
Karaliaus Saliamono kasyklos / H. Rider Haggard; iš anglų kalbos vertė V. K. [Viktoras Kamantauskas]. – Kaunas: „Švyturio“ bendrovės leidinys, 1923.
Dionizo Poškos eilės / Dionizas Poška; spaudai parengė Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: „Švyturio“ b-vės leidinys, 1926.
Lietuvių literatūros chrestomatija: 5-osios kl. kursas: lyrika / surengė Vikt. Kamantauskas.– Kaunas: „Švyturio“ b-vės leidinys, 1926.
Nala ir Damayanti: (epizodas iš Mahabharatos) / išvertė Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: [s.n.], 1926.
Pinokio nuotykiai / Carlo Collodi; išvertė Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: „Švyturio“ b-vės leidinys, 1926. – (Jaunimo b-ka; Nr. 26).
Beethoveno gyvenimas / Romain Rolland; iš prancūzų kalbos išvertė Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: „Vairo“ bendrovės leidinys, 1927.
Juokingosios pamaivos / Moliere; Vikt. Kamantausko vertimas; V. Dubo prakalba. – Plungė: „Vilnies“ knygynas, 1928.
Trumpas kalbos netaisyklingumų ir barbarizmų žodynėlis / Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: [s. n.], 1928.
Trumpas lietuvių kalbos kirčio mokslas / Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: „Švyturio“ b-vės leidinys, 1928, d. 1: Teorija.
Tamsioji gėlė: romanas / John Galsworthy; Vikt. Kamantausko vertimas iš anglų originalo. – Kaunas: “Vairo” bendrovės leidinys, 1929.
Trumpas lietuvių kalbos kirčio mokslas / Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: „Švyturio“ b-vės leidinys, 1929, d. 2: Kirčio žodynas.
The happy prince and other tales by Oscar Wilde: su paaiškinimais ir žodynėliu / spaudai parengė Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: koperacijos sąjungos „Spaudos fondo“ leidinys, 1929.
Lobių sala / R.L. Stevenson; Vikt. Kamantausko vertimas. – Plungė: „Vilnies“ knygyno leidinys, 1930.
Mano mažasis Trottas: prancūzų Akademijos vainikuotas romanas / André Lichtenberger; iš 196-ojo prancūziškojo leidimo išvertė Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: „Dirvos“ b-vės leidinys, 1930.
Mažoji Sara / Frances Hodgson Burnett; išvertė Vikt. Kamantauskas. – Plungė: „Vilnies” knygyno leidinys, [1931].
Sidas / Pierre Corneille; išvertė Vikt. Kamantauskas. – Kaunas; Marijampolė: „Dirvos“ b-vės leidinys, 1931.
Trumpas lietuvių kalbos kirčio mokslas / Vikt. Kamantauskas. – 2-a laida. – Kaunas: Jono Rinkevičiaus leidinys, 1931.
Skilčių sistema / Roland Philipps; išvertė B. Mantvila; kalbą taisė Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: “Skauto Aido” leidinys, 1932.
Trys ispaniškos apysakos / Luis Coloma; išvertė Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: Šv. Kazimiero dr-jos leidinys, 1932. – (Šv. Kazimiero dr-jos leid.; Nr. 538).
Vakarai prie Lemano / kun. Marijonas Moravskis S.J.; iš septinto lenkiško leidimo išvertė Viktoras Kamantauskas. – Kaunas: Š. Kazimiero draugijos leidinys, 1932.
Kalbėkime lietuviškai / Viktoras Kamantauskas. – Kaunas: Šv. Kazimiero dr-jos leidinys, 1933. – Šv. Kazimiero dr-jos leid.; Nr. 555).
Jaunam moksleiviui: 1. Kaip sveikam būti; 2. Kaip mokytis; 3. Kaip elgtis / sudarė Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: Sakalas, 1936.
Juo plačiau, juo prie tiesos arčiau.: (Au Large); visuotinio sutaikinamojo metodo ir pilnutinės intelektualybės eskizas. / J. Serre’as; Iš prancūzų kalbos išvertė Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: Šv. Kazimiero Draugijos leidinys, 1934. – (Šv. Kazimiero dr-jos leid.; Nr. 607).
Skautybė berniukams: autorizuotas vertimas / Robertas Baden – Povelis; iš 16-to leidimo išvertė ir sulietuvino Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: Skautų aidas, 1934.
Ir aš vyras!: pramogų ir darbelių knyga berniukams / sudarė Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: Šv. Kazimiero dr-jos leidinys, 1935. – (Šv. Kazimiero dr-jos leid.; Nr. 623).
Praktiškas etiketo vadovėlis / sudarė V. K. [Viktoras Kamantauskas]. – Kaunas: Pavasario knygynas, 1935. – (Pavasario knygyno leid.; Nr. 7).
Veiklioji katalikė / Gabrielis Palau; išvertė V. Kamantauskas. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1935.
Gyventi su dievu / Raulas Plus; išvertė V. Kamantauskas. – Kaunas: Šv. Kazimiero dr-jos leidinys, 1936. – (Šv. Kazimiero dr-jos leid.; Nr. 645).
Pasaulio valdovas: Antikristo laikų romanas / R.H. Benson; išvertė Vikt. Kamantauskas; [viršelis dail. J. Jankaus]. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugijos leidinys, 1936.
Diegas / Arnold Bennett; išvertė Vikt. Kamantauskas; [virš. dail. V. K. Jonynas]. – Kaunas: Žinija, 1938.
Skiltininkų vadovėlis / spaudai paruošė Vikt. Kamantauskas, A. Saulaitis. – Kaunas: Skautų aidas, 1938.
Magelanas / Stefan Zweig; išvertė Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: Žinija, 1939.
Mirtis ateina arkivyskupo / Willa Cather; išvertė Vikt. Kamantauskas; [viršelį iliustravo Telesforas Kulakauskas]. – Kaunas: mokslo koop. b-vė “Žinija”, 1940.
Dovydas Copperfieldas / Charles Dickens; išvertė Vikt. Kamantauskas. – Kaunas: LTSR valstybinė leidykla, 1941, t. 1-6.
Trumpas prancūziškai lietuviškas vadovėlis / sudarė Vikt. Kamantauskas. – Tiubingen: Patria, 1946.
Anglų kalbos gramatika / Viktoras Kamantauskas. – Weilheim – Teck: Atžalynas, 1947.
Ispanų kalbos vadovėlis / Viktoras Kamantauskas. – Tiubingen: Patria, 1947.
Apie V. Kamantauską:
XXVII knygos mėgėjai (1930 – 1940): narystė, santykiai, atmosfera / Alma Braziūnienė // Knygotyra. – 2021, Vol. 76, p. 178.
A. a. Viktoras Kamantauskas: Kaip aš jį atsimenu / Kan. M. Vaitkus // Draugas. – D. 2. – 1951, gruod. 8, p. 1, 3: portr.

Iliustracija:
V. Kamantauskas, „Eltos“ redakcijos narys. Ekonominės karių b-vės fotogr. Kaunas. 1930. KTU bibl. Retų leidinių fondas. A 1077, atv. 1424.