Juozas Rimkus

rimkus_juozas_2007

Muziejininkas, archyvaras, bibliotekininkas, ekslibrisų kolekcininkas, menininkas Juozas Rimkus (1955 04 10 Krasnojarsko krašto Užuvo rajono, Lopatkos kaime – 2021 07 08 Kaune) į XXVII knygos mėgėjų draugiją įstojo 2008 01 27, Draugijoje turėjo 25 numerį. 2008 11 12 Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje įvyko KAVB ir XXVII knygos mėgėjų draugijos rengta konferencija, prie kurios projekto rengimo prisidėjo draugijos narys ir KAVB darbuotojas J. Rimkus. Turintis patyrimo kaip Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas rūpinosi ir Draugijos finansiniais reikalais, buvo jos iždininku nuo 2012 iki mirties, dalyvavo draugijos projektinėje veikloje, talkino organizuojant parodas, tarptautines konferencijas. 2014 07 25 J. Rimkaus sodyboje Barsukynėje, Raseinių apskritis, vyko pleneras, skirtas to krašto žmonių atminimo įamžinimui, kuriame dalyvavo ir Draugijos nariai, taip pat aplankę M. Katkaus muziejų. J. Rimkus aktyviai dalyvavo pristatant Draugijos metraščio šeštą tomą bei, kaip XXVII knygos mėgėjų draugijos redakcinės grupės narys, rengiant septintą metraščio tomą, buvo daugelio Draugijos renginių pagalbininkas ir dalyvis.
J. Rimkus 1978 baigė Vilniaus universitetą ir savo gyvenimą susiejo su knyga bei jos kūrėjais. Dirbo Kauno medicinos instituto bibliotekos vedėju, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus skyriaus vedėju (1989–1993), Kauno apskrities archyvo direktoriumi (1993–2001). Vėliau Kauno Tremties ir rezistencijos muziejaus vedėju, buvo LPKTS Kauno filialo narys. Nagingas, meniškos prigimties, dirbdamas dar Kauno apskrities archyvo direktoriumi, įkūrė “Archyvo grupę”, jungiančią profesionalius menininkus ir mėgėjus, surengė daugybę parodų, organizavo perfomansus. Jo iniciatyva Vosyliškio bažnyčios šventoriuje pastatytas skulptoriaus L. Ivaškevičiaus koplytstulpis. 2005 surengė personalinę parodą „Kelias namolei“ Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje. Kitas J. Rimkaus pomėgis – ekslibrisai. Jo kolekcijoje – žymių menininkų sukurti knygų ženklai, kolekciniai rinkiniai. Nuo 1993 buvo Kauno P. Galaunės ekslibrisininkų klubo narys, 1995 dalyvavo tarptautiniame ekslibrisininkų kongrese Milane (Italija), artimai bendravo su vienu žymiausių kolekcininkų Europoje ir ne tik, XXVII knygos mėgėjų draugijos nariu Stanislovu Gasiūnu iš Sank Peterburgo. Nuo 2002 dirbo Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyresn. bibliotekininku, nuo 2008 iki mirties buvo Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.

Bibliografija:
Ex libris Juozas Rimkus / Alfonsas Čepauskas: [1 lap.]. – Panevėžys, 1993; Vilnius, 2000.
Rimkus Juozas: 1955 04 10 // Kas yra kas Lietuvoje, 2000. – Vilnius: Vilspa, 2000, p. 584.
Pažaislis / Juozas Rimkus // Ūkininko patarėjas. – 2004, birž. 17, p. 13.
“Archyvo” grupės jubiliejinė paroda: [Minimas Kauno valstybinio archyvo direktorius Juozas Rimkus] / Kazimieras Dobkevičius // XXI amžius. – 2007, saus. 4, p. 4.
Juozas Rimkus // Žodžiu, garsu, spalva ir forma: Klaipėdos regiono bibliotekininkų kūrybos šventė’2007; katalogas / Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka; [sudarytoja Laima Pačebutienė; redaktorius Juozas Šikšnelis]. – Klaipėda: Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka, 2007, p. 14-15.
Kultūros ministerija apiplėšė kultūrininkus: [ Likviduojamas Lietuvos kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo centras. Minimas bibliotekininkų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus] / Danas Nagelė // Respublika. – 2011, rugpj. 25, p. 3.
Didesnės algos kultūrininkams dar nešviečia: [Valdantieji nepritarė siūlymui didinti atlyginimus kultūros srities darbuotojams. Minimas profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus]./ Roberta Tracevičiūtė // Lietuvos žinios. – 2013, lapkr. 5, p. 3.
Krizė baigsis ir biudžetininkams: [ Minimas Kultūros darbuotojų profesinės sčjungos pirmininkas Juozas Rimkus] / Rūta Juknevičiūtė // Respublika. – 2013, gruod. 18, p. 2.
Projektas „Socialinio dialogo skatinimas Lietuvos kultūros darbuotojų institucijose“ / Juozas Rimkus // Kauno diena. – 2014, vas. 6, p. 4.
Projektas „Socialinio dialogo skatinimas Lietuvos kultūros darbuotojų institucijose“ / Juozas Rimkus // Lietuvos rytas. – 2014, vas. 11, p. 13.
Socialinis dialogas Lietuvos kultūros darbuotojų institucijose / Juozas Rimkus // Respublika. – 2014, vas. 19, p. 10.

Parengta pagal:
Juozas Rimkus 1955–2021 / Dalia Poškienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7, p. 483-484.
Juozas Rimkus (1955–2021) / XXVII knygos mėgėjų draugija // https://27knygosmegejai.lt/2021/07/09/juozas-rimkus-1955-2021/#more-1002

Iliustr.:
J. Rimkus prie pogrindžio spaudos parodos KAVB. Kaunas. 2007.
Juozas Rimkus XXVII knygos mėgėjų draugijos visuotiniame susirinkime – renginyje Vilniuje, Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. 2020 01 27.
In memoriam Juozas Rimkus / Kristina Stanišauskė. 2021 07 09 // https://www.archyvai.lt/lt/kaa_naujienos/in-memoriam-juozas-pvk5.html

rimkus_juozas_2020_01_27_vilnius_lnb

rimkus_juozas_krva_darb_archyvo_nuotr_in_memoriam_2021