Zenonas Kerutis

kerutis_zenonas_2024_savo_namu_bibl_01

Advokatas, bibliofilas Zenonas Kerutis (g. 1950 12 07 Kaune) XXVII knygos mėgėjų draugijos veikloje dalyvavo 2001–2018, Draugijoje turėjo septintą numerį. Vilniuje gyvenantis advokatas ir aistringas knygų kolekcininkas turi nemažą asmeninę biblioteką, kurioje ypač vertinga teisės literatūra. Knygas renka nuo mokyklos laikų. Erdviame bute ir namo rūsyje vos sutalpina 40 tūkst. knygų biblioteką. Z. Kerutis domėjosi advokato ir bibliofilo Tado Vrublevskio gyvenimu ir veikla bei XXVII knygos mėgėjų metraštyje paskelbė apie jį ir apie jo įsūnio Stanislovo Sadovskio istoriją porą straipsnių: Žinomas nežinomas advokatas Tadas Vrublevskis / Zenonas Kerutis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2010, t. 4, p. 179–196; Advokato Tado Vrublevskio įsūnis / Zenonas Kerutis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 189–196. XXVII knygos mėgėjų draugijos metraštyje taip pat paskelbė išsamų straipsnį apie savo asmeninę biblioteką: Mano biblioteka ir kaip aš ją komplektavau / Zenonas Kerutis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 198-230. Šiame straipsnyje ne tik pristatė vertingiausius savo asmeninės bibliotekos leidinius, bet ir aprašė, kaip ir kada vienas ar kitas leidinys pateko į jo biblioteką. Straipsnyje yra skyrelis apie jo bibliotekos autografuotas knygas bei knygos ženklus. Z. Kerutis yra M. Mažvydo bibliofilų klubo narys.
Zenonas Kerutis teisinę veiklą pradėjo nuo 1969 m., o 1978 m. baigė Vilniaus universiteto teisės fakultetą. Dirbo įvairiose įmonėse ir ministerijose juriskonsultu, vyriausiuoju juriskonsultu. 1995 m. priimtas į Lietuvos advokatūrą, turi privačią advokatų kontorą.

Parengta pagal:
Mano biblioteka ir kaip aš ją komplektavau / Zenonas Kerutis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 198-230.
Advokatas, kuris negali atsispirti knygoms / Deimantė Zailskaitė // Respublika. 2014, bal. 19, priedas “Julius/Brigita”, p. 16.

Iliustr.:
[Zenonas Kerutis]: Aš prie „storiausių“ mano bibliotekos knygų // Mano biblioteka ir kaip aš ją komplektavau / Zenonas Kerutis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 216.
Zenonas Kerutis savo namų bibliotekoje. Nuotraukos iš asmeninio archyvo. 2024.

kerutis_zenonas_2014_mano_biblioteka_ir_kaip_as_ja_komplektavau_zkerutis_metrastis_t5_p216         kerutis_zenonas_2024_savo_namu_bibl