Romas Adomavičius

adomavicius_romas_ir_kt

Literatūros istorikas, pedagogas, bibliofilas Romas Adomavičius (1952 06 14 Rūdos kaime (Vilkaviškio r.) – 2009 Kaune) buvo vienas pirmųjų atkurtos XXVII knygos mėgėjų draugijos narių, joje turėjo pirmą numerį. Į XXVII knygos mėgėjų draugiją R. Adomavičius įsijungė kaip pedagogas, tyrinėjantis Maironio palikimą, turėjo Maironio kūrinių bei nemažą atvirukų rinkinį. Jis buvo 1993 susibūrusios draugijos iniciatyvinės grupės narys bei talkino (kartu su V. Staniuliu), rengiant jos įstatus. 2003 parengė ekslibrisų paroda „Moteris ir knyga“.
R. Adomavičius 1983 baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, technikos ir darbų specialybę. Iki 1988 R. Adomavičius dirbo Raseinių antroje vidurinėje mokykloje darbų mokytoju. Jau Raseiniuose buvo surinkęs retų knygų, žurnalų bei kitų leidinių asmeninę biblioteką. Ją dar papildė persikėlęs į Kauną. Buvo surinkęs nemažą Maironistikos kolekciją, iš jos buvo surengęs kelias parodas. Gyvendamas Kaune, savo asmeninį Maironistikos rinkinį, 1853 vienetus spaudinių, pardavė Maironio lietuvių literatūros muziejui. Šiame rinkinyje buvo 110 vienetų Maironio knygų ir spaudinių (1891–1994), devynios Maironio nuotraukos, keturios renginių programos, gaidos Maironio žodžiams – 24 vienetai, įvairios knygos, susijusios su Maironiu (1900–1944) – 199 vienetai, prieškariniai mokykliniai vadovėliai su Maironio paminėjimu – 124 vienetai, pokariniai mokykliniai vadovėliai – 16 vienetų, periodika iki 1944 m., kurioje buvo rašoma apie Maironio gyvenimą ir kūrybą – 107 vienetai, išeivijos periodika (1941–1991) – 112 vienetų. Iš retesnių dalykų turėjo Maironio „Pavasario balsų“ antrą ir septintą leidimus.
Parengė dvi knygas „Maironio raštų bibliografija (1883–1989)“ (Vilnius: Sietynas, 1990) ir „Maironio kūrinių leidimai ir autografai“ (Vilnius: V. Užtupo leidykla “Vilius”, 1996).

Bibliografija:
Maironio raštų bibliografija (1883–1989) / Romas Adomavičius; [redagavo Rūta Pleskačiauskienė, Algis Samulionis]. – Vilnius: Sietynas, 1990.
Maironio kūrinių leidimai ir autografai: [1891–1931] / Romas Adomavičius; [redagavo Rūta Pleskačiauskienė; dailininkas Česlovas Banys]. – Vilnius: V. Užtupo leidykla „Vilius“, 1996.
Romas Adomavičius // Bibliofilai apie asmenines bibliotekas / Vilniaus universiteto Knygotyros katedra, Martyno Mažvydo bibliofilų klubas, Simono Daukanto bibliofilų klubas, XXVII knygos mėgėjų draugija; sudarė Domas Kaunas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, p. 10-12.
Bibliofilai, jų draugai ir globėjai: trumpa kolekcininko diena / Romas Adomavičius // Diagnozė: bibliofilija: esė, straipsniai / autorius ir sudarytojas Vidmantas Staniulis. – Kaunas: [V. Staniulio knygynas], 2010, p. 101-103.
Bibliofilas Romas Adomavičius: [Apie bibliofilą Romą Adomavičių ir jo išleistą „Maironio raštų bibliografiją“ (1883–1989)] / Viktoras Vitkus // Alio, Raseiniai. – 2010, bal. 8, p. 5.
In Memoriam. Romas Adomavičius (1952–2009) // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2010, t. 4, p. 319.

Parengta pagal:
Romas Adomavičius // Bibliofilai apie asmenines bibliotekas / Vilniaus universiteto Knygotyros katedra, Martyno Mažvydo bibliofilų klubas, Simono Daukanto bibliofilų klubas, XXVII knygos mėgėjų draugija; sudarė Domas Kaunas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, p. 10–12.
Bibliofilas Romas Adomavičius: [Apie bibliofilą Romą Adomavičių ir jo išleistą ”Maironio raštų bibliografiją (1883–1989)] / Viktoras Vitkus // Alio, Raseiniai. – 2010, bal. 8, p. 5.
In Memoriam. Romas Adomavičius (1952–2009) // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2010, t. 4, p. 319.

Iliustr.:
XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai prie Vidmanto Staniulio knygyno. Kaunas. XX a. 10 deš. Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Stanislovas Petrauskas, Domas Akstinas, Albinas Vaičiūnas, Vidmantas Staniulis, Dalia Poškienė, Povilas Saudargas, Juozapas Šimkus, Perpetua Dumšienė, Romas Adomavičius, Ričardas Venckus, Paulius Martinaitis.