Juozas Vytas Jacevičius

 

jacevicius_juozas_2005_muitines_valst_kontrol_pavad_is_jjaceviciaus_albumo_sintautai_vilnius_versme_2013_d2_p2476

Teisininkas Juozas Vytas Jacevičius (g. 1948 07 24 Šakių rajono Gaisrių kaime) – XXVII knygos mėgėjų draugijos ir jos valdybos narys nuo 2003 iki 2014, Draugijoje turėjo 24 numerį. Taip pat Teisininkų draugijos, Vilniaus Zanavykų bendrijos valdybos narys, St. Šilingo draugijos vicepirmininkas, Lietuvos epilepsija sergančiųjų integracijos asociacijos (LESIA) valdybos narys, Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos valdybos narys, asociacijos „Paminklo poetui Pranui Vaičaičiui fondas“ valdybos narys.
1955–1959 mokėsi Šakių rajono Mockupių pradinėje mokykloje, 1960–1966 – Šakių rajono Sintautų vidurinėje mokykloje. 1968–1973 studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir įgijo teisininko kvalifikaciją. 1966–1968 – Šakių rajono Socialinio aprūpinimo skyriaus pensijų inspektorius. 1973–1987 – Vilniaus P. Eidukevičiaus odos-avalynės gamybinio susivienijimo juridinio skyriaus viršininkas. 1987–1990 – Lietuvos TSR valstybinio arbitražo valstybinis arbitras. 1990–1992 dirbo Lietuvos Respublikos valstybiniame arbitraže vyriausiojo valstybinio arbitro pavaduotoju. 1992–1997 – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus pavaduotojas. 1997–1999 – Lietuvos-Vengrijos akcinės bendrovės „Lithun“ Teisės ir personalo departamento direktorius. 1999–2005 dirbo Valstybės kontrolėje valstybės kontrolieriaus pavaduotoju. 2005–2006 – VšĮ „Kultūros versmės“ konsultantas. Nuo 2006 iki 2008 dirbo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje Seimo nario A. Sadecko padėjėju-sekretoriumi.
Civilinės ir komercinės teisės specialistas. Pasižymėjo teisėkūroje, kartu su kitais teisininkais kūrė Vartotojų teisių gynimo (1990), Prekybos (1991) įstatymų projektus, vadovavo darbo grupei, kuri parengė pirmąjį Lietuvos istorijoje Muitinės kodeksą (1996), kūrė Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės teisinę bazę (2001–2003). 1996 išlaikė advokato egzaminus. Laisvalaikiu domisi istorija, filosofija, etika, numizmatika ir filatelija.

Apdovanojimai:
Atminimo medalis už prisidėjimą prie paminklo Gediminui Vilniuje pastatymo (1996)
Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A) Aukso žvaigždė už nuopelnus ginant autorių teises (2008)

Bibliografija:
Krovinių plombavimas ir kriminalistinė plombų ekspertizė arbitražo praktikoje / Lietuvos Respublikos Valstybinis arbitražas; Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institutas; parengė Juozas Jacevicius …[et al.]. – Vilnius: [S.n.], 1991.
Sintautų parapija / Juozas Jacevičius, Valerija Vilčinskienė. – Marijampolė: Ramona, 2003.
Kryždirbystės tradicijų tąsa senajame Sintautų valsčiuje: fotoalbumas; [skirta Sintautų akademijos 10-mečiui ] / [sudarytojas Vitas Girdauskas]; [fotografas Vidas Venslovaitis]; [tekstus parengė Vitas Girdauskas, Juozas Jacevičius]. – Sintautai: Sintautų akademija, 2007.
Gaisriai: istorinė apybraiža / Juozas Jacevičius. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2008.
Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios: [iliustruotas žinynas] / [tekstų autoriai Mantas Antanavičius, Juozas Vytas Jacevičius ir kt.]. – Kaunas: Terra Publica, 2011.
Bibliofilas Vidmantas Staniulis / Juozas Jacevičius // Sintautai / vyr. red. V. Girininkienė. – Vilnius: Versmė, 2013, d. 2, p. 2479-2489.
Šalis ta Lietuva vadinas: esė, straipsniai apie poetą Praną Vaičaitį / Paminklo poetui Pranui Vaičaičiui fondas; [sudarytojai Juozas Jacevičius ir Vidmantas Staniulis]. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2014.
Parengta pagal 2008 m. rinkimams į Lietuvos Seimą pateiktą biografiją: https://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/400_lt/Kandidatai/Kandidatas23329/Kandidato23329Biografija.html
Teisininkas Juozas Vytas Jacevičius / Raimondas Daniliauskas // Sintautai / vyr. red. V. Girininkienė. – Vilnius: Versmė, 2013, d. 2, p. 2473-2478.

Iliustr.:
Muitinės departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Jacevičius viduryje su žurnalistais. 1995. Iš J. Jacevičiaus albumo // Sintautai / vyr. red. V. Girininkienė. – Vilnius: Versmė, 2013, d. 2, p. 2475.
Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Juozas Jacevičius savo darbo kabinete. 2005. Iš J. Jacevičiaus albumo // Sintautai / vyr. red. V. Girininkienė. – Vilnius: Versmė, 2013, d. 2, p. 2476.
Juozo Jacevičiaus autoekslibrisas // Laikas gyvena knygose / sudarė Dalia Poškienė; redagavo Laimonas Inis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2019, p. 55.

jacevicius_juozas_1995_muitines_depart_direkt_pavad_is_jjaceviciaus_albumo_sintautai_vilnius_versme_2013_d2_p2475

jacevicius_juozas_autoekslibrisas_laikas_gyvena_knygose_p55