Antanas Rucevičius

rucevicius_antanas_foto_zinaida_1936

Knygnešys, kultūros ir spaudos darbuotojas, „Švyturio“ knygų leidimo bendrovės vadovas, „Sindulio“ spaustuvės vedėjas Antanas Rucevičius (1880 05 24 Pavembrių k., Lankeliškių valsč., Vilkaviškio apskr.. – 1945 04 11 Kaune) – XXVII knygos mėgėjų draugijos narys nuo jos įsikūrimo, turėjo joje dešimtą numerį, buvo išrinktas į jos Revizijos komisiją, kurioje buvo 1931–1936 m., po to iki 1939 m. – Draugijos metraštininkas. Pageidavo, kad į Draugijos regulaminą būtų įtrauktas reikalavimas draugijos nariams dalį savo leidžiamų knygų spausdinti ant geresnio popieriaus, tačiau tai liko tik kaip pageidavimas, neįrašant į regulaminą. 1938 m. spalio 29 d. XXVII knygos mėgėjų draugijos susirinkime A. Rucevičius perskaitė didelį pranešimą apie „Švyturio“ bendrovę, kurioje pats darbavosi: „Švyturio“ bendrovė / Antanas Rucevičius. Kaunas. 1938 10 27. LMAVB RS, F. 59-253, l. 1-18.
Iki Lietuvos Nepriklausomybės užsiėmė knygnešystės veikla, buvo vienas slaptos „Artojų“ draugijos vadovų, bendradarbiavo „Ūkininke“, „Varpe“, „Naujienose“, 1905 m. dirbo „Vilniaus žinių“ redakcijoje, 1908–1910 m. žurnalo „Šaltinis“ redakcijoje, redagavo žurnalą „Šaltinėlis“ (1909 m.), dalyvavo lietuvių draugijų „Vilniaus kanklės“, „Rūta“ ir kt. veikloje. Buvo „Švyturio“ knygų leidybos bendrovės steigėjas ir jos vienas vadovų 1918–1931 m., „Spindulio“ spaustuvės Kaune vadovas 1928–1938 m. Nuo 1945 m. dirbo Valstybinėje pedagoginės literatūros leidykloje Kaune. 1905 m. parašė apsakymų rinkinį „Rugiapjūtė“, 1920 m. išleido savo atsiminimus „Sunkiaisiais laikais“, o 1938 m. – „Šaulių sąjungos Kauno būrio pirmieji žygiai“. Be to, A. Rucevičius išvertė keletą austrų rašytojo Arthur Schnitzler, lenkų rašytojos Gabrielos Zapolskos, prancūzų rašytojo Pierre Benua ir kitų kūrinių.

Bibliografija:
Rugiapjūtė: [apsakymai] / parašė A. Rucevyčius. – Vilnius: J. Zavadskio sp., 1905.
Fariziejai: trijų veiksmų drama / Artur Schnitzler ; vertė A. Rucevičius. – Kaunas: „Švyturio“ b-vė, 1920.
Sunkiaisiais laikais: (iš mano atsiminimų) / Antanas Rucevičius. – Tilžė: [s. n.], 1920.
Kvailų žmonių tragedija: 3-jų veiksmų komedija / Gabriela Zapolska ; vertė A. Rucevičius. – Kaunas: „Švyturio“ b-vė, 1929.
Aurora: Liautenbergo Detmoldo hercogienė: netolimos praeities romanas / Pierre Benoit; vertė A. Rucevičius. – Kaunas: Sakalo b-vė, 1931.
Šaulių sąjungos Kauno būrio pirmieji žygiai: atsiminimų nuotrupa / Antanas Rucevičius. – Kaunas: [s. n.], 1938. – (Atsp. iš: „Karo archyvas“, Nr. 10).
„Švyturio“ bendrovė knygoms leisti ir platinti, 1918–1931: [A. Rucevičiaus laiškai, pasirašyti dokumentai, archyvinės medžiagos nuorodos] / Vladas Žukas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998.

Parengta pagal:
Iš XXVII knygos mėgėjų draugijos archyvo / Jolita Andriukaitienė, Eglė Dikavičienė, Marta Fominaitė, Božena Voitkevič // Knygotyra. – 2014, T. 63, p. 288-305.
Antanas Rucevičius / Benjaminas Kaluškevičius // Lietuva: biografijos. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2015, t. 4, p. 138.
XXVII knygos mėgėjai (1930–1940): narystė, santykiai, atmosfera / Alma Braziūnienė // Knygotyra. – 2021, Vol. 76, p. 166-206.

Iliustr.:
Antanas Rucevičius (1880–1945), leidėjas, spaudos darbuotojas, lietuviškų vakarų dalyvis. Vilnius, 1906 m. // Lietuvių tautinis atgimimas ir švietimas Vilniaus krašte / sudarė Jūratė Gudaitė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2019, p. 160.
Antanas Rucevičius. Foto atelje „Zinaida“. Kaunas. 1936 01. Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Fg 1-196.

rucevicius_antanas_1906_lietuviu_tautinis_atgimimas_ir_svietimas_vilniaus_kraste_2019_p160