Leopoldas Bagdonas

bagdonas_leopoldas_foto_zinaida_mab_1936_03_27_01

Teisininkas, diplomatas Leopoldas Bagdonas (1880 11 15 Lazdijuose, Seinų apskr. – apie 1941 Maskvoje) į XXVII knygos mėgėjų draugiją įstojo 1935 01 27, buvo vienas vyriausių jos narių, Draugijoje turėjo dvidešimt ketvirtą numerį. Į Draugijos veiklą nebuvo aktyviai įsitraukęs, nes nuo 1918 m. iki pat lemtingų Lietuvai 1940 m. dirbo Maskvoje. 1918–1921 m. dirbo ekonominėse įstaigose Maskvoje, o nuo 1921 m. Lietuvos atstovybės Maskvoje darbuotojas: iš pradžių Lietuvos atstovybės Maskvoje tremtinių skyriaus sekretorius, po to pasiuntinybės patarėjas ir sekretorius, sušaudytas 1941 m. Maskvoje..
Leopoldo Bagdono kvotos protokolo mašinraštis: [L. Bagdono kvota brigados generolo A. Gustaičio byloje, saugojamoje Lietuvos ypatingajame archyve], 1941 m. kovo 21 d., Maskva. Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 78.
Iliustr.: Teisininkas, diplomatas Leopoldas Bagdonas. Foto Atelier „Zinaida“. Kaunas. 1936 03 27. Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Fg 1-234.