Vytautas Petniūnas

petniūnas_vytautas_1998

Bibliofilas Vytautas Petniūnas (1950 09 21 Girsteikiškio k., Molėtų raj. – 2012 02 16 Vilniuje, palaidotas Karveliškių kapinėse) XXVII knygos mėgėjų draugijos veikloje dalyvavo nuo 2001 m. iki mirties, Draugijoje turėjo dvyliktą numerį. Turėjo turtingą asmeninę biblioteką, kurią pristatė Draugijos renginiuose. Kartu su kitais Draugijos nariais 2001 dalyvavo Lietuvos dailininkų sąjungos organizuotame tarptautiniame meninės knygrišybos simpoziume „Knyga“ ir parodoje eksponavo knygas iš asmeninės bibliotekos.
Dar sovietmečiu ėmė rinkti miniatiūrines knygeles, kurių įsigijimą 1961–1964, pradedant „Vagos“ leidyklos leistosiomis, jis įvardijo kaip sąmoningą savo rinkinio pradžią. 1981 su jo miniatiūrinių knygelių kolekcija buvo suskubta supažindinti ir sovietinės periodinės spaudos skaitytojus, turint intencijų paskatinti imti jas kolekcionuoti. V. Petniūno asmeninėje bibliotekoje buvo informaciniai, bibliofiliniai leidiniai, meno, poezijos, aforizmų knygos, leidiniai su autografais. Miniatiūrinių knygų asmeninėje bibliotekoje buvo keturi su puse šimto. Savo asmeninę biblioteką bei bibliofilinės veiklos patirtį pristatė 2004 išleistuose atsiminimuose: Prasta ale už auksa brangesne: bibliofilo apmąstymai / Vytautas Petniūnas. – Vilnius, 2004. Domėjosi Vilniaus knygrišių gildija, aktyviai įsijungė į jos veiklą ir padovanojo knygą apie knygrišystės meną „Maestro rilegatori per il „Cantico Delle Creature“ (Roma, 2002, t. 1-2).
V. Petniūnas 1967 baigė Alantos vidurinę mokyklą. 1969 – Aukštesniąją technikos mokyklą. 1969–1972 buvo Karinio jūrų laivyno viršila. 1982 baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1982–1985 – Komunalinių objektų statybos valdybos Tiekimo tarnybos viršininkas, 1985–1989 – trikotažo fabriko “Vilija” komercijos direktorius, 1989–1990 – Lietuvos invalidų asociacijos direktoriaus pavaduotojas, nuo 1990 – uždarosios akcinės bendrovės “Viva” direktorius, bendrovės „Vilko pėda“ direktorius (2004). 1997 išrinktas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariu. Lietuvos socialdemokratų partijos narys nuo partijos atkūrimo (1989).

Bibliografija:
Puškiniana = Пушкиниана / LTSR savanor. knygos bičiulių d-ja; knygas surinko ir k-gą sudarė Vytautas Petniūnas. – Vilnius: A. Puškino lit. muz., 1987.
Kodėl stringa miesto plėtros programų vykdymas / Vytautas Petniūnas; kalbėjosi J.Užienė // Respublika. – 2000, vas. 14, p. 8.
Nuo Fiodorovo… ex libris Vytauto Petniūno: [grafika] / Dail. M. Liugaila // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2004, t. 3, p. 154.
Mano biblioteka / Vytautas Petniūnas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2004, t. 3, p. 171-190.
Ex libris V. Petniūnas: [grafika] / Dail. M. Vilutis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2004, t. 3, p. 234.
Dovanos bibliotekai / „G. ž.“ inform.: [Ukmergės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondus papildė dovanotos knygos. Tai kraštiečio žurnalisto ir bibliofilo V. Petniūno padovanota apmąstymų knyga „Prasta ale už auksą brangesnė“ ir A. Paškaus knyga „Tikėjimo ir netikėjimo sąlytis šiandien“, atkeliavusi iš JAV įsikūrusio Tautos fondo] // Gimtoji žemė. – 2004, birž. 12, p. 5.
Įmonės vadovą išspirs iš darbo / Eglė Dagienė: [Apie įmonės „Vilko pėda“ direktoriaus V. Petniūno, kaltinamo iš Vilkpėdės gyventojų nepagrįstai reikalavus sumokėti didžiules sąskaitas už laiptinių apšvietimą, atleidimą iš pareigų] // Lietuvos rytas. – 2004, spal. 16, priedas “Sostinė”, p. 3.
Prasta ale už auksa brangesne: bibliofilo apmąstymai / Vytautas Petniūnas; leidinys yra iliustruotas dailininko Mariaus Liugailos ekslibrisais, sukurtais knygos autoriui. – Vilnius: [Biznio mašinų kompanija], 2004.
Skandalingai pagarsėjusi „Vilko pėda“ tapo vilniečių bėda: [Apie Vilniaus Geležinio Vilko gatvės kelių namų gyventojų pasipiktinimą bendrovės “Vilko pėda” vadovu V. Petniūnu] / Ramunė Vaičiulytė // Respublika. – 2006, bal. 10, p. 5.
Vilkinyčioj – tarp vilkų…: [Apie UAB „Vilko pėda“ savininką Vytautą Petniūną] / Adolfas Strakšys // Karštas komentaras. – 2006, vas. 16 – kovo 2 (Nr. 4), p. 8-9.

Parengta pagal:
Vyriausiai rinkimų komisijai pateikta kandidato į Lietuvos respublikos Seimą 1998 m. Vytauto Petniūno biografija // https://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/n/rinkimai/seimpk/biogr.htm-894.htm
Prasta ale už auksa brangesne: bibliofilo apmąstymai / Vytautas Petniūnas. – Vilnius, 2004.
Vytautas Petniūnas 1950–2012 / Dalia Poškienė, Vidmantas Staniulis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 413.

Iliustr.:
Vytautas Petniūnas // https://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/n/rinkimai/seimpk/kandvl.htm-64299.htm
Vytauto Petniūno ekslibrisas // Laikas gyvena knygose / sudarė Dalia Poškienė; redagavo Laimonas Inis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2019, p. 40.

petniunas_vytautas_eks_libris_laikas_gyvena_knygose_p40