Juozapas Šimkus

šimkus_juozapas_ex_libris_in_memoriam_laikas_gyvena_knygose_p39

Pedagogas, kraštotyrininkas, bibliofilas, Vilniaus kolekcininkų klubo narys, visuomenės veikėjas Juozapas Šimkus (1920 04 05 Noriškių k., Plungės raj. – 2016 11 02 Vilniuje, palaidotas Sudervės Saltoniškių kapinėse) dalyvavo XXVII knygos mėgėjų draugijos veikloje nuo jos atsikūrimo 1993 iki mirties. Draugijoje turėjo aštuonioliktą numerį. Nuo vaikystės domėjosi knygomis ir lietuviška periodine spauda, buvo sukaupęs didžiulę asmeninę biblioteką. Vien knygų turėjo per 3000 egzempliorių. Tiek pat periodinių leidinių vienetų. Jo bibliotekoje daugiausia vietos – apie 2000 knygų – užėmė kraštotyrinė bei istorinė literatūra. Ja naudojosi tirdamas ir rašydamas apie Plungę, Rietavą, Salantus, Veiviržėnus, Alsėdžius ir kita, o taip pat apie šių kraštų įžymius žmones. Savo knygas mielai dalino ar perleido bibliotekoms bei visuomeninėms organizacijoms. Apie 300 knygų miškininkystės tematika perleido Druskininkų „Girios aido“ muziejui, vertingus prieškario leidinius padovanojo Lietuvai pagražinti draugijai.
Baigęs pradžios mokyklą ir gimnaziją Plungėje, buvo įstojęs į Marijampolės karo mokyklą, bet vokiečiams ją likvidavus, 1942 pradėjo studijuoti Vilniaus universiteto Miškininkystės fakultete. 1943 šį fakultetą uždarius, grįžo į Plungę, dirbo urėdijoje bei Kulių girininkijoje. Po to vėl grįžo į Vilniaus universitetą, dirbo jame laborantu. 1948 pradėjo dėstyti matematiką, fiziką, chemiją J. Tallat-Kelpšos aukštesnioje muzikos mokykloje, kurią pervadinus konservatorija, ten dirbo iki pat 1991 taip pat dirbo Miškų ūkio ministerijoje inžinieriumi bei dėstė Vilniaus miškų technikume. Dirbdamas moksleivių turizmo įstaigose, kartu su kitais parengė pirmąjį Lietuvoje plačios apimties „Turisto vadovą“. Parašė ir išleido kraštotyrinę knygelę „Plungė“ (1972). Juozapas Šimkus keletą dešimtmečių su foto aparatu aplankė daugelį Lietuvos bažnytkaimių, stengėsi įamžinti fotografijose medines bažnyčias. Jo nuotraukos buvo perduodamos į užsienį ir ten knygų leidėjas Br. Kviklys jas publikuodavo knygose „Mūsų Lietuva“ T. 1-4 (Boston, 1964–1968) ir „Lietuvos bažnyčios“ T. I-VII (Chicago, 1980–1985).

Bibliografija:
Turisto vadovas / L. Mulevičius, A. Ramanauskas, J. Stabinis, S. Stančikas, J. Šimkus. – [Vilnius]: [Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla], [1959].
Plungė / Elvyra Jonutienė, Juozas Šimkus. – Vilnius: Mintis, 1972.
Ištikimas didžiosioms dvasinėms vertybėms / Juozas Šimkus // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis: Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinys. – Vilnius: Rotas, 1996, t. 10, p. 336–466.
Etnologė Bronė Kazlauskienė / Juozas Šimkus // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis: Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinys. – Vilnius: Rotas, 2000, t. 16, p. 660–661.
Juozapas Šimkus: (g. 1920 04 05) // Bibliofilai apie asmenines bibliotekas / Vilniaus universiteto Knygotyros katedra, Martyno Mažvydo bibliofilų klubas, Simono Daukanto bibliofilų klubas, XXVII knygos mėgėjų draugija; sudarė Domas Kaunas: [Juozas Šimkus, vienas bibliofilų, aprašomų knygoje]. – [Vilnius]: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, p. 120–122.
Lietuvių katalikų mokytojų sąjungos veikla ir tikslai / Juozapas Šimkus // XXI amžius. – 2005, lapkr. 30, p. 3.
Lietuvių katalikų mokytojų sąjungos (LMKS) veikla ir tikslai / Juozapas Šimkus // Lietuvos aidas. – 2006, saus. 11, p. 2.
Gyvenimas išmokė branginti laiką: [pokalbis su žymiu kraštiečiu, kraštotyrininku J. Šimkumi / kalbėjosi Donata Bartkutė] // Plungė. – 2007, rugs. 4, p. 1, 3.
Plungės švietimo istorija: praeitis ir dabartis; leidinys mokykloms ir krašto visuomenei / [E. Adomavičienė, D. Ardavičienė, A. Kazlauskienė, R. Bužienė, Z. Paulauskaitė, A. Budrys, V. Račkauskas, A. Simbarskis, I. Vaitiekutė, J. Milašius, I. Stonkienė, I. Juškevičienė, I. Buterlevičienė, M. Norvaišienė, A. Kripienė, R. Akavickienė, V. Turskytė, G. Sukurienė, O. Krištupienė, G. Žiobakienė, P. Vingis, E. Zaniauskas, G. Glikmanas, R. Skrinskis, L. Vaitkevičienė, E. Lapienė, E. Timofejevas, G. Ūsienė, A. Vasiliauskienė, B. Tutlienė, V. Barauskienė, D. Valužienė, R. Smilingienė, A. Kazlauskienė, A. Ruibienė, J. Gedvilaitė, L. Varsliotienė, J. Gramauskienė, L. Jokūbaitienė, A. Norvaišienė, J. Šimkus, B. Dzindoletienė; sudarė Danutė Ardavičienė]. – Plungė-Klaipėda [i.e. Klaipėda]: Eglės leidykla, 2011.
Kunigas Kazimieras Skrodzkis / parengė Danutė Ardavičienė, Juozapas Šimkus // Respublika. – 2012, rugpj. 31, priedas „Žalgiris“, p. 4.
Mokytojai Nepriklausomoje “buržuazinėje” Lietuvoje: parašyta ir pasakyta 2007 m. mokytojų sueigoje / Juozapas Šimkus; [su Petro Juodelės prierašu apie straipsnio autorių] // Varpas. – 2017, Nr. 4 (balandis), p. 6-8.
Parengta pagal: Juozapas Šimkus 1920–2016 / Vytautas A. Gocentas // XXVII knygos mėgėjų draugijos metraštis. – Kaunas:XXVII knygos mėgėjai; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 362–363.

Iliustr.:
[Bibliofilas, pedagogas Juozapas Šimkus 1975 m.]: [negatyvas] / foto Bernardas Aleknavičius. – Klaipėda: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka. https://www.epaveldas.lt/preview?id=C160000533380.
Juozo Šimkaus ex libris in memoriam // Laikas gyvena knygose / sudarė Dalia Poškienė; redagavo Laimonas Inis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2019, p. 39.

šimkus_juozapas_bibliofilas_pedagogas_1975_foto_baleknaviciaus_klavb_01