Albertas Gurskas

gurskas_albertas_foto_stase_butrimiene_vle_lt

Grafikas, kaligrafas, plakatistas Albertas Gurskas (g. 1935 01 20 Gintaruose, Ukmergės apskr.) į XXVII knygos mėgėjų draugiją įstojo 1994, o 2000 buvo išbrauktas iš draugijos narių, kaip aktyviai nedalyvaujantis jos veikloje. Atkurtos Draugijos veiklos pradžioje buvo vertinamas kaip vienas žymiausių Lietuvos kaligrafų, taip pat besidominčiu ekslibrisais.
1961–1966 – Lietuvos televizijoje dailininkas. 1966–1969 dirbo Respublikiniame žemėtvarkos projektavimo institute (vyriausiasis inžinierius dailininkas). 1968 baigė Lietuvos dailės institutą (A. Kučo, J. Galkaus, P. Aleksandravičiaus mokinys). Nuo 1969 dėsto Vilniaus dailės akademijoje (iki 1990 Lietuvos dailės institutas), 1981–1993 Dailės pedagogikos, 1993–2003 Grafikos katedros vedėjas; profesorius (1993).
Kuria taikomąją grafiką: plakatus, medalius, bukletus, logotipus, miestų ir miestelių herbus. 2020 už nuopelnus Lietuvos heraldikai A. Gurskui suteiktas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Garbės nario vardas. Apipavidalino apie 40 knygų (Just. Marcinkevičiaus „Sieną“ (1965), K. Binkio „Raštus“, 2 t. (1973) ir kt. Linoraižinio ir šilkografijos technika sukūrė nemažai ekslibrisų. A. Gursko iniciatyva Vilniuje ir Klaipėdoje surengtos pirmosios meninio šrifto parodos (1992, 1997, 2004). Parengė vadovėlį „Kaligrafijos ir šrifto pagrindai“ (2006; pataisytas ir papildytas leidimas lietuvių ir anglų kalbomis 2010). Su kitais sukūrė pirmąjį lituanistinį kompiuterinį šriftą Palemonas (2004).
Nuo 1968 dalyvauja parodose Lietuvoje (Vilniuje 1971, 2015, 2018, Biržuose 2015) ir užsienyje (Maskvoje 1968, 1980, 2008, Varšuvoje 1970, Leipcige 1971, Izraelyje 2005).

Apdovanojimai:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premiją (2020)

Bibliografija:
Siena: miesto poema / Justinas Marcinkevičius; iliustr. Alberto Gursko. – Vilnius: Vaga, 1965.
Raštai / Kazys Binkis; [sudarė ir paaiškinimus parašė Vytautas Galinis; redakcinė komisija: … Eduardas Mieželaitis (pirm.) … et al.]; iliustr. Alberto Gursko. – Vilnius: Vaga, 1973.
Juoda ir balta: atsiminimai apie Stasį Krasauską / pasakoja grafikas Albertas Gurskas // Sveikata ir grožis. – 2004, Nr. 28, p. 22-23.
Koks bus lotyniškasis mūsų raštas XXI amžiuje: [ pokalbis ] / Albertas Gurskus, Petras Skirmantas, Mindaugas Strockis ir kt.; kalbėjosi Bronys Savukynas // Kultūros barai. – 2004, Nr. 3, p. 17- 24.
Lituanistinis šriftas Palemonas / Ona Aleknavičienė, Laima Grumadienė, Albertas Gurskas, Petras Skirmantas, Mindaugas Strockis, Vladas Tumasonis // Informacijos mokslai. – 2004, T. 31, p. 150-170.
Lituanistinis šriftas Palemonas / Ona Aleknavičienė, Laima Grumadienė, Albertas Gurskas, Petras Skirmantas, Mindaugas Strockis, Vladas Tumasonis. – Vilnius: Tautinių bendrijų namai, 2005.
Kaligrafijos ir šrifto pagrindai: [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] / Albertas Gurskas. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006.
Lituanistinis šriftas Palemonas / Ona Aleknavičienė, Laima Grumadienė, Albertas Gurskas, Petras Skirmantas, Mindaugas Strockis, Vladas Tumasonis. – Vilnius: Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2006.
Rinkinių saugojimas: šlapieji rinkiniai / Albertas Gurskas // Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. – Kaunas: Aušra, 2007, t. 2, p. 7-13.
Eksponatų iš odos ir kailio priežiūra / Albertas Gurskas // Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. – Kaunas: Aušra, 2007, t. 2, p. 14-20.
Kompozicijos pagrindai / Albertas Gurskas // Saviraiška ir dizainas: Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto praktinės konferencijos tezės ir pranešimų medžiaga / sudarytoja Jolanta Kanapickaitė. – Vilnius: Biznio mašinų kompanija], 2007, p. 38-40.
Dizainas, kūryba ir naujosios technologijos: straipsnių rinkinys / Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija; sudarytoja Jolanta Kanapickaitė: [vienas straipsnio autorių Albertas Gurskas]. – Vilnius: Biznio mašinų kompanija, 2008.
Mūsų mylimiausias mokytojas: [Apie Antaną Kučą] / Albertas Gurskas // Antanas Kučas: įprasminta tradicija: jubiliejinė kūrybos paroda [2009, Vilnius]; katalogas / [sudarė Regina Urbonienė]. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 22.
Kaligrafija kaip asmenybės raiškos būdas = Calligraphy as a Way of Personality Expression / Albertas Gurskas // Kaligrafijos sąsiuviniai. – 2010, Nr. 1, p. 14-15.
Kaligrafijos ir šrifto pagrindai: [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] = The basics of calligraphy and script / Albertas Gurskas; [vertėjas Leo Ray]. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010.
Kodėl Pinigas, o ne Herbas?: [pokalbis su Dailės akademijos profesoriumi Albertu Gursku / kalbėjosi] Ferdinandas Kauzonas // Respublika. – 2010, vas. 11, p. 3: portr., iliustr.
Kaligrafijos meno versmės: tekstai Lietuvai / Albertas Gurskas; [sudarytojai Antanas Andrijauskas, Daliutė Ivanauskaitė]. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2020.
Zoologijos muziejaus pradžia ir dabartis / Albertas Gurskas, Kazimieras Martinaitis, Saulius Rumbutis // Gamtininko Tado Ivanausko palikimas: gamtosaugos mokslo ir praktikos populiarinimo leidinys / Vytauto Didžiojo universitetas; sudarytojas Mindaugas S. Venslauskas. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2022, p. 38-51.

Parengta pagal:
Albertas Gurskas / Regina Urbonienė // https://www.vle.lt/straipsnis/albertas-gurskas/

Iliustr.:
Albertas Gurskas. Foto Stasės Butrimienės // https://www.vle.lt/straipsnis/albertas-gurskas/
Albertas Gurskas. 2015 11 30 // https://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Gurskas.jpg?uselang=lt

gurskas_albertas_2015