Tarptautinį ekslibrisų konkursas „ISTORINĖS ATMINTIES VARDAI“

XXVII knygos mėgėjų draugija, šiais metais mininti atkūrimo 30-metį, slkebia tarptautinį ekslibrisų konkursą ISTORINĖS ATMINTIES VARDAI ir kviečia dalyvauti Lietuvos dailinkų sąjungos narius, menininkus iš Lietuvos ir Pasaulio.

Išsisaugoti: Ex-libris konkurso nuostatai
Išsisaugoti: Dalyvio anketa
2

XXVII KNYGOS MĖGĖJŲ DRAUGIJA

Laisvės al. 39, LT-44309, Kaunas, tel. +37068839781

el. paštas valdas.kubilius@vdu.lt ir interneto svetainė www.27knygosmegejai.lt

Ex libris. ISTORINĖS ATMINTIES VARDAI“

EKSLIBRISAS (lot. ex libris – iš knygų), knygos turėtojo nuosavybės ženklas – mažas popieriaus lapelis, klijuojamas vidinėje knygos viršelio pusėje arba priešlapyje; smulkiosios grafikos kūrinys. Sudaro knygos savininko asmenvardis ir papildanti meninė kompozicija (heraldinė, ornamentinė, šriftinė, vaizduojamoji, abstrakti ar pan.). XX a. 2-oje pusėje ekslibrisai iš dalies prarado taikomąją paskirtį, ir kaip unikalūs mažosios grafikos kūriniai, buvo pradėti gaminti parodoms bei svarbioms sukaktims pažymėti.

2023-ieji – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių metai, V. Putvinskio-Putvio, Klaipėdos krašto metai.

Konkurso nuostatai

Rengėjas

Konkursą „Ex libris. ISTORINĖS ATMINTIES VARDAI rengia XXVII knygos mėgėjų draugija kartu su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS), Pasaulio lietuvių centru ir Lietuvos dailininkų sąjunga. Konkurso trukmė – nuo 2023 m. kovo 1 d. iki gegužės 7 d., laureatų paskelbimas – birželio mėnesį. Informacija teikiama el. paštu valdas.kubilius@vdu.lt ir tel. +37068839781.

Tikslai

Įprasminti Lietuvos laisvės kovotojų, Lietuvos kariuomenės kūrėjų vardus – istorines asmenybes, įvykius ir pažymėti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių metus.

Puoselėti knygos ženklo meną, pakviečiant Lietuvos ir užsienio dailininkus sukurti originalių mažosios grafikos kūrinių.

Skatinti domėjimąsi Lietuvos kariuomenės, Laisvės kovotojų istorija, Lietuvos kovas už laisvę ir Nepriklausomybę nuo 1863 m. sukilimo iki Nepriklausomybės atkūrimo 1991 m.

Sąlygos

Būtinasis įrašas kūriniuose (pasirinktinai)

Ex libris. Laisvės kovotojas

Ex libris. v. putviui-putvinskiui

Pateikimas

1. Tema: Ex libris ISTORINĖS ATMINTIES VARDAI

2. Dalyviai: konkurse gali dalyvauti menininkai iš viso pasaulio nuo 19 metų, sutinkantys su konkurso nuostatų sąlygomis. Dalyvavimo mokesčio nėra.

3. Darbų skaičius: konkursui reikia pateikti po du sukurto, išspausdinto ir autografuoto ekslibriso atspaudus. sukurtų darbų skaičius neribojamas.

4. Informacija apie dalyvį: ant kiekvieno kūrinio atspaudo nugarėlės pieštuku spausdintinėmis lotyniškojo šrifto raidėmis turi būti pateikta tokia informacija: 1) dailininko vardas,

pavardė, šalis (valstybė); 2) kūrinio pavadinimas; 3) naudota technika; 4) atvaizdo matmenys;

5) sukūrimo metai; 6) visas ekslibriso savininko vardas, pavardė, jei atvaizde naudojami inicialai ar trumpinys.

atrenkami ir vertinami bus tik anksčiau aprašytus reikalavimus atitinkantys darbai

5. Technikos: ekslibrisai gali būti sukurti tradicinėmis grafikos technikomis ir naudojant

naujas technologijas, autorinę techniką, kompiuterinę grafiką.

6. Matmenys: ekslibriso atspaudo kraštinė turi būti ne ilgesnė kaip 150 mm, popieriaus

lakšto dydis ne didesnis kaip 290 mm x 210 mm (A4 formato).

7. Tekstas: kiekviename ekslibrise turi būti įrašas:

Ex libris ISTORINĖS ATMINTIES VARDAI

7.1 1863–1864 metų sukilimas

7.2 Vladas Putvinskis-Pūtvis 150

7.3 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių metai. LPKTS-35

7.4 Lietuvos kariuomenės kūrėjai

Rekomenduojamos ekslibrisų temos:

  • 1863–1864 metų sukilimas
  • Vladas Putvinskis-Pūtvis 150
  • lietuvos politinių kalinių ir tremtinių metai. LPKTS-35
  • lietuvos kariuomenės kūrėjai

Kiekvieno kūrinio averse (po kūrinio atspaudu) turi būti: dailininko parašas, metai, tiražas ir tiražo numeris arba autoriaus inicialai (e. a.), naudotos technikos trumpinys, kūrinio pavadinimas (jei yra).

Ekslibrisai be būtinojo įrašo, knygos ženklo savininko ar institucijos pavadinimo į konkursą ir parodą nebus priimami.

8. Darbų išsiuntimo terminas:

darbai turi būti išsiųsti iki 2023 m. gegužės 7 d. (imtinai, galioja pašto registracijos data).

9. Išsiuntimo reikalavimai: ekslibrisai priimami tik su užpildyta konkurso dalyvio anketa. Ją galite atsisiųsti iš šio puslapio.

10. Adresas:

Tarptautinis ekslibrisų konkursas

XXVII knygos mėgėjų draugija, laisvės al. 39, kaunas, lt 44309 Lietuva

11. Vertinimas: konkursui pateiktus darbus vertins

XXVII knygos mėgėjų draugijos sudaryta ir patvirtinta vertinimo komisija 2023 m. birželio 25–27 d.

Parodai, katalogui ir apdovanojimams bus atrinkti konkurso nuostatus atitinkantys ekslibrisai.

Vertinimo kriterijai:

  • kūrinio originalumas;
  • temos atskleidimas;
  • kūrybiškumas;
  • pasirinktos atlikimo technikos profesionalumas;
  • sutepti, sulamdyti, suplyšę arba perlenkti per pusę, taip pat pavėluotai pateikti
  • darbai nebus vertinami.

12. Paroda: konkretus apdovanojimų ir laureatų parodos atidarymo laikas ir vieta bus paskelbti papildomai. paroda bus organizuojama liepos -rugsėjo mėn. planuojama spalio mėn.

13. Katalogas: konkurso komisija atrinks 7 geriausius darbus ir apie tai informuos jų autorius. Atrinkti darbai bus eksponuojami parodoje ir įtraukti į parodos katalogą. Konkurso laimėtojai spausdintą arba skaitmeninį katalogą gaus nemokamai.

14. Apdovanojimai: darbai bus vertinami ir apdovanojami dviejose grupėse:

Ekslibrisų, sukurtų tradicinėmis grafikos technikomis, apdovanojimas:

I premija – 527 Eur

II premija – 327,000 Eur

III premija – 227,00 Eur

I–III vietų diplomai

Ekslibrisų, sukurtų naudojant naujas technologijas, autorinę techniką, kompiuterinę grafiką, apdovanojimas:

IV–VII vietų premijos, diplomai

Premijos –po 127,00 Eur.

Nominuotų ir kitų meniškų ekslibrisų autoriams komisijos sprendimu gali būti papildomai įteikti organizatorių ar rėmėjų įsteigti prizai, dovanos ir diplomai.

15. Konkurso organizatoriaus teisės:

Pateikti darbai, nepriklausomai nuo to, ar jie priimti į konkursą, ar ne, negrąžinami ir lieka organizatoriaus fonde. 1 komplektas konkursui pateiktų darbų padovanojami Kauno apskrities viešajai bibliotekai – Meno skyriui.

Organizatorius turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdamas honorarų atsiųstus darbus fotografuoti, kopijuoti, naudoti viešindamas konkursą ir, nurodydamas autorystę, publikuoti, naudoti reklamoje, rinkodaroje ir leidyboje. Konkursui pateikti darbai autoriams negrąžinami.

Kiekvienas dalyvis, užpildydamas ir pasirašydamas dalyvio anketą, patvirtina, kad dovanoja savo darbus konkurso fondui, sutinka su jo sąlygomis ir komisijos sprendimais.

16. konkurso rezultatų paskelbimas: konkurso rezultatai bus skelbiami

interneto svetainėje www.27knygosmegejai.lt, www.lwc.lt, www.lpkts.lt, www.kam.lt 2023 m. rugsėjo mėn.

Konkurso koordinatoriai:
V. Kubilius – Pasaulio lietuvių centro vadovas, el.p.: valdas.kubilius@vdu.lt
Vladimiras Beresniovas Vlaber – dailininkas,el.p.: beresniovas@gmail.com
Dalia Poškienė – XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė el.p. dposkiene@gmail.com