Beatričė Kleizaitė-Vasaris

kleizaite_vasaris_2017_micutienes_nuotr_marijampole_pazinciai_su_beatrices_kleizaites_vasaris_menu_galerija

Dailėtyrininkė, kultūros mecenatė, teatro, kultūros veikėja Beatričė Kleizaitė-Vasaris (1925 01 03 Kaune – 2023 03 28 Vilniuje) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimta 2001 12 01, 2005–2007 buvo Draugijos pirmininke, Draugijoje turėjo dvidešimt antrą numerį. Dar prieš įstojant į Draugiją, 2000 ir 2001 sausio 27 d. draugijos visuotiniai susirinkimai vyko Beatričės Kleizaitės-Vasaris namuose – muziejuje. Draugijoje buvo vertinamas jos indėlis sugrąžinant iš JAV ir Kanados į Lietuvą lietuvių menininkų kūrinius. Jau pirmaisiais atkurtos Nepriklausomybės metais iš JAV į Lietuvą parvežė egzilio menininkų Vytauto Kašubos, Adomo Galdiko, Vytauto Igno ir kitų dailininkų išsamias tapybos, grafikos ir skulptūros darbų kolekcijas. 2001 vasarį Raudondvario kultūros centre atidaryta paroda iš B. Kleizaitės-Vasaris fotografijų rinkinių „Lietuvių dailininkų darbai JAV ir Kanados šventovėse: Elskus, Kašuba, Jonynas“. Draugijos metraščio trečiame tome (Kaunas, 2003) publikuotas jos straipsnis „ALKA – Amerikos lietuvių kultūros archyvas“. 2007 birželio 27 neeiliniame visuotiniame Draugijos susirinkime Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje B. Kleizaitė-Vasaris atsistatydino iš draugijos pirmininkės pareigų, bet liko draugijoje ir toliau dalyvavo jos veikloje. 2008 Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete buvo eksponuojama B. Kleizaitės-Vasaris paroda, skirta Adomo Galdiko 115-osioms gimimo metinėms. 2009 Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta dailininko Vytauto Igno paroda „Iš Lietuvos – į Lietuvą: grafikos, tapybos darbai“, kurią iš savo asmeninių rinkinių parengė ir pristatė dailininko atminimo Lietuvoje puoselėtoja, kultūrologė, XXVII knygos mėgėjų draugijos narė B. Kleizaitė-Vasaris. 2020 01 27 jai suteiktas Draugijos Garbės narės vardas.
B. Kleizaitė-Vasaris 1941–1944 studijavo Kauno valstybės teatro Dramos studijoje, o 1945–1948 Romos universitete tęsė meno istorijos studijas ir dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Romoje bei mokėsi Accademia dell‘ Arte Dramatico. 1948 išvyko į Argentiną, po dešimties metų – į Kanadą, vėliau – į JAV. Studijavo Browno, Rod Ailando universitetuose, Bostono koledže, Tuftso universiteto doktorantūroje. 1971–1985 dirbo bibliotekose, bibliotekininke, bibliotekų direktore, vėliau dėstė dramą ir ispanų kalbą JAV, Buenos Airėse, Monrealyje, Bostone buvo subūrusi lietuvių teatro trupes ir joms vadovavo.
1991 grįžo į Lietuvą, vadovavo 1993 įkurtam Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino paminklo šalpos fondui, kurio rūpesčiu 1996 pastatytas Gedimino paminklas Vilniuje. Jos pastangomis į Lietuvą parvežti Vytauto Kašubos, Adomo Galdiko ir kitų užsienio lietuvių dailininkų kūriniai. Padovanota Anykščiams, jos sukaupta angelų kolekcija (tapybos, grafikos, skulptūros, tautodailės kūriniai) davė pradžią Angelų muziejui (įkurtas 2010). Marijampolei ji padovanojo daugiau kaip 300 dailės kūrinių, čia 2014 metais įkurta B. Kleizaitės-Vasaris menų galerija. Aktyvi išeivijos visuomenininkė ir kultūros veikėja į Lietuvos muziejus grąžino tūkstančius lietuvių išeivijos menininkų kūrinių.

Apdovanojimai:
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius už nuopelnus Lietuvai (1997)
Barboros Radvilaitės medalis už nuopelnus Lietuvai ir Vilniui (2002).
Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinas už ypatingus nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai (2014)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (2017)
Suteiktas Marijampolės garbės piliečio vardas (2019)

Bibliografija:
Knygos:
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino paminklas Vilniuje / [sudarytoja Beatričė K. Vasaris]. – Vilnius: Kunigaikščio Gedimino paminklo šalpos fondas, [1997].
Lietuvių dailininkų darbai Šiaurės Amerikos šventovėse / Beatričė Kleizaitė-Vasaris. – Vilnius: [B. Kleizaitė-Vasaris]; [Kaunas]: Kauno arkivyskupijos muziejus, 2004.
Albinas Elskus: grožio ir vizijos dailininkas = Albinas Elskus: Artist of beauty and vision / Beatričė Kleizaitė-Vasaris. – Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2009.
Angelai / Beatričė Kleizaitė-Vasaris; Angelų muziejus. – Anykščiai: [A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus], 2011.
Angelai / Beatričė Kleizaitė-Vasaris. – 2-oji laida. – Vilnius: Aukso pieva, 2013.
Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija: [galerijos Marijampolėje dailės kūrinių kolekcijos albumas] / [sudarytoja Beatričė Kleizaitė-Vasaris]. – Vilnius: Aukso pieva, 2016.
Straipsniai knygose, periodikoje:
Išeivijos kultūrinė veikla / Beatričė Kleizaitė-Vasaris // Lietuvos kultūros kongresas: [Vilnius, 1990 m. gegužės 18-20 d.]; [kongreso medžiaga] / [redaktorių kolegija: Romualdas Ozolas, Giedrė Kvieskienė (sudarytoja) … [et al.]. – Vilnius: Spaudos departamento Leidybos centras, 1991, p. 95-96.
Ligija Bezumavičiūtė – Bieliukienė (1923.08.21–1966.06.28) / B. Kleizaitė-Vasaris // Užjūrio lietuviai: veidai ir vardai; [fotografijų albumas] = Lithuanians overseas / fotografai: Kazys Daugėla, Algimantas Kezys, Vytautas Maželis; [sudarytojas Antanas Skaisgiris]. – Vilnius: Spauda, 1995, p. 74-75.
Antanina Dambrauskaitė (1905 03 07–1994 05 18) / Beatričė Kleizaitė-Vasaris // Užjūrio lietuviai: veidai ir vardai; [fotografijų albumas] = Lithuanians overseas / fotografai: Kazys Daugėla, Algimantas Kezys, Vytautas Maželis; [sudarytojas Antanas Skaisgiris]. – Vilnius: Spauda, 1995, p. 220-221.
Julius Gaidelis (1909 04 05–1983 01 06) / B. Kleizaitė-Vasaris // Užjūrio lietuviai: veidai ir vardai; [fotografijų albumas] = Lithuanians overseas / fotografai: Kazys Daugėla, Algimantas Kezys, Vytautas Maželis; [sudarytojas Antanas Skaisgiris]. – Vilnius: Spauda, 1995, p. 228-229.
Jurgis Jankus / Beatričė Kleizaitė-Vasaris // Užjūrio lietuviai: veidai ir vardai; [fotografijų albumas] = Lithuanians overseas / fotografai: Kazys Daugėla, Algimantas Kezys, Vytautas Maželis; [sudarytojas Antanas Skaisgiris]. – Vilnius: Spauda, 1995, p. 108-109.
Juozas Kapočius (g. 1907 10 19) / B. Kleizaitė-Vasaris // Užjūrio lietuviai: veidai ir vardai; [fotografijų albumas] = Lithuanians overseas / fotografai: Kazys Daugėla, Algimantas Kezys, Vytautas Maželis; [sudarytojas Antanas Skaisgiris]. – Vilnius: Spauda, 1995, p. 58-59.
Marius Katiliškis (1915 09 15–1980 12 17) / B. Kleizaitė-Vasaris // Užjūrio lietuviai: veidai ir vardai; [fotografijų albumas] = Lithuanians overseas / fotografai: Kazys Daugėla, Algimantas Kezys, Vytautas Maželis; [sudarytojas Antanas Skaisgiris]. – Vilnius: Spauda, 1995, p. 138-139.
Daiva Mongirdaitė-Richardson / B. Kleizaitė-Vasaris // Užjūrio lietuviai: veidai ir vardai; [fotografijų albumas] = Lithuanians overseas / fotografai: Kazys Daugėla, Algimantas Kezys, Vytautas Maželis; [sudarytojas Antanas Skaisgiris]. – Vilnius: Spauda, 1995, p. 252-253.
Prudencija Navickaitė-Bičkienė-Jokubauskienė / Beatričė Kleizaitė-Vasaris // Užjūrio lietuviai: veidai ir vardai; [fotografijų albumas] = Lithuanians overseas / fotografai: Kazys Daugėla, Algimantas Kezys, Vytautas Maželis; [sudarytojas Antanas Skaisgiris]. – Vilnius: Spauda, 1995, p. 224-225.
Bronius Nemickas (g. 1909 01 02) / Beatričė Kleizaitė–Vasaris // Užjūrio lietuviai: veidai ir vardai; [fotografijų albumas] = Lithuanians overseas / fotografai: Kazys Daugėla, Algimantas Kezys, Vytautas Maželis; [sudarytojas Antanas Skaisgiris]. – Vilnius: Spauda, 1995, p. 194-195.
Zenonas Nomeika (1911 03 28–1976 05 22) / Beatričė Kleizaitė-Vasaris // Užjūrio lietuviai: veidai ir vardai; [fotografijų albumas] = Lithuanians overseas / fotografai: Kazys Daugėla, Algimantas Kezys, Vytautas Maželis; [sudarytojas Antanas Skaisgiris]. – Vilnius: Spauda, 1995, p. 218-219.
Jonas Puzinas / Beatričė Kleizaitė-Vasaris // Užjūrio lietuviai: veidai ir vardai; [fotografijų albumas] = Lithuanians overseas / fotografai: Kazys Daugėla, Algimantas Kezys, Vytautas Maželis; [sudarytojas Antanas Skaisgiris]. – Vilnius: Spauda, 1995, p. 210-211.
Jackus Sonda (Sondeckis) (189301 15-1989 10 14) / B. Kleizaitė-Vasaris // Užjūrio lietuviai: veidai ir vardai; [fotografijų albumas] = Lithuanians overseas / fotografai: Kazys Daugėla, Algimantas Kezys, Vytautas Maželis; [sudarytojas Antanas Skaisgiris]. – Vilnius: Spauda, 1995, p. 48-49.
Faustas Strolia (g. 1931. II. 28) / Kleizaitė-Vasaris B. // Užjūrio lietuviai: veidai ir vardai; [fotografijų albumas] = Lithuanians overseas / fotografai: Kazys Daugėla, Algimantas Kezys, Vytautas Maželis; [sudarytojas Antanas Skaisgiris]. – Vilnius: Spauda, 1995, p. 272-273.
Albinas Elskus – magiškasis vitražų kūrėjas / Beatričė Kleizaitė – Vasaris // Dienovidis. – 2001, Nr.7-8, p. 28 – 34.
“Gyvenimas per trumpas”: [dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas] / Beatričė Kleizaitė – Vasaris // Naujoji Romuva. – 2002, Nr. 4, p. 24 – 30.
Ištikimas žmogaus figūrai: [Apie lietuvių skulptorių Vytautą Kašubą] / Beatričė Kleizaitė-Vasaris // Dienovidis. – 2003, Nr. 1, p. 49-55.
Nepaklydęs sielos labirintuose, arba haliucinogeninis dailininkas iš Ampurijos lygumų: [Apie ispanų dailininką siurrealistą S. Dali] / Beatričė Kleizaitė-Vasaris // Naujoji Romuva. – 2005, Nr. 2, p. 37-48.
Albinas Elskus – mistiškų vitražų kūrėjas: vasario 8 d. JAV mirė vitražų kūrėjas, tapytojas Albinas Elskus / Beatričė Kleizaitė-Vasaris // Literatūra ir menas. – 2007, bal. 20, p. 15, 19.

Parengta pagal:
XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščių medžiagą ir nekrologus:
Beatričė Kleizaitė-Vasaris 1925 01 03–2023 03 28 // Mokslo Lietuva. – 2023, bal. 4 // http://mokslolietuva.lt/2023/04/beatrice-kleizaite-vasaris/
Beatričė Kleizaitė-Vasaris: teatralė, režisierė, pedagogė, dailėtyrininkė, bibliotekininkė, aktyvi visuomenininkė ir kultūros veikėja, mecenatė / Loreta Skinkienė // http://www.noriuzinoti.lt/en/content_page/45-kulturos-veikejai/1737-kleizaite-vasaris-beatrice
Atsisveikinimas su meno mecenate, kultūrininke Beatriče Kleizaite-Vasaris (1925-01-03–2023-03-28) / „Anykšta“ informuoja // Anykšta. – 2023, rugs. 16, p. 4.

Iliustr.:
D. Micutienės nuotrauka prie straipsnio: Pažinčiai su Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija. Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių tarnybos informacija. 2017 04 22 // https://www.regionunaujienos.lt/pazinciai-su-beatrices-kleizaites-vasaris-menu-galerija/
Trys XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkės: Birutė Butkevičienė, Beatričė Kleizaitė-Vasaris, Dalia Poškienė. Vilnius, B. Kleizaitės-Vasaris namai. 2019.

kleizaite_vasaris_2019_B.Butkevičienė-Beatričė-Kleizaitė-Vasaris-Dalia-Poškienė-trys-XXVII-KMD-pirmininkės