Alfredas Smailys

smailys_alfredas_lietuvos_ypating_archyvo_asmens_dok_nuotr_k18_ap2_b512_l11

Gydytojas kardiologas, habilituotas daktaras, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas Alfredas Smailys (1928 05 07 Girininkuose, Pakuonio valsč. – 1995 04 28 Kaune) buvo vienas atkurtos XXVII knygos mėgėjų draugijos iniciatorių, jos narys 1993 – 1995.
1949 baigė Kauno universiteto medicinos fakultetą, po to aspirantūrą Maskvoje, o 1966 apgynė daktaro disertaciją. 1969 jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. Nuo 1990 m. Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas. Buvo Z. Januškevičiaus širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologijos ir patologijos mokslinio tyrimo instituto, vėliau Kardiologijos instituto širdies ritmo tyrimo laboratorijos vedėjas. Naujų mokslo idėjų generatorius, parašė septynias monografijas, per du šimtus mokslo darbų, nagrinėjančių kardiologijos problemas. Su bendradarbiais sukūrė širdies skilvelių virpėjimo garsinės diagnostikos aparatą, patvirtinti jo ir kolegų 22 išradimai.
Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, 1989 išrinktas SSRS liaudies deputatu. Parašė daugybę publicistinių straipsnių mokslo, kultūros, istorijos klausimais, buvo Prisikėlimo bažnyčios atstatymo ir Vytauto Didžiojo universiteto Kaune atkūrimo iniciatorius. Jo pastangomis 1994 Rygoje buvo įkurta Baltijos vienybės organizacija.
2000 05 11 Žaliakalnyje (Savanorių g. 58) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1972–1985 m. gyveno visuomenės veikėjas, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas profesorius Alfredas Smailys, 1928–1995“ (archit. Jonas Lukšė).

Apdovanojimai:
SSRS valstybinė premija (1971, su Aldona Lukoševičiūte), Sausio 13 atminimo medalis (1992).

Bibliografija:
Knygos:

Pirmoji pagalba staigios mirties atvejais / Alfredas Smailys, Tarvilas Norkus; Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija. Respublikiniai sanitarinio švietimo namai. – Vilnius: Mintis, 1964.
Klinikinė chirurgija: [vadovėlis respublikos aukštųjų mokyklų medicinos specialybėms, vienas autorių Alfredas Smailys]. – Vilnius: [s. n.], 1969.
Naujas kardiofono modelis / A. Smailys, K. Valužis, J. Daniševičius // Medicininė-techninė informacija: kardiologija / Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mokslinis medicinos ir medicininės techninės informacijos skyrius; [paruošė A. Bundonis, V. Gutauskas]. – Vilnius: [s. n.], 1969, p. 4-5.
Plaučių tuberkuliozės chirurginis gydymas / Edmundas Pranas Bagdonas, Alfredas Smailys. – Vilnius: [s. n.], 1970.
Pirmoji pagalba skęstantiems / Alfredas Smailys. – Vilnius: [s. n.], 1972.
Skilvelių virpėjimas / A. Smailys, V. Gasiūnas, Z. Dulevičius. – Vilnius: Mokslas, 1977.
Klinikinė chirurgija: vadovėlis LTSR aukšt. medicinos m-klų studentams / P. Norkūnas … [et al.]; vadovėlis parengtas vadov. P. Norkūnui: [vienas autorių Alfredas Smailys]. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslas, 1980.
Žmogus ir vanduo / V. Bražiulis, A. Smailys. – Kaunas: Šviesa, 1984.
Ultragarsas medicinoje / Alfredas Smailys. – Vilnius: Mokslas, 1985.

Parengta pagal:
Alfredas Smailys 1928–1995 / V. Staniulis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2004, t. 3, p. 203.
Alfredas Smailys / Jurgis Brėdikis // https://www.lma.lt/uploads/Biogramos/Smailys_Alfredas.pdf
Profesoriui Alfredui Smailiui būtų aštuoniasdešimt… / Jurgis Brėdikis // Mokslas ir gyvenimas. – 2008, Nr. 6, p. 30-33.
Profesorius Alfredas Smailys – Lietuvos Atgimimo idealų skelbėjas / Arimantas Dumčius // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas; Vilnius: XXVII knygos mėgėjų draugija; Leidykla „Naujasis lankas“, 2010, t. 4, p. 231-234.
Profesorius Alfredas Smailys – Lietuvos Atgimimo idealų skelbėjas / Arimantas Dumčius // Tremtinys. – 2018, geg. 18, p. 5.

Iliustr.:
Alfredas Smailys // https://www.vle.lt/straipsnis/alfredas-smailys/
Alfredas Smailys. Lietuvos ypatingasis archyvas. Vaizdai. Asmens dok. nuiotr. K-18, ap. 2, b. 512, l. 11 // https://lyavaizdai.archyvai.lt/vaizdai/3/p570/doc1889

smailys_alfredas_