Ričardas Venckus

venckus_ricardas_2015

Žurnalistas, bibliofilas, spaudos, knygų, atvirukų kolekcininkas, spaustuvininkas Ričardas Venckus (1941 12 10 Skaudvilėje – 2015 02 24 Kaune) vienas pirmųjų iniciatyvinės grupės narių, siekusių atkurti XXVII knygos mėgėjų draugiją, buvo jos narys nuo 1993 iki mirties, renkamas Draugijos valdybos, Revizijos komisijos nariu, Draugijoje turėjo dvidešimt trečią numerį. Turėjo sukaupęs vieną didžiausių Kaune senų ir retų knygų kolekciją. Rengė parodas iš kolekcinių rinkinių: Velykoms, Kalėdoms, „Apie amžiną skaitymo malonumą“, „Lietuva – gėlė piliakalnių šventų“, „Kaunas buvo turtingas leidinių“, „Vasario 16-tajai“ ir kt.
1973 baigė Vilniaus universiteto istorijos ir filologijos fakultetą. Dirbo Panemunės kultūros namuose meno vadovu, kurį laiką vadovavo šiai įstaigai, vėliau pedagogas Vilkijos žemės ūkio mokykloje, o nuo 1994 lapkričio – dėstytojas Aukštesniojoje technikos mokykloje (dabar Kauno kolegija). Čia įkūrė Poligrafijos muziejų, kuriame jo iniciatyva buvo sukaupta per 200 eksponatų. Rengė ekskursijas, savo žurnalistinę, poligrafinę patirtį perteikė jaunimui. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Parašė ir išleido kelias knygeles ir lankstinukus, skirtus išėjusiems kultūros, meno ir švietimo žmonėms, knygas „Pelkių liepsnelės beieškant“, „Kai sutemos dengė baltąsias lankas“, fotografijų rinkinių, buvo vienas iš antologijos „Lietuvių dvasininkai“ autorių. Taip pat parašė daugiau kaip 2000 straipsnių, kuriuos išspausdino įvairiuose periodiniuose leidiniuose.
Apdovanojimai:
Kauno burmistro Jono Vileišio medalis, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus „Gintarinis parkeris“, Kauno kolegijos bendruomenės 2015 m. nominacijų apdovanojimas (po mirties) „Amžina legenda“.

Bibliografija:
LTSR nusipelnęs meno veikėjas Laimonas Noreika: [bukletas / Petras Bielskis; redaktorius R. Venckus; dailininkas A. Tarabilda]. – Vilnius: [s. n.], 1977.
Mašinų gamybos ekonomikos pratimai: [mokymo priemonė skirta 1709 specialybės studentams] / B. Martinkus, R. Venskus; Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas, Įmonių organizavimo katedra. – Kaunas: KPI, 1977.
Liaudies vokalinis-instrumentinis ansamblis „Versmė“: [bukletas] / [teksto autorius Ričardas Venckus]. – Kaunas: Kauno miesto kultūros skyrius, 1978.
Grok, Jurgeli, 1979: [bukletas] / atsakingas redaktorius Ričardas Venckus. – Kaunas: Kauno m. kultūros skyrius, 1979.
Jų rankose gimsta knyga: apie Vilniaus 21-osios vidurinės profesinės technikos mokyklos Kauno filialą, ruošiantį V. Kapsuko-Mickevičiaus spaustuvės bazėje iškiliosios spaudos spaudėjus ir linotipininkus / [paruošė R. Venckus]. – Kaunas: [s.n.], 1986.
Suvalkijos partizanas Vincas Štrimas (1921-1948) / [teksto autorius] Ričardas Venckus; Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. – Kaunas: Atmintis, 1996.
Knygų leidybos patriarchas: Feliksui Maksvyčiui – 90 / [teksto autorius Ričardas Venckus]. – Kaunas: Atmintis, 1999.
Pelkių liepsnelės beieškant … / Ričardas Venckus. – Kaunas: AB „Aušra“, 2004.
Kai sutemos dengė baltąsias lankas: 1864 – 1904 / Ričardas Venckus. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Šventiniai atvirukai / [sudarė Giedra Kazlauskienė, Vidmantas Staniulis: [vienas autorių Ričardas Venckus]. – Kaunas: Šviesa, 2007.
Parengta pagal: In memoriam Ričardas Venckus, 1941–2015 / Dalia Poškienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 359.

Iliustr.:
Prizo „Amžina legenda“ nominantas a. a. Ričardas Venckus: Fotografo Evaldo Šemioto nuotr. // Žurnalistas, kolekcininkas, muziejaus įkūrėjas, a. a. Ričardas Venckus paskelbtas „Amžina legenda“. http://www.kaunozurnalistai.lt/34358/
Ričardo Venckaus Ex libris. Dail. G. Pempė // Laikas gyvena knygose / sudarė Dalia Poškienė; redagavo Laimonas Inis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2019, p. 54.

venckus_ricardas_ex_libris_gpempe_laikas_gyvena_knygose_p54