Juozas Dingelis

dingelis_juozas_2022_07_06_apdovanotas_ordinu_uz_nuopelnus_lietuvai_karininko_kryziumi

Juozas Dingelis (g. 1946 01 01 Varėnos rajono Čižiūnų kaime) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2009 01 27, joje turi aštuntą numerį. Visuotiniame metiniame Draugijos susirinkime jos naujas narys, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas J. Dingelis skaitė pranešimą „Dr. Vincas Kudirka ir istoriniai „Varpo“ metai – 120“. Jis pasisakė ir 2011 03 26 Ciuriche vykusioje XXVII knygos mėgėjų draugijos konferencijoje „Laiko ženklai kultūros istorijoje“. 2012 02 15 Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje jis kartu su A. Vaičiūnu ir A. Dumčiumi pristatė parodą „Testamentas Lietuvai“, skirtą teisininko, valstybininko, tremtinio Stasio Šilingo atminimo įamžinimui Kaune. 2013 rugsėjį Draugijos narių J. Dingelio, R. Grigo ir „Versmės“ leidyklos iniciatyva Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje surengtas susitikimas su į Lietuvą atvykusia baltų proistorės tyrinėtoja, Lietuvos edukologijos universiteto Garbės daktare Jūrate Statkute de Rosales, buvo pristatyta jos knyga „Europos šaknys ir mes, lietuviai“ bei dokumentinis filmas „Jūratė Statkutė de Rosales. Pasišventusi senajai protėvių istorijai ir Lietuvai“. 2021 išleista XXVII knygos mėgėjų draugijos, Pasaulio lietuvių centro ir Lietuvai pagražinti draugijos parengta knyga „Tautos kuriama Lietuva“, skirta Lietuvai pagražinti draugijos šimtmečiui. Prie knygos išleidimo daug prisidėjo ir vienas jos sudarytojų, Lietuvai pagražinti draugijos Garbės pirmininkas J. Dingelis. Knygoje paskelbta jo parengta trumpa Lietuvai pagražinti draugijos istorinė apžvalga bei trys straipsniai (apie šios draugijos garbės pirmininką monsinjorą Kazimierą Vasiliauską ir dvi apžvalgos apie Lietuvai pagražinti draugijos narę Birutę Verkelytę – Fedaravičienę), leidinyje taip pat panaudota daug J. Dingelio nuotraukų. J. Dingelis dalyvavo bei pasisakė knygos „Tautos kuriama Lietuva“ pristatymuose, vykusiuose 2022 Kauno Šv. Jurgio konvento konferencijų salėje, LR Seime ir įvairiose Lietuvos vietose 2022–2023 m.
J. Dingelis 1959 įstojo į Vilniaus miškų technikumą. Jį baigęs, 1963 pradėjo dirbti Alytaus miškų ūkio Daugų girininkijos gamybos dešimtininku, girininko pavaduotoju. 1966 paskirtas Valkininkų miškų ūkio vyresniuoju inžinieriumi, 1973–1988 – Valkininkų girininkijos girininku.
1988 perkeltas į Vilniaus miškų ūkio gamybinio susivienijimo vyriausiojo inžinieriaus pareigas. 1990 paskirtas Vilniaus miškų urėdijos urėdu, juo dirbo iki 2000 m. lapkričio 27 d. Dabar dirba UAB “Biogranulė” direktoriumi, yra šios įmonės akcininkas.
2004 ir 2008 J. Dingelis dalyvavo LR Seimo rinkimuose kaip nepartinis liberalų demokratų partijos sąraše.
J. Dingelis 16 metų dainavo Varėnos vyrų vokaliniame ansamblyje “Girios aidas”, koncertavo Europos šalyse, Kuboje, Vietname. Vėliau dainavo folkloro ansamblyje “Nalšia”. 1995 kartu su šviesios atminties monsinjoru K. Vasiliausku, kitais inteligentais atkūrė Lietuvai pagražinti draugiją, buvo jos pirmininku iki 2019, dabar šios draugijos garbės pirmininkas.
Apdovanojimai:
Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas: Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu, Kultūros žymūno ženklu, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos miškų ministro padėkomis, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ karininko kryžiumi (2022).

Bibliografija:
Mūsų tikslas – dvasios ir gamtos švara: [pokalbis su Juozu Dingeliu] / kalbėjosi Vytautas Miškinis // Gimtasis kraštas. – 1995, lapkr. 9, p. 1.
Vaižganto idėjų dvasia: [pokalbis] / kalbėjosi] Rimantas Šinkūnas // Literatūra ir menas. – 1997, lapkr. 1, p. 2-3.
Aptarti visuomenės aktyvumo ir lietuvybės puoselėjimo klausimai / Juozas Dingelis // Lietuvos aidas. – 1998, rugpj. 20, p. 17.
Miškas ir moksleivija: praktinės konferencijos, įvykusios 1997 11 27 Girionyse, medžiaga / Jaunųjų miško bičiulių sambūris; [paruošė Kazys Patiejūnas]; [vienas autorių Juozas Dingelis]. – Vilnius: Žurnalo “Mūsų girios” leidybos skyrius, 1998.
Mylėkime ir puoškime Tėvynę: Lietuvai pagražinti draugijos praeitis ir ateitis / Juozas Dingelis, Julius Aukštaitis // Valstiečių laikraštis. – 1999, bal. 20, p. 11.
Plečiasi Lietuvai pagražinti draugijos veikla / Juozas Dingelis; kalbėjosi R.Šinkūnas // Šiaurės Atėnai. – 1999, kovo 13, p. 11.
Akmenės aikštėje – garbingos istorijos pamoka: [Apie Lietuvai pagražinti draugijos surengtą renginį Akmenėje, kuriame dalyvavo Seimo narys V.Einoris, švietimo ir mokslo ministras A.Monkevičius] / Juozas Dingelis // Valstiečių laikraštis. – 2001, rugs. 22, p. 3.
Gražioj tėvynėj – gražūs ir žmonės: [pasisakymai] / Juozas Dingelis, Gražina Drėmaitė, Jūratė Juozaitienė // Mūsų balsas. – 2003, saus. 24, p. 6.
Lietuvos gražintojai – prie apskrito stalo: [Lietuvai pagražinti draugijos narių, tarp jų ir Juozo Dingelio, mintis užrašė Bronislovas Kiela] // Žaliasis pasaulis. – 2003, vas. 6, p. 2.
Nacionalinį radiją ir televiziją būtina reformuoti: Konferencijos “Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos visuomeninė misija” rezoliucija / Krescencijus Stoškus, Laima Mogenenė, Romualgas Grigas, Juozas Dingelis // Lietuvos aidas. – 2006, liep. 31, p. 4.
Paminėti Lietuvai pagražinti draugijos ir jos vadovo jubiliejai: [rašo ir apie Juozą Dingelį] / Marija Šaknienė // Lietuvių godos. – 2006, sausis (Nr. 1), p. 1-2.
Tautos dvasios tiltas nuo Medininkų iki Birutės kalno: [pokalbis su Lietuvai pagražinti draugijos pirmininku Juozu Dingeliu] / kalbėjosi Algimantas Birbilas // Tautininkų žinios. – 2006, liepa – rugpjūtis (Nr. 13/ 14), p. 1, 4.
Dėl svaiginimosi prevencijos stiprinimo: kreipimasis / Juozas Dingelis, Juozas Kančys, Romualdas Grigas, Leonardas Kairiūkštis ir kt. // Lietuvos aidas. – 2007, kovo 28, p. 5.
Dėl „Aušros“ 125-mečio jubiliejaus minėjimo mokykloje / Juozas Dingelis // XXI amžius. – 2008, bal. 2, p. 16.
“Piliakalnių šviesa” / Juozas Dingelis // Naujienos. – 2008, liep. 3, p. 3.
Tėvynės meilės ir grožio keliu: [leidinys, skirtas draugijos atkūrimo 10-mečiui] / Lietuvai pagražinti draugija; [sudarytojai Juozas Dingelis, Vytautas Ylevičius]. – 2-asis patais. leid. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, [2008].
Gabijos ugnelė ir šiemet suvienys viso pasaulio tautiečius: [pokalbis su Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininku Juozu Dingeliu] / kalbėjosi Kęstutis Pranckevičius // Lietuvos aidas. – 2010, vas. 6, p. 6.
Pagarbos savo tautai dvasia: pokalbis su Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininku Juozu Dingeliu LPD suvažiavimo išvakarėse / kalbino Vytautas Leščinskas // Lietuvos aidas. – 2013, vas. 23, p. 5.
Žemė – Lietuvos valstybingumo pamatas: [pokalbis su Lietuvai pagražinti draugijos pirmininku Juozu Dingeliu / kalbėjosi] Ričardas Čekutis // Respublika. – 2013, lapkr. 12, p. 4.
Birutė Verkelytė-Fedaravičienė pasitinka savo 100 metų jubiliejų / Juozas Dingelis // Mūsų Respublika. – 2015, vas. 27 – kovo 5 (Nr. 9), p. 20.
Su Lietuva širdy: [visuomenės veikėjos] Birutės Verkelytės-Fedaravičienės gyvenimas ir veikla / parengė Jonas Rinkevičius; [vienas autorių Juozas Dingelis]. – Vilnius: Homo liber, 2015.
Lietuvos atkūrimo 100-mečio jubiliejų pasitinkant / Juozas Dingelis, Bronė Slapšienė // AINA. – 2016, bal. 28.
Su Lietuva širdy: [visuomenės veikėjos] Birutės Verkelytės-Fedaravičienės gyvenimas ir veikla / parengė Jonas Rinkevičius; [vienas autorių Juozas Dingelis]. – 2-asis papild. leid. – Vilnius: Homo liber, 2016.
Tautos kuriama Lietuva: Lietuvai pagražinti draugija – 100 metų / sudarytojai Juozas Dingelis ir Dalia Poškienė. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Lietuvai pagražinti draugija; Pasaulio lietuvių centras, 2021.
Parengta pagal XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščių ir Lietuvai pagražinti draugijos internetinio puslapio medžiagą.

Iliustr.:
Juozas Dingelis, 2022 m. liepos 6 d. apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ karininko kryžiumi // https://dlp.lt/lt/
Juozas Dingelis knygos „Tautos kuriama Lietuva“ pristatyme. Kaunas. 2021.
Lietuvai pagražinti draugijos garbės pirmininkas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys Juozas Dingelis su Raimundu Kaminsku. Kaunas. 2019 // https://dlp.lt/lt/

dingelis_juozas_2019_su_kaminsku dingelis_juozas__2022_04_04_tautos_kuriama_lietuva_prist_inis_laimonas