Petras Jonušas

jonusas_petras_2014_kavb_02

Fizikas, kraštotyrininkas, verslininkas, redaktorius, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas (g. 1958 09 07) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2014 01 27, Draugijoje turi dvidešimt ketvirtą numerį. Jis padėjo išleisti keletą Draugijos leidinių, parėmė juos finansiškai. 2023 01 27 XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai lankėsi „Versmės“ leidykloje, jos vadovas supažindino su išleistomis knygomis, leidybos planais.
Nuo 1994 „Versmės“ leidykloje leidžiamos populiarios ir vertingos valsčių serijos knygos (iki 2023 jau išleistos 43, kai kurios jų jau sulaukė ir naujo leidimo, papildymų, o leidyklos planuose dar šimtai šios serijos knygų). P. Jonušas ne tik leidyklos vadovas, bet ir kai kurių knygų redaktorius. Rengiant valsčiaus serijos knygas, organizuotos 127 kraštotyrinės ekspedicijos po įvairias Lietuvos vietas, kai kuriose jų dalyvavo ir leidyklos vadovas. 2009 „Versmės“ leidykla kartu su Vilniaus pedagoginiu universitetu ir Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriumi organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją „Lietuvos tūkstantmetis ir lokalioji istorija“. P. Jonušas buvo konferencijos vadovas, skaitė pranešimą „Šimtatomė Lietuvos tūkstantmečio monografijų serija „Lietuvos valsčiai“. Šiai konferencijai kartu su A. Ragausku jis taip pat parengė pranešimą „Lietuvos lokalinių tyrimų institutas – tiksliau „Versmės“ leidyklą ir jos 15 metų vykdomą veiklą nusakantis pavadinimas“. P. Jonušas taip pat buvo leidyklos „Knygų kelias“ (veikusios prie „Versmės“ leidyklos) direktorius, leidykla „Knygų kelias“ 2009 organizavo Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo keliones po Lietuvą, kurių metu dovanojo įvairioms bendruomenėms, kolektyvams savo knygas. Ši tradicija pratęsta ir vėliau – 2010 leidykla padovanojo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bibliotekai 100 V. Terlecko „Lietuvos istorijos klastojimo ir niekinimo iššūkiai“ knygų, o 2011 šimtą knygos – albumo „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“ leidinių. P. Jonušas taip pat dalyvavo pristatant daugelį valsčiaus serijos knygų įvairiose Lietuvos savivaldybėse bei Vilniaus knygų mugėse, jo rūpesčiu išsaugotas ir tvarkomas gausus valsčių serijos leidybos archyas. Jis organizavo susitikimus su Lietuvos praeities tyrinėtoja J. Statkute de Rosales, pristatant 2011 „Versmės“ leidyklos išleistą jos knygą „Europos šaknys ir mes, lietuviai“, taip pat reklamavo 2014 „Versmės“ leidyklos išleistą A. Patacko „Litua“. Inicijavo „Lietuvos lokalinius tyrimus“ – virtualias mokslinių straipsnių serijas, kuriose buvo skelbiama būsimų valsčiaus serijos knygų medžiaga, taip sutrumpinant serijos knygų laukimo laiką bei išplėtojant tyrimus, nebūtinai susietus su rengiama monografija. Kai kurių „Lietuvos lokalinių tyrimų“ buvo rengiamas ir popierinis variantas ne valsčių serijos formate. Nemažai ir kitų „Versmės“ leidyklos knygų išleista elektroniniu formatu su galimybe jas parsisiųsti nemokamai. Tarp tokių ir minėtos A. Patacko, J. Statkutės de Rosales, o taip pat kontraversiškai vertinamos asmenybės J. Noreikos (Generolo Vėtros) publikacijų knygos. 2012 įvyko biografijų konkursas „„Mano ir mano artimųjų likimas istoriniuose vingiuose“, kurį kartu su „Versmės“ leidykla organizavo Vilniaus universitetas, Istorijos institutas ir Klaipėdos universitetas. P. Jonušo iniciatyva leidykloje „Versmė“ 2010 – 2023 buvo organizuoti konkursai „Rašau Lietuvos vardą“, o šių konkursų nugalėtojai apdovanoti „Versmės“ leidyklos prizais.

Bibliografija:
Keletas parengtų, sudarytų knygų, straipsnių knygose:
Gamta: Biologija. Geografija. Geologija; Lietuvos lokaliniai tyrimai; 2002–2005 metų mokslo darbų rinkinys / parengė Algirdas Gaigalas, Vida Girininkienė, Petras Jonušas. – Vilnius: “Versmės” leidykla, 2002, t. 1.
“Lietuvos valsčių” monografijų serijai – dešimt metų, 1994-2004: trumpa “Versmės” leidyklos pirmojo dešimtmečio veiklos apžvalga / [parengė Antanas Andrijonas, Vida Girininkienė, Petras Jonušas]. – Vilnius: Versmė, 2005.
Monografijų serijai “Lietuvos valsčiai” penkiolika metų / [sudarytojai: Vida Girininkienė, Virginijus Jocys, Petras Jonušas, Aivas Ragauskas]. – Vilnius: Versmė, 2009.
Europos šaknys ir mes, lietuviai / Jūratė Statkutė de Rosales; [vyriausiasis redaktorius Petras Jonušas]. – Vilnius: Knygų kelias, 2011.
Kelionė iš XXI į XIV a. su Giedriaus Kazimierėno “Algirdo pergale prie Mėlynųjų Vandenų” / Rasa Gečaitė; [parengė Petras Jonušas, Giedrius Kazimierėnas]. – Vilnius: Versmė, [2012].
Dienoraščio langą pravėrus. – Kn. 1: 10 mano jaunystės metų (1956–1965) / Romualdas Grigas; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Petras Jonušas. – Vilnius: Versmė, 2016.
Gyvenęs pagal priesaiką: atsiminimai apie [muzikantą, folklorininką] Kazimierą Kalibatą / sudarytoja Leonora Žukienė; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Petras Jonušas. – Vilnius: Versmė, 2018.
Kazlų Rūda / sudarytojai Anelė Vosyliūtė, Venantas Mačiekus; vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus; kartografė Aira Dubikaltienė; [vienas autorių Petras Jonušas]. – Vilnius: Versmė, 2022.

Keletas straipsnių periodikoje:
“Lietuvos valsčiai” / Petras Jonušas // Mokslas ir gyvenimas. – 2003, Nr.8/9, p. 54-55.
Monografijų serijos “Lietuvos valsčiai” mokslo darbų rinkinys ir jo pirmasis leidinys “Lietuvos lokaliniai tyrimai. 2002-2005. Gamta (biologija, geografija, geologija)” / Petras Jonušas // Mokslas ir gyvenimas. – 2006, Nr. 11, p. 6.
Apie padovanotą medų ir pavogtą Tūkstantmetį: [pokalbis su “Versmės” leidyklos, leidžiančios monografijų seriją “Lietuvos valsčiai”, vadovu Petru Jonušu / kalbėjosi Ferdinandas Kauzonas] // Respublika. – 2008, lapkr. 13, p. 3.
Dėl Lietuvos tūkstantmečio ir Kovo 9-osios – Lietuvos dienos minėjimo: kreipimasis / Petras Jonušas, Tomas Baranauskas, Aivas Ragauskas bei kt. // Respublika. – 2009, geg. 6, p. 4.
Mokyklai “Fizikos olimpas” – 15 metų / Stasys Tamošiūnas, Petras Jonušas // Fizikų žinios. – 2009, Nr. 37, p. 13.
Onuškio apylinkes lanko kraštotyrininkai / Petras Jonušas; K. Driskiaus nuotr. // Galvė. – 2010, birž. 11, p. 4.
Monografija apie Daujėnų kraštą prasidės nuo jos autorių tiriamosios ekspedicijos / Petras Jonušas // Darbas. – 2010, birž. 10, p. 3.
Nė viena “Lietuva” neprapuola: “Versmės” leidyklos sumanyta patriotinė akcija kovo 9-ąją pasaulyje minėti Lietuvos dieną kasmet sulaukia vis daugiau sekėjų; [pokalbis su “Versmės” leidyklos vadovu, Lietuvos dienos minėjimo sumanytoju ir vadovu Petru Jonušu / užrašė Mindaugas Klusas] // Lietuvos žinios. – 2012, bal. 5, p. 13.
Kviečia 2012 metų lokalinių tyrimų ekspedicijos / Petras Jonušas // Žeimenos krantai. – 2012, geg. 5, p. 1.
Ar Lietuvos Aukščiausiasis Teismas gali nurodinėti viešai meluoti, paneigti archyvų dokumentų citatas, klastoti istorijos faktus ir perrašyti Antrojo pasaulinio karo istoriją?: [Leidyklos “Versmės” vadovas vykdo Aukščiausiojo Teismo kolegijos nutartį paneigti leidykloje išleistoje knygoje “Papilė II, III dalys” (11-oji serijos “Lietuvos valsčiai” monografija) paskleistus kai kuriuos teiginius, neva neatitinkančius tikrovės ir žeminančius kai kurių asmenų garbę ir orumą] / Petras Jonušas // Respublika. – 2012, geg. 30, p. 13.
Kviečia 2012 metų lokalinių tyrimų ekspedicijos / Petras Jonušas // XXI amžius. – 2012, birž. 1, p. 8.
Kur prasideda “Versmės” versmė?: kultūra; [pokalbis su kraštotyrininku, “Versmės” leidyklos vadovu Petru Jonušu / kalbėjosi Aleksandras Šidlauskas] // Lietuvos aidas. – 2012, gruod. 19, p. 5.
Rašoma Lietuvos istorija, susidedanti iš šimto Lietuvos valsčių: [pokalbis su leidyklos „Versmė“ vadovu Petru Jonušu / kalbėjosi Neringa Butkevičiūtė] // Kupiškėnų mintys. – 2014, rugpj. 14, p. 4.
Kodėl taip sunkiai prigyja tiesos žodis Tautoje / parengė Danutė Šepetytė; [su Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataro Algirdo Endriukaičio, istorikės prof. Rasos Čepaitienės, „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo pasisakymais] // Respublika. 2022, kovo 19/25 (Nr. 11), p. 6.
Parengta pagal:
Kur prasideda “Versmės” versmė?: kultūra; [pokalbis su kraštotyrininku, “Versmės” leidyklos vadovu Petru Jonušu / kalbėjosi Aleksandras Šidlauskas] // Lietuvos aidas. – 2012, gruod. 19, p. 5.
www.versme.lt

Iliustr.:
Palydime senuosius metus su dainomis. Kolegoms koncertuoja leidyklos vadovas Petras Jonušas (centre), tekstų rinkėja Ema Prišmanaitė ir leidyklos bičiulis režisierius Arvydas Barysas. 2011 12 28 // Saldutiškis / vyr. red., sudarytojas Jūratė Baltrukaitienė; redaktoriai Petras Jonušas ir kt. – Vilnius: Versmė, 2019, p. 1300.
Algirdo Patacko knygos „Litua“ pristatymas KAVB. Nuotraukoje „Versmės“ leidyklos vadovas ir A. Patacko knygos išleidimo mecenatas Petras Jonušas. KAVB renginių galerijos nuotrauka. Kaunas. 2014.
„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas XXVII knygos mėgėjų draugijos nariams pristato valsčiaus serijos knygų leidybos archyvą. „Vermės“ leidykla. Vilnius. 2023 01 27.

jonusas_petras_2023_01_27_versmes_leidykloje jonusas_petras_2011_12_29_su_eprismanaite_abarysu_saldutiskis_vilnius_versme_2019_p1300