Arimantas Dumčius

dumcius_arimantas_vle_2004

Gydytojas kardiochirurgas, politikos ir visuomenės veikėjas, profesorius Arimantas Dumčius (g. 1940 01 04 Kaune) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 1999, joje turi penktą numerį. 2008 06 27 kaip Seimo ir XXVII knygos mėgėjų draugijos narys dalyvavo draugijos inicijuotame St. Šilingo paminėjime Kaune. Jo ir Zanavykų klubo pirmininko A. Vaičiūno bei St. Šilingo draugijos siūlymu kreiptąsi į Kauno miesto savivaldybės Pavadinimų sumanymo komisiją dėl St. Šilingo atminimo įamžinimo. XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščio ketvirtame tome publikuotas A. Dumčiaus straipsnis „Profesorius Alfredas Smailys – Lietuvos atgimimo idealų skelbėjas“ apie vieną XXVII knygos mėgėjų draugijos atkūrimo iniciatorių. 2010 Kauno miesto muziejaus ir XXVII knygos mėgėjų draugijos surengtoje konferencijoje „Gyvenęs tautai ir valstybei“, skirtoje St. Šilingo 125 metų sukakčiai, skaitė pranešimą apie St. Šilingą. Globojo 2012 Seimo III rūmų parodų galerijoje pristatytą XXVII knygos mėgėjų draugijos parengtą ekslibrisų parodą „Gyvoji atmintis“ bei iš D. Akstino rinkinių parengtą G. Didelytei ir jos knygos prisatymui skirtą parodą. A. Dumčius aktyviai dalyvavo daugelyje Draugijos remiamų renginių, pagerbiant pasipriešinimo dalyvių, tremtinių, kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą.
A. Dumčius 1965 baigė Kauno medicinos instituto (dabar Lietuvos sveikatos universiteto) Gydomąjį fakultetą, dirbo šioje aukštojoje mokykloje ir jos klinikoje gydytoju chirurgu, dėstytoju ir mokslo darbuotoju. Nuo 1979 – Širdies ir kraujagyslių chirurgijos laboratorijos vedėjas, nuo 1986 Kardiochirurgijos klinikos profesorius, 1993–1994 vadovavo IŠL chirurgijos klinikai. Dviejų kadencijų KMU senato narys.
Yra paskelbęs per 300 medicinos publikacijų, 18 išradimų, 3 knygų autorius. Parengė 6 habilituotus ir 20 mokslo daktarų. 1980 m. pirmą kartą Lietuvoje panaudojo vidinę krūtinės arteriją tiesioginei miokardo revaskuliarizacijai, 1983 m. išplėtė vainikinę kraujagyslę balioniniu kateteriu, įdiegė prieširdžių ir skilvelių įvairius stimuliacijos būdus.
Buvo Kauno Sąjūdžio tarybos narys, Sąjūdžio II Seimo narys; Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto pirmininkas (1991–2004), garbės pirmininkas (nuo 2005); Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos Lietuvoje signataras (1989). Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys. 2002–2004 – Kauno miesto tarybos narys, Sveikatos komiteto pirmininkas, miesto plėtros komisijos narys. Nuo 2004 Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos narys, Tarybos ir Politikos komiteto narys, Seimo narys 2004–2016, įvairių Seimo komitetų narys, 2008–2012 Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos narys ir pirmininkas. Seimo narės Irenos Haase patarėjas 2016–2020 ir 2020–2024 m. kadencijose.
Buvo vienas sudarytojų 2010 išleistos knygos apie savo gyvenimą ir veiklą „Gydytojas Arimantas Dumčius: profesinė ir visuomeninė veikla“, 2019 parengė ir išleido savo giminės istoriją „Dumčiai“.

Apdovanojimai:
Lietuvos sąjūdžio 10-mečio medalis (1998)
Lietuvos atsargos karininkų sąjungos medalis (2005)
Lietuvos VRM II laipsnio medalis (2007)
Nusipelniusio Lietuvos gydytojo garbės ženklas (2009)
Pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus gyventojų saugai“ (2010)
Lietuvos šaulių sąjungos 3-iojo laipsnio pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“ (2013)
LPKTS I laipsnio žymuo Už nuopelnus Lietuvai (2013)
LTOK 25-mečio atminimo medalis (2015)
LR Seimo apdovanojimas “Už indėlį atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, parlamentarizmo tradicijų stiprinimą” (2016)
LAKS Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio medalis (2018)
Lietuvos respublikos premija už endokardinės širdies stimuliacijos įdiegimą Lietuvoje (1980) JAV lietuvių fondo premija už medicinos mokslo pasiekimus (2003).
Bibliografija (keletas svarbesnių publikacijų):
Эндокардиальная электростимуляция сердца / Ю. Бредикис, А. Думчюс. – Вильнюс: Мокслас, 1979.
Punkcinė venų kateterizacija: mokymo priemonė / [Dumčius Arimantas]. – Vilnius: LTSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja, 1980.
Sergančiųjų ischemine širdies liga chirurginis gydymas: (funkcinės būklės nustatymas, indikacijos, atstatomasis gydymas); (metodinės rekomendacijos) / A. Kriščiūnas, N. Paliuščinskaja, G. Uždavinys, A. Dumčius, L. Ivaškevičienė, I. Žukauskienė, J. Marcinkevičienė, D. Jablonskienė; Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija, Z. Januškevičiaus širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologijos ir patologijos MTI [mokslinio tyrimo institutas], Respublikinis Vilniaus širdies ir kraujagyslių chirurgijos centras, Kauno medicinos akademija. – Kaunas [i.e. Vilnius]: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 1990.
Ischeminės širdies ligos diagnozių formulavimas / J. Blužas, R. Babarskienė, A. Dumčius, L. Ivaškevičienė, A. Januškevičiūtė, A. Laucevičius, D. Lukšienė, B. Petrauskienė, S. Sutkienė, A. Statkevičienė, B. Šlapikinenė, G. Uždavinys, B. [i.e. R.] Vidugirienė; [Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija, Kauno medicinos akademija, Vilniaus universiteto Santariškių klinika]. – Kaunas [i.e. Vilnius]: Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija, 1991.
Tęstinio leidinio „Lietuvių tauta ir pasaulis“ (6 knygos) sudarytojas ir redaktorius (Kaunas: UAB „Gabija”, 2000–2004).
Lietuvos širdies chirurgijos ištakos, raida ir perspektyvos: metodinė priemonė / Arimantas Dumčius; Kauno medicinos universitetas. – Kaunas: Kauno medicinos universiteto Spaudos ir leidybos centro leidykla, 2003.
Gydytojas Arimantas Dumčius: profesinė ir visuomeninė veikla / [sudarė Arimantas Dumčius, Aušra Pocienė]; [str. autoriai Arimantas Dumčius, Raimundas Kaminskas, Stasys Uosis, Jurgita Malinauskaitė, Virginija Skučaitė, Valentinas Gylys]. – Vilnius: Biznio mašinų kompanija, 2010.
Profesorius Alfredas Smailys – Lietuvos Atgimimo idealų skelbėjas / Arimantas Dumčius // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas; Vilnius: XXVII knygos mėgėjų draugija; Leidykla „Naujasis lankas“, 2010, t. 4, p. 231-234.
Mokslo pažanga ir dvasingumas: [vienas knygos straipsnio autorių Arimantas Dumčius]. – Vilnius: Ciklonas, 2011.
Jie kūrė nepriklausomą Lietuvą / sudarytojas Arimantas Dumčius. – Kaunas: Naujasis lankas, 2016.
Olimpinis alkas – Lietuvos sporto muziejus / Algimantas Bertašius, Arimantas Dumčius, Zigmantas Benjeminas Kazakevičius, Henrikas Kibeikis [i.e. Kebeikis], Jurgis Marculanas, Elena Puišienė, Romualdas Rimdeika; [Lietuvos sporto muziejus]. – Kaunas: Lameta, 2018.
Dumčiai: kilmė, giminystės ryšiai, veikla / Arimantas Dumčius. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2019.

Iliustr.:
Arimantas Dumčius – kardiologas, profesorius. Foto Marijonas Baranauskas. LFS (Lietuvos fotomenininkų sąjunga) Bar 334.
Arimantas Dumčius. 2004 // https://www.vle.lt/straipsnis/arimantas-dumcius/
Arimantas Dumčius: T. Bauro nuotr.prie str.: Buvusį Seimo narį Arimantą Dumčių su žmona suvedė tragiški likimo įvykiai: [tremtis] / Agnė Mačiulytė // https://www.lrytas.lt/zmones/veidai-ir-vardai/2021/12/19/news/buvusi-seimo-nari-arimanta-dumciu-su-zmona-suvede-tragiski-likimo-ivykiai-21752950

dumcius_arimantas_foto_marijonas_baranauskas_lfs_bar_334 dumcius_arimantas_2021_tbauro_nuotr_lrytas