Vygandas Čaplikas

caplikas_vygandas_2023_kavb

Ekonomistas, etnologas, profesorius, socialinių mokslų daktaras, Etninės kultūros globos tarybos prie LR Seimo narys ekspertas, Dzūkijos etninės kultūros globos tarybos narys Vygandas Čaplikas (g. 1938 05 02 Jurbarke) į XXVII knygos mėgėjų draugiją įstojo 2012, Draugijoje turėjo dvyliktą numerį. Jis – dailininkės Gražinos Didelytės galerijos „Andeinė“ Rudnelės kaime savininkas, G. Didelytės kūrybinių teisių paveldėtojas, jos darbų skleidėjas. Draugijos metraščio penktame tome paskelbtas jo straipsnis „Gražinos Didelytės biblioteka, jos sudarymas ir ypatumai“. 2015 04 26 Šv. Jurgio kankinio konvente Kaune vyko XXVII knygos mėgėjų draugijos surengta konferencija, skirta Lietuvos etnografinių regionų metams. Joje V. Čaplikas pristatė knygą „Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir dabarties“, skirtą Dainavos istorijai, dailininkės G. Didelytės keturiasdešimties kūrinių ciklui. 2016 04 27 Lietuvos švietimo istorijos muziejuje vyko renginys „Kas svarbu Kaunui žengiant į žinių visuomenę“, kuriame pristatyta V. Čapliko knyga „Karjala veržiasi ateitin“.
V. Čaplikas 1966 baigė Vilniaus universiteto ekonomikos fakultetą. 1974 apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją, vėliau suteiktas pedagoginis docento vardas. Nuo 1999 – nepriklausomas regioninės politikos ekspertas. Nuo 2001 – Lietuvos respublikos Seimo Etninės globos tarybos ekspertas. Parengė ir išleido keturias knygas apie dailininkės G. Didelytės kūrybinį palikimą bei leidinius „Lietuvos ir Europos Sąjungos regioninė politika“ (2006), „Karjala veržiasi ateitin“ (2015), „Žmogaus tikėjimas“ (2019). Jis buvo tarptautinių seminarų „Ąžuolas Lietuvoje ir Europoje“ organizatorius, daug prisidėjo prie Lietuvos ir Suomijos kultūrinių, politinių ryšių plėtojimo. V. Čaplikas buvo Vilniaus mieste veikusio „Karelijos“ klubo pirmininkas, skatino draugystės ryšius tarp Vilniaus ir Joensu miestų, nuo 1990 dalyvavo Lietuvos – Suomijos draugijos veikloje, 1991 pradėjo leisti laikraštį „Suomija“, buvo jo redaktoriumi. Jo veikla stiprinant Lietuvos ir Suomijos kutūrinius – politinius ryšius buvo įvertinta apdovanojimais.

Apdovanojimai:
Suomijos Baltosios rožės riterio garbės ordinas (2009)
Suomijos – Lietuvos kultūros fondo premija (2016)

Bibliografija:
Lietuvių dailininkas – pasaulio vaikams: [apie S. Eidrigevičių] / V. Čaplikas // Knygnešys. – 1990, Nr. 9, p. 23-25.
Stasys pasaulyje ir knygose: [dailininkas Stasys Eidrigevičius] / V. Čaplikas // Knygnešys. – 1991, Nr. 8, p. 30-31.
Prekybos prognostinis modelis / Vygandas Čaplikas. – Panevėžys: Panevėžio sp., 1994.
Teritorinis mažmeninės prekybos organizavimas / Vygandas Čaplikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994.
Dzūkijos gravitacinės ribos / Vygantas Čaplikas // Pirmasis Dzūkijos kultūros kongresas: Alytus, 1995 m. birželio 15-17 d.; [str. ir inform. medžiagos rink.] / sudarė O. Suncovienė; redagavo D. Kazlauskienė. – Alytus: Alytaus sp., 1995, p. 41-42.
Prekybos logistika / Vygandas Čaplikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1997.
Teritorinė prekybos ir paslaugų organizacija / Vygandas Čaplikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998.
Europa mūsų namuose / Vygandas Čaplikas // Dienovidis. – 2002, Nr. 9, p. 20-21.
Europos sąjungos regiono institucinės sandaros pagrindiniai bruožai / Vygandas Čaplikas // Žemaičių žemė. – 2002, Nr. 3, p. 12-13.
Naujieji Latvijos regionai / Vygandas Čaplikas // Savivaldybių žinios. – 2003, gruod. 4, p. 17.
Regioninių tarybų veiklos pradžia / Vygandas Čaplikas // Savivaldybių žinios. – 2003, Nr. 8, p. 6.
Regionų bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis / V. Čaplikas // Etninė kultūra. – 2003, Nr. 3, p. 41-42.
Estijos ir Švedijos regioninės politikos bruožai / Vygandas Čaplikas // Etninė kultūra. – 2004, Nr. 4, p. 53-56.
Regioninio valdymo teritorinės sandaros sukūrimas Baltijos jūros valstybėse, tampančiose ES narėmis / Vygandas Čaplikas // Lietuvos regioninė politika ir teritorinės sandaros tobulinimas: konferencijos “Lietuvos Respublikos teritorinės sandaros tobulinimo problema”, įvykusios 2004 m. balandžio 14 d., medžiaga / Etninės kultūros globos taryba, Vidaus reikalų ministerija. – Vilnius: [Etninės kultūros globos taryba], 2004.
Atkurtai Lietuvos – Suomijos draugijai – penkiolika metų / Vygandas Čaplikas // Suomija. – 2005, rugsėjis (Nr. 1), p. 3.
Lietuvos ir Europos Sąjungos regioninė politika / Vygandas Čaplikas. – Kaunas: Atmintis, 2006.
Atgimimo ąžuolynas – mūsų tautinės bendruomenės žygdarbis: Jono Basanavičiaus tėviškėje pasodinti tūkstančiai ąžuolų daugeliui kartų bus Lietuvos laisvės simbolis / Vygandas Čaplikas. – Baltijos miškai ir mediena. – 2007, Nr. 11, p. 11-14.
Atgimimo ąžuolynas – mūsų tautinės bendruomenės žygdarbis / Vygandas Čaplikas // Varpas. – 2008, Nr. 2, p. 1-4.
Gražina Didelytė mūsų atminty: [prisiminimai apie grafikę Gražiną Didelytę] / [sudarytojas Vygandas Čaplikas]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2008.
Dzūkija / Vygandas Čaplikas, Arvydas Švirmickas // Etninė kultūra. – 2008, Nr. 7, p. 32-33.
Tautodailininkai svarbiausiose ryšių su tauta ir pasauliu vietose / Vygandas Čaplikas // Tautodailės metraštis. – 2008, Nr. 15/16: Klaipėdos kraštas, p. 16-19.
Atgimimo ąžuolynas ir ąžuolų dailininkė: [Gražina Didelytė] / Vygandas Čaplikas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2009.
Ąžuolų apžavėti – ne mes vieni pasaulyje / Vygandas Čaplikas // Miškai. – 2010, Nr. 5, p. 50.
Andeinė – Dainavos girios galerija: [apie dailininkės Gražinos Didelytės galeriją] / sudarytojas Vygandas Čaplikas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2011.
Lietuviai noriai mokosi suomių kalbos / Vygandas Čaplikas // Lietuvos aidas. – 2011, liep. 2, p. 5.
S. Daukanto tako eskizai: [piešinių albumas] / Gražina Didelytė; parengė Antanas Buračas, Vygandas Čaplikas. – Vilnius: Edukologija, 2012.
Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir dabarties: [knyga, skirta dailininkės Gražinos Didelytės kūrybai] / Vygandas Čaplikas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2013.
Gražinos Didelytės biblioteka, jos sudarymas ir ypatumai / Vygandas Čaplikas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 231-236.
Karjala veržiasi ateitin / Vygandas Čaplikas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2015.
Lietuvos ir Latvijos etnokultūrinio regionavimo sugretinimas: rezultatai ir sprendimai ateičiai / Vygandas Čaplikas // Etninė kultūra. – 2015, Nr. 9, p. 36-38.
Dviejų meninių krypčių fotografijos ir Gražinos Didelytės kūrinių sąlyčio atsiveriančioji tiesos šviesa / Vygandas Čaplikas // Dainava. – 2016, Nr. 1, p. 32-35.
Skulptūrinis monumentalizmas Gražinos Didelytės grafikoje / Vygandas Čaplikas; [su G. Didelytės grafikos darbų reprodukcijomis] // Tautodailės metraštis. – 2016, Nr. 31, p. 81-88.
Tolima artima Suomija: pokalbis su „Suomijos“ laikraščio redaktoriumi, Lietuvos-Suomijos draugijos nariu, Lietuvos ir Suomijos regioninio bendradarbiavimo klubo „Karjala“ pirmininku dr. Vygandu Čapliku / [kalbėjosi] Regina Jasukaitienė // Rieda ratai: žmonės ir kelionės / Regina Jasukaitienė. – Kaunas: Kauko laiptai, 2016, p. 76-81.
Kas būtina pereinant į žinių visuomenę / Vygantas Čaplikas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija ; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 330-335.
Vygandas Čaplikas: [kultūrologas, socialinių mokslų daktaras, Lietuvos ir Suomijos draugijos pirmininko pavaduotojas, laikraščio “Suomija” redaktorius, Etninės kultūros globos tarybos prie LR Seimo regionų komisijos pirmininkas]; [autobiografija] // Kūrėjų pėdsakais. – Kn. 17: Varėnos ir Šalčios krašte: A–K / Benjaminas Kondrotas. – Vilnius: [Karminas], 2018, p. 94-99.
Žmogaus tikėjimas / Vygandas Čaplikas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2019.

Parengta pagal:
Trumpai apie autorius … Čaplikas Vygandas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 415.
Įžanga: [XXVII knygos mėgėjų metraščio šeštam tomui] / Dalia Poškienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 7-8.
Vygandas Čaplikas / Varėnos viešosios bibliotekos informacija skiltyje „Žymūs kraštiečiai“. 2022 04 06 // https://www.varenosvb.lt/vygandas-caplikas

Iliustr.:
Vygandas Čaplikas / Varėnos viešosios bibliotekos informacija skiltyje „Žymūs kraštiečiai“. 2022 04 06 // https://www.varenosvb.lt/vygandas-caplikas
Gražinos Didelytės kūrybinio palikimo globėjas Vygandas Čaplikas. KAVB. 2023 // https://galerija.kvb.lt/picture.php/IMG_9275/categories

caplikas_vygandas_varenosvb_nuotr_2022