Zenius Šileris

šileris_romo_linionio_fotogr

Lietuvių kalbos mokytojas, literatūrologas, kraštotyrininkas, įvairių leidinių redaktorius Zenius Šileris (1950 01 29 Cibave prie Marijampolės – 2007 02 12 Marijampolėje) į XXVII knygos mėgėjų draugiją įstojo 2003 ir dalyvavo jos veikloje iki mirties, Draugijoje turėjo dvidešimt penktą numerį. 1977 baigęs Vilniaus pedagoginį institutą (lietuvių kalbą ir literatūrą) mokytojavo Marijampolės mokyklose, rinko medžiagą apie žymius Suvalkijos žmones. Parašė apybraižą „Jonas Kirlys – spaudos kolekcionierius“ (1979, liko rankraštyje), monografiją „Pranas Vaičaitis“ (1996, papildytas leidimas 2001), knygą „Mūsų Kudirka: Studijos ir atsiminimai“ (1998). Sudarė P. Vaičaičio Raštus (1986). Z. Šilerio rūpesčiu 1993 įkurta Prano Vaičaičio draugija; Z. Šileris buvo jos 1997 įsteigto etninės kultūros žurnalo „Suvalkija“ redaktorius (1997–2007). Jis taip pat buvo Sūduvos etninės kultūros tarybos narys, leidyklos „Ramona“ vienas savininkų, jos leidžiamų G. Česnio, A. Miškinio, J. Jurevičiaus ir kitų autorių knygų redaktorius.

Bibliografija:
Pranas Vaičaitis / Zenius Šileris; [dailininkas Gediminas Pempė]. – Kaunas: Šviesa, 1996.
Raštai: kūriniai, archyviniai dokumentai, laiškai, atsiminimai / Pranas Vaičaitis; [įvadas, tekstų parengimas ir paaiškinimai Alberto Zalatoriaus; sudarymas ir palydimasis žodis Zeniaus Šilerio]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.
Julija Pranaitytė (1881–1944): [atvirukas] / [teksto autorius Zenius Šileris]. – Kaunas: Atmintis, 1997
Kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas / Prano Vaičaičio draugija; [sudarytoja Gražina Gerulaitytė-Narbutienė]; Zenius Šileris, Jadvyga Godunavičienė. – Marijampolė: Ramona, 1998.
Mūsų Kudirka: [studijos ir atsiminimai] / [sudarytojas ir redaktorius Zenius Šileris]. – Marijampolė: Ramona, 1998.
Kalbanti tyla: [eilėraščiai] / Juozas Barkauskas; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Zenius Šileris. – Marijampolė: Ramona, 2001.
Pranas Vaičaitis: epocha, gyvenimas, kūryba / Zenius Šileris. – Marijampolė: Ramona, 2001.
Gražiausieji Mažosios Lietuvos padavimai / [redaktorius Zenius Šileris]. – Marijampolė: Liberum Artis, 2014.

Iliustr.:
Žurnalo „Suvalkija“ leidėjas, knygų autorius Zenius Šileris / Romo Linionio fotografija // https://vyzdys.com/romo-linionio-fotoparoda-vinco-dovines-ainiai/. 2022 08 19.