Romualdas Ozolas

ozolas_romualdas_lietuvos_ryto_archyvo_nuotr_01

Politikas, visuomenės veikėjas, vienas Sąjūdžio lyderių, savaitraščio „Atgimimas“ steigėjas ir redaktorius, publicistas, filologas, filosofas, Kovo 11 Nepriklausomybės Akto signataras Romualdas Ozolas (1939 01 31 Joniškėlyje, Biržų apskritis – 2015 04 06 Vilniuje) buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos narys nuo jos atkūrimo 1993, Draugijoje turėjo dešimtą numerį, 2013 suteiktas Garbės nario vardas. R. Ozolui knyga buvo didžiausiais turtas. Per savo gyvenimą sukaupė nemažą asmeninę biblioteką, kurią padovanojo Šiaulių raj. Bazilijonų vidurinei mokyklai, kartu su savivaldybe inicijavo mokyklos priestato statybą, kur planuota kurti Mažąjį lituanikos centrą.
1957 baigė Šiaulių rajono Bazilijonų vidurinę mokyklą. 1957–1962 studijavo Vilniaus universitete (VU) Istorijos – filologijos fakultete, 1965–1968 – žurnalo „Kultūros barai“ atsakingasis sekretorius, skyriaus redaktorius. 1968–1973 – VU aspirantas, 1973–1989 – dėstytojas. 1980–1989 – „Minties“ leidyklos vyr. redaktoriaus pavaduotojas. 1988–1990 Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Sąjūdžio Seimo tarybos vicepirmininkas. 1989–1990 m. savarankiškosios LKP biuro narys, LSSR AT deputatas. 1990–1992 Lietuvos respublikos AT deputatas, Nepriklausomybės akto signataras, 1990–1991 ministrės pirmininkės Kazimiros Prunskienės pavaduotojas. 1990–1993 Lietuvos valstybinės regioninių problemų komisijos pirmininkas, LR valstybinių derybų su SSRS, vėliau su Rusija delegacijų narys. Nuo 1992 Lietuvos centro judėjimo, nuo 1993 Lietuvos centro sąjungos pirmininkas. 1992–1996 ir 1996–2000 LR Seimo narys. 2002 išrinktas į Varėnos rajono savivaldybės tarybą. 2008 dalyvavo įsteigiant Lietuvių tautinį centrą, jo narys nuo įsikūrimo. 2012 buvo Nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ apskritojo stalo pirmininku. LR Seimo narių grupės Karaliaučiaus krašto lietuviams remti narys, Lietuvos ir Ukrainos draugystės draugijos pirmininkas, Baltijos Asamblėjos narys nuo jos įkūrimo, jos Nacionalinio saugumo ir užsienio reikalų komiteto narys, NATO komisijos narys. Laikraščio „Atgimimas“ steigėjas ir vyriausiasis redaktorius. Parengė publikacijų geopolitikos, valstybės, tautų ir tasutinių mažumų, kultūros klausimais. Nuo 2012 žurnalo „Nepriklausomybės sąsiuviniai“ vyr. redaktorius. Daugelio filosofijos, kultūros ir politikos istorijos knygų autorius.

Apdovanojimai:
S. Šalkauskio premija (1991)
Lietuvos nepriklausomybės medalis už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę (2000)
Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2 laipsnio ordino (Komandoro didžiuoju kryžiumi) (2000)
Apdovanotas Estijos Respublikos Marijos žemės kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu (2005)

Bibliografija:
Antanas Sutkus: meninės fotografijos paroda, skirta Socialistinio Darbo didvyrio, Lenino premijos laureato, LTSR liaudies poeto Eduardo Mieželaičio 60-mečiui = Антанас Суткус / Lietuvos TSR fotografijos meno draugija; [teksto autorius Romualdas Ozolas]. – Vilnius: [Lietuvos TSR fotografijos meno draugija], 1979.
Laikas ir idėjos: filosofijos istorijos baruose / [sudarė Antanas Rybelis]; [redakcinė kolegija: Bronius Genzelis, Romualdas Ozolas … [et al.]. – Vilnius: Mintis, 1980.
Mokslinės-praktinės konferencijos „Spaudos fotografija“ tezės = Тезисы научно-практической конференции «Пресс-фото» / Fotografijos muziejus, Lietuvos TSR žurnalistų sąjunga, Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas; [sudarė A. Dilys]: [vienas pranešėjų Romualdas Ozolas]. – Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ istorijos-etnografijos muziejus, 1985.
IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynės,: 1991.07.27-08.4, Lietuva; [informacinis leidinys] = IV World Lithuanians Sport Games / [parengė Petras Statuta]: [vienas straipsnio autorių Romualdas Ozolas]. – Vilnius: Spauda, [1991].
Tomo Mano kūryba F. Nyčės, A. Šopenhauerio ir R. Vagnerio idėjų erdvėje: seminaro tezės, 1991 m. rugsėjis, Nida / Lietuvos Tomo Mano draugija; [redakcinė kolegija: R. Ozolas … [et al.]. – [Vilnius]: [Lietuvos Tomo Mano draugija], [1991].
Pirmieji atkurtosios nepriklausomybės metai / Romualdas Ozolas. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992.
Atgimimo ištakose: 1970–1980 metų Lietuvos kultūros gyvenimo štrichai / Romualdas Ozolas. – Vilnius: Pradai, 1996.
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino paminklas Vilniuje / [sudarytoja Beatričė K. Vasaris]: [vienas straipsnio autorių Romualdas Ozolas]. – Vilnius: Kunigaikščio Gedimino paminklo šalpos fondas, [1997].
Libraries and society: proceedings of the II Nordic-Baltic Meeting of Librarians held in Birštonas, Lithuania, May 15-17, 1997 / Lithuanian Librarians’ Association, Nordic Information Office in Vilnius, Helsinki City Library; [compiled by Emilija Banionytė]: [vienas straipsnio autorių Romualdas Ozolas]. – Vilnius: Lietuvos bibliotekininkų draugija, 1997.
Seni laiškai iš Žuvinto: [prisiminimai, laiškai, publikacijos] / Algimantas Zubavičius: [vienas atsiminimų autorių Romualdas Ozolas]. – Vilnius: “Baltic ECO” Leidybos centras, 1997.
Išsivadavimas: 1971–1984 metų asmeninio dvasinio gyvenimo štrichai / Romualdas Ozolas. – Vilnius: Pradai, 1998.
Pasakojimai apie filosofus ir filosofiją: filosofijos istorija jaunuomenei / Romualdas Ozolas. – Vilnius: Vyturys, 1988.
2002-ieji. Lietuva: politinis metų portretas / Romualdas Ozolas. – Vilnius: Mintis, 2003.
2003-ieji. Lietuva: politinis metų portretas / Romualdas Ozolas. – Vilnius: Mintis, 2004.
2004-ieji: antrosios Respublikos pabaiga / Romualdas Ozolas. – Vilnius: Mintis, 2005.
Lietuva. 1998-2000 metai: istorija karštomis pėdomis / Romualdas Ozolas. – Vilnius: Mintis, 2005.
2004-ieji: Lietuva: antrosios Respublikos pabaiga / Romualdas Ozolas. – Vilnius: Mintis, [2005].
Kas yra Tautos namų projektas?: TN projekto pristatymo programa (I) / Tautos namų santara; [sudarė Antanas Gudelis]: [vienas straipsnio autorių Romualdas Ozolas]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2006.
Lietuva. 1994–1997: istorija karštomis pėdomis / Romualdas Ozolas. – Vilnius: Mintis, 2007.
Supratimai: parinktos 1956-2006 metų metafizinio dienoraščio mintys / Romualdas Ozolas; [sudarytoja ir redaktorė Audronė Daugnorienė]. – Vilnius: Naujoji Romuva [i.e. „Naujosios Romuvos“ fondas], 2007.
Žvaigždės blėsta auštant: sugyvenimai, arba 1987–1990 metų dienoraščių puslapiai / Romualdas Ozolas. – Vilnius: Vaga, 2007.
Į saulėlydžių krantą: Lietuvos gyvenimo Europos Sąjungoje užrašai; faktai ir mąstymai, 2004–2005 m. / Romualdas Ozolas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2008.
Kodėl griūva mūsų pilys: politinė publicistika, 2004-2008 / Romualdas Ozolas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2008.
Lietuva 1990–1993 metai: Istorija karštomis pėdomis / Romualdas Ozolas. – Vilnius: Mintis, 2008.
Paskui greičiausią pelną: Lietuvos gyvenimo Europos Sąjungoje užrašai; faktai ir mąstymai, 2006-2007 m. / Romualdas Ozolas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2008.
Nepriklausomybė alternatyvų neturi: Lietuvos gyvenimo Europos Sąjungoje užrašai; faktai ir apmąstymai, 2008 m. / Romualdas Ozolas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2009.
Siekiai ir ieškojimai: Antanas Buračas: literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka; [sudarė Birutė Railienė, Danutė Sklėriūtė; redakcinė kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.) … [et al.]: [vienas autorių Romualdas Ozolas]. – Vilnius: [Lietuvos mokslų akademijos biblioteka], 2009.
Ant imperijos slenksčio: Lietuvos gyvenimo Europos Sąjungoje užrašai: faktai ir mąstymai 2009 m. / Romualdas Ozolas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2010.
Aušros raudoniai: sugyvenimai, arba 1990–1992 metų dienoraščių puslapiai / Romualdas Ozolas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos Sąjūdis 1988–1991 / [Arvydas Anušauskas, Kęstutis Bartkevičius, Virgilijus Čepaitis, Bronislovas Genzelis, Bronislovas Kuzmickas, Angonita Rupšytė, Romualdas Ozolas, Linas Saldukas, Antanas Tyla, Petras Vaitiekūnas, Dainius Žalimas; sudarė Bronislovas Genzelis ir Angonita Rupšytė; įvadinį tekstą parašė Vytautas Landsbergis; abėcėlinį Sąjūdžio dalyvių sąvadą parengė Angonita Rupšytė ir Rozita Znamenskaitė; rinktinę Sąjūdžio bibliografiją parengė Angonita Rupšytė, Audronė Kosciuškienė, Rozita Znamenskaitė; redakcinė kolegija: Bronislovas Genzelis … [et al.]. – Kaunas: Šviesa, 2010.
Per lėtinį bankrotą: Lietuvos gyvenimo Europos Sąjungoje užrašai; faktai ir mąstymai, 2010 m. / Romualdas Ozolas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2011.
Baltic states in 2030: BNS 20th Anniversary Essays / Ilmar Raag, Andres Anvelt, Romualdas Ozolas, Donara Barojan, Leonidas Donskis, Ojars Kalnins, Roberts Kilis. – Tallinn: BNS, 2011.
Valstybės atkūrimas: Lietuvos Parlamentas, 1990–1992 / [sudarė Romualdas Ozolas ir Birutė Valionytė]; [redakcinė kolegija: Romualdas Ozolas – vyriausiasis redaktorius … [et al.]. – Vilnius: Artlora, [2013].
Nacionalizmas – tai tikrasis humanizmas: lietuviškosios ideologijos metmenys / Romualdas Ozolas. – [Vilnius]: [„Diemedžio“ leidykla], 2014.
Septyniasdešimt penk(t)i: autobiografija eilėmis; iš pabaigos į pradžią / Romualdas Ozolas. – Vilnius: [R. Ozolas], 2014.
Pradžių knyga: romanas / Romualdas Ozolas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2015].
Pasaulis grįžta namo: eurorealisto mąstymai / Romualdas Ozolas; [sudarytojas Algimantas Jankauskas]. – Vilnius: Valstybingumo studijų centras, 2019.
Rinktiniai raštai / Romualdas Ozolas; [sudarytojas Antanas Rybelis]; [redakcinė kolegija: Algimantas Jankauskas… [et al.]. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 2020; 2022, t. 1-3.
Romualdas Ozolas: Išsaugoti sielą / [sudarytojas Algimantas Jankauskas]. – Vilnius: Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas, 2019.
Parengta pagal: Romualdas Ozolas (1939–2015) / Dalia Poškienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjai; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 360-362.

Iliustr:
R. Ozolas. „Lietuvos ryto“ archyvo nuotr. // Romualdas Ozolas neišsiderėjo gyventi dar 5 metus https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/likimai/2019/02/02/news/romualdas-ozolas-neissiderejo-gyventi-dar-5-metus-9083351.

ozolas_romualdas_lietuvos_ryto_archyvo_nuotr._02jpg