Šarūnas Toliušis

toliusis_sarunas_mire_mazosios_liet_kult_paveldo_puosel_sarunas_toliusis_lrytas_2018_08_23_01

Mažosios Lietuvos kultūros paveldo puoselėtojas, kolekcininkas, inžinierius, mokslų daktaras Šarūnas Toliušis (1949 09 23 Kaune – 2018 08 22 Melnragėje, palaidotas Kaune, Karmėlavos kapinėse) buvo vienas pirmųjų XXVII knygos mėgėjų draugijos narių, nors nepriklausė Draugijos atkūrimo iniciatyvinei grupei, bet į ją įstojo jau 1994. Buvo ir trečiojo „XXVII knygos mėgėjų metraščio“ tomo vienu rėmėjų, bet 2000 sausį jau buvo išbrauktas iš Draugijos jo paties prašymu, nes sunkiai suderino gyvenimo ir darbo poreikius su Draugijos veikla.
1972, gavęs elektros inžinieriaus diplomą, pagal paskyrimą pradėjo dirbti Klaipėdoje, Elektrožūklės laboratorijoje. Nuo 1992 – Žuvininkystės tyrimų laboratorijos direktorius. 2002 Gdynės Jūrinės žvejybos institute apsigynė daktaro laipsnį.
Dirbdamas mokslininko ir administratoriaus darbą domėjosi Lietuvos istorijos ir kultūros paveldo vertybėmis – rinko įvairiausius senovinius buities ir apyvokos daiktus, pašto ženklus, senuosius periodinius leidinius, knygas. Šią aistrą paveldėjo iš savo tėvo miškininkystės specialisto Juozo Toliušio, kuris irgi buvo aistringas kolekcininkas. Bene labiausiai Š.Toliušį domino Mažosios Lietuvos praeitis – unikaliame jo ir tėvo sukauptame periodikos rinkinyje yra keli šimtai lietuvių ir vokiečių kalbomis nuo XIX a. pabaigos ir iki Antrojo pasaulinio karo pradžios šiame krašte leistų senųjų laikraščių, žurnalų, kalendorių. Kai kurių liko tik keli egzemplioriai. Išėjęs į pensiją Š. Toliušis pasinėrė į kultūrą, toliau gausino savo rinkinius, stengėsi parodyti žmonėms tai, ką sukaupė, viešosiose erdvėse organizuodavo temines parodas, eksponuodavo sukauptus senuosius spaudinius, knygas, kitokias vertybes. Paskutinioji kolekcininko surengta paroda buvo skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui.
2018 Š. Toliušis dar spėjo išleisti fundamentalią knygą „Mažosios Lietuvos periodinė spauda 1811-1939“, į kurią sudėjo daugiau kaip 400 lietuviškuosiuose Rytprūsiuose (Bitėnuose, Isrutyje, Karaliaučiuje, Klaipėdoje, Priekulėje, Ragainėje, Šilutėje, kitose vietovėse) įvairiais laikotarpiais leistų senųjų periodinių leidinių faksimilių su chronologiniais aprašymais.
Bibliografija:
„Ar tikrai trukdome įkurti poilsio oazę?“: [ Žemės ūkio ministerijos žuvininkystės tyrimų laboratorijos direktorius Š. Toliušis teigia, kad niekada neprieštaravo poilsio ir pramogų parko bei delfinų terapijos centro kūrimui Kopgalyje, bet nesupranta kodėl tam reikalinga būtent laboratorijos teritorija] / Šarūnas Toliušis // Vakarų ekspresas. – 2005, bal. 20, p. 7.
Žvejyba gali tapti ES auka: [apie senkančius žuvų išteklius] / Šarūnas Toliušis // Klaipėda: priedas „Jūra“. – 2002, lapkričio 15, p. 6.
Lietuvos mokslininkas tarptautinėje konferencijoje Hobarte: [pokalbis su Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimo centro Žuvininkystės tyrimų laboratorijos direktoriumi Š. Toliušiu / kalbėjosi] Antanas Kramilius // Mūsų pastogė. – 2006, bal. 26, p. 3.
Žuvis atpažins akustine įranga: [Žuvininkystės tyrimų laboratorijos vadovo Šarūno Toliušio pasakojimas] / Adelė Žičkuvienė // Klaipėda: priedas „Jūra“. – 2006, geg. 26, p. 5.
Kai lietuvis lietuviui – draugas: mūsų pašnekovas – Žuvininkystės tyrimų laboratorijos prie LR Žemės ūkio ministerijos direktorius dr. Šarūnas Toliušis / kalbėjosi Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. 2006, birž. 22 – liep. 5 (Nr. 12), p. 5.
Bibliofilą Juozą Toliušį prisimenant / Šarūnas Toliušis // Diagnozė: bibliofilija: esė, straipsniai / autorius ir sudarytojas Vidmantas Staniulis. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2010, p. 275-279.
Žuvininkystė Baltijos jūroje / [Kasparas Bagdonas, Jelena Fedotova, Romas Statkus, Šarūnas Toliušis, Nijolė Remeikaitė-Nikienė, Violeta Grublienė]. – Klaipėda: Klaipėdos banga, 2012.
Mažosios Lietuvos periodinė spauda, 1811–1939 / Šarūnas Toliušis. – Vilnius: [Standartų spaustuvė], 2018.

Parengta pagal:
Toliušis Šarūnas (1949 – 2018) // http://krastas.klavb.lt/toliusis-sarunas-1949-2018/
Kolekcininko pasakojimai apie Juozą ir Šarūną Toliušius / Šarūnas Šimkevičius // Tarp knygų. – 2019, Nr. 5, p. 21-23.

Iliustr.:
Gedimino Pilaičio nuotraukos prie straipsnio: Mirė Mažosios Lietuvos kultūros paveldo puoselėtojas Šarūnas Toliušis / Gediminas Pilaitis // Lietuvos rytas. – 2018, rugpj. 23 // https://www.lrytas.lt/kultura/istorija/2018/08/23/news/mire-mazosios-lietuvos-kulturos-paveldo-puoseletojas-sarunas-toliusis-7346534

toliusis_sarunas_mire_mazosios_liet_kult_paveldo_puosel_sarunas_toliusis_lrytas_2018_08_23

toliusis_sarunas_mire_mazosios_liet_kult_paveldo_puosel_sarunas_toliusis_lrytas_2018_08_23_02