Petras Jakštas

jakstas_petras_lietuvos_kariuomenes_karininkai_2004_t4_p24

Lietuvos kariuomenės veikėjas, majoras, žurnalistas, istorikas, bibliofilas Petras Jakštas (1899 10 28 Strumiluose, Rokiškio valsčius – 1988 11 14 Šilutėje) buvo vienas XXVII knygos mėgėjų draugijos steigėjų, jos narys 1931–1940 m., Draugijoje turėjo septintą numerį. Savo vertingai asmeninei bibliotekai turėjo ekslibrisą, kurį jam nupiešė šiaulietis dailininkas Gerardas Bagdonavičius. 1922–1927 m. tarnavo 7 pėstininkų pulke, buvo jo kuopos vadas. Po to dirbo Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo štabo Ūkio, Spaudos ir švietimo skyriuose bei 1927–1932 m. studijavo Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. VDU) Humanitariniame fakultete. Dirbo Spaudos ir švietimos skyriuje korektoriumi, Vyriausiojo kariuomenės štabo kalbos taisytoju. 1935–1936 m. buvo žurnalo „Karys“ redaktorius. 1938 m. gražintas į Kariuomenės štabą bei paskirtas Spaudos ir švietimo skyriaus karininku, gavo majoro laipsnį. Antrojo pasaulinio karo metais (iki 1943 m.) dirbo Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių kalbos institute Vilniuje. Nuo 1943 m. iki 1955 m. gyveno nelegaliai Lietuvoje ir Latvijoje, legalizavęsis apsigyveno Šilutėje.
Parengė karinės spaudos bibliografinę apžvalgą, išleistą 1939 m. Pora jo rankraščiuose likusių kraštotyrinių knygų išleista jau po P. Jakšto mirties: „Senoji Šilutė“ (1994), „Tilžės bažnyčios; Kuršiai ir jų kalba“ (2003). 2003 m. taip pat išleista jo knygotyros apybraiža „Knygos“, o 2004 m. atsiminimų knyga „Atsiminimų tekmėje“.

Apdovanojimai:
1928 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 1934 m. DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu.

Bibliografija:
81 mm minosvaidžio optinis taikiklis – panorama (Tampella) / Petras Jakštas. – [S. l.]: [s. n.], [1937].
Lietuvos karinė spauda, 1918–1938 / Mjr. [Petras] Jakštas. – Kaunas: [s. n.], 1939. – (Atsp. iš: „Mūsų žinynas“, 1938 m. Nr. 11/12).
Senoji Šilutė / Petras Jakštas. – Šilutė: Šilutės Kultūros ir švietimo ir sporto skyrius, 1994.
Lietuvninkų kraštas / Lietuvių etninės kultūros draugija; Lietuvos kraštotyros draugija; [red. komis.: Norbertas Vėlius (pirmininkas) … et. al.]: [vienas str. aut. Petras Jakštas]. – Kaunas: Litterae universitatis, 1995.
Vydūnas / Bernardas Aleknavičius: [vienas str. autorių Petras Jakštas]. – Vilnius: Mintis, 1999.
Garbusis Šilokarčemos pilietis: [Apie Hermaną Zudermaną; vienas str. aut. Petras Jakštas] / Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas; [sudarė Romualda Dobranskienė, Dana Junutienė]. – Šilutė: Šilutės H. Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas], 2000.
Tilžės bažnyčios; Kuršiai ir jų kalba / Petras Jakštas. – Vilnius: Valstybinės žinios, 2003.
Knygos / Petras Jakštas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
Atsiminimų tėkmėje / Petras Jakštas. – Vilnius: Margi raštai, 2004.
Majoras Petras Jakštas: karininkas, tyrėjas, žurnalistas, bibliofilas: Bibliografijos rodyklė / sudarė Nijolė Giniotienė, Domas Kaunas ir kt.; atsak. Red. Zofija Milda Petrauskienė. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija; Šilutės Frydricho Bajoraičio viešoji biblioteka, 2004.
Parengta pagal: Jakštas Petras // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus; Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga, 2004, t. 4, p. 24-25: portr.

Iliustracijos:
us gerbiąs kpt. [Petras] Jakštas. 1934 11 10 // Majoras Petras Jakštas: karininkas, tyrėjas, žurnalistas, bibliofilas: Bibliografijos rodyklė / sudarė N. Giniotienė, D. Kaunas ir kt. ; atsak. Red. Z. M. Petrauskienė. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ; Šilutės Frydricho Bajoraičio viešoji biblioteka, 2004, virš.
Jakštas Petras // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus; Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga, 2004, t. 4, p. 24.
Petro Jakšto ekslibrisas. Autorius Gerardas Bagdonavičius. Šiauliai. 1928. ŠAM GEK 42536.

jakstas_petras_ekslibrisas_gerardas_bagdonavicius_1928_sam_gek_42536_D-T4213         jakstas_petras_1934_11_10_majoras_petras_jakstas_bibliogr_virs