Paulius Martinaitis

martinaitis_paulius_2015_09_21_elijaus_kniezausko_nuotr_kauno_diena

Inžinierius, vadybos ekspertas, edukologas, mokytojas, ilgametis Kauno Juozo Urbšio katalikiškos mokyklos direktorius, aktyvus kraštotyrinio judėjimo dalyvis Paulius Martinaitis (g. 1948 01 25 Kaune) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 1998, joje turi devintą numerį. Publikavo straipsnius visuose atkurtos Draugijos metraščiuose. Trečiame Draugijos metraščio tome (Kaunas, 2004) paskelbtas jo straipsnis „Savilaidą prisiminus“ apie tą laiką, kai P. Martinaitis buvo vienas savilaidos organizatorių (nuo 1964). Ketvirtame Draugijos metraščio tome (Kaunas, 2010) tęsia savilaidos temą straipsniu „Savilaida sovietmečio būreliuose“. Penktame Draugijos metraščio tome (Kaunas, 2014) publikuotas straipsnis „Rašytojai įkvepia žygeivius“ apie 1966 buvusioje Dainavos apygardos partizanų vadavietėje pasirašytą Punios chartiją, pradėjusią žygeiviu judėjimą ir to judėjimo žygius įkvėptus S. Daukanto ir L. Rėzos. Jis buvo vienas žygeivių judėjimo pradininkų. Šeštame XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščio tome (Kaunas, 2018) yra P. Martinaičio straipsnis „Knyga mokykloje“ apie skaitymo skatinimą J. Urbšio vidurinėje mokykloje. Septintame Draugijos metraščio tome (Kaunas, 2022) įdėtas jo straipsnis „Kazys Aleksandras Puida“ apie vieną tarpukario XXVII knygos mėgėjų draugijos narį, turėjusį, kaip ir P. Martinaitis, devintą numerį. Dalyvavo bei pasisakė metraščio šešto ir septinto tomo pristatymuose tradicinėse knygos šventėse ir kituose renginiuose.
1953–1964 mokėsi Kauno J.Jablonskio ir S.Neries vidurinėse mokyklose, 1964–1972 studijavo Kauno Politechnikos institute, jį pabaigė, gaudamas diplomą su pagyrimu. 1972–1975 KPI Teorinės Radiotechnikos katedros aspirantas. 1990–1994 studijavo VDU Teologijos fakulteto katechetų mokykloje, 1994–1996 VDU Edukologijos magistratūroje, 1998 – 2001 VPU etikos mokytojo studijos, 2002–2004 baigė KTU verslo ir administravimo magistratūra, gavo diplomą su pagyrimu.
1969–1972 – „Sigmos“ susivienijimo valdymo sistemų inžinierius, 1972–1990 KPI (dabartinio KTU) teorinės radiotechnikos katedros dėstytojas, mokslo darbuotojas. 1991–1994 P. Martinaitis buvo Kauno švietimo ir kultūros skyriaus Švietimo poskyrio viršininkas, nuo 1994 – Kauno J. Urbšio vidurinės mokyklos direktorius (1990–1994 buvo šios mokyklos tikybos ir etikos mokytojas), Kauno Suzuki progimnazijos mokytojas.
Aktyvus daugelio organizacijų narys, savilaidos, pažintinių žygių, kultūros paminklų tvarkymo akcijų organizatorius, Filosofijos mokytojų asociacijos, Žygeivių (Punios chartijos), Opera di Marija judėjimų narys, paminklinės Prisikėlimo bažnyčios pastoracinės tarybos narys. Paskelbė 23 straipsnius apie atsitiktinių procesų tyrimus, 15 straipsnių pedagogikos klausimais, 11 straipsnių Lietuvos ir užsienio technikos ir edukologijos konferencijose, organizuotose LKMA, Ethos draugijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno švietimo skyriaus ir kitų.

Apdovanojimai:
LR Švietimo ir mokslo ministro padėkos raštai (1998, 2008)
Kauno miesto mero padėkos raštai (2000,2001,2002,2003,2007,2008)
Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėkos raštai (1995,2000,2004,2005,2007,2008)
Kauno arkivyskupo padėkos raštas, švenčiant tikybos mokymo dešimtmetį (2000)
Lietuvos krikščionių demokratų partijos padėkos raštas (2002)
Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) padėkos raštas (2005)
Kauno m. Dainavos seniūnijos padėkos raštas (2007)
Lietuvos Sąjūdžio respublikinės tarybos padėkos raštas (2008)
Kauno miesto savivaldybės 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas už nuopelnus švietimui, kultūrai (2009)
Bibliografija (keletas straipsnių švietimo, kelionių, aktualijų ir knygų tematika):
Lytinio ugdymo ir ruošimo šeimos gyvenimui programa / Paulius Martinaitis, Gintautas Vaitoška, Ramunė Jurkuvienė, Daiva Kuzmickytė. – Kaunas: [s. n.], 1996
Vertinimo vaidmuo etikos pamokose / Paulius Martinaitis // Etikos dėstymas mokykloje: patirtis ir problemos: respublikinės etikos mokytojų konferencijos medžiaga / Vilniaus pedagoginis universitetas. Etikos katedra, Lietuvos etinės kultūros draugija “Ethos”; [sudarytojas Vincentas Žemaitis]. – Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 1996, p. 33-34.
Taikomoji pedagogika: edukologijos magistrų straipsnių rinkinys: [vienas straipsnio autorių Paulius Martinaitis] / VDU [Vytauto Didžiojo universiteto] Švietimo studijų centras; [sudarytojos Giedra Linkaitytė, Margarita Teresevičienė]. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 1999.
Savilaidą prisiminus / Paulius Martinaitis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2004, t. 3, p. 135-140.
Architekto fantazijos piramidės tema: [Architektas iš Palangos K. Aleknavičius dirba prie piramidinio namo projekto] / Paulius Martinaitis // Šiaulių kraštas. – 2010, spal. 21, p. 8.
“Seserys” demonstruoja moterų solidarumą: [Šiaurės Lietuvos kolegijoje atidaryta fotomenininkės Reginos Šulskytės fotografijų paroda “Seserys”] / Paulius Martinaitis; Giedriaus Baranausko nuotr. // Šiaulių kraštas. – 2010, lapkr. 12, p. 5.
Gyvenimas miško glūdumoje: [Apie medžiotoją ir gamtininką Petrą Adeikį bei jo sodybą] / Paulius Martinaitis; Jono Tamulio nuotr. // Šiaulių kraštas. – 2010, lapkr. 18, p. 7-8.
Kur teka Motina Ganga: [Apie kelionės po Indiją įspūdžius] / Paulius Martinaitis // Šiaulių kraštas. – 2010, gruod. 4, p. 1, 9-10.
Dvare kaip prieš tris šimtmečius: [Apie Kukšu dvarą Latvijoje] / Paulius Martinaitis // Šiaulių kraštas. – 2010, gruod. 9, p. 7-9.
Savilaida sovietmečio savišvietos būreliuose / Paulius Martinaitis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2010, t. 4, p. 225-230.
Per sniegu padengtą Žiemgalą ir Kuržemę (1) / Paulius Martinaitis // Šiaulių kraštas. – 2010, gruod. 31, p. 9, 14.
Per sniegu padengtą Žiemgalą ir Kuršą (II) / Paulius Martinaitis // Šiaulių kraštas. – 2011, saus. 8, p. 8.
Įkinkyta saulės energija: [ Patarimai kaip įsirengti ir kokia nauda iš saulės kolektoriaus] / Paulius Martinaitis; Giedriaus Baranausko nuotr. // Šiaulių kraštas. – 2011, saus. 20, p. 7, 10.
Apie Sigitą J. Randį – bendradarbiai: [Vladimiras Jarmolenka, Paulius Martinaitis] // Kauno Dainava: dabartis ir istorinė praeitis dokumentuose, prisiminimuose, pamąstymuose / sudarė Daiva Valentaitė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013, p. 315-316.
Gražiną Didelytę prisimena / Paulius Martinaitis // Kauno Dainava: dabartis ir istorinė praeitis dokumentuose, prisiminimuose, pamąstymuose / sudarė Daiva Valentaitė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013, p. 290-292.
Charizma strateginiame mokyklos ugdyme / Paulius Martinaitis // Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos link: respublikinės mokyklų gerosios patirties sklaidos konferencijos straipsnių ir pranešimų rinkinys [2014, Kaunas] / Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba, Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. – Kaunas: Vitae Litera, 2014, p. 87-89.
Rašytojai įkvėpė žygeivius / Paulius Martinaitis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 409-410.
Prisiminimų nuotrupos apie tetą Birutę: [apie Birutę Verkelytę-Fedaravičienę] / Paulius Martinaitis // Su Lietuva širdy: [visuomenės veikėjos] Birutės Verkelytės-Fedaravičienės gyvenimas ir veikla / parengė Jonas Rinkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2015, p. 158-160.
Gailestingumo jėga ugdyme / Paulius Martinaitis // Konferencijos „Kuriame ateities mokyklą kartu“ pranešimų rinkinys / Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto mokyklų metodinė taryba. – Kaunas: [Vitae Litera], 2016, p. 96.
Tėvas Stanislovas – ieškojusiems dvasinės ramybės: [atsiminimai] / Paulius Martinaitis // Mūsų žygis Simono Daukanto taku 1975 m. / Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“; sudarytojas Julius Beinortas. – Panevėžys: Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“, 2017, p. 264-269.
Sėkmė geroje mokykloje / Paulius Martinaitis // Konferencijos „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos, kuriant gerą mokyklą“ pranešimų rinkinys / Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto mokyklų metodinė taryba. – Kaunas: [Vitae Litera], 2017, p. 104-106.
Knyga mokykloje / Paulius Martinaitis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 327-329.
Kazys Aleksandras Puida / Paulius Martinaitis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 7, p. 67-70.

Parengta pagal:
Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaunas. – Kaunas: UAB „Neolitas“, 2008, p. 596.
Žygeivių ir Ramuvos judėjimų kūrėjai. Šiuose judėjimuose dalyvavę žmonės: Žygeivis Paulius Martinaitis // https://www.lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?f=74&t=9588&sid=12470025bbae322d6e3d61acee1d1190
Trumpai apie autorius: Martinaitis Paulius // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, p. 418 ir kita XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščių medžiaga.

Iliustr.:
Paulius Martinaitis: Elijaus Kniežausko nuotrauka // Kauno diena. – 2015, rugs. 21.
Paulius Martinaitis kalba knygos šventėje „Laikas gyvena knygose Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Kaunas. 2022 05 17.

martinaitis_paulius_2022_05_17_kn_sv_laikas_gyvena_knygose_cdm