Alfas Pakėnas

pakenas_alfas_2022_12_14_knygos_zvaigzde_galiniame_sutiktuves_sv_jurgio_bazn_03
Alfo Pakėno publicistikos knygos „Žvaigždė galiniame gryčios lange“ sutiktuvės

Vaižganto ir Pauliaus Širvio kūrybos ir asmenybių tyrinėtojas, literatūrologas, muziejininkas, rašytojas, žurnalistas Alfas Pakėnas (g. 1953 04 20 Ukmergės rajone, Deltuvos apylinkėje, Trainių kaime) į XXVII knygos mėgėjų draugiją primtas 2018 01 27, Draugijoje turi dvyliktą numerį. Jau anksčiau bendradarbiavo draugijos renginiuose ir leidiniuose. Draugijos metraščio ketvirtame tome publikuotas A. Pakėno straipsnis „Vaižgantiškos dvasios judesiai“, o penktame tome – straipsnis apie Draugijos garbės narį J. Marcinkevičių „Iš budinčiojo užrašų“. 2016 Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje minint XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimo 85-ąsias metines, tuo metu Vaižganto muziejaus vadovas A. Pakėnas perskaitė pranešimą apie vieną draugijos įkūrėjų Juozą Tumą-Vaižgantą. Draugijos metraščio šeštame tome publikuotas jo straipsnis „Vaižgantas ir Petras Klimas“, septintame tome išspausdintas A. Pakėno straipsnis „Panaktinio užrašai: knygos gimimo anatomija“, kuriame aprašytas atsiminimų knygos apie poetą P. Širvį „Metai su Pauliumi“ gimimas. 2019 A. Pakėnas tapo Vaižganto literatūrinės premijos laureatu. 2019 jis dalyvavo ir skaitė pranešimą Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje Draugijos surengtoje konferencijoje jos nariui tarpukaryje P. Jakštui atminti. 2020 birželį – rugsėjį organizuotos literatūros – poezijos popietės Šv. Jurgio konvente ir bažnyčioje, kurių kuratoriumi buvo A. Pakėnas, o šiuos renginius rėmė XXVII knygos mėgėjų draugija. 2022 gruodžio 14 d. Kauno šv. Jurgio bažnyčios konferencijų salėje sutikta A. Pakėno publicistikos knyga „Žvaigždė galiniame gryčios lange“. Renginyje dalyvavo miesto kultūros bendruomenė: XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai, rašytojai, menininkai, bibliotekininkai. XXVII knygos mėgėjų draugijos kartu su Lietuvai pagražinti draugija ir Pasaulio lietuvių centru išleistoje knygoje „Tautos kuriama Lietuva“ A. Pakėnas publikavo straipsnį „Jo adresatas buvo Lietuva. Poetas Justinas Marcinkevičius – LPD Garbės pirmininkas“, o šį leidinį puošia kelios nuotraukos, liudijančios apie jo veiklą LPD.
A. Pakėnas mokėsi Jakutiškių pagrindinėje ir Deltuvos vidurinėje mokyklose.Vilniaus pedagoginiame institute studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo mokytoju Ukmergės ir Širvintų rajonuose, rajono laikraščių „Gimtoji žemė“, „Ukmergės diena“ žurnalistu. Ilgus metus jis vadovavo Maironio lietuvių literatūros muziejaus Vaižganto memorialiniam butui-muziejui, daugiau kaip dešimtmetį – Lietuvai pagražinti draugijos Kauno skyriui, o nuo 2019 ir Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas.
Aktyviai bendradarbiauja spaudoje, jo publikacijos,eilėraščiai, esė buvo spausdinami Kauno kultūros ir meno savaitraštyje „Nemunas“, krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštyje „XXI amžius“, kultūros gyvenimo žurnale „Naujoji Romuva“ ir daugelyje kitų leidinių.. A. Pakėnas buvo Deltuvos kultūros almanacho “Eskizai” redakcinės kolegijos narys, 2009 išleistas jo redaguotas Žaliakalnio kultūros almanacho „Fontanas“ pirmas numeris. A. Pakėno eilėraščiai publikuoti almanachuose „Poezijos pavasaris“ (1999 ir 2002), „Kūryba“ (2005) ir kt. leidiniuose. 1997 Rytų Lietuvos literatų kūrybos konkurse pelnė geriausio publicisto vardą.

Apdovanojimai:
Suteiktas Rytų Lietuvos literatų kūrybos konkurso geriausio publicisto vardas (1997)
Literatūrinė Vlado Šlaito premija (2006)
Kauno m. savivaldybės 3-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas (2014)
Vaižganto literatūrinė premija (2019)
28-osios respublikinės poezijos šventės-konkurso „Žydinčios vyšnios šakelė“ laureatas (2023)

Bibliografija (knygos):
Paslėpsiu tave nuo pasaulio: eilėraščiai / Regina Pakėnienė; [parengė ir sudarė Alfas Pakėnas; dailininkė Džiuljeta Raminta Čebatoraitė]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Vilnonė provincija: eilėraščiai / Alfas Pakėnas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus / parengė Alfas Pakėnas; dailininkė Inga Zamulskienė; fotografai Zenonas Baltrušis, Ričardas Šaknys; maketavo Marju Šlapikienė. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2007.
Metai su Pauliumi: atsiminimai apie Paulių Širvį / sudarytojas Alfas Pakėnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Sugrįžimo laivas: rinktinė / Juozas Kruminas; [sudarytojas, įžangos, pratarmės autorius Alfas Pakėnas; dailininkė Džiuljeta Raminta Čebatoraitė]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Mėlynas aidas: [miniatiūros, eilėraščiai, dienoraščiai]; rinktinė / Liudvikas Oškinis; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Alfas Pakėnas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Neužmirštamas Vaižgantas: atsiminimai, esė, laiškai / sudarytojas Alfas Pakėnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Paliesti jo rūbo kraštą: [apie savo sudarytą knygą „Neužmirštamas Vaižgantas“] / Alfas Pakėnas // Fontanas: Žaliakalnio kultūros almanachas / redaktorius Alfas Pakėnas. – Kaunas: Bendruomenių centras „Žaliakalnio aušra“; Lietuvai pagražinti draugijos Kauno skyrius, 2009, Nr. 1, p. 130.
Dainuojančiuose šuliniuose: [eilėraščiai] / Alfas Pakėnas; [redaktoriai – Audronė Daugnorienė, Vainius Bakas]; [dailininkas – Rokas Gelažius]. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2013.
Pilkoji Algirdo Verbos žvaigždė / sudarytojai Alfas Pakėnas, Gasparas Aleksa. – Kaunas: Kauko laiptai, 2015.
Paulius Širvys: eilėraščiai / [sudarė Alfas Pakėnas]. – Kaunas: Naujasis lankas, [2018].
Vasara laukuos: [eilėraščiai] / Viktorija Kumpikevičiūtė; [sudarytojas, įžangos, pratarmės autorius Alfas Pakėnas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2019.
Palik tik dainą man: eilėraščiai, atsiminimai, dienoraščiai, laiškai / Paulius Širvys; [sudarytojas Alfonsas Pakėnas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2020.
Jo adresatas buvo Lietuva: Poetas Justinas Marcinkevičius – LPD Garbės pirmininkas / Alfas Pakėnas // Tautos kuriama Lietuva: Lietuvai pagražinti draugija – 100 metų / sudarytojai Juozas Dingelis ir Dalia Poškienė. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, Lietuvai pagražinti draugija, Pasaulio lietuvių centras, 2021, p. 46-51.
Žvaigždė galiniame gryčios lange: [publicistikos knyga] / Alfonsas Pakėnas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2022.
Trečias brolis: atsiminimai apie Joną Strielkūną / sudarytojas Alfas Pakėnas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2023.

Parengta pagal:
[2006 m. literatūrinė Vlado Šlaito premija skirta poetui Alfui Pakėnui už rašinius apie V. Šlaitą rajono bei šalies žiniasklaidoje …] / Ukmergės VB informacija // https://ukmergesvb.lt/wp-content/uploads/2020/12/pakenas-2.pdf
Kauniečiui Alfui Pakėnui įteikta Vaižganto literatūrinė premija / LŽS narė, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė // http://www.kaunozurnalistai.lt/52165/
Kraštietis poetas Alfas Pakėnas tapo poezijos konkurso laureatu / Skaistė Vasiliauskaitė-Dančenkovienė // Ukmergės žinios. – 2023, liep. 31.

Iliustr.:
Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas A. Pakėnas ir draugijos Garbės pirmininkas J. Dingelis prie J. Tumo-Vaižganto paminklo Kaune. Skulptorius G. Piekuras. 2016 // Tautos kuriama Lietuva / sudarytojai Juozas Dingelis ir Dalia Poškienė. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Lietuvai pagražinti draugija; Pasaulio lietuvių centras, 2021, virš.
XXVII knygos mėgėjų draugijos nario Alfo Pakėno publicistikos knygos „Žvaigždė galiniame gryčios lange“ sutiktuvės Kauno šv. Jurgio bažnyčios konferencijų salėje. 2022 12 14.

pakenas_alfas_prie_vaizganto_paminklo_2016_2021
A. Pakėnas ir draugijos Garbės pirmininkas J. Dingelis prie J. Tumo-Vaižganto paminklo Kaune
pakenas_alfas_2022_12_14_knygos_zvaigzde_galiniame_sutiktuves_sv_jurgio_bazn_01
Alfo Pakėno publicistikos knygos „Žvaigždė galiniame gryčios lange“ sutiktuvės