Valdas Kubilius

kubilius_valdas_2016_saules_genovaites_markauskaites_knygu_sutiktuves_kavb

Inžinierius technlogas, ekonomikos mokslų magistras, leidėjas ir leidinių autorius, VŠĮ Pasaulio lietuvių centro generalinis direktorius, Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos vicepirmininkas Valdas Kubilius (g. 1964 02 17 Margavos k., Marijampolės raj.) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2012 01 27 ir turi dvidešimt septintą numerį. Draugijos metraščio penktame tome paskelbė straipsnį „Kunigas Kristupas Marija Švirmickas – knygnešys, švietėjas, Sibiro tremtinių sielovadininkas“. V. Kubilius iš karto aktyviai įsitraukė į XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklą, jo vadovaujamame Pasaulio lietuvių centre vyko draugijos renginiai, leidinių pristatymai, susirinkimai. Draugijos valdybos narys, ėjo jos iždininko pareigas, buvo atsakingas ne tik už draugijos finansus bet ir už jos leidinių finansavimo paieškas bei išleidimą, dalyvauja beveik visuose Draugijos renginiuose. 2017 organizavo knygos albumo „Angelų kalva“ sutiktuves (Angelų kalva = The Hill of Angels / Lolita Piličiauskaitė-Navickienė. – Vilnius: Aktin, 2016). 2018 vasarį Lietuvos valstybės 100-ojo gimtadienio minėjime Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje, kuriame dalyvavo ir XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai, V. Kubilius kalbėjo apie draugijos leidybinę veiklą. Buvo Vasario 16-osios akto signatarų alėjos sodinimo šventės Žalgirio pergalės parke ir XXVII knygos mėgėjų draugijos narių signatarų pagerbimo 2018 09 08 vienas iniciatorių. Jo iniciatyva 2019 Kaune organizuotas prof., monsinjoro Vytauto Kazlausko 100-ųjų gimimo metinių minėjimas ir atminimo lentos atidengimas Druskininkų g. 4, kapo lankymas ir konferencija VDU. V. Kubilius buvo vienas Draugijos XXVI šventės „Laikas gyvena knygose“, vykusios 2020, organizatorių, užtikrinęs sėkmingą šventės ir jos konferencijos darbą nuotoliniu būdu (dėl pandemijos). Jis taip pat apdovanotas Draugijos padėkos raštu už aktyvią veiklą 2021 vykusioje XXVII knygos šventėje „Laikas gyvena knygose“. Vienas organizatorių vaikų kūrybos konkurso A. Matučio šimtmečiui paminėti ir vaikų knygos šventės renginių „Gimtinės delne“ A. Matučio gimtinėje ir kitur bei prisidėjo prie Draugijos kartu su Pasaulio lietuvių centru 2023 išleistos knygelės „Gimtinės delne“, kurioje sudėta minėto konkurso medžiaga. Baigiamajame vaikų knygos šventės „Gimtinės delne“ renginyje Seimo lankytojų centre jis apdovanotas LR seimo nario Andriaus Kupčinsko padėkos raštu.
V. Kubilius daug nuveikė kaip švietėjas, meno, kultūros projektų organizatorius, etnokultūros palikimo puoselėtojas. Jis buvo vaikų poeto A. Matučio gimtinės – muziejaus įkūrimo, parko sodinimo, medžio skulptūrų drožybos stovyklų (1999, 2000, 2008, 2010) iniciatorius ir organizatorius, poeto Č. Milošo gimtinės sutvarkymo, konferencijų centro įrengimo, tarptautinio medžio drožėjų simpoziumo „Isos slėnis 2001“ organizatorius, Č. Milošo, A. Matučio, K. Šimonio ir daugelio kitų knygų leidėjas.

Apdovanojimai:
Didžiojo Marijos Širdžių karalienės ordino riteris – karininkas (2005)
Jotvingių kryžiaus riterių ordino riteris (2007)
Apdovanotas Vytauto Didžiojo universiteto sidabro medaliu „Už nuopelnus universitetui“ (2009)
Sausio 13-osios medalis (2013)
Kauno savivaldybės „Šimtmečio medalis“ (2018)

Bibliografija:
Jotvingių kryžiaus riterių ordino Riteris [Alvydas Laiškonis] / Valdas Kubilius // Ave vita. – 2008, rugs. 5, p. 4.
Monsinjoras Vytautas Kazlauskas: tiesa padarys jus laisvus: [ilgamečio Vatikano radijo lietuviškų laidų vedėjo biografija] / Angelė Buškevičienė, Valdas Kubilius. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras [i.e. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras], 2010.
Pro memoream: [birželio 14 dieną mirė nusipelnęs mokytojas … Petras Klebaris] / Valdas Kubilius // Suvalkietis –. 2010, birž. 19, p. 9.
Kunigas Kristupas Marija Švirmickas – knygnešys, švietėjas, Sibiro tremtinių sielovadininkas / Valdas Kubilius // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 86-105.
2015 akimirkos: [kalendorius] / [sudarytojas ir teksto autorius Valdas Kubilius]; [fotografijos Valdo Kubiliaus]. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centro leidykla [i.e. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras], [2015].
„Ir šiandien į vakar pavirto…“: pro memoria [O Kubiliūtei-Mikalauskienei] / Valdas Kubilius // Suvalkietis. – 2017, vas. 21, p. 7.
Moksleivių kūryba. Pasitinkant Vietovardžių metus: konkursas; tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2019“ / [sudarytojai Valdas Kubilius, Dalia Poškienė]. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2019.
Gimtinės delne: moksleivių kūryba; „Poezijos pavasaris“ 2023 / sudarė Valdas Kubilius, Dalia Poškienė. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2023.

Parengta pagal:
Kubilius Valdas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 417 ir kitų XXVII knygos mėgėjų metraščių bei internetinio puslapio 27knygosmegejai.lt medžiagą.

Iliustr.:
Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro leidyklos direktorius Valdas Kubilius. Kristupo Marijos Švirmicko MIC metinių minėjimas Marijampolėje. 2014 // http://archyvas.punskas.pl/wp-content/uploads/2014/10/konf2.jpg
Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro leidyklos direktorius Valdas Kubilius. Saulutės Genovaitės Markauskaitės knygų sutiktuvės KAVB. 2016 // https://galerija.kvb.lt/picture.php?/11875/category/1224
XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai Valdas Kubilius ir Antanas Šakinis Seimo lankytojų centre, baigiamjame knygos šventės „Gimtinės delne“ renginyje, pagerbiant A, Matučio vaikų kūrybos konkurso laureatus. 2023 12 06.

kubilius_valdas_2023_12_06_su_antanas_sakinis_amatucio_konkurso_laureatu_pagerbimas_seimo_centre

kubilius_valdas_2014_archyvas_punskas_pl_svirmicko_minejimas_marijampoleje