Vytautas Albertas Gocentas

gocentas_vytautas_2020_01_27_lnb_27_knygos_meg_dr_konfer_03

Ekonomistas, visuomenės veikėjas, kraštotyrininkas, bibliotekininkas, dailininkas, poetas Vytautas Albertas Gòcentas (g. 1953 04 23 Klaipėdoje) į XXVII knygos mėgėjų draugiją įstojo 2012 01 27, joje turi trečią numerį. Aktyvų domėjimąsi Klaipėdos, Mažosios Lietuvos istorija, kultūros paveldu V. A. Gocentas pratęsė ir Draugijos veikloje. Jos metraščio šeštame tome publikuotas nedidelės apimties, bet svarus V. A. Gocento straipsnis „Klaipėdiškis Kurtas Beutleras – dailininkas ir dainų autorius“. V. A. Gocentas prisidėjo prie kai kurių XXVII knygos mėgėjų draugijos renginių organizavimo. Jo rūpesčiu Draugijos nariai maloniai priimti 2019 09 27 organizuotoje ekskursijoje po M. Mažvydo nacionalinę biblioteką Vilniuje, o 2020 01 27 čia buvo organizuota XXVII knygos mėgėjų draugijos konferencija ir visuotinis susirinkimas. Vienas organizatorių ir kordinatorių buvo V. A. Gocentas, pasisakęs renginyje. V. A. Gocentas taip pat prisidėjo prie 2022 09 27 Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje organizuotos XXVII knygos mėgėjų draugijos konferencijos bei jos metraščio septinto tomo pristatymo.
V. A. Gocentas 1976 baigė Vilniaus universiteto Finansų ir apskaitos fakultetą ir dailininko K. Dereškevičiaus studiją. 1979–1987 dirbo Valstybiniame leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitete, 1987–1994 Lietuvos valstybinio bibliotekų kolektoriaus direktorius, nuo 1994 Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Komplektavimo skyriaus vedėjas. Nuo 1970 dalyvavo tautodailės tapybos parodose Klaipėdoje, Vilniuje, Juodkrantėje, Palangoje, Rusnėje, Karaliaučiuje, Kogalyme (Sibiras) ir kitur. Religinių ir etninės kultūros leidinių vienas steigėjų ir leidėjų. Vydūno, Kristijono Donelaičio draugijų, Lietuvos Vytautų klubo, Tautos namų tarybos narys. Dalyvavo kraštotyros kompleksinėse ekspedicijose Luokėje (1973) ir Šilutėje (1991), paskelbė straipsnių Kraštotyros draugijos ir kituose leidiniuose.
1989 su kitais įsteigė Lietuvininkų bendriją „Mažoji Lietuva“; 1989–1998 buvo jos vicepirmininkas, atstovas Vilniuje, nuo 1989 Vilniaus skyriaus vadovas. 1992–1994 ir nuo 1996 Mažosios Lietuvos fondo (Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose) įgaliotas atstovas knygų leidybai, 1996–1998 Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos (Čikagoje) atstovas Kaliningrado sr. (Karaliaučiaus kr.) lietuviams remti. Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos vienas steigėjų (1992), nuo 1992 valdybos vicepirmininkas. Nuo 1996 Mažosios Lietuvos enciklopedijos Draugijų ir organizacijų skyriaus redaktorius, nuo 1997 Mažosios Lietuvos enciklopedijos (4 tomai, 2000–2009) atsakingasis sekretorius.
1995 įsteigė Lietuvos reformacijos istorijos muziejų ir jam vadovauja. Parašė knygą „Senosios ir naujosios Vilniaus gatvės“ (su T. Radjuszu, 2009 ir 2012 m. leidimai), straipsnių Mažosios Lietuvos, lietuvininkų tematika, rūpinasi jų kultūros paveldo, tradicijų išsaugojimu.
Bibliografija:
Lietuvininkų bendrija “Mažoji Lietuva” / Vytautas Gocentas // Lietuvininkų kraštas: monografija / Lietuvių etninės kultūros draugija, Lietuvos kraštotyros draugija; redakcinė komisija: Norbertas Vėlius (pirmininkas) … [et al.]; dailininkė Rūta Paberžienė. – Kaunas: Litterae universitatis, 1995, p. 429-434.
Vilniaus liuteronų knygų likimai / V. Gocentas // Liuteronų balsas. – 1995, birž. 24, p. 5.
Dovana iš Argentinos / V. Gocentas // Tarp knygų. – 1997, Nr. 8 (rugpjūtis), p. 36.
Mūsų Baliui Sekmokui -95 / Vytautas Gocentas // Tarp knygų. – 1997, Nr. 10 (spalis), p. 24.
Vydūno takais [Mažojoje Lietuvoje] / Vytautas Gocentas // Ramuva. – 1997, Nr. 3, p. 114-116.
Aplankėme senjorę: [Buvusios Nacionalinės bibliotekos ilgametės darbuotojos Nijolės Kemeklytės kolegų sveikinimai 65-ojo gimtadienio proga] / V. Gocentas // Tarp knygų. – 1998, Nr. 1 (sausis), p. 31.
Vydūnas ir septyni šimtmečiai prūsų Lietuvoje / Vytautas Gocentas // Voruta. – 2001, rugpj. 18, p. 1, 8.
Klaipėdos garlaivis: lietuviški pasakojimai / Vytautas Gocentas // Lietuvos aidas. – 2002, spalio 14, p.10; spalio 16, p. 7.
Abipus Nemuno yra Mažoji Lietuva – mūsų tėvynė / Edita Barauskienė, Martynas Purvinas, Vytautas Gocentas // Lietuvos aidas. – 2003, bal. 14, p. 5.
Mažosios Lietuvos kultūros puoselėtoja: spalį Vilniuje įvyko Rašytojų klubo ir Vydūno draugijos organizuotas atsiminimų vakaras “Keliavusi per atminties ženklynus”, skirtas dailininkei, Mažosios Lietuvos kultūros puoselėtojai Evai Erikai Labutytei (1938.IV.15, Begėdžiai, Klaipėdos aps. – 2003.IX.18, Vilnius) / [Vytautas Gocentas] // Literatūra ir menas. – 2003, lapkr. 28, p. 22.
Rygos lietuvių mokyklos biblioteka pasipildė lietuviškomis knygomis / Vytautas Gocentas // Tarp knygų. – 2004, Nr. 2 (vasaris), p. 30.
Pasakoja Eva Kubbos iš Australijos / Vytautas A. Gocentas // Lietuvos aidas. – 2004, kovo 29, p. 12.
Mažosios Lietuvos byla – ar ją dar gali laimėti baltai / Vytautas Gocentas // Voruta. – 2004, liep. 31, p. 1, 4.
Europos Sąjungos politiniame žemėlapyje yra ir Kaliningradskaja oblastj, bet ir Prūsų Lietuva tebėra / Vytautas Gocentas // Voruta. – 2004, rugs. 25, p. 1, 4.
Nebėra dabar knygų, meilės, žvaigždžių / Vytautas Gocentas // Liuteronų balsas. – 2005, Nr. 1 (sausis/vasaris), p. 26-27.
Nekaltas lietuvininkų kraujas nugalėtojų šampano taurėje: [pokalbis su Vytautu Gocentu / užrašė] Arnoldas Aleksandravičius // Liuteronų balsas. – 2005, Nr. 4 (liepa/rugpjūtis), p. 26-27.
Dėl iš istorinės Prūsijos išvarytų žmonių teisių: kreipimasis į Jungtinių Amerikos Valstijų, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos vyriausybes, Europos Tarybos žmogaus teisių komisarą, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) generalinį direktorių / Vytautas Gocentas, Kęstutis Milkeraitis, Ervinas Peteraitis, Viktoras Petraitis, Martynas Purvinas // Voruta. – 2005, liep. 9, p. 1.
Kodėl Karklėje neatsikuria kuršininkų žvejininkų kaimas arba dėl Mažosios Lietuvos paveldo / Vytautas Gocentas // Voruta. – 2005, gruod. 17, (nr.24), p. 5.
Vėjas iš Lietuvos Geteborge / Vytautas Gocentas // Tarp knygų. – 2005, Nr. 12 (gruodis), p. 16–17.
Klaipėdos Bažnyčia ieško savojo paveldo / Vytautas Gocentas // Lietuwos ewangelikų kelias. – 2006, vasaris (Nr. 2), p. 5.
Žvarbus spalis: Klaipėdos kraštas, 1944 metai: [eilėraštis] / Vytautas Gocentas // Voruta. – 2006, kovo 4, p. 7.
Malda Vilniui ir tau, žmogau: [eilėraštis] / Vytautas Gocentas; Danos Zacharevičienės nuotr. // Lietuvos aidas. – 2006, kovo 24 (Nr. 68), p. 6.
Bendrovė „Rotas“ – mūsų naujas užsienio knygų tiekėjas / Vytautas Gocentas // Tarp knygų. – 2006, Nr. 5 (gegužė), p. 33.
Lietuviškos lyrinės dainos ir baladės kūrėjas, arba skamba Pauliaus Širvio tekstai ir Algimanto Kriukos muzika / Vytautas Gocentas // Šeimininkė. – 2006, geg. 31 – birž. 6 (Nr. 22), p. 5.
Tarėsi Lietuvos bibliotekų komplektuotojai / Vytautas Gocentas // Tarp knygų. – 2006, Nr. 7/8 (liepa/rugpjūtis), p. 39–40.
Istorinė Prūsija / Vytauts Gocentas // Voruta. – 2006, rugpj. 5, p. 7.
Popietė Lietuvių dailės muziejuje: pokalbis kaip mėginimas sugrįžti į Prūsijos regyklas / Vytautas Gocentas // Draugas. – 2006, rugs. 13, p. 10.
“Išeinantys Rytprūsiai”: dailininko Romano Borisovo prasmingai “sustabdyta” istorinės Prūsijos akimirka / Vytautas Gocentas // Draugas. – 2006, rugs. 12, p. 10.
“Išeinantys Rytprūsiai”: dailininko Romano Borisovo prasmingai “sustabdyta” istorinės Prūsijos akimirka / Vytautas Gocentas // Lietuwos ewangelikų kelias. – 2006, rugsėjis-spalis (Nr. 9/10), p. 20.
Mokykla ir bažnyčia – lietuvybės pilis drūta / Vytautas Gocentas // Draugas. – 2006, rugs. 29, p. 10.
Įamžinkime ir M.K. Čiurlionio piešinius, kompozicijų eskizus, grafiką: renkamos lėšos akademiniam leidiniui apie nežinomą genijaus kūrybos dalį / Vytautas Gocentas // Draugas. – 2006, spal. 3, p. 10.
Vilties žvakė – Europos languose. Prisiminkime istorinės Prūsijos netektis / Vytautas Gocentas // Draugas. – 2006, spal. 11, p. 11.
Kelionė tėvų ir brolių takais: Čikagos susitikimų pastebėjimai ir nustebimai; [apybraiža] / Vytautas Gocentas // Draugas. – 2006, spal. 12-19.
Algimantas Kezys – “atsarginės Lietuvos” žmogus: nauja fotografijų paroda, knyga ir kinofilmai Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje / Vytautas Gocentas // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2006, spal. 28, p. 8.
Prisikėlimas: [eilėraštis] / Vytautas Gocentas // Šilokarčema. – 2006, spal. 31, p. 7.
Kai Viešpats pasišauks: [eilėraštis] / Vytautas Gocentas // Lietuwos ewangelikų kelias. – 2006, lapkritis (Nr. 11), p. 1.
Biblioteka – ateities projektavimas / Vytautas Gocentas // Tarp knygų. – 2007, Nr. 3 (kovas), p. 4–5.
Rambynas – ne tik kalnas, bet ir laikraštis / Vytautas Gocentas // Liuteronų balsas. – 2007, Nr. 4, p. 27.
Žolės ir eilės: [eilėraštis] / Vytautas Gocentas // Lietuwos ewangelikų kelias. – 2007, balandis (Nr. 4), p. 1.
Istorinė Prūsija, sugrįžtanti Prūsija: paskaita, skaityta 2007 m. Čikagoje (JAV) / Vytautas Gocentas // Liuteronų balsas. – 2007, Nr. 5, p. 22-25.
Turino mugėje – ir lietuviškos knygos šventė / Vytautas Gocentas // Tarp knygų. – 2007, Nr. 9 (rugsėjis), p. 22–24.
Klaipėda; Žiedų sniegas pasimatymo dieną; Pavasario geismas: gėlelė gimtadieniui; [eilėraščiai] / Vytautas Albertas Gocentas; [su autoriaus prierašu] // Voruta. – 2009, saus. 24, p. 3.
Kreipimasis į Dalią Grybauskaitę dėl klaipėdiškių / Ieva Jankutė, Kęstutis Milkeraitis, Kristijonas Kraštinaitis, Sigutė Kulikauskienė, Vytautas Gocentas // Voruta. – 2009, geg. 9, p. 2.
Lenkija. Žydintys sodai: [eilėraštis] / Vytautas Gocentas // Vilniaus reformatų žinios. – 2009, Nr. 4 (birželis), p. 17.
Paskirta M. Jankaus premija: [Apie 2009 m. premijos laureatę A. Petraitytę] / Vytautas Gocentas // Draugas. – 2009, liep. 31, p. 12.
Čikagoje – ištikimas lietuvybės ir tikėjimo draugas: šiais metais dienraštis [„Draugas“] mini savo amžiaus 100-metį / Vytautas A. Gocentas // Draugas. – 2009, rugpj. 18, p. 4.
Ieškokime knygų ir „Leidinių mainams kataloge“ / Vytautas Gocentas // Tarp knygų. – 2009, Nr. 10 (spalis), p. 21-22.
Senosios ir naujosios Vilniaus gatvės, 1840-2009 / Vytautas Gocentas, Tadeusz Radjusz; konsultantas Antanas Rimvydas Čaplinskas. – Vilnius: [V. Gocentas], 2009.
Lietuvos ir užsienio dokumentų komplektavimas: fondų sudarymo eiga ir rezultatai 1999-2008 metais / Vytautas Gocentas, Marija Judžentienė, Nijolė Rupeikienė // Bibliotekininkystė, 2009: bibliotekininkystės mokslo darbai = Library science; Библиотековедение / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos bibliotekininkystės centras; redakcijos kolegija: pirmininkas Vladas Bulavas … [et al.]. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2010, p. 15-23.
Malda prūsiška: [eilėraštis] / Vytautas Gocentas // Gintaro gimtinė. – 2010, rugpj. 1-31 (Nr. 8), p. 7.
Per atminties ženklynus keliavusi: Vytauto Gocento prisiminimai apie dailininkę Evą Eriką Labutytę-Vanagienę // Parapijos analai, 1988-2010: [Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos almanachas]; “Liuteronų balso” leidinys / [sudarė Povilas Pukys]. – Ukmergė: Ukmergės spaustuvė, 2011, p. 212-215.
Šiaurės Lietuvoje yra tokia Joniškio evangelikų liuteronų parapija: iš evangelikų liuteronų bažnyčios istorijos / Vytautas Gocentas // Voruta. – 2012, geg. 26, p. 11.
Drevernos kiemely pas laivadirbį Joną Gižą pasisidėjus, arba Kas naujo lietuvininkų bendrijoje “Mažoji Lietuva”, kuomet Klaipėda pasitinka 760-ąsias įkūrimo metines / Vytautas A. Gocentas // Gintaro gimtinė. – 2012, liep. 1-31 (Nr. 7), p. 8-9.
Mūsų gimtasis miestas – Klaipėda, o mes – jo vaikai / Vytautas A. Gocentas // Vakarų ekspresas. – 2012, rugpj. 11, p. 6.
Martyno Jankaus ir Adomo Brako pėdomis 2006-ųjų Čikagoje / Vytautas Gocentas // Voruta. – 2012, rugpj. 18, p. 2.
Garlaivis, buvęs įkalintas Smiltynėje / Vytautas A. Gocentas // Vakarų ekspresas. – 2012, rugs. 6, p. 9.
Kunigas Petras Dagys – Viešpaties ir lietuvybės tarnyboje: Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios istorija / Vytautas Gocentas // Voruta. – 2012, gruod. 22, p. 2-3.
Senosios ir naujosios Vilniaus gatvės, 1840-2012 / Vytautas Gocentas, Tadeusz Radjusz. – Vilnius: Mintis, [2012].
Vilniaus gatvių sakmės: [recenzija]. – Rec. kn.: Senosios ir naujosios Vilniaus gatvės, 1840-2012 / Vytautas Gocentas, Tadeusz Radjusz. – Vilnius: Mintis, [2012] // Gintaro gimtinė. – 2012, rugpj. 1-31 (Nr. 8), p. 12.
Žolinės rytmetinės; Tolminkiemio klebonui: [eilėraščiai] / Vytautas V. Gocentas; [su redakcijos prierašu apie autorių] // Tarp knygų. – 2014, Nr. 3 (kovas), p. 33.
Netekome pasaulio žmogaus – Martyno F. Yčo / Vytautas A. Gocentas // Mokslo Lietuva. – 2014, geg. 1, p. 9.
JAV mirė Ramūnas Brakas – Mažosios Lietuvos išeivis / Vytautas A. Gocentas // Voruta. – 2014, rugs. 27, p. 6.
Šauksmas, varpo dūžis, tyli malda. Atminkime Klaipėdos krašto, prūsų Lietuvos žmones. 1944-2014 / Vytautas Gocentas // Lietuwos ewangelikų kelias. – 2014, rugsėjis (Nr. 9), p. 6-7.
Vilniaus universitetą papuošė bronzinė kun. K. Donelaičio skulptūra / [su V. Gocento komentaru] // Lietuwos ewangelikų kelias. 2014, rugsėjis (Nr. 9), p. 7.
Lietuvininkų bendrijai – ketvirtis amžiaus arba kaip veiksime šiandien / Vytautas A. Gocentas // Liuteronų balsas. – 2014, Nr. 5 (rugsėjis/spalis), p. 22-23.
Dvidešimt pavasarių, arba laimės akimirka Gutenbergo galaktikoje / Vytautas A. Gocentas // Tarp knygų. – 2014, Nr. 7/8 (liepa/rugpjūtis), p. 23–26.
Klaipėdoje mirė Eva Milda Jankutė-Gerola, iškili Mažosios Lietuvos dukra / Vytautas Gocentas // Voruta. – 2014, rugs. 27, (nr. 13), p. 3.
Pasaka nepasaka: nupinta iš Donelaičio laikų ir šiandienos minčių; [eilėraštis] / Vytautas A. Gocentas // Liuteronų balsas. – 2014, Nr. 5 (rugsėjis/spalis), p. 22.
Knyga apie Lietuvos žurnalistą, redaktorių Algimantą A. Naujokaitį: [recenzija] / Vytautas A. Gocentas // Draugas. – 2015, kovo 10, p. 8-9.
Rašytojo Giunterio Graso Vilniaus autografas, arba kelios mintys apie atminties ateitį / Vytautas A. Gocentas // Lietuwos ewangelikų kelias. – 2015, birželis (Nr. 6), p. 5.
Donelaičio taku į Nadruvą arba Valentino Juraičio fotografijose – triumfo vartai į prūsų Lietuvą / Vytautas A. Gocentas // Donelaičio žemė. – 2016, Nr. 1 (kovas), p. 2.
Lietuvininko Enzio Jagomasto šeimos žūties 75-mečio paminėjimas Panerių memoriale / Vytautas A. Gocentas // Lietuwos ewangelikų kelias. – 2016, (rugsėjis) Nr. 9, p. 3.
Lietuvininko Enzio Jagomasto šeimos žūtis 1945 m. rugpjūtyje ir 75-mečio paminėjimas Panerių memoriale / Vytautas Albertas Gocentas // Voruta. – 2016, rugs. 24, p. 2.
Į Bitėnus, kapinių tvarkyti, Vydūno pagerbti / Vytautas A. Gocentas // Lietuwos ewangelikų kelias. – 2016, spalis/lapkritis (Nr. 10/11), p. 6.
Pavasario geismas; „deimanto dangus dugne…“: [eilėraščiai] / Vytautas Gocentas; [su prierašu apie autorių] // Baltija: literatūrinis visuomeninis almanachas / redakcinė kolegija: Ina Andriulienė (pirmininkė) … [et al.]; sudarytojas Kęstutis Trečiakauskas. – Vilnius:Mintis, 2016, p. 33-34.
Klaipėdos miestas ir kraštas, kur gyvena naujakuriai ir klaipėdiškiai / Vytautas A. Gocentas // Vakarų ekspresas. – 2017, saus. 7, p. 8.
Klaipėdiškis Kurtas Beutleras – dailininkas ir dainų autorius / Vytautas A. Gocentas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 36-38.
Juozapas Šimkus. 1920-2016: in memoriam / Vytautas A. Gocentas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 362-363.
Žymus Lietuvos istorikas dr. Algirdas Matulevičius apie Mažosios Lietuvos ir lietuvininkų fenomeną Europos kultūroje: [recenzija] / Vytautas A. Gocentas // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2019, rugs. 21, p. 2, 8.
Vilniaus universitetas XX a. 8 deš. ir mūsų dėstytojas dr. Vladas Terleckas: keletas pastebėjimų minint dėstytojo, docento dr. Vlado Terlecko 80-metį / Vytautas Albertas Gocentas; Arūno Baltėno nuotr. // Voruta. – 2019, rugs. 28, p. 1, 12.
Juozas Nekrošius (1935 12 21 – 2020 03 15): [poetas, žurnalistas, spaudos darbuotojas, buvęs kultūros ministras, 1992–1996 m. Seimo narys]; pro memoria / Vytautas Gocentas // Voruta. – 2020, Nr. 2 (birželis), p. 92–93.
Lietuvininkų metai. 2020 m. vasaros promemorija / Renata Čėsnienė, Vytautas Albertas Gocentas // Voruta. – 2020, Nr. 3 (rugsėjis), p. 10–12.
Netekome lietuvybės ąžuolo JAV: Stanley Balzeko veiklą atmenant; [1924 10 08–2020 06 18] / Vytautas A. Gocentas // Tarp knygų. – 2020, Nr. 7/8 (liepa/rugpjūtis), p. 38–39.
Dr. Vaclovas Bagdonavičius, mokslininkas vydūnietis / Vytautas A. Gocentas // Donelaičio žemė. – 2021, rugsėjis (Nr. 3), p. 24–25.
Minėtos Martyno Mažvydo mirties 460-osios metinės / Vytautas Gocentas // Donelaičio žemė. – 2023, Nr. 2 (birželis), p. 16–17.

Parengta pagal:
XXVII knygos mėgėjų metraščių ir Visuotinės lietuvių bei Mažosios Lietuvos enciklopedijų medžiagą, dailės parodų anonsus:
Vytautas Albertas Gocentas / Vytautas Kaltenis, Algirdas Matulevičius // https://www.vle.lt/straipsnis/vytautas-albertas-gocentas/
Vytautas Albertas Gocentas / Vytautas Kaltenis // https://www.mle.lt/straipsniai/vytautas-albertas-gocentas
Vytautas Gocentas: esu tėviškės rašytojas ir tapytojas: su V. Gocentu apie jo tapybos parodą kalbėjosi Lietuvos medicinos bibliotekos darbuotoja Janina Valančiūtė. 2021 04 17 // https://www.voruta.lt/vytautas-gocentas-esu-teviskes-rasytojas-ir-tapytojas/
Vytauto Gocento tapybos darbų paroda „Rusnės, Šilutės ir Klaipėdos peizažai. 2012-2019“. 2020 02 27 // https://www.voruta.lt/vytauto-gocento-tapybos-darbu-paroda-rusnes-silutes-ir-klaipedos-peizazai-2012-2019/
[Bibliotekininko ir kraštiečio Vytauto A. Gocento tapybos darbų rinkinys…]: [Apie Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento Bibliotekos fondo plėtros skyriaus vadovo V.A. Gocento tapybos darbų parodą “Peizažas: Klaipėda, Šilutė, Rusnė. 2012-2016”, pateikiamas parodos anotacijai panaudotas juodkrantiškės A. Balsevičienės tekstas, du V.A. Gocento eilėraščiai – “Kopos” ir “Kelionė į vėjų šalį”] // Gintaro gimtinė. – 2016, spal. 1-31 (Nr. 10), p. 7.

Iliustr.:
Vytautas Albertas Gocentas XXVII knygos mėgėjų draugijos konferencijoje ir visuotiniame susirinkime Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. 2020 01 27.
V. A. Gocentas prie savo parodos Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 2024.

gocentas_vytautas_2020_01_27_lnb_27_knygos_meg_dr_konfer_01

Gocentas