Sigitas Birgelis

birgelis_sigitas_2020_visi_apdovanojimai_yra_truputi_kolektyviniai_punskas_pl

Poetas, vertėjas, fotografas, žurnalistas, knygų sudarytojas ir redaktorius, Punsko „Aušros“ leidyklos vyriausiasis redaktorius, direktorius Sigitas Birgelis (g. 1961 06 06 Punske, Lenkijoje) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2016 01 27, joje turi dvidešimt trečią numerį. Dar nebūdamas Draugijos nariu, jos metraščio penktame tome publikavo straipsnį „Punsko „Aušros“ leidyklai – 20 metų“. 2016 12 10 Punske ir 2017 01 27 Kauno įgulos karininkų ramovėje buvo pristatytas S. Birgelio vadovaujamos „Aušros“ leidyklos parengtas istorijos paveldo metraščio aštuntas tomas „Terra Jatwezenorum. Jotvingių kraštas“. Nuo 2008 m. jo iniciatyva rengiama istorijos paveldo konferencija „Terra jatwezenorum”, kurioje tradiciškai nuo 2018 dalyvauja ir XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai. 2018 tarptautinė konferencija Punske buvo skirta Lietuvos šimtmečiui ir Knygnešio dienai. Draugijos metraščio šeštame tome paskelbtas S. Birgelio straipsnis „Lietuviški leidiniai Suvalkų krašto lietuvių kultūroje: tradicijų beieškant“.
S. Birgelis baigė Varšuvos žemės ūkio akademiją. Nuo 1990 dirbo „Aušros“ redakcijoje, nuo 1993 – „Aušros“ leidykloje. Šiuo metu ,,Aušros“ leidyklos vyr. redaktorius ir direktorius. S. Birgelio poezija versta į lenkų, baltarusių, vokiečių ir anglų kalbas. Kompozitorius V. Juozapaitis jo eilėraščiams parašė kelias kompozicijas profesionaliems chorams bei muzikinį ciklą „Prisikėlė Tėvynė”.
Lenkijos lietuvių draugijos ir bendruomenės veikėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 1995 Jotvingių kryžiaus riterių ordino narys nuo 2008, nuo 2009 m. istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum” (Jotvingių kraštas) vyr. redaktorius ir straipsnių autorius. Nuo 2007 – Lenkijos lietuvių portalo vyr. redaktorius, straipsnių ir vaizdo reportažų autorius. Nuo 1987 Poezijos pavasario Lenkijoje organizatorius. Nuo 2002 rengia Rudens literatūrinius skaitymus. S. Birgelio kūryba pasižymi žodžio skalsa, įgyjančia lakonišką aforistinę raišką. Lyrinį vyksmą atveria gamtos ciklų ir žmogaus gyvenimo paralelės. Jo eilėraščiams būdingas cikliško gamtos pasaulio, žemės darbų ritmo ir žmogaus gyvenimo gretinimas, kasdienybės poetizavimas, poetizmų ir prozaizmų stilistinė žaismė.
Lenkijos lietuvių ir Lietuvos spaudoje paskelbė kelis tūkstančius straipsnių.
Jau keliasdešimt metų fotografuoja svarbiausius Lenkijos lietuvių gyvenimo įvykius, Sūduvos krašto gamtovaizdžius, architektūros ir sakralinio meno elementus, rūpintojėlius ir pakelių kryžius. Daugiau kaip tūkstantis autoriaus nuotraukų buvo išspausdinta knygose, vadovėliuose bei žurnaluose. Lenkijoje ir Lietuvoje surengtos jo nuotraukų personalinės parodos.

Apdovanojimai:
Sidabro ženklas „Už nuopelnus Lietuvai stojant į NATO ir ES“ (2005)
Lietuvos Respublikos Seimo medalis „Už nuopelnus“ (2006)
Garbės sidabro ženklas „Už nuopelnus“ (2008)
Jotvingių kryžiaus riterių ordino sidabro kryžius ir Honoris Causa vardas (2008)
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ (2017)
VLKK apdovanojimas „Sraigė“ už lietuvių kalbos ir kultūros puoselėjimą Lenkijoje ir Lietuvoje, visuomenei skirtų kultūrinių ir literatūrinių renginių organizavimą (2018)
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius (2020)
K. Donelaičio medalis „Širdings brolau…” (2021)

Bibliografija:
Knygos:
Tarp krantų: poezija / Sigitas Birgelis. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 1992.
Tarp durų ir dulkių: poezija / Sigitas Birgelis. – Vilnius: Voruta, 1993.
Eilėraščiai iš anapus Dievo: poezija / Sigitas Birgelis. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 1997.
Punsko ir Seinų krašto materialinė kultūra: nuotraukų albumas / [albumo sudarytojai: Juozas Vaina, Sigitas Birgelis] . – Punskas: „Aušros“ leidykla, 1997.
Septynios dienos, septyneri metai: poezija / Sigitas Birgelis. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 1998.
75 eilėraščiai: poezija / Sigitas Birgelis. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 1999.
Iš toli ir arti = Z bliska i z daleka: poezija / Sigitas Birgelis; Lidija Šimkutė; [sudarė ir vertė Sigitas Birgelis]. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2003.
Holograma: [eilėraščiai] / Sigitas Birgelis. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2004.
Jotvos pakrašty: Punskas – Seinai – Vižainis – Suvalkai; kraštovaizdžių albumas = Na obrzeżach Jaćwieży; In Jotvingiai land / [nuotraukų ir tekstų autorius] Sigitas Birgelis; [vertimas: N. Birgiel, K. Węglicka; dailininkė: E. Valiūtė]. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2005.
Prie trijų Šešupės krantų = Nad trzema brzegami Szeszupy / Sigitas Birgelis, Birutė Jonuškaitė, Algis Uzdila; [sudarė Sigitas Birgelis; viršelio ir iliustracijų autorė Alicija Zimnickaitė]. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2005.
Visadan esma: poezija / Sigitas Birgelis. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2006.
Punsko parapija, 1597–2007: [nuotraukų albumas] / [sudarė: Sigitas Birgelis, Nijolė Birgelienė, Božena Bobinienė, Marius Talutis]; [vertėjai: Nijolė Birgelienė, Jonas Malinauskas, Jurgita Stankauskaitė, Daiva Valinčienė, Katarzyna Węglicka]. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2007.
Septintas nakty: poezija / Sigitas Birgelis. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2012.
Metų spalvos = Barwy roku / Sigitas Birgelis, Valdas Žilionis; [vertimas: Nijolė Birgelienė, Birutė Burdinaitė-Ołów]. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2015.
Poezijos pavasaris Varšuvoje = Wiosna poezji w Warszawie / poetai: Sigitas Birgelis, Birutė Jonuškaitė, Mykolas Karčiauskas, Jolanta Malinauskaitė, Ričardas Šileika; [vertėjai: Sigitas Birgelis, Katarzyna Burzyńska, Paulina Ciucka, Paulina Dorsz, Paulina Hausner, Alicja Kosim, Marcel Łagoda, Martyna Łyjak, Paula Pietraszuk, Agnieszka Rembiałkowska, Monika Szynkowska, Joanna Tabor, Bożena Żilo]. – Varšuva: [s. n.], 2016.
Ožkiniai linų mėlynų: poezija / Sigitas Birgelis; [viršelio ir iliustracijų autorė: Laima Birgelytė]. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2017.
Ožkiniai linų mėlynų: poezija / Sigitas Birgelis; [viršelio ir iliustracijų autorė: Laima Birgelytė]. – Antras, papildytas leidimas. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2017.

Vertimai:
Jeruzalės pėdsakai = Jerozolimskie ślady / Mieczysław Czajkowski; iš lenkų kalbos vertė Sigitas Birgelis. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 1999.
Iš toli ir arti = Z bliska i z daleka: eilėraščiai / Lidija Šimkutė; [sudarė ir vertė Sigitas Birgelis]. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2003.
Vaikas pražilusiom akim = Dziecko o posiwiałych oczach / Birutė Jonuškaitė; [redaktorius Donaldas Kajokas]; tłumaczenie Sigitas Birgelis; [dailininkas Vilius Šileika]. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2004.
Śpiewy Jaćwingów: poezja / S. Geda; [wybór wierszy i posłowie: Imelda Vedrickaitė; tłumaczenie z języku litewskiego: Sigitas Birgelis, Izabela Korybut-Daszkiewicz, Łucja Matusiak, Marcin Niemojewski, Joanna Tabor]. – Warszawa: Ex-Libris, 2002.

Sudarė:
Dariaus ir Girėno paminklas Pščelnike: vienkartinis leidinys Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio 60-mečiui / sudarė S. Birgelis; red. komis.: J. Želepienis ir kt.. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 1993.
Kviečiame lankyti Punską ir Seinus = Zapraszamy do zwiedzania Puńska i Sejn / [sudarė Sigitas Birgelis; į lenkų kalbą vertė: Nijolė Birgelienė, Algis Uzdila]. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 1999.
Lietuvių kūrybos antologija: iš Lenkijos lietuvių ir lietuvių, gyvenusių dabartinėje Lenkijos teritorijoje, kūrybos; [eilėraščiai, poemos, apsakymai, prisiminimai bei dailininkų darbai] / sudarytojai: Sigitas Birgelis, Irena Gasperavičiūtė, Juozas Sigitas Paransevičius. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2000.
Poezijos pavasaris Punsko ir Seinų krašte: almanachas / [sudarė Sigita Birgelis]. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2002.
Poezijos almanachas / sudarė Sigitas Birgelis. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2005.
Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai / [sudarė Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius, Sigitas Birgelis]. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2017.
Punsko parapija, 1597–2007: [nuotraukų albumas] / [sudarė: Sigitas Birgelis, Nijolė Birgelienė, Božena Bobinienė, Marius Talutis]; [vertėjai: Nijolė Birgelienė, Jonas Malinauskas, Jurgita Stankauskaitė, Daiva Valinčienė, Katarzyna Węglicka]. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2007.

Parengė pilno metražo filmus:
Jotvingių giesmė. – Seinai: PPHU GFT, „Aušros“ leidykla, 2008.
Baladė apie poetą Justiną Marcinkevičių. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2011.
100 gyvenimo metų. – Punskas: pl. studija, „Aušros“ leidykla, 2014.
Baladė apie Rimvydą ir Žaibą. – Punskas, 2016
Ant kregždės sparnų, – Punskas, 2017
Chorvedys, – Punskas, 2018
Jotvos ženklu pažymėta, – Punskas, 2021 (Kartu su LKN ir Kornelija Mauliūte)
Parengta pagal XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščių ir S. Birgelio pateiktą medžiagą, publikuotą: Sigitas Birgelis // https://punskas.pl/sigitas-birgelis/

Iliustracijos:
Nuotrauka prie straipsnio „Sigitas Birgelis: „Visi apdovanojimai yra truputį kolektyviniai“: Jurgitos Stankauskaitės interviu su poetu Sigitu Birgeliu“. 2020 03 06 // https://punskas.pl/akiratis/sigitas-birgelis-visi-apdovanojimai-yra-truputi-kolektyviniai/
Nuotrauka prie straipsnio „Vilniuje bus pristatyta nauja S. Birgelio eilių knyga „Ožkiniai linų mėlynų“. 2017 04 23 // https://alkas.lt/2017/04/23/vilniuje-bus-pristatyta-nauja-s-birgelio-eiliu-knyga-ozkiniai-linu-melynu-video/
Sigitas Birgelis kalba tarptautinės konferencijos „Terra Jatwezenorum“ atidaryme. Punskas. 2023 12 16.

birgelis_sigitas_tarpt_konf_punske_2023_12_16_
S. Birgelis tarptautinė konferencija Punske, 2023 12 16

birgelis_sigitas_2017_04_23_ozkiniai_linu_melynu_pristatymas