Stanislovas Gasiūnas

gasiunas_ir_kt_siauliu_pvisinskio_bibl_forumas_liet_ekslibrisui_500_2018_10_25

Ekslbrisų kolekcininkas, geologas Stanislovas Gasiūnas (g. 1943 12 05 Panevėžyje) į XXVII knygos mėgėjų draugija primtas 2016 11 27, joje gavo penkioliktą numerį. Draugijos metraščio septintame tome (Kaunas, 2022) paskelbtas S. Gasiūno straipsnis „Lietuviški motyvai ekslibrisuose“, prie jo pateikti ekslibrisų pavyzdžiai iš autoriaus ekslibrisų kolekcijos. 2018 birželį S. Gasiūno iniciatyva organizuota XXVII knygos mėgėjų draugijos narių kelionė į Sankt Peterburgą bei jų dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Lietuviai Sankt Peterburge“, kurioje pranešimą skaitė ir S. Gasiūnas. 2018 Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko tarptautinis bendradarbiavimo forumas „Lietuvos ekslibrisui – 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos“, kuriame su paroda dalyvavo ir S. Gasiūnas. 2019 jubiliejinėje XXV knygos šventėje „Laikas gyvena knygose“ Kauno Šv. Jurgio bažnyčios konferencijų salėje buvo pristatyta paroda „XXVII knygos mėgėjų draugijos ekslibrisai iš S. Gasiūno rinkinių“. Proginiame leidinyje „Laikas gyvena knygose“ (Kaunas: XXVII knygos mėgėjai, 2019) sudėti tarpukario draugijos narių ekslibrisai iš jo kolekcijos, o prie atkurtosios Draugijos narių ekslibrisų – ir paties S. Gasiūno įvairių dailininkų kurti šešiolika ekslibrisų. S. Gasiūnas buvo tarptautinio ekslibrisų konkurso „Istorinės atminties vardai“, organizuoto 2023 m. XXVII knygos mėgėjų draugijos, vertinimo komisijoje. Jis yra sukaupęs apie 4 000 knygų, iš jų 1 200 ekslibrisų tema, apie 21 tūkst. įvairių šalių dailininkų ekslibrisų, taip pat kolekcionuoja akmenis ir su jais susijusią literatūrą.
Trylikametis S. Gasiūnas 1956 išvyko gyventi pas motiną Rusijos tolimuosiuose rytuose, prie Ochotsko jūros Nagajevo įlankos, Magadano mieste (tėvui žuvus, o motiną ištrėmus į Magadano kraštą buvo likęs Lietuvoje, lankė mokyklą Pušalote ir Panevėžyje). Magadane baigė kalnakasybos technikumą, po to neakivaizdines geofizikos studijas politechnikos institute Maskvoje. Dirbo Šiaurės Vakarų geologijos valdyboje, darbo tikslais apkeliavo Kolymos ir Čiukčių pusiasalio teritorijas. Surinko didelę mineralų kolekciją ir literatūrą apie juos. Turi daugiau nei 700 knygų apie brangakmenius ir dekoratyvinius akmenis. Šiuo metu gyvena Sankt Peterburge, taip pat priklauso šio miesto bibliofilų organizacijai bei prisideda prie bibliofilinio žurnalo „Nevskij bibliofil“ leidimo.

Bibliografija:
Knygos:
Rusų literatūra apie knygos ženklą (ekslibrisas): Iš V. V. Manukijano ir S. J. Gasiūno kolekcijos. – Trečias leidimas / Red. V. Manukijanan. – Sankt Peterburgas, 2016: [Pateikiamas 346 leidinių ekslibrisų aprašymas].
Rusų literatūra apie knygos ženklą (ekslibrisas): Iš V. V. Manukijano ir S. J. Gasiūno kolekcijos. – Ketvirtasis leidimas, pataisytas ir papildytas / Red. V. Manukijan. – Sankt Peterburgas, 2016: [Pateikiamas 656 leidinių ekslibrisų aprašymas].
SSRS ir Rusijos menininkai – ekslibrisų autoriai / sudarė S. Gasiūnas ir A. Michailovas; red. A. Michailova. – Sankt Peterburgas, 2018.
Stanislovas Gasiūnas: [biografija] // Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo taryba / Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka: informacinis leidinys / sudarė Asta Kaktytė, Jonas Nekrašius. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka; Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas, 2018, p. [26-27].
Laikas gyvena knygose: Knygos šventės I – XXV. XXVII Knygos mėgėjų draugijos nariai 1930 – 1940, 1993 – 2019 m. ir jų ekslibrisai: [knygoje ir ekslibrisai iš S. Gasiūno kolekcijos bei paties S. Gasiūno ekslibrisai] / sudarė Dalia Poškienė; redagavo Laimonas Inis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjai, 2019.
„Aštuoni vakarai Leningrado ekslibrisų ir grafikos mylėtojų klube. 1986–1991“ / S. J. Gasiūnas, V. V. Manukijan, A. N. Pugačiovas. – Sankt Peterburgas, 2021. – [Miniatiūrinis iliustruotas leidimas, skirtas žymiems Maskvos kolekcininkams ir ekslibrisų tyrinėtojams E.I.Makedonskaja ir V.M.Bakumenko atminti].
Ekslibrisų fantazijos / komp. V. V. Manukijanas, S. J Gasiūnas. – Sankt Peterburgas, 2021. – [Miniatiūrinis iliustruotas leidimas pagal medžiagą iš A. N. Michailovo albumo „Menininkas – dailininkui, spaustuvininkui ir sau mylimam“ sukūrimo ir pristatymo].
Ekslibriso istorijos / sudarė V. V. Manukijanas, S. J Gasiūnas. – Sankt Peterburgas, 2022, t. 1-4. – [Tiražas 30 egz.; Sankt Peterburgo miniatiūrinių knygų mylėtojų klubo išleistas pakartotinis anksčiau išleistų knygų rinkinių keturių tomų miniatiūrų leidimas].
Aleksandras Šelipovas. Poesia sakpalis. Du sonetų vainikai / Aleksandras Šelipovas; sudarė S. J. Gasiūnas,
V. V. Manukijanas. – Sankt Peterburgas, 2022. – [Miniatiūrinis iliustruotas leidimas. Sonetų autorius – bibliofilas, Gomelio ekslibrisų kolekcionierius. Vienas iš sonetų vainikų skirtas garsiam kolekcininkui, Maskvos ekslibrisų muziejaus kūrėjui V. V. Loburevui. Kuriant leidinį panaudotos A. Šelipovui pagamintos ekslibrisai ir paties A. Šelipovo grafikos darbai, taip pat V. Loburevui pagaminti ekslibrisai].

Straipsniai:
XX amžiaus pirmosios pusės lietuviškas ekslibrisas: dailininkai ir kolekcininkai / Stanislovas Gasiūnas // Nevskij bibliofil.. – Sankt Peterburgas, 2013, t. 18.
Vytauto Jakšto ekslibrisai / Stanislovas Gasiūnas // Nevskij bibliofil. – Sankt Peterburgas, 2017, t. 22..
Ekslibrisas ir pasaulis. Leonido Kurio 75-mečiui / Stanislovas Gasiūnas // Nevskij bibliofil. – Sankt Peterburgas, 2019, t. 24.
Lietuviški motyvai ekslibrisuose / Stanislovas Gasiūnas. // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7, p. 332-338.

Parengta pagal:
Stanislovas Gasiūnas: [biografija] // Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo taryba / Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka: informacinis leidinys / sudarė Asta Kaktytė, Jonas Nekrašius. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka; Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas, 2018, p. [26-27].
Šiauliuose lankėsi ekslibrisų kolekcininkas iš Sankt Peterburgo / A. Kaktytės inf.: [Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka] // https://ekslibrisai.blogspot.com/2017/09/is-kaires-gbef-pirmininkas-j.html

Iliustr.:
S. Gasiūnas tarptautiniame ekslibrisininkų forume „Lietuvos ekslibrisui –500“ Šiaulių apksrities P. Višinskio bibliotekoje su XXVII knygos mėgėjų draugijos nariais A. Surbliu ir D. Poškiene, bibliotekininke A. Kaktyte bei Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisu fondo pirmininku J. Nekrašiumi. 2018 10 25.