Stasys Petrauskas

petrauskas_stanislovas_pirmasis_neries_muz_direkt_sneries_100_met_minej_mllm_snmm_gek_1910

Muziejininkas, literatūrologas, spaudos darbuotojas Stasys Petrauskas (g. 1935 12 01 Panevėžyje) buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos nariu nuo 2001 03 27 iki 2010 03 27. Kaip „Šviesos“ leidyklos vyr. redaktorius, prisidėjo prie Draugijos leidinių pasirodymo, knygos švenčių organizavimo, 2001 geriausiai parengto ir išleisto bibliofilinio leidinio konkurse leidyklai „Šviesa“, kurios vyr. redaktoriumi dar buvo S. Petrauskas, paskirta pirmoji premija už knygą „Lietuviški elementoriai“.
S. Petrauskas, nors nebuvo profesionalus muziejininkas, 1961 baigus Vilniaus universitete filologiją, buvo paskirtas pirmuoju 1962 įsteigto S. Nėries memorialinio muziejaus Palemone direktoriumi ir juo buvo iki 1969. 1969–1980 – Kauno m. Panemunės rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, o nuo 1980 iki 2002 – „Šviesos“ leidyklos vyr. redaktoriumi. Išvertė keletą grožinės ir pedagoginės literatūros kūrinių.
LTSR nusipelnęs švietimo darbuotojas (1985)

Iliustr.:
S. Nėries 100-jų gimimo metinių minėjimas bei leidinio „Salomėja Nėris. Archyvai“ pristatymas. Kalba Stanislovas Petrauskas, pirmasis S. Nėries muziejaus direktorius. 2004 11 19. MLLM SNMM GEK 1910.
S. Nėries 70-jų mirties metinių minėjimas Petrašiūnų kapinėse. S. Nėries anūkė S. Bučaitė su S. Nėries memorialinio muziejaus pirmuoju direktoriumi S. Petrausku. Nuotr. Astos Zenkevičienės. MLLM SNMM GEK 21242.

petrauskas_stasys_2015_07_07_su_salomeja_bucaite_nuotr_astos_zenekevicienes_mllm_snmm_gek_21242