Justinas Sajauskas

sajauskas_justinas_2015_knygu_mugeje_vilniuje_iteikus_patriotu_premija

Rašytojas, redaktorius, muziejininkas, Sibiro tremtinys Justinas Sajauskas (g. 1944 02 29 Kalvarijoje) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2011, Draugijoje turėjo šešioliktą numerį. 2011 06 27 įvykusioje Draugijos organizuotoje konferencijoje „Gyvoji atmintis“ J. Sajauskas kartu su D. Akstinu pristatė parodą ir leidinį „Vizitėlės – pasipriešinimo liudininkės“. 2012 birželį LR Seimo galerijoje buvo surengta J. Sajausko ir D. Akstino paroda, skirta Didžiųjų netekčių metams. Draugijos metraščio penktame tome buvo publikuoti du Justino Sajausko straipsniai „Knygnešiai ir prūsinukės“ (apie skareles vadinamas „prūsinukėmis“) bei „Habent sua fata libelli arba Šis bei tas apie Marijampolės Marijonų biblioteką“. Draugijos metraščio šeštame tome išspausdintas J. Sajausko miniatiūrų straipsnis „Visada šalia“, kuriame panaudotos ištraukos iš knygos „Neužmirštamais Suvalkijos vardais“ apie pokarį ir partizanus. Draugijos metraščio septintame tome publikuotas J. Sajausko straipsnis „Tolimas aidas“ apie Tauro apygardos partizanų laikraštį „Miško aidas“. 2018 kartu su kitais Draugijos nariais dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Punske, skirtoje Lietuvos 100-čiui ir Knygnešio dienai.
J. Sajauskas 1957 grįžęs iš tremties, 1962–1967 studijavo Vilniaus valstybiniame universitete lietuvių kalbą ir literatūrą, mokytojavo, dirbo įvairiose valstybinėse įstaigose Marijampolėje, o nuo 1992 – Vilkaviškio vyskupijos muziejuje. Nuo 2000 jis dirbo Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejuje, buvo marijampoliečių bendrijos laikraščio „Sugrįžimai“ (1991–2011) ir žurnalo „Suvalkija“ (1997 ir 2007) redaktoriumi. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Apdovanojimai:
Už romaną „Suvalkijos geografija“ – „Lietuvių balso“ (JAV) literatūrinio konkurso I premija (2000)
Šv. Jurgio Marijampolės globėjo medalis už nuopelnus saugant krašto istorinę atmintį (2012)
Už romaną „Neužmirštami Suvalkijos vardai” – LR Krašto apsaugos ministerijos Patriotų premija (2015)

Bibliografija
Knygos:
Lietuvos markiruotų pašto atvirukų katalogas, 1918–1940 / Justinas Sajauskas, Algis Preikša. – Marijampolė–Kaunas [i.e. Alytus]: Alytaus Angelų Sargų bažnyčios religinės bendruomenės leidykla, 1992.
Prūs-ja: [apsakymai] / Justinas Sajauskas. – Alytus: Alytaus Angelų sargų bažnyčios religinės bendruomenės leidykla, 1994.
Baltimorės Lietuva: esė / Justinas Sajauskas. – Marijampolė: Ramona, 1996.
Trečioji vėliavos spalva: prisiminimų rinktinė / Aldona Vilutienė; [red. J. Sajauskas]. – Vilnius: Žaliasis pasaulis, 1996.
Jonas Jarumbavičius (1881-1972) / Justinas Sajauskas // Marijampolės mokytojai / [sudarytojai Vincas Peckus, Vytautas Viliūnas]. – Šiauliai: Saulės delta, 1998, t. 1, p. 38-41.
Ištark mano vardą: Tauro apygardos partizanų vardynas / Aldona Vilutienė, Justinas Sajauskas. – Vilnius: Džiugas, 1999.
Suvalkijos geografija: miniatiūrų romanas / Justinas Sajauskas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2001.
Atmintinė sau ir ne sau: [Tauro muziejui – 10 / sudarė Justinas Sajauskas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2003.
Nenugalėtieji: autografų parodos, skirtos Sibiro tremties 50-mečiui atminti, katalogas / Stanislovas Sajauskas, Justinas Sajauskas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2003.
Balsupių sodybos paslaptis / Justinas Sajauskas // Knygnešys Vincas Bielskus ir “Sietynas” / Lietuvos knygnešio draugija, Marijampolės kraštotyros draugija; [parengė Irena Kubilienė ir Jonas Laurinavičius]. – 2-asis patais. leid. – Marijampolė: Piko valanda, 2004, p. 27-32.
Še tau, barsukai: apybraižos [apie knygnešius iš Marijampolės krašto] / Justinas Sajauskas. – Marijampolė: Piko valanda, 2005.
Stebuliai-tai Kalniškė: [eilėraščiai] / Janina Lukevičiūtė-Miliauskienė; [red. Justinas Sajauskas]. – [Marijampolė: J. Lukevičiūtė-Miliauskienė], 2007.
Užkritę lapai: pokario miniatiūros / Justinas Sajauskas. – Marijampolė: J. Sajauskas, 2007.
Tauro apygardos partizanų slapyvardžių kilmė / Justinas Sajauskas; [su prierašu apie autorių] // Apie lietuviškuosius slapyvardžius: straipsnių rinkinys / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras; [sudarė ir parengė Jonas Mačiulis]. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008, p. 166-174.
Voverė ant vilkų tako: istorinis romanas / Justinas Sajauskas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Žinau tavo vardą: Tauro apygardos partizanų slapyvardžių vardynas / Justinas Sajauskas. – Vilnius: Karminas, 2009.
Domininko Kaubrio lietuviškų pinigų kolekcija: [katalogas] / Stanislovas Sajauskas; [redagavo Justinas Sajauskas; fotografavo Stanislovas Sajauskas]. – Kaunas: Arx Baltica, 2010.
Kruvini saulėlydžiai: [eilėraščiai] / Jonas Gecevičius; [redagavo Justinas Sajauskas]. – [Kazlų Rūda]: [J. Sajauskas], [2010].
Vizitėlės – pasipriešinimo liudininkės: iš Dominyko Akstino ir Justino Sajausko rinkinių; parodos katalogas / [sudarė Dalia Poškienė; straipsnių autoriai Justinas Sajauskas, Dominykas Akstinas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2011.
Marijampolė: partizaninis karas; [albumas] / Justinas Sajauskas, Stanislovas Sajauskas; [Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
Sibiro atvirlaiškiai: iš Justino Sajausko rinkinių; parodos katalogas / [sudarė Dalia Poškienė; teksto autorius Justinas Sajauskas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
Neužmirštami Suvalkijos vardai: miniatiūrų romanas / Justinas Sajauskas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Skardupių radinys: [partizanų Tauro apygardos įkūrimo ir veiklos dokumentai] / Justinas Sajauskas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2014.
Kovotojas iš Žaidoglos / Vincentė Juknelytė-Kripaitienė; [sudarytojas Justinas Sajauskas]. – Klaipėda: Druka, 2011.
Posmas iš baladės: apybraižos [apie knygnešius iš Marijampolės krašto] / Justinas Sajauskas; [dailininkė Jolita Bičkienė]. – Marjampolė: Idėjų dirbtuvės, 2015.
Unforgettable names of Lithuania: novel of miniatures / Justinas Sajauskas; [translator and editor Neringa Sajauskaitė-Juknevičienė]; The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania. – Vilnius: The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2015.
Vilkaviškio kraštas: iš preities į dabartį / Stanislovas Sajauskas; red. Justinas Sajauskas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2015.
Trys pasakojimai apie knygnešius / Justinas Sajauskas // Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai / [sudarė Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius, Sigitas Birgelis]. – Punskas: Aušra, 2017, p. 335-352.
Visada šalia: miniatiūros / Justinas Sajauskas; iliustracijų autorė Jolita Bičkienė. – Marijampolė: Idėjų dirbtuvės, 2017.
100 Atkurtai Lietuvai / Justinas Sajauskas; Elena Juknevičiūtė. – Marijampolė: “Idėja plius”, 2018.
1009: [apsakymas] / Elena Juknevičiūtė, Justinas Sajauskas. – Marijampolė: Idėja plius, 2018.
Lietuvės rožinis: dar kitaip: Marijos Kraptavičiūtės–Šimkienės prisiminimai / Justinas Sajauskas. – Marijampolė: Idėja plius, 2019.
Prisiminimų nuotrupos: pokario miniatiūros / Justinas Sajauskas. – Marijampolė: Idėja plius, 2021.
Aleksandro Račkaus atvirukai / Justinas Sajauskas, Stanislovas Sajauskas // Numizmatikos etiudai / Stanislovas Sajauskas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2022, p. 117-122.
Ten, už lango: miniatiūrų romanas / Justinas Sajauskas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022.
Keletas svarbesnių straipsnių:
Arklio? O gal – Kalbos metai? / Justinas Sajauskas // Draugystė. – 1990, saus. 12, p. 1.
Habent sua fata libelli: (apie Marijampolės Marijonų biblioteką) / Justinas Sajauskas // Mūsų kraštas. – 1994, Nr. 1 (4), p. 28-37.
Vydūno ir M. Biržiškos autografai / Justinas Sajauskas // Kolekcija. – 1994, Nr. 1, p. 40–41.
“Tauro” apygardos partizanų slapyvardžių kilmė / Justinas Sajauskas, Nora Pileičikienė // Į laisvę. – 2003, Nr. 141, p. 66-70.
Mokytoja Manikienė: [Apie muziejininkę Nataliją Oržekauskaitę-Manikienę] / Lilija Baltramonaitytė, Justinas Sajauskas // Suvalkija. – 2003, Nr. 1, p. 56.
Užkritę lapai: [ištrauka iš miniatiūrų romano] / Justinas Sajauskas // Metai. – 2004, Nr. 7, p. 12-31.
Žodis apie knygnešius / Justinas Sajauskas // Suvalkietis. – 2004, birž. 1, p. 2.
Vieno piliakalnio negandos: esė / Justinas Sajauskas // Suvalkija. – 2007, Nr. 1, p. 53-54.
Kelias, kuris prasidėjo Pabaigiuose: [Apie paminklą knygnešiui P. Bliūdžiui Marijampolėje] / Justinas Sajauskas // Suvalkija. – 2008, Nr. 2, p. 24-25.
1009: [apsakymas] / Justinas Sajauskas // Suvalkija. – 2009, Nr. 1, p. 7-8.
Dėl istorinės atminties išsaugojimo ir nykstančių tremties ir rezistencijos muziejų problemų sprendimo: LPKTS XVII suvažiavimo priimtas kreipimasis / Gintautas Kazlauskas, Darius Juodis, Žaneta Stankevičienė, Justinas Sajauskas, Algirdas Pečiukonis, Andrius Dručkus, Pranas Rindokas // Tremtinys. – 2010, geg. 28, p. 2.
Mes – jotvingiai / Justinas Sajauskas // Aušra. – 2010, Nr. 23, p. 17.
Meškučių saulė virš Australijos: [Čėsnų giminės iš Meškučių kaimo Marijampolės rajone istorija] / Justinas Sajauskas // Tėviškės aidai. – 2010, vas. 3-17, kovo 17.
Suvalkų trikampis: laisvės kovų pradžia / Justinas Sajauskas; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum. – 2010, [T.] 2, p. 276-284.
Netikri amžiaus pranašai: [Sutrumpinta ir pakoreguota knygos “Žinau tavo vardą” įžanga] / Justinas Sajauskas // Voruta. – 2011, saus. 22, p. 10.
Posmas iš baladės / Justinas Sajauskas; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum. – 2012, [T.] 4, p. 393-397.
Prūsinukės / Justinas Sajauskas // Voruta. – 2013, rugpj. 31, p. 13.
Knygnešiai ir prūsinukės / Justinas Sajauskas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 174-176.
Habent sua fata libeli, arba Šis bei tas apie Marijampolės Marijonų biblioteką / Justinas Sajauskas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 237-254.
Miniatiūros, sakančios daugiau nei istorijos vadovėliai: [pokalbis su rašytoju Justinu Sajausku] // Kauno diena. – 2014, birž. 20, priedas “Santaka”, p. 7.
Skardupių radinys: [Apie kunigo A. Yliaus išsaugotus 1945 m. paslėptus Tauro partizanų apygardos dokumentus] / Justinas Sajauskas; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum. – [T.] 6, p. 314-326.
Algal į Sibirą = Back to Siberia: [Apie lietuvių tremtinių atvirlaiškius 1941–1946 m.] / Justinas Sajauskas // “Lithuania” Philatelic Society bulletin. – 2015, Nr. 243, p. 16-21.
J. Sajauskas: tekstų objektas – Tėvynė: [pokalbis su Patriotų premijos laureatu – rašytoju Justinu Sajausku] / [parengė] Audrius Musteikis // Lietuvos žinios. – 2015, vas. 28, p. 14.
Suvalkijos pokario partizanų spauda / Justinas Sajauskas; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum. – 2015, [T.] 7, p. 371-374.
Visada šalia: miniatiūros / Justinas Sajauskas // Draugas: Mokslas, menas, literatūra. – 2016, lapkr. 12, p. 7.
Žodis apie brolį / Justinas Sajauskas; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum. – 2016, [T.] 8, D. 2, p. 92–94.
Knygnešio Felikso Siručio pasaulis / Justinas Sajauskas; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum. – 2017, [T.] 9, D. 2, p. 149-153.
Visada šalia / Justinas Sajauskas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 336-343.
Poetės Janinos Lukevičiūtės-Miliauskienės atminimui / Justinas Sajauskas // Tremtinys. – 2021, spal. 22, p. 7–8.
Alvos Zitos Rinkevičiūtės-Sidaravičienės atminimui / Justinas Sajauskas, Laimutė Stankevičienė // Tremtinys. – 2022, spal. 7, p. 7.
Pietų Lietuvos partizanų slapyvardžių kilmė / Justinas Sajauskas; [su prierašu apie autorių] // Terra Jatwezenorum. – 2022, [T.] 14, D. 2, p. 175–184.
Ten, už lango: [ištraukos iš miniatiūrų romano] / Justinas Sajauskas; [su Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos prierašu] // Draugas: Mokslas, menas, literatūra. – 2022, birž. 11, p. 2.
Tolimas aidas / Justinas Sajauskas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7, p. 264-268.
Skardus „Trimitas“: [Apie netikėtai rastą seniausią žinomą nelegalų Lietuvos partizanų laikraštį „Laisvės Trimitas“ / „Kovos Trimitas“. Publikuojamos laikraščio ištraukos] / Justinas Sajauskas // Voruta. – 2023, Nr. 1 (kovas), p. 41–45.
Karas tebevyksta / Justinas Sajauskas // Voruta. – 2023, Nr. 2 (birželis), p. 87–88.

Parengta pagal:
Justinas Sajauskas / Albinas Vaičiūnas // https://www.vle.lt/straipsnis/justinas-sajauskas/ ir XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščių medžiagą.

Iliustr.:
Justinas Sajauskas po Patriotų premijos įteikimo. Nuotrauka iš J. Sajausko asmeninio archyvo. Vilnius. 2015.
Justinas Sajauskas. Kazimiero Linkevičiaus nuotrauka iš J. Sajausko asmeninio archyvo. 2022.

sajauskas_justinas_2022_klinkeviciaus_nuotr