Eugenija Vaitkevičiūtė

vaitkeviciute_eugenija_2021_08_27_zbaltrusio_nuotr_kauno_diena

 

Literatūrologė, prozininkė, literatūros kritikė, politologė Eugenija Vaitkevičiūtė (g. 1977 01 19 Purvininkų k., Išlaužo seniūnija, Prienų raj.) į XXVII knygos mėgėjų draugiją įstojo 2009 01 27, Draugijoje gavo trečią numerį. Draugijos metraščio ketvirtame tome (Kaunas, 2010) publikuotas jos straipsnis „Iš knygų leidyklų ir spaustuvių istorijos Kaune. XX a. pirma pusė“. 2012 iš Draugijos pasitraukė.
E. Vaitkevičiūtė 2001 Vilniaus universitete baigė lietuvių literatūros studijas. 2005 apgynė daktaro disertaciją (tema „Juozapas Albinas Herbačiauskas dviejų kultūrų sankirtoje“).
1999–2000 dirbo korespondente „Kauno dienoje“, 2002–2005 – Vilniaus universitete Kauno humanitariniame fakultete dėstytoja, 2006–2007 – „Aušros“ gimnazijoje moksline konsultante. Šiuo metu dirba dėstytoja LŽŪU Kultūrologijos ir filosofijos katedroje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė nuo 2009.

Bibliografija:
Knygos:
Žodžio laisvė: lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti; [straipsnių rinkinys] / [sudarytojas Rimantas Skeivys]; [recenzentai Vytautas Vanagas, Vanda Zaborskaitė]; autoriai Eugenija Vaitkevičiūtė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Antanas Pocius. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004.
Józef Albin Herbaczewski na skrzyżowaniu dwóch kultur: streszczenie rozprawy doktorskiej; nauki humanistyczne, filologia (04 H) = Juozapas Albinas Herbačiauskas dviejų kultūrų sankirtoje: Daktaro disertacija, Humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Eugenija Vaitkevičiūtė; Uniwersytet Wileński. – Kowno: [Wydzial Humanistyczni Uniwersytetu Wileńskiego w Kownie], 2005.
Žinomas nežinomas Juozapas Albinas Herbačiauskas: J. A. Herbačiausko gyvenimo ir kūrybos pėdsakais / Eugenija Vaitkevičiūtė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Pałac Paców: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie; rys historyczny = Pacų rūmai; Palace of the Pac Family / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją; [tłumaczenie na litewski: Mirosław Bingel, tłumaczenie na angielski: Mirosław Bingel, Anna Joseph]; Autoriai Eugenija Vaitkevičiūtė, Janusz Skolimowski. – Wilno: [Artprint], 2012.
Paskelbė daugybę straipsnių, recenzijų, interviu prestižiniuose užsienio ir Lietuvos leidiniuose. Keletas svarbiausių:
Jaunučio vienuolio paradoksas / Eugenija Vaitkevičiūtė // Literatūra ir menas. – 2001, rugsėjo 7, p.6–7.
Brandžios būties akimirkos / Vaitkevičiūtė Eugenija // Literatūra ir menas. – 2001 rugsėjo 28 d., p. 7.
Vaizdu, tikroviška, nesaldinta / Eugenija Vaitkevičiūtė // Literatūra ir menas. – 2001, lapkričio 9, p.7.
“Jeigu įkvepiu- manęs begalybė” / Eugenija Vaitkevičiūtė // Literatūra ir menas. – 2002, sausio 25, p. 7.
Neofuturizmas – futurizmas iš pelenų / Eugenija Vaitkevičiūtė // Naujoji Romuva. – 2002 nr.1, p.53 –57.
Portretuose laikas sustoja / Eugenija Vaitkevičiūtė // Literatūra ir menas. – 2002, balandžio 12, p. 6.
J. A. Herbačiausko asmenybė ir kūryba XX a. pradžios literatūrologiniame – kultūrologiniame kontekste / Eugenija Vaitkevičiūtė // Lituanistica. – 2003, Nr. 1, p. 75-107.
Laiptai į žmogų / pokalbis su Dovile Zelčiūte ir Petru Venslovu; parengė Eugenija Vaitkevičiūtė // Literatūra ir menas. – 2003, geg. 16, p. 10.
Istorijos ir kultūros sankryžoje: regionų kultūra / Eugenija Vaitkevičiūtė // Literatūra ir menas. – 2003, rugpj. 15, p. 18-19.
„Rašau, kai negaliu nerašyti“: poetą, vertėją Valdą Baltuškevičių kalbina Eugenija Vaitkevičiūtė / Valdas Baltuškevičius; Eugenija Vaitkevičiūtė // Literatūra ir menas. – 2003, rugp.22, p.11.
Juozas Abaravičius: (1934–2003) / Edita Bakutytė, Eugenija Vaitkevičiūtė // Gimtoji kalba. – 2003, Nr.8, 14-16.
Šiuolaikiškas žvilgsnis į folklorą: Suklegos / Eugenija Vaitkevičiūtė // Literatūra ir menas. – 2003, rugs. 19, p. 19.
Atgimstanti tradicija: [esė] / Eugenija Vaitkevičiūtė // Literatūra ir menas. – 2003, spal. 17, p. 10.
Po pasaulį su poezija: su rašytoju Algimantu Mikuta kalbasi Eugenija Vaitkevičiūtė / Algimantas Mikuta; Eugenija Vaitkevičiūtė // Literatūra ir menas. – 2003, lapkr. 7, p. 10.
Teatras – tai žmogus: su Kauno jaunimo kamerinio teatro vadovu, režisieriumi Stanislovu Rubinovu kalbasi Eugenija Vaitkevičiūtė / Stanislovas Rubinovas; Eugenija Vaitkevičiūtė // Literatūra ir menas. – 2003, gruod. 19, p. 18.
Ugnis – emocijų sklaidos būdas: [ugnies įvaizdis lietuvių poezijoje] / Eugenija Vaitkevičiūtė // Literatūra ir menas. 2004, vas. 13, p. 6, 11.
Alyvmedžių giraičių tiesos / Eugenija Vaitkevičiūtė // Literatūra ir menas. – 2004, bal. 2, p. 6.
Apibrėžta neapibrėžiama: [recenzija] / Eugenija Vaitkevičiūtė. – Rec. kn.: Modernizmas lietuvių prozoje / Janina Žėkaitė; [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002 // Literatūra ir menas. 2004, bal. 23, p. 7.
Eilėraščiais nertos erdvės / Eugenija Vaitkevičiūtė // Nemunas. – 2004, geg. 13–19 (Nr. 5), p. 9.
Apie mūrus, karietas ir meną / Eugenija Vaitkevičiūtė // Nemunas. – 2004, birž. 3–9 (Nr. 8), p. 8.
“Man rūpėjo kiti vaidinimai, kitos gėlės, kiti paveikslai…”: su poetu, vertėju V.P. Blože kalbasi Eugenija Vaitkevičiūtė // Literatūra ir menas. – 2004, birž. 26, p. 3.
Dovanoto pasaulio tema: kūryba / Eugenija Vaitkevičiūtė // Nemunas. – 2004, gruod. 9-15 (Nr. 34), p. 6.
Atminties labirintuose…: su poete Marija Macijauskiene kalbasi Eugenija Vaitkevičiūtė // Nemunas. – 2005, kovo 10-16 (Nr. 10), p. 11: nuotr.
„Apsisiautę savo asmenybių lietpalčiais stovėsim…“: [apie Henry Parland] / Eugenija Vaitkevičiūtė // Nemunas. – 2005, geg. 26 – birž. 1 (Nr. 21), p. 7.
Emocinė raiška tekstuose: savasties ir literatūros santykis / Eugenija Vaitkevičiūtė. – Tekstai ir kontekstai. – Vilnius: VU l-klos sp., 2005, t. 1, p. 219-222.
Kowieńskie lata Józefa Albina Herbaczewskiego w niepodległej Litwie / Eugenija Vaitkevičiūtė // Ruch Literacki: dwumiesięcznik / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – 2005, Z. 4/5, p. 393-406.
Tad juokis, o broli…: [apie Jurgį Gimberį] / Eugenija Vaitkevičiūtė // Nemunas. 2006, Nr. 8 (kovo 2-8), p. 10.
“Virpėjimas stygų klavišų kūno…”: [apie Birutę Jonuškaitę] / Eugenija Vaitkevičiūtė // Nemunas. 2006, kovo 23-29 (Nr. 11), p. 9-10.
Kas smalsiam protui skirta / Eugenija Vaitkevičiūtė // Nemunas. – 2007, bal. 13-18 (Nr. 15), p. 8.
Kad Lietuvoje visiems būtų gera ir malonu gyventi…: [Mykolo Šleževičiaus 125-osioms gimimo metinėms atminti, pastatytas koplytstulpis Paupyje] / Eugenija Vaitkevičiūtė // Naujas rytas . – 2007, rugpjūčio 25, p. 1, 6.
Juozapas Albinas Herbačiauskas: paribio asmenybė / Eugenija Vaitkevičiūtė; Andrius Jakučiūnas // Nemunas. – 2008, kovo 6-12 (Nr. 9), p. 9.
Baisogalio poeto savitumas: [apie poetą V. Bložę] / Eugenija Vaitkevičiūtė // Baisogala / vyr. red., sudarytojas J. Linkevičius; red. A. Gaigalas, V. Girininkienė, P. Jonušas ir kt. – Vilnius: Versmė, 2009, p. 772-789.
Juozapas Albinas Herbačiauskas / Eugenija Vaitkevičiūtė // Lietuvių literatūros istorija: XX amžiaus pirmoji pusė / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; [sudarytojas Rimantas Skeivys]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2010], kn. 2, p. 115-132.
Iš knygų leidyklų ir spaustuvių istorijos Kaune XX a. I pusė / Eugenija Vaitkevičiūtė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Naujasis lankas, 2010, t. 4, p. 111-120.
Hibridinė agresija: ką turėtume žinoti ir matyti?: [pokalbis su priešiškos propagandos ir hibridinės agresijos priemonių tyrinėtoja, monografijos „Propagandos žodynas“ autore mokslų daktare Eugenija Vaitkevičiūte-Peet] / [kalbėjosi] Diana Krapavickaitė // Kauno diena. – 2021, rugpj. 21, p. 1, 10–11.
Literatūrologė apie G. Labanausko kūrybą: [su literatūrologe Eugenija Vaitkevičiūte kalbėjosi Vaida Milkova] / Vaida Milkova // Kauno diena. – 2021, rugpj. 27: Priedas Santaka, p. 4-5.
Tikslas – eskaluoti nepasitikėjimą: [pokalbis su priešiškos propagandos ir hibridinės agresijos priemonių tyrinėtoja dr. Eugenija Vaitkevičiūte-Peet] / [kalbėjosi] Diana Krapavickaitė // Kauno diena. – 2021, spal. 23, p. 1, 16–17.
Karo fone maršistai keičia veiklos stilių: [pokalbis su propagandos ir hibridinės agresijos priemonių eksperte daktare Eugenija Vaitkevičiūte-Peet] / [kalbėjo] Diana Krapavickaitė // Klaipėda. – 2022, geg. 4, p. 1, 4–5.
Parengta pagal: https://rasytojai.lt/rasytojai/vaitkeviciute-eugenija/

Iliustr.:
Literatūrologė Eugenija Vaitkevičiūtė Maironio namų svetainėje: nuotrauka iš asmeninio A. Ruseckaitės archyvo // https://www.kaunorasytojai.lt/photo-of-the-day/wppaspec/oc1/cv0/ab2/pt325
Eugenija Vaitkevičiūtė-Peet: Z. Baltrušio nuotr. // Kauno diena. – 2021, rugpj. 27.

vaitkeviciute_eugenija_maironio_muz_ruseckaites_foto