Vladimiras Beresniovas

beresniovas_vladimiras_2014_07_07

Dailininkas, karikatūrų ir ekslibrisų kūrėjas Vladimiras Beresniovas, slapyvardis Vlaber (g. 1948 12 13 Boronki, Mogiliovo sritis, Baltarusija) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2008 06 27. Jau anksčiau dalyvavęs draugijos rengiamose knygos šventėse, iš karto aktyviai įsijungė į XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklą, išrinktas į valdybą, nuo 2021 jos Revizijos komisijos pirmininkas. Draugijoje turi dvidešimt šeštą numerį. Iliustravo nemažai XXVII knygos mėgėjų draugijos ar jos narių leidinių, rengė parodas draugijos renginiuose. 2012 01 27 draugijos ataskaitiniame susirinkime bei konferencijoje „Istorinės atminties aidai“ Marijampolėje, Petro Kriaučiūno bibliotekoje buvo pristatyta V. Beresniovo knygų iliustracijų paroda. 2013, minint Europos dieną Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos VB, V. Beresniovas parengė piešinių parodą „Linksmai apie ES“. 2013 taip pat buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos išleistos Jono Lukšės knygos „Kryždirbystės kūriniai ir mediniai paminklai“ sutiktuvės Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje (vienas knygos dailininkų buvo V. Beresniovas). 2014 Kauno įvairių tautų kultūrų centre XXVII knygos mėgėjų draugijos išleistą ekslibrisų katalogą „Nuo Donelaičio „Metų“ iki …“ pristatė katalogo dailininkas V. Beresniovas. 2020 Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje pristatyta V. Beresniovo paroda „Smailiu žvilgsniu apie ES“, renginyje dalyvavo ir pranešimus skaitė XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai. 2020 01 27 Draugijos visuotiniame susirinkime ir konferencijoje Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje Vilniuje buvo pristatyta V. Beresniovo knygų iliustracijų paroda. 2023 V. Beresniovas dalyvavo XXVII knygos mėgėjų draugijos organizuotame tarptautiniame ekslibrisų konkurse „Istorinės atminties vardai“ ir pelnė specialų konkurso partnerių Lietuvos šaulių sąjungos V. Putvinskio-Pūtvio klubo prizą už ekslibrisą LŠS „V. Putvinskis-Pūtvis“. V. Beresniovas taip pat prisidėjo prie Draugijos išleistos knygos „Tarptautinis ekslibrisų konkursas Istorinės atminties vardai“ parengimo ir jos pristatymo parodos organizavimo.
V. Beresniovas 1970 baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą (meninį apipavidalinimą). 1989–1996 buvo satyros ir humoro laikraščio „Ūpas“ meninis redaktorius, 1990 žurnalo „Trimitas“ dailininkas, 1989–1995 bendrovių „Varpas“ ir „Ryto varpas“ meninis redaktorius, 1989–1999 bendrovės Vasario leidykla dailininkas. Iliustravo daugiau kaip 200 knygų, išleido savo sukurtų karikatūrų ir aforizmų knygų. Nuo 1989 Europos karikatūristų asociacijos FECO narys. Surengė daugiau kaip 100 personalinių parodų Lietuvoje ir užsienio šalyse. Dalyvavo grupinėse parodose Monrealyje (1976), Berlyne (1977, 1980), Atėnuose (1980), Tokijuje (1987), San Franciske (1988), Londone (1988), Melburne (1990), Niujorke (1995) ir kitur.

Apdovanojimai:
Žurnalistų sąjungos medalis „Už nuopelnus žurnalistikai“ (2010)
Kauno m. savivaldybės 3-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas už nuopelnus Kauno kultūrai (2011)
Kauno m. burmistro J. Vileišio pasidabruotas medalis už nuopelnus Kauno miestui
Pirmasis vardinis Žurnalistikos ordinas (2018)
Yra pelnęs daugybę Lietuvos ir tarptautinių apdovanojimų bei padėkų kaip dailininkas, karikatūristas.

Bibliografija:
V. Beresniovo kūrybos knygos:
Vladimiras Beresniovas. Karikatūros: be žodžių = Владимр Береснев. Карикатуры / LTSR dailininkų sąjunga. Kauno skyrius. – Kaunas: [s.n.], 1977.
Andrius Deltuva: karikatūrų parodos katalogas. Vladimiras Beresniovas / LTSR dailininkų sąjungos Kauno skyrius, Kauno Menininkų namai; [katalogą sudarė autoriai]. – Kaunas: [LTSR dailininkų sąjungos Kauno skyrius], 1982.
Satyros ir humoro klubo “Šaipokai” parodos katalogas / LTSR dailininkų sąjunga, Kauno skyrius. Spalio 50-čio dirbtinio pluošto gamyklos kultūros ir sporto rūmai; sudarė V. Beresniovas. – Kaunas: [s.n.], 1983.
Sportas: karikatūrų parodos katalogas / [sudarė V. Beresniovas]. – Kaunas: “Santakos” kinoteatras, 1983.
Vladimiras Beresniovas: karikatūrų parodos katalogas. – Kaunas: “Santakos” kino teatras, 1984.
Šaipokai / [sudarė Vladimiras Beresniovas; redagavo Aleksas Dabulskis]. – Kaunas: Spindulys, 1997.
Vlaber: karikatūros / Vladimiras Beresniovas. – Kaunas: V. Staniulio knygynas salonas, 1998.
Su šypsena – apie Lietuvą ir Europos Sąjungą: karikatūrų katalogas = Smiling about Lithuania and the European Union / Vladimiras Beresniovas, Antanas Bunkis, Andrius Cvirka ir kt. – Vilnius: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, 2001.
Dailininkas šypsosi: karikatūros / Justas Kauneckas; [sudarytojas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2002.
Geriau ragas ant kaktos…: [karikatūros, satyriniai aforizmai] / Vladimiras Beresniovas. – Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno r.)]: Dajalita, 2002.
Satyrycy litewscy: Vladimiras Beresniovas, Alvydas Jonaitis, Saulius Medzionis, Edmundas Unguraitis. – [Legnica]: Legnickie centrum kultury, [2003].
Žengiantis su laiku: dailininko Vladimiro Beresniovo-Vlaberio gyvenimo ir kūrybos štrichai / Juozas Kundrotas. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.
Linksmai apie meilę: karikatūros = Merrily about love / [sudarytojas Vidmantas Venclovas; [dailininkai Alvydas Ambrasas, Vladimiras Beresniovas, Rokas Beresniovas, Andrius Deltuva, Algirdas Radvilavičius, Laima Šabūnienė]. – Kaunas: Rovilnė, 2007.
Smailiu žvilgsniu: [karikatūros, aforizmai, posmai, dedikacijos] / Vladimiras Beresniovas Vlaber. – Kaunas: Naujasis lankas, 2021.

Iliustruotos knygos:
Avalyninkas / Virginija Skučaitė; iliustr. Vladimiras Beresniovas. – Kaunas: Šviesa, 1989.
Kaukolė žalsvame čemodane: nuotykių romanas / Justas Pilyponis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Varpas, 1990.
Klubas nepatenkintų žmonomis: nuotykių romanas / Justas Pilyponis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – 2-asis leid. – Kaunas: Varpas, 1990.
Linksmasis eismas: [epigramos] / Vytautas Eidukaitis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: V. Eidukaitis, 1990.
Sos 123 oro eskadrilė: nuotykių romanas / Justas Pilyponis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – 2-asis leid. – Kaunas: Varpas, 1990.
Berniukas ir šuniukas: rimti ir linksmi kūrinėliai įvairaus amžiaus vaikams / Vytautas Eidukaitis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Gaiva, 1991.
Gėlė ir poezija: [japonų hokus (haikus), tankos, ikebanos] / [sudarytojas ir komentarų autorius Romualdas Neimantas]; [japonų poeziją vertė S. Geda ir R. Neimantas]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Orientas, 1992.
Klouno ašara: [humoristinė apysaka] / Augustas Tamaliūnas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Lututė, 1992.
Mongoliškos glamonės: romanas / Vidas Beitnaras; [Vladimiro Beresniovo piešiniai]. – Kaunas: V. Oškinio leidykla, 1992.
Cezaris Bordžija: istorinis romanas / Haris Šefas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – 2-asis leid. – Kaunas: Varpas, 1993.
Meilės glėbyje: rimti ir linksmi literatūros žanrai / Vytautas Eidukaitis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Gaiva, 1993.
Meilės ašmenys: satyra ir humoras / Rimantas Klusas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Europa, 1993.
Didžioji auka: pjesės / L. Švalkus; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Orientas, 1994.
Hienos kailis: detektyvinės apysakos / Augustas Tamaliūnas; dailininkas V. Beresniovas. – Kaunas: Europa, 1994.
Išdavikas: Amerikos rašytojų siaubo apsakymai / [iš rusų kalbos vertė Eugenijus Striaukas]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Europa, 1994.
Kaip pažinti žmogų: Psichologija. Chiromantija. Grafologija. Mimika. Charakteris. Temperamentas / Pranciška Rapkevičiūtė; Dail. V. Beresniovas. – Kaunas: Europa, 1994.
Kančių keliu: 3398 dienos; [atsiminimai] / Juozas Augustaitis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Raidė, 1994.
Kapitonas Dreifusas: romanas / P. Lervenas; [vertė Vytautas Montvila]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – 2-asis leid. – Kaunas: Varpas, 1994.
Kova dėl ugnies: nuotykių apysaka / Žozefas Ronis; [vertė M. Galvydienė]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – 2-asis leid. – Kaunas: Slenksčiai, 1994.
Liaudies medicina: netradiciniai gydymo būdai / Anatolijus Malovičko; [vertėja Irena Šapyrienė]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas [i.e. Noreikiškės, Kauno r.]: Lietuvos žemės ūkio akademijos Leidybinis centras, 1994.
Mirties angelas: romanas / Kazimieras Tetmajeris; [vertė J. Šiaurys]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Varpas, 1994.
Mirtis šampano taurėje; Lordo Edvero mirtis: [romanai] / Agata Kristi; [vertėjas K. Pečiulis]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Europa, 1994.
Negyvos Londono akys: apysaka / Edgaras Volesas; iš rusų k. vertė F. Pilypaitienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Europa, 1994.
Neronas: istorinis romanas / Aleksandras Kravčiukas; iš lenkų kalbos vertė E. Striaukas; [portr. Vladimiro Beresniovo]. – Kaunas: Europa, 1994.
Nostradamas: istorinis romanas / Mišelis Zevakas; iš vokiečių kalbos vertė E. Striaukas; [portr. Vladimiro Beresniovo]. – Kaunas: Europa, 1994.
Paskyrimo vieta nežinoma: romanai ir apysaka / Agata Kristi; iš rusų k. vertė K. Pečiulis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Europa, 1994.
Paskutinioji jo gyvenime moteris: romanas / Eleris Kvinas; iš rusų kalbos vertė F. Pilypaitienė; dailininkas V. Beresniovas. – Kaunas: Europa, 1994.
Saugok ją nuo piktos akies: [apysaka] / Džadsonas Filipsas; [iš rusų kalbos vertė Vėjūnė Inytė]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Europa, 1994.
Vampyrai: fantastinis barono Olševskio romanas pagal grafų Drakulų-Kardžių šeimos kroniką / [iš rusų kalbos vertė Žilvinis Tamošaitis]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Europa, 1994, d. 1–2.
Žiurkininkas: iš Alfredo Hičkoko kolekcijos; apsakymai / Roaldas Dalis; [iš rusų k. vertė Artūras Jančys]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Europa, 1994.
Žmogus ir jo mirtis: paskutiniosios garsių asmenybių gyvenimo akimirkos / sudarė Eugenijus Striaukas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Europa, 1994.
Adolfas Hitleris: vadizmo struktūra / sudarė Augis Evertas; [portr., iliustr. Vladimiro Beresniovo]. – Kaunas: Europa, 1995.
Albertas Kamiu: biografinė apybraiža / Brigita Zendig; iš vokiečių kalbos vertė Eugenijus Striaukas; [portr. Vladimiro Beresniovo]. – Kaunas: Europa, 1995.
Ir višta – paukštis: humoreskos / Vidmantas Elmiškis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Žurnalo „Nemunas“ redakcija, 1995.
Kaip išsigydyti pačiam / Anatolijus Malovička; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Tikroji panacėja, 1995.
Žmogžudystę tiria Erkiulis Puaro: romanai / Agata Kristi; iš rusų k. vertė K. Pečiulis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Europa, 1995.
Dalgis sėjantis rugius: eilėraščiai / Vitolis Laumakys; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: R. Belovas, 1996.
Didysis sapnininkas: 10000 sapnų ir jų reikšmės / [vyriausiasis redaktorius Jaroslavas Banevičius]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Europa, 1996.
Jūs ir jūsų ranka / Chiro (grafas Cheimonas); [vertė E. Mališauskas]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Europa, 1996.
Kepenų išvalymas: patys efektyviausi netradiciniai liaudies būdai išvalyti kepenis be vaistų ir peilio / Anatolijus Malovičko; iš rusų k. vertė Irena Šapirienė; dail. Vladimiras Beresniovas. – Kaunas: Tikroji panacėja, 1996.
Meilės paslaptys jaunuoliams / Rita Banevičienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Europa, 1996.
Mirti jau mokame, laikas išmokti gyventi / Anatolijus Malovičko; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Tikroji panacėja, 1996.
Moksleivio kalendorius-knygelė: 1996/1997 mokslo metams / [redaktorė sudarytoja Dalia Urbonienė; dailininkas Vladimiras Beresniovas; viršelis Vlado Oržekausko]. – Kaunas: Europa, 1996.
Muzika Klaipėdos krašte: muzikinis gyvenimas iki 1939 m. / Daiva Kšanienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Europa, 1996.
Česlovas Juršėnas su plaktuku ant Seimo šieno: [šaržai, karikatūros, komiksai, epigramos / redaktorius Aleksas Dabulskis; dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Spindulys, 1996.
Sveikata, grožio paslaptys, mankštos privalumai, asmenybės galia, praktiški patarimai / sudaryt. V. Striaukas; dail. V. Beresniovas. – Kaunas: Europa, 1996, d. 2.
Viskas apie vandenį / Anatolijus Malovičko; [iš rusų kalbos vertė Irena Šapirienė; dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Tikroji panacėja, 1996.
Žydinčios vyšnios kraujo lašai: eilėraščiai / Pranciška Rudzinskaitė-Jankevičienė; [iliustracijos Vladimiro Beresniovo]. – Kaunas: Aut. lėšomis, 1996.
Žodžių takas: ironizuota lyrika / Vytautas Eidukaitis; Vladimiro Beresniovo piešinys. – Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1996.
Adolfas Hitleris: vadizmo struktūra / sudarė Augis Evertas; [portr., iliustr. Vladimiro Beresniovo]. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Kaunas: Europa, 1997.
Dama su vualiu: romanai ir apsakymai / Agata Kristi; [vertė K. Pečiulis]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Vasaris, 1997.
Diagnozė – „vėžys“… nuo ko pradėti?!: patarimai trokštantiems išgyti ir gyventi / Anatolijus Malovičko; [iš rusų kalbos vertė Edita Sakalauskaitė; dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Tikroji panacėja, 1997.
Didysis 1997 metų horoskopas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Vasaris, 1997.
Esu pats sau paslaptis: pokalbiai apie kūrybą, istoriją ir save / Laimonas Inis; nuotraukos Evaldo Butkevičiaus … [et al.]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Laisvė, 1997.
Inkstų bei šlapimo ir lyties sistemos išvalymas netradiciniais metodais / Anatolijus Malovičko; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]; [iš rusų kalbos vertė Irena Šapirienė]. – Kaunas: Tikroji panacėja, 1997.
Komisaro Megrė vagis: Romanas / Georges Simenon; Iš pranc. k. vertė J. Ramunytė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Vilnius: Žaltvykslė, 1997.
Kraujo, limfos, kraujagyslių ir kraujodaros organų išvalymas: efektyvus kraujotakos sistemos išvalymas ir gydymas liaudies metodais / Anatolijus Malovičko; [iš rusų kalbos vertė Edita Sakalauskaitė; dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Tikroji Panacėja, 1997.
Kukmedžių trobelė: romanas / Agata Kristi; [vertė J. Lingys]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Vasaris, 1997.
Meditavimas – malda į Jėzų; Meditacinis bėgimas / Anatolijus Malovičko; [iš rusų kalbos vertė Irena Šapirienė]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Tikroji panacėja, 1997.
Мумие – дар Божий !: ( лечебная сила природы испытанная тысячелетиями ) / А. Маловичко; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Каунас: “Истинная панацея”, 1997.
Nostradamo sūnus: istorinis romanas / Mišelis Zevakas; iš prancūzų kalbos vertė Kostas Milašius; [portr. Vladimiro Beresniovo]. – Kaunas: Vasaris, 1997.
Partizanų karas: (strategija ir taktika) / S. Adamonis; Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių sąjunga; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: R. Belovo leidykla, 1997.
Sakau tau: [proza, dienoraštis, publicistika, piešiniai] / Aleksandra Grendienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: R. Belovo l-kla, 1997.
Sąnarių išvalymas ir gydymas netradiciniais metodais / Anatolijus Malovičko; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]; [iš rusų kalbos vertė Edita Sakalauskaitė]. – Kaunas: Tikroji panacėja, 1997.
Senosios pilies vaiduoklis: romanas; romanas. Robinzono įpėdinis / Perlis Bakas; Andre Loris; [vertė Jaroslavas Banevičius; Vladimiras Beresniovas, dailininkas]. – Kaunas: Europa, 1997.
Stalinas: charakterio studija / sudarė ir vertė Jaroslavas Banevičius; [portr. Vladimiro Beresniovo]. – Kaunas: Vasaris, 1997.
Afroditė ir kitos moterys: novelės apie meilę / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Laisvė, 1998.
Būk graži: makiažas ir odos priežiūra, dietos paradoksai, mankšta visoms, pabiros; [straipsnių rinkinys] / [sudarytoja Rita Banevičienė]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Vasario leidykla, 1998.
Gydo Dievas ir gamta / Anatolijus Malovičko; [iš rusų kalbos vertė Irena Šapirienė]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Tikroji panacėja, 1998.
Didysis 1998 metų horoskopas: meilė ir aistros, koks partneris tinkamiausias, sveikata, pinigai ir karjera / [sudarytojas Jaroslavas Banevičius]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Europa, 1998.
Musolinis: fašizmo krikštatėvis / sudarė ir vertė Jaroslavas Banevičius; [portr. Vladimiro Beresniovo]. – Kaunas: Europa, 1998.
Netikra gaida: novelės / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Varpas, 1998.
Nevėtytų rugių sėtuvė: eilėraščiai / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Santara, 1998.
Nikolajus II: gyvenimas ir mirtis / Edvardas Radzinskis; iš rusų kalbos vertė Jaroslavas Banevičius; [portr. Vladimiro Beresniovo]. – Kaunas: Vasario leidykla, 1998.
Žvaigždėto dangaus paslaptys / Regina Kundrotienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Varpas, 1998.
Baltosios naktys: sentimentalus romanas (iš svajotojo atsiminimų) / Fiodoras Dostojevskis; vertė Kęstutis Trečiakauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Varpas, 1999.
Гальские языки: иное об индоевропейских языках = Galių kalbos / Эдвардас Саткявичюс; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: R. Belovo leidykla, 1999.
Didysis sapnininkas / [sudarytojas Jaroslavas Banevičius; dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Vasario l-kla, 1999.
Dostojevskis: biografinė apybraiža / [sudarė, vertė ir spaudai parengė Laimonas Inis]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Dajalita, 1999.
Išpažintis: eilėraščiai / Antanas Vaisas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Varpas, 1999.
Johanas Štrausas: Vienos valso istorija / Jevgenijus Meilichas; [iš rusų kalbos vertė Vida Bertaitė]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Dajalita, 1999.
Karalienės meilė: (apie Barborą Radvilaitę) / Adam Czekalski; [vertė Jaroslavas Banevičius]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Vasario leidykla, 1999.
Leonardas da Vinčis: apysaka / Al. Altajevas; [iš rusų kalbos vertė Leonas Balsys; Laimonas Inis]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Dajalita, 1999.
Mao šešėlis: romanas / Liusjenas Bodaras; iš rusų kalbos vertė Jaroslavas Banevičius; [portr. Vladimiro Beresniovo]. – Kaunas: Vasaris, 1999.
Oskaras Milašius, arba, Septynios vienatvės Paryžiuje / Laimonas Tapinas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – 3-iasis leid. – Kaunas: Dajalita, 1999.
Protėvių šauksmas: eilėraščiai / Antanas Vaisas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Varpas, 1999.
Rafaelis: apysaka / Al. Altajevas; [iš rusų kalbos vertė Leonas Balsys; Laimonas Inis]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Dajalita, 1999.
Sergejus Jeseninas: poeto triumfas ir tragedija / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Dajalita, 1999.
Servantesas: romanas / Brunas Frankas; [iš vokiečių kalbos vertė Pranas Povilaitis]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Dajalita, 1999.
Sniegas: esė / Romualdas Ramutis Paliušis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Varpas, 1999.
Vašingtonas: karvedys, politikas, prezidentas, žmogus; biografinė apybraiža / [sudarė, vertė ir spaudai parengė Laimonas Inis]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Dajalita, 1999.
Abėcėlės šventė: [metodinis leidinys] / Birutė Žeimienė; dailininkas Vladimiras Beresniovas. – Kaunas: Judex, 2000.
Aš žiemužė balta: spalvinimo knygutė / sumanė Laimonas Inis; piešė Vladimiras Beresniovas. – Kaunas: Judex, 2000.
Au, au!: spalvinimo knygelė / parašė Laimonas Inis; piešė Vladimiras Beresniovas. – Kaunas [i.e. Raudondvaris, Kauno r.]: Dajalita, 2000.
Čir vir vir pavasaris: [spalvinimo knygelė] / sumanė Laimonas Inis; piešė Vladimiras Beresniovas. – Kaunas: Dajalita, 2000.
Du bėga, du veja: spalvinimo knygelė / sumanė Laimonas Inis; piešė Vladimiras Beresniovas. – Kaunas [i.e. Raudondvaris, Kauno r.]: Dajalita, 2000.
Esu toks, koks esu: pokalbiai apie kūrybą, istoriją ir save / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Spec. paskirties AB “Aušra”, 2000.
Ilgaausio nuotykiai: spalvinimo knygelė / sumanė Laimonas Inis; piešė Vladimiras Beresniovas. – Kaunas [i.e. Raudondvaris, Kauno r.]: Dajalita, 2000.
Juodas nedažytas, margas nerašytas: menu mįslę keturgyslę; [spalvinimo knygelė] / sumanė Laimonas Inis; piešė Vladimiras Beresniovas. – Kaunas: Dajalita, 2000.
Markas Tvenas: biografinė apybraiža / Morisas Mendelsonas; [vertė K. Pečiulis; Laimonas Inis]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Dajalita, 2000.
Negeski, vizija žavinga!: žymiųjų žmonių meilės istorijos / Julius Pastarnokas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Dajalita, 2000.
Nuotykių ieškotojai: biografinės apybraižos apie Aleksandrą Diumą-tėvą, Žiulį Verną, Robertą Lujį Styvensoną, Artūrą Konaną Doilį / Kirilas Andrejevas; [iš rusų kalbos vertė Kazys Pečiulis; Laimonas Inis]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Dajalita, 2000.
Paulius Širvys: biografinė apybraiža / Stasys Lipskis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Dajalita, 2000.
Šeši broliukai ir sesutė Žydrūnė: spalvinimo knygelė / parašė Laimonas Inis; piešė Vladimiras Beresniovas. – Kaunas [i.e. Raudondvaris, Kauno r.]: Dajalita, 2000.
Rabindranathas Tagorė: biografinė apybraiža / Romualdas Neimantas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Dajalita, 2000.
Raudonas ponaitis, pilve akmenaitis: spalvinimo knygelė / sumanė Laimonas Inis; piešė Vladimiras Beresniovas. – Kaunas: Judex, 2000.
Saulės dukrytė: žvaigždynų baladės / Laimonas Inis; dailininkas Vladimiras Beresniovas. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2000.
Visada su Jumis: atsiminimai, eilėraščiai / Miderdas Neimanas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Varpas, 2000.
Faustas: tragedija / Johann Wolfgang Goethe; vertėjas Leonas Švedas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)]: Lietuvos asmenų įgaliotųjų atstovų draugija, 2001, d. 1.
Mėnulio lašai: tezės / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Santara, 2001.
Žanas Fransua Šampoljonas: biografinė apybraiža apie žmogų, kuris gimė, kad perskaitytų prieš pusantro tūkstančio metų užmirštus senovės Egipto hieroglifus / Romualdas Neimantas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Dajalita, 2001.
Atsiprašymas: apsakymai / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Aušra, 2002.
Atskleistasis Nostradamas: pranašystės išsipildo?! / Dmitrij Zima, Nadežda Zima; [iš rusų kalbos vertė Algirdas Kugevičius]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno r.)]: Dajalita, 2002.
A+A+A: autoeskizai, apmatai, analogijos / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Mažoji poligrafija, 2002.
Hamletas baltomis pirštinėmis: linksmi ir graudingi nutikimai prieškario Kaune, arba Girdėta – negirdėta, žinoma – pamiršta, bet kas buvo – nepražuvo / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2002.
Karmos konfliktologija: griaunančioji ir kuriančioji konflikto energija / Vladimiras Loginovas; [vertė L. Inis]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Dajalita, 2002.
Karmos sapnininkas: sapnai, kurie keičia gyvenimą / Vladimiras Loginovas; [vertė L. Inis]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno r.)]: Dajalita, 2002.
Karmos terapija: pinigai , meilė, sveikata / Vladimiras Loginovas; [vertė L. Inis]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Dajalita, 2002.
Katinėlis tarp bomžų: [apysaka] / Regina Kundrotienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: AB sp. “Aušra”, [2002].
Meilės laiškai: Kalilio Džibrano meilės laiškai Mei Ziadah / [iš originalo kalbos išvertė ir suredagavo Suheil Bushrui ir Salma Haffar al-Kuzbari; iš anglų kalbos išvertė Darius Kaunelis]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno r.)]: Dajalita, 2002.
Palaiminimai iš Anapus: išmintis ir paguoda šiam gyvenimui iš Anapus / Sylvia Browne ir Lindsay Harrison; [vertė D. Kaunelis]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno r.)]: Dajalita, 2002.
Svajotojas: apybraiža apie esperanto kalbos kūrėją Liudviką Zamenhofą / Adomas Dambrauskas-Jakštas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – 2-asis leid. – Kaunas: Varpas, 2002.
Teatras Marijampolėje: istorinė apybraiža / Vytautas Viliūnas; Marijampolės teatro draugija “Gabija”, Marijampolės kolegija. Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas. Lituanistikos ir religijos mokslų katedra; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Marijampolė [i.e. Kaunas]: Marijampolės teatro draugija “Gabija” [i.e. Mažoji poligrafija], 2002.
Anekdotai apie mokinius, studentus ir mokytojus / [surinko ir paruošė Pranas Sasnauskas; dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: AB spaustuvė “Aušra”, 2003.
Anykščių šilelis: [poema] = La Arbaro de Anykščiai / Antanas Baranauskas; [į esperanto kalbą išvertė Petras Čeliauskas]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2003.
Esperanto raktas / sudarytojas Antanas Poška; [peržiūrėjo ir pataisė Vytautas Šilas]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Varpas, 2003.
Kasdieniai kalbėjimai: eilėraščiai / Antanas Žekas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Varpas, 2003.
Lietuviški-esperantiški pasikalbėjimai = Litovaj-esperantaj konversacioj / Stasys Gaidamavičius; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2003.
Mūsų vardas – gamta: eilėraščiai / Antanas Vaisas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Varpas, 2003.
Septynių demonų išvarymo diena: dvidešimt penkios vizijos ir viena drama / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2003.
La Zamenhof-strato: verkita laŭ interparoloj kun d-ro L.C. Zaleski-Zamenhof / Roman Dobrzyński; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2003.
Gyvenimas – kaip paukščio skrydis: pokalbiai apie kūrybą, istoriją ir laiką / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Didžiausi skandalai Lietuvoje, 1918-1940 / Pranas Sasnauskas, Valdas Sasnauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Vilnius: Eugrimas, 2004.
Ironiškos šypsenos: humoristiniai piešiniai / Algirdas Radvilavičius; [sudarytojas ir meninis redaktorius Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Išvirkščias žmogus: satyros rinktinė / Aleksas Dabulskis; [dailinininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.
Sakmė apie knygnešį: romanas / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.
Šerpaitis, vėjų dievaitis: padavimai ir legendos, arba kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus! / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Zamenhofo gatvė / Roman Dobrzyński; iš esperanto kalbos vertė Dalia Pileckienė, Vilius Šidlauskas, [Rita Valčiukaitė, Leonarda Gaurylienė]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: UAB „Ryto varpas”, 2004.
Ženklai: apsakymai, novelės / Juozas Jasaitis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Baltosios rasos: fragmentai / Laimonas Inis; [dailininkas V. Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Galaktikos širdies sakmė: [fantastinė apysaka] = Legendo pri galaksa koro / Povilas Antanas Kaunas; [vertė Laimius Stražnickas; dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2005.
Jūratė kaj Kastytis: [poemo-fabelo] / Maironis; [į esperanto kalbą vertė Petras Čeliauskas; dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2005.
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka 1925-2005 metais / [sudarė Dalia Poškienė]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Laisvos valandos: [poezija] / Vincas Kudirka; Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, XXVII knygos mėgėjų draugija; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Lernu esperanton: tarptautinės kalbos vadovėlis / Vytautas Šilas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2005.
Liberiginto de la suno: litova popola fabelo / [tradukis Petras Čeliauskas; pentristo Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2005.
Mindaugas: dramo-poemo en du partoj / Justinas Marcinkevičius; [esperantigis Vida Beinortienė]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2005.
Neblėstantys susitikimai: esė / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Neužmirštuolių kalnas: romanas / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005: [Antras leid.: Kaunas: Naujasis lankas, 2006].
Requiem: [miniatiūros] / Antanas Poška; iš lietuvių kalbos vertė Vida Beinortienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2005.
Tarptautinė esperanto kalba: vadovėlis mokyklai, kursams ir savimokai / Adomas Vaitilavičius; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – 2-asis leid. – Kaunas: Ryto varpas, 2005.
Tolimo miesto kokteilis: romanas / Mečys Rakauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2005.
Vienkartinė šalis: eilėraščiai = La unufoja lando / Tomas Venclova; [tradukis István Ertl, Kris Long, Meva Maron]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2005.
Kelrodė žvaigždė, arba Nugirsti pokalbiai: [esė] / Juozas Vytautas Bakanauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2006.
Kryžiau, prikalęs mane: legendų romanas apie Vincą Svirskį / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2006.
Linksmai apie Sąjūdį / Pranas Sasnauskas, Valdas Sasnauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Vilnius: Eugrimas, 2006.
Po mokyklos stogu: prisiminimai, apmąstymai / Regina Šlamaitė-Kundrotienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2006.
Karikatūros: tarp šešėlių; [albumas dailininko 70-mečiui] / Andrius Deltuva; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2006.
Paslaptį žino tik moterys: romanas / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2006.
Prietemos paukščiai: Apybraižos, esė / Antanas Žekas; dailininkas Vladimiras Beresniovas. – Kaunas: Ryto varpas, 2006.
Vėlyvos alyvos: eilėraščiai, humoreskos / Antanas Žekas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2006.
Biblioteka: darbai ir žmonės: konkursui pateiktų darbų katalogas, 2006-2007 m. / [Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka; redakcinė grupė: Dalia Poškienė (sudarytoja) … [et al.]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Būna ir taip: karikatūros / Algirdas Radvilavičius; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2007.
Įvaldžiusi lėlę Artistė Elena Žekienė / [redaktorius Antanas Žekas; dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2007.
Pamišėliai ir šventosios: romanas / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Sielos aidai: prisipažinimai / Dalia Poškienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Sunki kelionė Anapilin: dienoraštis / Povilas Antanas Kaunas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Ryto varpas, 2007.
Vėjo vartai: Postskriptumai / Laimonas Inis; [V.Beresniovas, dailininkas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Įskelti titnagą: romanas / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Kongresa libro: tutmonda kongreso de esperantistoj-ĵurnalistoj; Vilnius, 26-30 majo 2008; kongresa temo: Internacia interkultura komunikado: ĵurnalismo kaj Esperanto / [redaktoro kaj kompilinto Laimius Stražnickas]; [dailininkas V. Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Liepų šešėliuos: lyrika / Marija Macijauskienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Likimas, paspendęs spąstus: atsiminimai apie tragiškai žuvusį rašytoją Raimundą Samulevičių / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Pilnatvė: Jono Laurinavičiaus gyvenimo ir kūrybos bruožai / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Ramybės parko varnas: būsenos / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Žurnalistai apie laiką ir save: [prisiminimai, įspūdžiai, apmąstymai] / sudarytojas Vytautas Andrejaitis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyrius, 2008.
El mia esperanto skatolo / tradukinto de beletro kaj aŭtoro de artikoloj Petras Čeliauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.
Genantys genai: humoras be ironijos arba atvirkščiai; [eilėraščių rinkinys] / Rimantas Klusas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas [i.e. Vytauto Didžiojo universiteto leidykla], 2009.
Homarano: la vivo, verkoj kaj ideoj de d-ro L.L. Zamenhof / Aleksander Korĵenkov; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2009.
Kol veda viltis: eskizai / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.
Mano memoriumas: ironiškos epitafijos gyviesiems / Vladas Baltuškevičius; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.
Mąstyčios: trenktos, neraliuotos ir kitokios mintys (1967-2007) / Aleksas Dabulskis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.
Už metų kalno: [eilėraščiai] / Juozas Kinderis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.
Baltoji atmintis: atsivėrimai; [eilėraščiai] / Dalia Poškienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2010.
Su Vinco Kudirkos vardu: Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai – 85; informacinis leidinys / [rengė Nomeda Domeikienė, Marija Likadzijauskienė, Dalė Poškienė (sudarytoja), Vida Statulevičienė, Rima Urbonavičiūtė, Liucija Vrubliauskienė]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2010.
Zamenhof: biografia skizo / Aleksander Korĵenkov; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2010.
Žingsnis po žingsnio…: esė / Marija Macijauskienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2010.
Jausmų paletė: [poezija] / Julija Augustauskienė-Rudenė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2011.
Pašaukimas – žurnalistika: apybraiža [apie žurnalistus Teklę ir Vidą Mačiulius] / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Arx Baltica, 2011.
Septyni deimantėliai sidabro samtelyje: Dangaus ir Žemės pasakos, arba Gal buvo, gal ir ne / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, [2011].
Skyrė ir jungė Atlantas: apsakymai, arba Improvizacijos poeto Stasio Santvaro gyvenimo motyvais / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2011.
Vilties prieplauka: etiudai, dramaturgija / Antanas Žekas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2011.
Žemė kėlė žolę: poezijos rinktinė / Antanas Žekas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2011.
Žuvų gyvenimai šulinyje: romanas / Stasys Babonas; dailininkas Vladimiras Beresniovas. – Kaunas: Kauko laiptai, 2011.
Juodasis sąsiuvinis: romanas / Petras Žemkauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Kalendorius, 2012, d. 1-3.
Laiko žingsniai: įvardijimai; [eilėraščiai] / Dalia Poškienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, [2012].
Nuo Diurerio iki…: ekslibrisų parodos katalogas / [sudarė Dalia Poškienė; pratarmės autorius Vytautas Gocentas]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
Abipus slenksčio: apysakos / Petras Žemkauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaišiadorys: Printėja, 2013.
…dilgėlinė vanta gydo!: poemėlės / Petras Žemkauskas ‚ [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaišiadorys: Printėja, 2013.
Ilgas pabučiavimas prieš aušrą: novelės apie meilę ir išdavystę / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, [2013].
Jogundės mįslė: apysakos / Petras Žemkauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Kalendorius, 2013.
Kai dienos pelynais kaišytos: [eilėraščiai] / Julija Augustauskienė-Rudenė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas: jaunasis Kazys Binkis; apysaka / Laimonas Inis‚ [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
Pavasaris rudenį: [lyriniai eilėraščiai] / Beta Juškytė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaišiadorys: Printėja, 2013.
Skardis: romanas / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, [2013].
Iš ten sugrįžtantiems: apie Šoa rimtai ir su ironija; [poezija] / Aleksandras Bosas; [iliustracijos Vladimiro Beresniovo]. – Kaunas: Arx reklama, 2014.
Leiskite pasibelsti: lyrika / Regina Šalčiūtė-Jorudienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaišiadorys: Printėja, 2014.
Protų komisas: fantastinės apysakos / Petras Žemkauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaišiadorys: Printėja, 2014.
Būti ar atrodyti: prisiminimų etiudai / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2015.
Kad rytojus šviesėtų: žurnalistinės nuotrupos / Povilas Antanas Kaunas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2015.
Pedagogika be vadovėlių, arba Kaip ištrūkti iš amžino rato? / Gintautas Labanauskas; [iliustracijos Vladimiro Beresniovo]. – Kaunas: Arx reklama, 2015.
Užpelkių poringės: apysakos / Petras Žemkauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaišiadorys: Printėja, 2016.
Ašarotos saulėlydžio usnys: [eilėraščiai] / Julija Augustauskienė Rudenė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2017.
Be senaties: po 20 metų nuo romano “Neprasilenk su laime” įvykių; [romanas] / Petras Žemkauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2017.
Kryžius nuo knygnešio kapo: romanas / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2017.
Laumių motina: eiliuota pasaka / Petras Žemkauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2017.
Tikėjome savo laime: romanas / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2017.
Viena knygnešio diena: apysaka / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2017.
Paparčio žiedynas: neužmirštamos istorijos / Petras Žemkauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaišiadorys: Printėja, 2018.
Paukščiai vėjyje: taškai ir daugtaškiai / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2018.
Pupa iš moliūgo: stebuklai ir tikrovė; [pasakos] / Petras Žemkauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaišiadorys: Printėja, 2018.
Žaliojo Džonio paslaptis: apysakos / Petras Žemkauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaišiadorys: Printėja, 2018.
Baza literatura krestomatio / [kompilis Vilmos Benczik, István Ertl, Aleksander Korĵenkov, Russ Williams]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2019.
Knygos aura: leidėjo užrašai / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2019.
Libro por BET-ano: libro pri la tradicia esperantista aranĝo; Baltiaj Esperanto-Tagoj, kiu en 2019 fariĝas 60-jara; eldonita okaze de la 55-a BET en Litovio sub aŭspicio de Universala esperanto-asocio, Panevėžys, 2019 / [kompilintoj Stano Marček, Povilas Jegorovas, Aleksander Korĵenkov]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Lietuvos esperantininkų sąjunga, 2019.
Milžinų kalvos paunksnėje: istorinės romantinės sakmės / Laimonas Inis; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2019.
Viskas atbulai: satyros ir humoro trauktinė / Petras Žemkauskas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2019.
Atverk duris: eilėraščiai / Ingrida Gedvilienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas-Vlaberis]. – Kaunas: RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2020.
Gyvoji atmintis liudija: knyga-albumas apie LPKTS [Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos] ištakas, istorinės atminties įprasminimą; skiriama Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui / [sudarytoja Dalia Poškienė]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2020.
Nebaigta poema: eilėraščiai, autobiografija, atsišaukimai, atsiminimai, straipsniai / Danutė Andriušienė; [parengė ir išleido Danutė Andriušytė-Butrimienė]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2020.
Nuogas / David Sedaris; iš anglų kalbos vertė Linas Ruzgys; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – 2-oji patais. laida. – Ramučiai, Kauno r.: Ramduva, 2020.
Revizorius: penkių veiksmų pjesė / Nikolajus Gogolis; [iš rusų kalbos vertė Augustinas Gricius]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]; [redaktorė Lauryna Puišienė]. – [Ramučiai, Kauno r.]: Ramduva, [2020].
Sėkmės principai: [kaip svajones paversti tikrove] / Jack Canfield ir Janet Switzer; [iš anglų kalbos vertė Linas Tamūnas]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Ramučiai, Kauno r.: Ramduva, [2020].
Iškritęs iš Paukščių Tako: romanas / Juozas Kundrotas; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2021.
Enkonduko en la morfologion de Esperanto / Ryszard Rokicki; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2022.
Libro por BET-ano: libro pri la tradicia esperantista aranĝo; Baltiaj Esperanto-Tagoj, eldonita okaze de la 56-a BET en Litovio, dediĉata al la 770-jariĝo de Klaipėda kaj 135-jariĝo de esperanto sub aŭspicio de Universala Esperanto-Asocio; Klaipėda, 9–17 julio, 2022 / [kompilintoj Povilas Jegorovas, Aleksander Korĵenkov]; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Lietuvos esperantininkų sąjunga, 2022.
Idant būtų aiškiau: …aforizmai, mintys ir kt… / Alvydas Katinas; [iliustracijos Vladimiro Beresniovo]. – Vilnius: Santara, 2023.

Parengta pagal:
Vladimiras Beresniovas / Vytautas Žeimantas //https://www.vle.lt/straipsnis/vladimiras-beresniovas/ , Vladimiro Beresniovo pateiktą savo darbų bibliografiją ir XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščių medžiagą.

Iliustracijos:
Vladimiras Beresniovas, Vlaber. Kaunas. 2014 07 07.
A. Mikuta, D. Kajokas, J. Gimberis ir V. Beresniovas. Zenono Baltrušio nuotr.: [Įteikus Kauno m. savivaldybės Santakos garbės ženklus] // Nemunas. – 2013, Nr. 7, p. 5.
V. Putvinskio-Pūtvio klubo prizo už ekslibrisą LŠS „V. Putvinskis-Pūtvis“ įteikimas dailininkui, XXVII knygos mėgėjų draugijos nariui Vladimirui Beresniovui. 2023 09 27.
Vladimiras Beresniovas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos Knygų grafikos centre su šio centro vyr. bibliotekininke – metodininke Asta Kaktyte. 2024 06 12.

beresniovas_2013_su_mikuta_kajoku_gimberiu_įteikus_santakos_zenklus_nemunas_nr7_p5
A. Mikuta, D. Kajokas, J. Gimberis ir V. Beresniovas

beresniovas_vladimiras_2023_09_27_01  beresniovas_vladimiras_2024_06_12_savb_knygos_grafikos_centras_su_akaktyte