Vidmantas Staniulis

staniulis_vidmantas_2018_02_03_metrascio_6t_pristatymas_kavb

Bibliofilas, knygotyrininkas, knygyno – antikvariato įkūrėjas ir savininkas, kultūros mecenatas Vidmantas Staniulis (1950 05 13 Kiaulupiuose, Sintautų valsčius – 2021 01 02 Kaune) buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos atkūrimo iniciatorius, jos narys nuo 1993 iki 2011 m., nuo 2001 – Draugijos vicepirmininkas. Draugijoje turėjo šešioliktą numerį. 1994 vasarį Kauno kultūros rūmų bibliotekoje buvo surengta pirmoji atkurtos XXVII knygos mėgėjų draugijos paroda, liudijusi vieną pagrindinių Draugijos tikslų, meilę knygai. Šią XVII–XX a. knygų parodą „Man Lietuva – 16 Vasario“ iš savo rinkinių parengė Vidmantas Staniulis. Tais pačiais metais atidarytas ir jo antikvarinis knygynas.
Kartu su D. Poškiene buvo ir pirmųjų knygos švenčių, skirtų spaudos atgavimo, kalbos, knygos dienai paminėti bei šių švenčių metu organizuotų geriausiai parengto ir išleisto bibliofilinio leidinio konkurso iniciatorius. 1995 Kauno kultūros rūmuose surengta pirmoji Knygos šventė ir organizuotas pirmasis bibliofilinio leidinio konkursas. Šventei pritarė bei ją parėmė XXVII knygos mėgėjų draugija, nuo tų metų kasmet organizavusi tradicines knygos šventes, vėliau tapusias ir tarptautinėmis. 1995 m. knygos šventei V. Staniulis parengė bibliofilinių leidinių parodą „27 knygos“. 1996 parengė kilnojamąją parodą iš savo rinkinių „Autografai ne tik knygose“, išleistas šios parodos katalogas. 1997 paruošta ekspozicija „Lietuvos kalendoriai“, išleistas V. Staniulio parengtas jos katalogas. 1998 knygos šventei parengė parodą iš savo rinkinių „Lietuviški kontrafakciniai leidiniai“, išleistas šios parodos katalogas. Tarptautinėje meninės knygos parodoje Vilniuje 1998 lapkričio mėn. buvo eksponuoti senieji knygos įrišimai ir iš V. Staniulio rinkinių. 2002 knygos šventėje pristatyta V. Staniulio knygyne išleista V. Ch. Spitrio knyga „Pirmieji pasaulio tautų spausdinti leidiniai“.
2003 knygos šventei parengta paroda iš V. Staniulio rinkinių „Aušros kelias“, o 2003 09 27 visuotiniame XXVII knygos mėgėjų draugijos susirinkime paminėtas V. Staniulio antikvarinio knygyno įkūrimo dešimtmetis. 2008 01 27 ataskaitinis XXVII knygos mėgėjų draugijos susirinkimas vyko V. Staniulio antikvariniame knygyne. Draugijos metraščio trečiame tome paskelbti V. Staniulio straipsniai „Pradžia pamokslo dėl mažų vaikelių“ ir „Habent sua fata libelli“. Jis prisidėdavo prie XXVII knygos mėgėjų metraščių išleidimo, o 2018 jo knygynas kartu su Draugija parengė ir išleido metraščio šeštą tomą. 2004 knygos šventėje taip pat buvo eksponuotos seniausios lietuviškos knygos iš V. Staniulio rinkinių.
Ir palikęs XXVII knygos mėgėjų draugiją, dalyvavo jos metinėse knygos šventėse, o 2017 Lietuvos švietimo istorijos muziejuje XXVII knygos mėgėjų draugijos nariams pristatė retrospektyvinę reformacijos laikotarpio leidinių parodą bei dalyvavo 2018 vykusiuose draugijos metraščio šešto tomo pristatymuose. V. Staniulio kaip kultūros mecenato darbai: išleistos bei padovanotos Valdovų rūmams Vilniuje, Lietuvos mokykloms knygos K. Donelaičio „Metai“ (faksimilinis leidinys), „Diagnozė: bibliofilija“, albumas „Tarpukario šeimos“, „Šalis ta Lietuva vadinas“ ir kiti. 2019 V. Staniulio knygynas išleido Draugijos nario A. Dumčiaus knygą „Dumčiai: kilmė, giminystės ryšiai, veikla“. V. Staniulio gimtuosiuose Sintautuose jo iniciatyva pastatytas paminklas poetui Pranui Vaičaičiui.

Apdovanojimai:
Kauno m. savivaldybės 3-ojo laipsnio Santakos Garbės ženklas už nuopelnus Kauno, Lietuvos kultūrai (2016), pelnė daug padėkų iš muziejų, bibliotekų ir kitų organizacijų už kultūros sklaidą.
Pagerbiant V. Staniulį 2022 m. gegužės 14 d. prie jo antikvarinio knygyno Kaune, Vytauto pr. 58, atidengta skulptorių Tado ir Tomo Vosylių paminklinė kompozicija, kurios sukūrimą inicijavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, dalyvavęs ir šios kompozicijos atidengime.

Bibliografija:
Benamės knygos / Vidmantas Staniulis // Kauno diena. – 1994, geg. 25, p. 4.
Bibliofilo žodis / Vidmantas Staniulis // Autografai ne tik knygose …: parodos katalogas; dokumentai, laiškai, atvirukai, knygos / paruošė Janina Baltaduonienė; red. Dalia Poškienė. – Kaunas: Kauno kultūros rūmų knygynas salonas, 1996, p. 5-6.
Iš kalendoriaus istorijos Lietuvoje // Lietuvos kalendoriai: parodos katalogas / [paruošė J. Baltaduonienė; dailininkas G. Pempė]. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1997, p.5-6.
Kolegos, neapsirikite / Vidmantas Staniulis // Tarp knygų. – 1997, Nr.6, p.44-45.
Pradžia pamokslo dėl mažų vaikelių / Vidmantas Staniulis // … iš lietuviško vadovėlio istorijos: parodos katalogas / [parengė J. Baltaduonienė]. – Kaunas: Kauno kultūros rūmų knygynas salonas, 1997, p. 5-13.
Lietuviški kontrafakciniai leidiniai: parodos katalogas / [parengė Janina Baltaduonienė, Danutė Baltrušienė]; Įžangą parašė V.Staniulis. – Kaunas: Kauno kultūros rūmų knygynas salonas, 1998, p. 5-8.
Mieli knygų gerbėjai // Auctio librorum Caunensis: retų knygų ir kitų antikvarinių leidinių aukciono katalogas / knygų mėgėjų klubas “Spindulys”; [sudarytojas ir atsakingasis redaktorius Vidmantas Staniulis]. – Kaunas: [s. n.], 1988, p. 3-4.
Lietuvos kalendoriai: parodos katalogas / [paruošė J. Baltaduonienė; dailininkas G. Pempė]; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Vidmantas Staniulis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1997.
Kontrafakcinės knygos / Vidmantas Staniulis // Kauno diena. – 1998, geg. 7, p. 33.
Apie parodą ir jos autorių / Vidmantas Staniulis // Pirmosios lietuvių autorių knygos: parodos katalogas; iš A. Petraičio rinkinių / [parengė ir redagavo Danutė Baltrušienė]. – Kaunas: V. Staniulio knygyno leidykla, 2000, p. 5-6.
Vidmantas Staniulis // Bibliofilai apie asmenines bibliotekas / Vilniaus universiteto Knygotyros katedra, Martyno Mažvydo bibliofilų klubas, Simono Daukanto bibliofilų klubas, XXVII knygos mėgėjų draugija; sudarė Domas Kaunas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, p. 111-113.
Pradžia pamokslo dėl mažų vaikelių / Vidmantas Staniulis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2004, t. 3, p. 115-121.
Habent sua fata libelli / Vidmantas Staniulis // XXVII knygos mėgėjų draugijos metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2004, t. 3, p.195-200.
Didžioji paslaptis ir stebuklas / Vidmantas Staniulis // Formatas. – 2004, Nr.7, p.18.
Muziejus, kultūros vertybės, žmogus / Marija Puodžiukaitienė, Vidmantas Staniulis. – Kaunas-Sintautai [i.e. Kaunas]: V. Staniulio knygynas, 2009.
Diagnozė: bibliofilija: esė, straipsniai / Autorius ir sudarytojas V.Staniulis. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2010.
Senieji Lietuvos kalendoriai: parodos katalogas / [pratarmė V.Staniulio ir V. Vėterio]. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2011, p.3-4.
Knygos šventė ne tik Kaune / V.Staniulis, V.Vėteris // Spaudos draudimo laikotarpio leidinių parodos katalogas / [autorius ir sudarytojas Vidmantas Staniulis]. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2012, p. 4-11.
Kolekcijos gimimas / V.Staniulis, V.Vėteris // Knygos atkeliavusios iš vaikystės: parodos katalogas / [autorius ir sudarytojas Vidmantas Staniulis]. – Kaunas: V.Staniulio knygynas, 2013, p. 3-6.
Paroda keliauja per Lietuvą // 1863 sukilimui 150 metų: parodos katalogas / [sudarė Antanas Ivinskis ir Vidmantas Staniulis]. – Kaunas: V. Staniulio knygynas antikvariatas, 2013, p.3-4.
Poeto Prano Vaičaičio atminimas Sintautuose // Šalis ta Lietuva vadinas: esė, straipsniai apie poetą Praną Vaičaitį / Paminklo poetui Pranui Vaičaičiui fondas; [sudarytojai Juozas Jacevičius ir Vidmantas Staniulis]. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2014, p.21-49.
Lietuvos kariuomenė 1918–1940 m. / Vidmantas Staniulis // Jie gynė Tėvynę: Lietuvos kariuomenė 1918–1940 m.; parodos katalogas [2016, Kaunas] / [sudarytojas Vidmantas Staniulis]. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2016, p. 5–9.
Sintautų krašto šviesuoliai / Vidmantas Staniulis // Sintautų kalendorius, 2018 / [Viešoji įstaiga “Sintautų akademija”]; [sudarytojai Juozas Jacevičius, Vitas Girdauskas]. – Sintautai: Mano žvaigždė, 2017, p. 47-48.
Casimiro Siemienowicz. Artis magnae artilleriae / L.Klimka, V.Staniulis // Casimiro Siemienowicz. Artis magnae artilleriae – Kazimieras Semenavičius. Didysis artilerijos menas. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2018, p. V – VIII.

Sudarytojas:
Moterys, arba cherchez la femme: nuotraukų albumas / sudarė Vidmantas Staniulis; įvadinis tekstas Skirmanto Valiulio. – Kaunas: Šviesa, 2007.
Skaitymo malonumas: nuotraukų albumas / vizualųjį siužetą sudarė Giedra Kazlauskienė ir Vidmantas Staniulis. – Kaunas: Šviesa, 2007.
Šventiniai atvirukai / sudarė Giedra Kazlauskienė, Vidmantas Staniulis. – Kaunas: Šviesa, 2007.
Tarpukario šeimos / sudarė Vidmantas Staniulis; įvadinis tekstas Dalios Marcinkevičienės. – Kaunas: Šviesa, 2007.
Lietuvių kalbos istorija / teksto autorė Danguolė Mikulėnienė; iliustracinės medžiagos konsultantas ir sudarytojas Vidmantas Staniulis. – Kaunas: Šviesa, 2008.
Bibliografija sudaryta remiantis jo paties ir bendramokslio J. Jacevičiaus, taip pat D. Staniulienės asmeniniais archyvais.

Iliustr.:
V. Staniulis XXVII knygos mėgėjų metraščio šešto tomo pristatyme KAVB. 2018 02 03.
V. Staniulis savo knygyne antikvariate su R. Kaminsku. 2019 05 17.
Nuotrauka iš paminklinės kompozicijos V. Staniuliui atidengimo. 2022 05 14.
Parengta pagal XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščių medžiagą, Danutės Staniulienės pateiktą paties V. Staniulio sudarytą bibliografiją ir straipsnį: In memoriam: Vidmantas Staniulis, 1950–2021 / Dalia Poškienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7, p. 482-483.

staniulis_vidmantas_2019_05_17_su_rkaminsku_savo_knygyne

staniulis_vidmantas_2022_05_14_nuotr_is_paminklines_kompozicijos_atidengimo_01