Adalbertas Staneika

staneika_adalbertas_roma_1925_mllm_gek_77844

Dailininkas, diplomatas Adalbertas Staneika (1885 04 23 Lekuose (Lenkija) – 1962 02 17 Wyncote, Pensilvanijos valstija, JAV) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas nuo jos veikimo pradžios, Draugijoje turėjo dvyliktą numerį, bet jos veikloje nedalyvavo, nemokėjo mokesčių ir 1933 01 27 buvo išbrauktas iš XXVII knygos mėgėjų draugijos narių. Adalberto Staneikos vieta Draugijoje ilgai buvo neužimta, tik 1937 m. į draugiją priimtai Magdalenai Avietėnaitei vėl suteiktas dvyliktas numeris. XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščio pirmo tomo kronikos skiltyje korektiškai užsiminta: „Visuotinis susirinkimas išbraukė iš draugijos vieną narį už mokesčio nemokėjimą ir nedalyvavimą draugijos darbe“, nenurodant, jog tas narys buvo Adalbertas Staneika (Chronika // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1933, t. 1, p. 138).
Adalbertas Staneika 1921–1930 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Romoje, o nuo 1930 m. buvo Užsienio reikalų ministerijos Kaune darbuotojas bei 1930–1944 m. turėjo privačią tapybos studiją Kaune. 1941–1944 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės imstitute. 1942–1944 m. buvo Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Ten Ravensburge 1945–1949 m. taip pat turėjo dailės studiją. Nuo 1949 m. iki mirties gyveno JAV, Wyncote (Pensilvanijos valstija).
Yra nutapęs Žemaitės, G. Petkevičaitės-Bitės, M. Riomerio, K. Ulianskio, Z. Skirgailos, J. A. Herbačiausko, K. Jurgelionio, P. Kalpoko, J. Tallat Kelpšos, S. Kymantaitės-Čiurlionienės, P. Rimšos, K. Dabulevičiaus, R. Lozoraitienės, F. Andriūno, savo žmonos Marijos portretus bei pora savo autoportretų, peizažus, iliustravo J. A. Herbačiausko knygą „Erškėčių vainikas” (1908). Jo kūrinių turi Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

Bibliografija:
Dailės klausime: [dėl požiūrio į meną ir dailininkus Lietuvoje] / V. Staneika // Vilniaus žinios. – 1908, bal. 3, p. 2–3.
Stebuklingas tvenkinys: pasaka / Išgydytas [Adalbertas Staneika] // Vilniaus žinios. – 1908, birž. 21 (liep. 4), p. 2–3.
Dail. Staneikos pav. P. Rimša: portretas prie straipsnio: Bronzinis poetas – Petras Rimša / Pulgis Andriušis // Žiburėlis. – 1942, Nr. 9, p. 149.
Adalbertas Staneika Lithuanian artist painter and diplomat / Feliksas Andriūnas; with an essay by Paulius Jurkus. – Philadelphia, Wyncote: F. Andriūnas, 1987.
Vaitiekus Adalbertas Staneika, 1885-1962: tapyba, piešiniai; jubiliejinė paroda; [lankstinukas] / parengė R.Kisielis, M.Kairaitienė. – Kaunas: Valst. M.K.Čiurlionio dailės muziejus, 1995.
Vyro portretas: [apie 1904-1909, piešinys; reprodukcija] / Vaitiekus Adalbertas Staneika // Lietuvos dailės muziejus: Metraštis. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 1998, t. 2, p. 64.
Petro Rimšos portretas: [1939, tapyba; spalvota reprodukcija = Portrait of Petras Rimša / Adalbertas Staneika] // XX a. pirmosios pusės portretai: [dailės paroda, Vilnius, Radvilų rūmai, 2003 liepos 6 – spalio 15] = Portraits from the first half of the 20th century / sudarytojos Lolita Jablonskienė, Giedrė Jankevičiūtė; [tekstus parengė Irena Dobrovolskaitė, Linas Gedminas, Lolita Jablonskienė, Giedrė Jankevičiūtė, Birutė Pankūnaitė-Kiškienė, Rūta Pileckaitė, Rima Rutkauskienė]. – Vilnius: Sapnų sala, 2006, t. 2, p. 87.
Nauji duomenys apie 1921–1931 m. Lietuvos pasiuntinybės veiklą Romoje: [rašoma ir apie Adalbertą Vaitiekų Staneiką] / Danutė Labanauskienė // Tarp knygų. – 2007, Nr. 3 (kovas), p. 27–28.
Papildymai dėl A. Staneikos / Algimantas S. Gečys // Draugas: Mokslas, menas, literatūra. – 2009, kovo 14, p. 5.
Marijos Nemeikšaitės portretas: [nespalvota reprodukcija] / dailininkas A. Staneika // Daktaras Juozas Nemeikša: jautri siela, taurūs darbai / Jūratė Jankauskienė. – Kaunas: LSMU Akademinė leidyba, 2022, p. 86.

Iliustracija:
Adalbertas Staneika. Studio d‘ Arte Fotografica Carla Civironi. Roma. 1925. MLLM GEK 77844.