Apie draugiją

Perpetua Dumšienė „Draugo” šimtmečiui Lietuvių kultūros draugijos

Kas tie XXVII knygos mėgėjai

„Draugui”, kitų metų liepą švęsiančiam 100 metų jubiliejų, lietuvių kultūros draugijos aktuali tema. Draugija, gana keistoku pavadinimu XXVII knygos mėgėjai įdomi visų pirma tuo, kad daugelis draugijos narių lavinosi Europoje, aktyviai darbavosi Lietuvoje, o po 1940 metų okupacijos išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas ir tolesnį kultūros darbą jau dirbo Amerikoje. Tad Draugijos narių asmenyje JAV lietuvių bendruomenė gavo ne vieną išsilavinusį inteligentą.

Tų inteligentų – diplomatų, rašytojų, kalbos tyrinėtojų, dailininkų gyvenimą ir darbus paminėsime atskirai.

Bet pirmiausia reikia paminėti, kad ši draugija priklauso ne vien kultūros istorijai. Ji, kaip ir daugelis politikos, kultūros, visuomenės institucijų savo gyvavimą baigė 1940 metų liepos mėnesį. O buvo atkurta Lietuvai atgavus Nepriklausomybę (1993 metais) ir darbuojasi populiarindama knygos kultūrą.

XXVII Knygos mėgėjų draugija yra bibliofilinė visuomeninė organizacija.

Kodėl toks keistas pavadinimas

Tikrai, kai pasisakai, kokios Draugijos narys esi, tai ne vienas teiraujasi, kodėl pavadinimas toks keistas. Ta vardo suteikimo istorija yra minima XXVII knygos mėgėjų draugijos Metraščiuose. Pasakojama, kad viena iš būsimos Draugijos steigėjų – Lietuvos diplomato, Lietuvos pasiuntinio Prancūzijoje žmona Marija Urbšienė-Mašiotaitė, gyvendama Paryžiuje turėjo progą susipažinti su prancūzų bibliofilais, kurių draugija veikė nuo 1820 metų ir joje buvo tik 35 nariai. Ji gavo draugijos įstatus, išvertė juos ir atsiuntė į Lietuvą kitam būsimajam draugijos steigėjui V. Steponaičiui. Rengdami lietuviškosios knygų mėgėjų draugijos įstatus, steigėjai apsisprendė pagal prancūzų pavyzdį, kad tokioje draugijoje narių gali būti tik ribotas skaičius. Kodėl jie išsirinko dvidešimt septynis, tai Metraščiuose aiškinama su jumoru. Kaip pasakytų seni žmonės – būk tai (galbūt), to meto Lietuvoje 27 buvo populiarus skaičius, nes liaudyje buvo labai populiarus gydomasis antpilas „Trejos devynerios” (triskart devyni – dvidešimt septyni), tai taip ir nutiko, kad 27 žolių antpilas turėjo gydyt kūno negalavimus, o XXVII knygos mėgėjai buvo pasiryžę gydyti tautinės kultūros negalias, sveikatinti knygos išvaizdą, puoselėti knygų leidybos kultūrą.

Draugijos veiklos sritys ir tikslai

Draugijos veiklos sritys:
– knygos mylėtojų telkimas organizuojant knygų parodas, paskaitas, konkursus ir kitus renginius;
– lietuvos knygos istorijos ir jos ypatumų tyrinėjimas, tyrinėjimo rezultatų publikavimas;
– žymiausių Lietuvos bibliofilų veiklos tyrinėjimas bei propagavimas;
– knygos meno puoselėjimas ir propaganda;
– knygų kolekcionavimas ir kita su bibliofilija susijusi veikla;
– bendradarbiavimas su panašaus profilio Lietuvos ir užsienio bibliofilijos organizacijomis;
– leidybinė veikla.

Draugija, vystydama savo veiklą, siekia:
– propaguoti lietuvišką knygą, skatinti jos istorijos tyrinėjimus;
– propaguoti Lietuvos mokyklose meilę knygai, skatinti rinkti asmenines bibliotekas;
– rinkti ir skelbti visuomenei duomenis apie įžymiausius Lietuvos bibliofilus;
– užmegzti ryšius su kitomis knygos mėgėjų draugijomis Lietuvoje ir užsienyje, keistis darbo patirtimi ir vykdyti tarptautinė veiklą;
– teikti paramą Draugijos nariams įgyvendinant jų kūrybinius sumanymus;
– remti bibliofilijos mainus tarp Draugijos narių ir kitų asmenų;
– leisti Draugijos leidinius, skleisti informaciją apie išleistas bibliofilines knygas Lietuvoje ir užsienyje.