Zigmas Rusteika

rusteika_zigmas_1940_LYA_K-1_58_41760-3_BB_63-10-1

Teisininkas, bibliofilas Zigmas Rusteika (1890 08 13 Azovo girinkijoje, netoli Mariupolio (dabar Ukraina) – po 1940 m. sovietų sušaudytas lageryje Orenburgo srityje) į XXVII knygos mėgėjų draugiją įstojo 1934 01 27, joje gavo dvidešimt trečią numerį. Turėjo savo asmeninės bibliotekos knygų ekslibrisą, kurį jam sukūrė dailininkas Mstislavas Dobužinskis. Ekslibrise pavaizduotas Rusteikų giminės herbas. Draugijos veikloje aktyviai nedalyvavo. Nuo 1911 m. mokėsi Petrapilio universiteto teisės fakultete, bet dėl karo jo nebaigė. 1925 m. eksternu baigė Lietuvos universiteto teisės fakultetą, užskaičius Petrapilio universitete laikytus egzaminus bei įskaitas ir išlaikius likusius egzaminus (LCVA, f. 631, ap. 11, b. 32, l. 3-4 ). Nuo 1925 m. buvo Panevėžio apygardos teismo teisėjas. Panevėžyje 1940 m. sovietų suimtas, ištremtas į Orenburgo sritį, kur tremtinių stovykloje sušaudytas (Lietuvos TSR valstybes saugumo komiteto (KGB) archyviniame fonde Nr. K-1, saugomoje Zigmo Rusteikos, Stasio, g. 1890 08 13, asmens baudžiamojoje byloje Nr. 41760/3, esan
ios 1940-09-28 LTSR valstybes saugumo liaudies komisariato (NKGB) Panevėžio aps. skyriaus sudarytos kaltinamojo Z. Rusteikos arešto anketos ir kiti dokumentai. LYA. K-1, ap. 58, b. 41760/3, t. 1, l. 6, 63-6 – 63-10 ir kt.).

Iliustracijos:
Zigmas Rusteika. Paso kortelės, išduotos 1920 06 04, nuotr. LYA. K-1, ap. 58, b. 41760/3, t. 1, l. 63-7.
Rusteikos Zigmo ekslibrisas … Cinkas iš M. Dobužinskio piešinio // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjai, 1937, p. 185.
Z. Rusteika. Panevėžio apygardos teismo teisėjas. Foto „Modern“. Kaunas. 1931. KMM GEK 32596/16.
Zigmas Rusteika. Panevėžys. 1940. LYA. K-1, ap. 58, b. 41760/3, t. 1, l. 63-10.

rusteika_zigmas_ekslibris      rusteika_zigmas_panev_apyg_teismo_teisejas_foto_modern_1931_kmm_gek_32596_16      rusteika_zigmas_1920_06_04_paso_kort_nuotr_LYA_K-1_58_41760-3_BB_63-7