Dalia Poškienė

poskiene_dalia_kaunas_2020_11_22

Visuomenės veikėja, poetė, vertėja, bibliotekininkė Dalia Poškienė (g. 1952 03 18 Kėdainiuose) yra atkurtos XXVII knygos mėgėjų draugijos narė nuo 1993 06 27, buvo jos atkūrimo iniciatyvinės grupės narė, pirmosios atkurtos Draugijos valdybos sekretorė. Nuo 2007 06 27 – Draugijos pirmininkė. Draugijoje turi tryliktą numerį. Nuolat rengė Draugijos veiklos apžvalgas, sugulusias į jos metraščius, bei buvo Draugijos tradicinių Knygos švenčių, rengiamų nuo 1995, iniciatorė. Jos ir V. Staniulio iniciatyva Knygos švenčių metu taip pat buvo organizuoti geriausiai parengto ir išleisto bibliofilinio leidinio konkursai bei spaudos atgavimo dienai ir kitoms progoms skirtos konferencijos. Draugijos metraščių trečiame – septintame tomuose parengtos jos veiklos kronikos yra svarbus šaltinis atkurtos Draugijos istorijai. Ji aktyviai užsiėmė Draugijos leidybine veikla, buvo daugelio jos leidinių sudarytoja, ypač nuo 2007, kai tapo Draugijos pirmininke. Taip pat rengė išsamius pranešimus Draugijos organizuojamose konferencijose, Draugijos veiklos kai kuriuos aspektus taip pat pristatė kitų organizacijų bei institucijų konferencijose. 2008 XXVII knygos mėgėjų draugijos ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos organizuotoje konferencijoje, skirtoje knygos kultūros paveldui, skaitė pranešimą apie draugijos veiklą saugant ir populiarinant knygos paveldą. 2010 išleistame Draugijos metraščio ketvirtame tome publikuotas jos straipsnis „Iš Lietuvos – į Lietuvą“ apie Draugijos narę B. Kleizaitę – Vasaris. D. Poškienė taip pat rengė pranešimus draugijos metraščių pristatymams Lietuvoje ir užsienyje, parodas. Nuo 2011 kartu su kitais Draugijos nariais yra jos rengiamų tarptautinių ekslibrisų konkursų organizatorė, jos sudarytas ir išleistas ne vienas ekslibrisų parodų ir konkursų katalogas („Gyvoji atmintis“ (2012), „Nuo Diurerio iki …“ (2012), „Nuo Donelaičio „Metų“ iki …“ (2014), „Laikas gyvena knygose“ (2019), „Istorinės atminties vardai“ (2023) ir kt.). 2018 skaitė pranešimą tarptautiniame bendradarbiavimo forume „Lietuvos ekslibrisui – 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos“, vykusiame Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje, o jos pranešimas „XXVII knygos mėgėjų draugijos ekslibrisų meno populiarinimo Lietuvoje veikla“ išspausdintas šio tarptautinio forumo medžiagoje (Šiauliai, 2018). D. Poškienės straipsnis „Draugijos veikla populiarinant ekslibrisų meną Lietuvoje“ paskelbtas ir draugijos metraščio septintame tome (Kaunas, 2022). Šiame tome taip pat išspausdinta jos XXVII knygos mėgėjų veiklos nuo jos įsikūrimo apžvalga „Laiko ženklų palytėti. Nuo 1994 m. inicijavo ir organizavo tarptautines šventes, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, nuo 1995 m. – vaikų šventes „Skaitantis miestas“, tarptautines vaikų knygos šventes (2013, 2015, 2017 m.), „Poezijos pavasario“ festivalius A. Matučio gimtinėje Zomčinėje (Marijampolės apskr.). Nuo 1998 m. ji taip pat organizavo „Šiaurės šalių bibliotekų savaitę“, knygų skaitymo šventę „Lire en fete“ (2007, 2008 m.). A. Matučio gimtinėje Zomčinėje (Marijampolės apskr.) organizuoti vaikų kūrybos konkursai (nuo 2018 m.), pagerbti šių konkursų laureatai, išleistos knygelės su vaikų kūrybos konkursų medžiaga.
1959–1969 mokėsi Dotnuvos akademijos (Kėdainių r.) I. Mičiurino vidurinėje mokykloje, 1969–1972 Vilniaus kultūros mokykloje, 1972–1976 VU Kauno vakariniame fakultete įgijo bibliotekininko bibliografo specialybę. 1975–1976 neakivaizdiniu būdu Maskvoje studijavo anglų kalbą.
1973–1987 dirbo „Girstupio“ vaikų bibliotekos vedėja, 1987–1999 buvo Kauno m. zonos profsąjungų bibliotekų sistemos direktorė, 1999–2015 Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos atstovė ryšiams su visuomene, projektų vadovė, kultūros renginių organizatorė. 2015–2017 – Tarptautinio karalienės Jadvygos studijų ir mokslo instituto redaktorė, nuo 2017 LP-KTS kultūros vadybininkė.
Dalyvavo tarptautiniuose seminaruose, stažuotėse Budapešte (Vengrija, 1995), Helsinkyje (Suomija, 1996), Švedijoje (1997–1998). Dalyvavo ir skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Vengrijoje, Latvijoje, Rusijoje, Estijoje, Šveicarijoje, Kaliningrade, Švedijoje. Kartu su partneriais 2017 organizavo tarptautinę konferenciją „Migracija ir Europos ateitis“, buvo organizacinio komiteto pirmininkė.
D. Poškienė yra keturių eilėraščių knygų autorė, iš anglų ir rusų kalbų išvertė keturias knygas, parengė daug parodų katalogų, periodiniuose leidiniuose „Dirva“, „Donelaičio žemė“, „Dialogas“, „XXI amžius“, „Fontanas“, „Gintaro gimtinė“, „Kaunas pilnas kultūros“, „Kauno diena“, „Kultūros aktualijos“, „Lietuvos aidas“, „Naujos tėviškės žinios“, „Nemunas“, „Tarp knygų“, „Tremtinys“, „Ūkininko patarėjas“ ir kt. Paskelbė daugiau kaip 120 straipsnių.
Nuo 2016 ji Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, Kauno m. savivaldybės projektų vertinimo ekspertė, Nacionalinės trečiojo amžiaus universiteto asociacijos Kauno trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Kultūros ir švietimo istorijos fakulteto dekanė. 1994–1997 buvo Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narė, 2003–2005 Šv. Kazimiero ordino laikraščio „Gyvenimo šviesa“ redaktorė. 1992–2008 Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) valdybos narė, o nuo 2008 – prezidentė. D. Poškienė taip pat yra Tarptautinės universitetų moterų federacijos (GWI) narė, asociacijos „Norden-Lietuva“ valdybos narė, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininko pavaduotoja.

Apdovanojimai:
Buvo „Metų kaunietė 2015“ rinkimų finalininkė. Už kultūrinio, projektinio darbo pasiekimus apdovanota 36 padėkomis, diplomais. LR Kultūros ministerijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos konkurso „Metų bibliotekininkas“ (1998, 2008) II v. nominantė.
Santakos garbės medalis už ženklią kultūrinę veiklą Kauno mieste ir respublikoje (2007)
Kauno m. savivaldybės Kauno burmistro J. Vileišio pasidabruotas medalis (2012)
Lietuvos žurnalistų sąjungos Dėkingumo plunksna (2018)
Gabrielės Petkevičaitės – Bitės medalis „Tarnaukite Lietuvai“ (2020)
Minint XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimo 90-metį – LR Kultūros ministro padėkos raštas, Kauno miesto Mero padėka (plakete) už indėlį Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorijos ir kultūros paveldo puoselėjimą, LDK Atminties rūmų medalis ir Lietuvai pagrąžinti draugijos 100-mečio medalis (2021).
Literatūrinė Juozo Keliuočio premija, už plačią ir reikšmingą kūrybinę, kultūrinę, visuomeninę veiklą, už meilę ir pagarbą knygai bei reikšmingą indėlį į Lietuvos knygos istoriją, už XXVII knygos mėgėjų draugijos idėjų ir veiklų tęstinumą, draugijos metraščių leidybinius projektus, ilgametį respublikinių renginių ir knygų švenčių organizavimą, už mokymosi visą gyvenimą skatinančias iniciatyvas, gėrio ir grožio pajautą kūryboje (2021).
Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) Kauno apskrities skyriaus „Garbės ženklo“ ordinas (2023)

Bibliografija
Knygos:
Baltoji atmintis: atsivėrimai: [eilėraščiai] / Dalia Poškienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, [2010].
Laiko žingsniai: įvardijimai: [eilėraščiai] / Dalia Poškienė; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas: Naujasis lankas, [2012].
Sielos aidai: prisipažinimai / Dalia Poškienė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Spalva ir žodis = The beauty ofcolors and soul: tekstiliniai gobelenai ir eilėraščiai / Dalia Kerpauskienė, Dalia Poškienė; [sudarytoja Dalia Poškienė; į anglų kalbą vertė Rūta Daugelienė]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
Iš mūsų žemės; dulkėtas vieškelis; [Ar tėviškės dangus]; Tėvui; Sūnui; Mamai; Mano mamai; Mano vaikystės parke; Rudenio lietus; Baltoji atmintis; Moterys: [eilėraščiai] / Dalia Vaitkutė-Poškienė // Rojaus obuoliukai: poezijos almanachas / [sudarytoja Ina Stuogė-Jansson]. – Kaunas: Ridsales, 2022, p. 34-43.
Žydinčios rasos: eilėraščiai, atsivėrimai, bibliografija / Dalia Poškienė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2022.

Vertimai:
Meilės įkaitai: romanas / Nancy Butler; iš anglų kalbos vertė Dalia Poškienė. – Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno r.)]: Dajalita, [2010].
Meilės muzika: romanas / Barbara Cartland; iš anglų kalbos vertė Dalia Poškienė. – Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno r.)]: Dajalita, 2008. – 213 p. – ISBN 978-9955-691-68-6.
Taylor, Ros. Pasitikėjimo savimi paslaptys: pasitikėjimo savimi gudrybės, išmokstamos per septynias dienas / Ros Taylor; [iš anglų kalbos vertė Dalia Poškienė]. – Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno r.)]: Dajalita, 2007.
Nuo Pelenės iki Princesės: 90 žingsnių kelyje į laimingą gyvenimą / Aleksandras Svijašas; [iš rusų kalbos vertė Dalia Poškienė]. – Kaunas: Dajalita, [2014].
Redaktorė, sudarytoja, rengėja
Autografai ne tik Knygose…: parodos katalogas: dokumentai, laiškai, atvirukai, Knygos / [paruošė Janina Baltaduonienė]; [redagavo Dalia Poškienė]. – Kaunas: Kauno kultūros rūmų knygynas salonas, 1996.
… iš lietuviško vadovėlio istorijos: parodos katalogas / [parengė J. Baltaduonienė]; [redagavo Dalia Poškienė]. – Kaunas: Kauno kultūros rūmų knygynas salonas, 1997.
Lietuvos kalendoriai: parodos katalogas / [paruošė J.Baltaduonienė]; [redagavo Dalia Poškienė]; [dailininkas G. Pempė]. – Kaunas; Vilnius: XXVII knygos mėgėjų draugija, 1997.
Spinduliu grįšiu į žemę: eilėraščiai / Birutė Petkevičienė-Jurkonytė; [sudarytoja Dalia Poškienė]. – Kaunas: Aušra, 1999.
XXVII Knygos mėgėjų metraštis / [XXVII Knygosmėgėjų draugija]; [sudarytojas Vidmantas Staniulis]; [redaktorės Birutė Butkevičienė, Dalia Poškienė]. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2004, t. 3.
Ekslibrisai. Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai – 80: tarptautinės parodos katalogas / Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka; [sudarė Alfonsas Čepauskas, Dalia Poškienė]; [pratarmė: Vilma Šidiškytė]; [į anglų kalbą vertė Vida Ivanauskienė]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka 1925–2005 metais / [sudarė Dalia Poškienė]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Kerpu kerpu pasaką: Kauno vaikų ir mokinių geriausi rašiniai, karpiniai ir popieriaus plastikos darbai skirti H. K. Anderseno 200 gimimo jubiliejui ir X vaikų knygos šventei / [sudarytoja Dalia Poškienė]. – Kaunas: Kalendorius, 2005.
Laisvos valandos: [poezija] / Vincas Kudirka; Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, XXVII knygos mėgėjų draugija; spaudai parengė Dalia Poškienė. – Faks. leid. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Po riterių ordino mantija: [leidinys apie Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos komandą] / [parengė Ričardas Kliučinskas ir DAP]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Biblioteka: darbai ir žmonės: konkurso–parodos katalogas, 2006.04.26–2006.05.12: Knygos šventė ‘06 / redaktorė, projekto vadovė Dalia Poškienė; dailininkė, viršelio autorė Dalia Dūdaitė; bibliografijos sąrašą rengė Sabina Dūdienė; sudarytoja Vida Statulevičienė. – Kaunas: Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, 2006.
Biblioteka: darbai ir žmonės: konkursui pateiktų darbų katalogas, 2006–2007 m. / [Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka; redakcinė grupė: Dalia Poškienė (sudarytoja)… [et al.]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Laimonas Inis: gyvenimas su plunksna ir knyga: bibliografijos sąvadas, 1951–2007 / [redakcinė grupė: Dalia Poškienė (sudarytoja)… [et al.]. – Kaunas: Naujasis lankas: Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, 2008.
XXVII Knygos mėgėjų metraštis / [XXVII Knygos mėgėjų draugija]; [redakcinė kolegija: Dalia Poškienė (sudarytoja)… [et al.]. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2010, t. 4.
Su Vinco Kudirkos vardu: Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai – 85: informacinis leidinys / [sudarytoja Dalė Poškienė]; [rengėjos: Nomeda Domeikienė… [et al.]. – [Kaunas]: Naujasis lankas, 2010.
Stanislovo Sajausko istorinių fotografijų rinkinio katalogas: [parodos „Laiko ženklai istorinėse fotografijose“, skirtos XVII knygų šventei, leidinys] / [sudarė Dalia Poškienė]. – Kaunas: [Naujasis lankas], 2011.
Šv. Kazimiero draugijos leidybinė veikla Kaune 1905– 1918 m.: parodos katalogas / [sudarė Dalia Poškienė]. – Kaunas: [Naujasis lankas], 2011.
Vizitėlės – pasipriešinimo liudininkės: iš Dominyko Akstino ir Justino Sajausko rinkinių: parodos katalogas / [sudarė Dalia Poškienė]; [straipsnių autoriai Justinas Sajauskas, Dominykas Akstinas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2011.
Gyvoji atmintis: ekslibrisai: Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimui: [konkurso katalogas] / sudarė Dalia Poškienė; įžanginiai straipsniai: Zenonas Vaškevičius, Laimonas Inis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
Nuo Diurerio iki…: ekslibrisų parodos katalogas / [sudarė Dalia Poškienė]; pratarmės autorius Vytautas Gocentas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
Sibiro atvirlaiškiai: iš Justino Sajausko rinkinių: parodos katalogas / [sudarė Dalia Poškienė]; [teksto autorius Justinas Sajauskas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
Grafikės Albinos Makūnaitės 1957 metais sukurti medžio raižiniai Vinco Mykolaičio-Putino romanui „Sukilėliai“: [Grafika]: [atvirukų rinkinys] / [parengė Vladimiras Beresniovas, Sabina Dūdienė, Tautvydas Majauskas, Dalia Poškienė]. – [Kaunas]: [XXVII knygos mėgėjų draugija], [2013].
Kryždirbystės kūriniai ir mediniai paminklai: piešiniai / Jonas Lukšė; [sudarytoja Dalia Poškienė]. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2013.
XXVII Knygos mėgėjų metraštis / [XXVII Knygos mėgėjų draugija]; [redakcinė kolegija: Dalia Poškienė (sudarytoja)… [et al.]. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5.
Nuo Donelaičio „Metų“ iki…: ekslibrisai: [konkurso-parodos katalogas] / [sudarė Dalia Poškienė]. – Kaunas: Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, 2014.
Rožė pražydo naktį: sodo novelės / Laimonas Inis; nuotraukų autoriai Zenonas Baltrušis, Vladimiras Beresniovas, Feliksas Kerpauskas, Dalia Poškienė, Kęstutis Subačius, Romualdas Šeštakauskas. – [Kaunas]: Naujasis lankas, 2015.
Kauno Šilainių bendruomenės centro poečių klubas „Auksinė rožė“: rinktinė / [sudarytojos Irena JacevičienėŽukauskaitė, Dalia Poškienė]. – Kaunas: Kauno Šilainių bendruomenės centras, 2016.
Tu (ne) gali – menas gali: tapybos parodos katalogas / Vilma Markauskaitė; sudarytoja Dalia Poškienė. – Kaunas: Lietuvos universitetų moterų asociacija, 2016.
XXVII Knygos mėgėjų metraštis / [XXVII Knygos mėgėjų draugija]; [redakcinė kolegija: Dalia Poškienė (sudarytoja)… [et al.]. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; V. Staniulio knygynas, 2018, t. 6.
Moksleivių kūryba Tėvynei #100: konkursas: tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2018“ / [sudarytojai Valdas Kubilius, Dalia Poškienė]. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2018.
Laikas gyvena knygose: Knygos šventės I–XXV, XXVII Knygos mėgėjų draugijos nariai 1930–1940, 1993–2019 m. ir jų ekslibrisai / [sudarė Dalia Poškienė]. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2019.
Moksleivių kūryba. Pasitinkant Vietovardžių metus: konkursas: tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2019“ / [sudarytojai Valdas Kubilius, Dalia Poškienė]. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2019.
Gyvoji atmintis liudija: knyga–albumas apie LPKTS ištakas, istorinės atminties įprasminimą: skiriama Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui / [sudarytoja Dalia Poškienė]. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2020.
Mūsų darbai atgimstančiai Lietuvai: iš LPKTS Kauno filialo istorijos / [sudarytoja Dalia Poškienė]. – [Kaunas]: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2020.
Šilumos ir meilės apsupty: apie mūsų Mamą Bronę Klišauskaitę-Vaitkuvienę / [sudarytoja Dalia Poškienė]. – [Kaunas]: [XXVII Knygos mėgėjų draugija], 2020.
XXVII Knygos mėgėjų metraštis / [XXVII Knygos mėgėjų draugija]; [redakcinė kolegija: Dalia Poškienė (sudarytoja)… [et al.]. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7.
Gimtinės delne: moksleivių kūryba; „Poezijos pavasaris“ 2023 / sudarė Valdas Kubilius, Dalia Poškienė. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2023.
Istorinės atminties vardai: Tarptautinis ekslibrisų konkursas / sudarė Dalia Poškienė; redaktorius Laimonas Inis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2023.
LPKTS vakar ir šiandien: skiriama Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių metams, LPKTS įkūrimo 35-mečiui / sudarytoja Dalia Poškienė; redaktorius Laimonas Inis; dizainerė, maketuotoja Virginija Jokubkaitė. – Kaunas: LPKTS, 2023.

Straipsniai knygose:
Darbai ir dienos XXVII Knygos mėgėjų draugijoje / Dalia Poškienė // Povilas Saudargas: bibliografijos rodyklė. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2008, p. 17–18.
Biblioteka – bibliofilų namai / Dalia Poškienė // Diagnozė: bibliofilija: esė, straipsniai / autorius ir sudarytojas Vidmantas Staniulis. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2010, p. 236-238.
XXVII Knygos mėgėjų gyvenimas: [1993–2004] / parengė Dalia Poškienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2004, t. 3, p. 225–231.
Iš Lietuvos – į Lietuvą: keli štrichai Beatričės Kleizaitės-Vasaris portretui / Dalia Poškienė. – Iliustr. // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2010, t. 4, p. 299–302.
Įžanga / Dalia Poškienė // XXVII Knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; V. Staniulio knygynas, 2010; 2014; 2018, t. 4, p. 6–7; t. 5, p. 6–8, t. 6, p. 6–8.
Knygos mėgėjų draugijos veiklos kronika: [2004–2010] / parengė Dalia Poškienė // XXVII Knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2010, t. 4, p. 290–298.
„Куда моя слезинка упадет?…“; „Все ждешь…“; „С чем журавлиный крик сравнить…“: из книги „Белая память“ / Даля Пошкене; перевод с литовского Станисловаса Абромавичюса // Каунасский литературный альманах. – 2013, c. 178.
Признания: цикл / Даля Пошкене; перевод с литовского Ольги Рябининой; [с припиской об авторе] // Каунасский литературный альманах. – 2013, c. 177–178.
Triptikas; Ką pasieksite?; Mano gyvenimo sesės: [eilėraščiai] / Dalia Poškienė // Kauno Šilainių bendruomenės centro poečių klubas „Auksinė rožė“: rinktinė. – Kaunas: Kauno Šilainių bendruomenės centras, 2016, p. 69–71.
Šilumos ir meilės apsupty: apie mūsų Mamą Bronę Klišauskaitę-Vaitkuvienę / [sudarytoja Dalia Poškienė]. – [Kaunas]: [XXVII Knygos mėgėjų draugija], 2020.
Draugijos veikla populiarinant ekslibrisų meną Lietuvoje / Dalia Poškienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis / Sudarytoja Dalia Poškienė. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7, p. 326-331.
Gražūs darbai Lietuvai: [apie knygą „Tautos kuriama Lietuva“] / parengė Juozas Dingelis, Dalia Poškienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis / Sudarytoja Dalia Poškienė. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7, p. 437-440.
Laiko ženklų palytėti / Dalia Poškienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis / Sudarytoja Dalia Poškienė. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7, p. 8-12.
Veiklos kronika / [parengė Dalia Poškienė] // XXVII knygos mėgėjų metraštis / Sudarytoja Dalia Poškienė. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7, p. 459-481.
Tremties simboliui – Daliai Grinkevičiūtei – atminti / Dalia Poškienė // Erškėčių keliu. – Kaunas: Naujasis lankas, 2023, d. 10, p. 465-473.
Vasara su knyga / Dalia Poškienė // Laimonas Inis: gyvenimas su plunksna ir knyga; bibliografinis sąvadas III, 2018–2023 m. kovas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2023, p. 54-64.
Svarbesni straipsniai periodiniuose leidiniuose (abėcėlės seka):
Apie atgaivintą pokario kovų istoriją / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2022, gruod. 2 (Nr. 45), p. 1, 8.
Apie gyvenimo tikslą ir atgaivintą pokario kovų istoriją / Dalia Poškienė // XXI amžius. – 2023, saus. 13, priedas „Sidabrinė gija“, p. 3–4.
Apie Didžiąją tremtį „Pavasaris“: [minint 1948 m. gegužės 22–23 d. ir kitų trėmimų metines] / parengė Dalia Poškienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2021, geg. 21, p. 1–2.
Apie istorinę atmintį ir bendradarbiavimo galimybes: [LGGRTC atstovų ir vadovo A. Jakubausko susitikimas su LPKTS atstovais, Kaunas] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, rugs. 18, p. 2.
Apie knygos „Raudonos aguonos tarp bėgių. Dar negirdėti kario ir tremtinio Gedimino Klimavičiaus liudijimai“ gimimą / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2023, bal. 21, p. 6, 8.
Apie lietuvių tautos savigarbą ir pilietinę drąsą: [konferencija Prezidento K. Griniaus, buvusių ministrų J. P. Aleksos ir M. Krupavičiaus Memorandumo 75-osioms metinėms paminėti Raudondvaryje, Kauno r.] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2017, gruod. 1, p. 1.
Apie Sibirą: [Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje atidaryta fotografijų paroda „Misija – Sibiras“] / Dalia Poškienė // XXI amžius. – 2007, saus. 4, p. 4.
Apie sustojusį laiką gobelenuose ir ateitį: [LPKTS Kauno filialo salėje atidaryta D. Kerpauskienės paroda „Sustojęs laikas“, aptarti sąjungos planai] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2021, rugs. 3, p. 5.
„Ar jūs žinote ar ne…“: [„Poezijos pavasaris“ A. Matučio sodyboje, Marijampolės r.] / Dalia Poškienė // Gintaro gimtinė. – 2018, birž. 1/30 (Nr. 6), p. 3.
Asociacija „Norden–Lietuva“: susitikimai Vilniuje: [apie draugijos veiklą, kultūrinius mainus, bendradarbiavimą] / Dalia Poškienė // Lietuvos aidas. – 2005, rugpj. 12, p. 2.
Atgimstančios Lietuvos heraldika – prof. Stanislovo Sajausko dovana / Dalia Poškienė. – Iliustr. – Rec. leid.: Atgimstančios Lietuvos heraldika / Stanislovas Sajauskas. Kaunas: Naujasis lankas, 2020 // Tremtinys. – 2020, liep. 24, p. 8.
Atidaryta moderniausia miesto biblioteka: [Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padalinys] / Dalia Poškienė // XXI amžius. – 2014, gruod. 27, p. 12.
Atkurta XXVII Knygos mėgėjų draugija / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 1993, Nr. 10, p. 41.
Atminimo aukuras Laisvės gynėjams: [apie 1991 m. sausio 13-ąją aukų atminimo įamžinimą] / Dalia Poškienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2021, saus. 15, p. 11.
Atminimo šventė Ritinėje: [apie Ritinės kaimo 460-ųjų metinių šventę, pristatytą J. Jogminienės knygą „Ritinė“] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, rugs. 25, p. 6.
Atsisveikinant su garbiąja Birute Verkelyte-Federavičiene [1915–2017]: [nekrologas] / Dalia Poškienė. – Iliustr. // Draugas. – 2017, lapkr. 21, p. 10–11; Tremtinys. – 2017, lapkr. 10, p. 6.
Aukų atminimo įamžinimas piešiniuose: [J. Lukšės knygos „Sovietų genocido aukų atminimo ženklai Kaune. Piešiniai“ sutiktuvės LPKTS salėje, Kaunas] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, saus. 10, p. 8.
Ąžuolai kovojančiai Ukrainai Žalgirio pergalės parke / Dalia Poškienė. – XXI amžius. – 2023, lapkr. 10, priedas „Abipus Nemuno“, p. 2.
Ąžuolų giraitė prie Medvėgalio: [Karūžiškės dvaro sodyboje pasodintas ąžuolynas, pristatoma ekspozicija apie pogrindžio spaudos leidėjų ir platintojų veiklą] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2019, rugpj. 23, p. 4, 8.
Balys Gajauskas priesaikos niekada neišdavė: [mokslinė konferencija Nepriklausomybės Akto signataro 95-osioms gimimo metinėms paminėti] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2021, birž. 4, p. 1, 2.
Baltijos kelias – Laisvės kelias: [Baltijos kelio 30-mečio renginiai, Kaunas] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, rugpj. 28, p. 4.
Baltijos kelio sostinių tiltais: [LPKTS Kauno filialo ir XXVII Knygos mėgėjų draugijos paroda] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2019, rugs. 16, p. 1–2.
Baltijos keliu: [Baltijos kelio 27-ųjų metinių minėjimas, Kaunas] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2016, rugs. 9, p. 1.
Bandome, kuriame, tikimės…: [apie Kauno kultūros rūmų biblioteką] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 1994, Nr. 2, p. 10–11.
Beatričė Kleizaitė-Vasaris: [apie menotyrininkę, teatrologę, bibliotekininkę] / Dalia Poškienė // Fontanas. – [Nr.] 1 (2009), p. 90–91.
Bevardžiai knygnešiai: [apie D. Akstino ir jo žmonos S. Jurskytės kolekcijoje saugomą knygą „Nelaisvėje gimęs kūdikis“] / Dalia Poškienė // Tremtinys. –2018, kovo 16, p. 8.
Bibliotekos jubiliejui skirtas tarptautinis ekslibrisų konkursas: [Kauno apskrities V. Kudirkos viešoji biblioteka paminėjo 80-metį] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2005, Nr. 9, p. 33–34.
Bylojimai apie Vytautą Didįjį Kaune: [Laisvės alėjoje 1990 m. atstatytas skulptoriaus V. Grybo sukurtas paminklas] / Dalia Poškienė // XXI amžius. – 2020, liep. 24, p. 6.
„Childhood in Forced Exile” – knyga pasauliui: [recenzija] / Dalia Poškienė // Draugas. – 2023, kovo 2, p. 13.
Dailininkas ir knyga: [grafiko P. G. Pempės ekslibrisų ir iliustruotų knygų paroda, Kaunas] / Dalia Poškienė // Kauno diena. – 1996, saus. 17, p. 8.
Dailininko Kazio Šimonio piešinių, kunigo Tėvo Stanislovo pamokslų ir rašytojo Laimono Inio legendų ir sakmių knygų keliais: [recenzijos] / Dalia Poškienė. – Iliustr. – Rec. leid.: 24 prædikener / Fader Stanislovas. Kaunas: Naujasis lankas, 2015; Kryžių, koplytstulpių ir stogastulpių piešiniai / Kazys Šimonis. Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2015; Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas / Laimonas Inis. Kaunas: Naujasis lankas, 2013 // Lietuvos aidas. – 2015, rugs. 8, p. 1–2.
Didžiųjų netekčių istorija: [Knygos „Didžiosios tremtys. Buriatija. 1948 m.“ sutiktuvės LPKTS] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, birž. 29, p. 1–2.
Dovana Nepriklausomai Lietuvai, atminčiai ir tremtiniams: [S. Abromavičiaus knygos „Tremties vaikai“ sutiktuvės LPKTS Kaune] / Dalia Poškienė // XXI amžius. – 2020, kovo 20, p. 13.
Dovana po pasaulį pasklidusiems lietuviams / Dalia Poškienė // XXI amžius. – 2023, vas. 24, priedas „Už laisvę“, p. 3.
Draugai iš Šiaurės: [Šiaurės šalių vaikų ir jaunimo literatūros savaitė Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2006, Nr. 12, p.31. IX vaikų knygos šventė [Kaune] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2004, Nr. 7/8, p. 33.
2018-uosius palydint: [LPKTS Kauno filiale paminėta A. Ramanausko-Vanago metai, LPKTS 30-metis, pristatyta paroda iš D. Akstino kolekcinių rinkinių] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, gruod. 28, p. 1.
24 Vaikų knygos šventė: [Poezijos pavasarėlis A. Matučio gimtinėje Zomčinėje, Marijampolės r.] / Dalia Poškienė // Gintaro gimtinė. – 2019, liep. 1/31 (Nr. 7), p. 3.
XXVII Knygos mėgėjų draugijos 90–metis, arba apie 27 knygos šventę „Laikas gyvena knygose“ Kaune / Dalia Poškienė // Dirva. – 2021, geg. 25, p. 8–9.
XXVII Knygos mėgėjų draugijos rūpestis – saugoti atminimą: [paroda-renginys XXVII Knygos mėgėjų draugijos įkūrimo 90-mečiui paminėti Šv. Jurgio bažnyčioje Kaune; su D. Poškienės komentaru] / KD inf. // Kauno diena. – 2021, geg. 13, p. 22–23.
Dvidešimtoji S. Lozoraičio premija – prof. Liudui Mažyliui / Dalia Poškienė // XXI amžius. – 2018, saus. 19, p. 6, 16.
Dviejų poetų knygų sutiktuvės: [LPKTS pristatytos knygos – R. Keturakio „Tiktai akimirkos“ ir S. Abromavičiaus „Sutikau raudonžiedį vakarą“, Kaunas] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2016, vas. 26, p. 8.
Džiugios naujienos Kaune: [Kauno V. Kudirkos VB padalinio įkurtuvės Šilainių mikrorajone] / Dalia Poškienė // Lietuvos aidas. – 2014, lapkr. 4, p. 3.
Europos šaknys ir mes, lietuviai…: [Jūratės Statkutės de Rosales knygos „Europos šaknys ir mes, lietuviai“ pristatymas V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2013, Nr. 11, p. 33–34.
Fotografijose įamžintas Vilties kelias / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2023, kovo 24, p. 5, 7.
Fotografijų paroda: [„Portugalija ir Ispanija – dvidešimt integracijos metų“ Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje ir Dainavos filiale] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2006, Nr. 11, p. 38–39.
Fotografinis pasakojimas apie tremtį: [LPKTS Kauno filialas paminėjo Gedulo ir Vilties dieną] / parengė Dalia Poškienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2021, liep. 9, p. 8.
Galerija. Bibliofilui Vidmantui Staniuliui atminti: [Gegužės 14 d. Kaune prie pastato Vytauto pr. 58 atidengta paminklinė kompozicija (aut. skulptoriai Tadas ir Tomas Vosyliai), skirta vienam iš XXVII knygos mėgėjų draugijos atkūrimo signatarų bibliofilui Vidmantui Staniuliui ir čia veikusiam jo įkurtam antikvariniam knygynui. Atidengimo iškilmėse dalyvavo Prezidentas Gitanas Nausėda, Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai ir svečiai] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2022, Nr. 6 (birželis), p. 40.
Gegužinė Panemunės šile: [apie V. Kudirkos viešosios bibliotekos vykdytą projektą „Kartu mes galime daugiau“] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2012, Nr. 9, p. 31.
Gimtinės delne: [Apie „Poezijos pavasarėlį“ poeto A. Matučio tėviškėje., Igliauka, Marijampolės rajonas] / Dalia Poškienė // Gintaro gimtinė. – 2023, birž.. 1/30 (Nr. 6), p. 2.
Gyvenimas – kaip paukščio skrydis: [rašytojo L. Inio autorinis vakaras V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2003, Nr. 5, p. 35.
Gyvenimas, kūryba, darbai Lietuvai: [renginys Kauno VB skulptoriui K. Bogdanui ir kt. kūrėjams] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2004, Nr. 2, p. 35.
Gražioji mūsų gyvenimo legenda: [Vaižganto 140-ųjų gimimo metinių minėjimo renginiai] / parengė Dalia Poškienė // Kultūros aktualijos. – 2009, Nr. 6, p. 30–31.
„Gražių dainelių daug girdėjau“…: [Lietuvos skautijos dainų konkursas vyriausiojo skautininko F. Šakalio atminimo įamžinimui, Kaunas] / Dalia Poškienė // Draugas. – 2017, vas. 9, p. 6.
Grožio ir vizijos dailininkui atminti: [renginiai A. Elskui atminti Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje ir VDU Lietuvių išeivijos institute] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2010, Nr. 9 (rugsėjis), p. 30.
Henrikas Adolfas Kebeikis (1939–2017): [inžinierius, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys]: [nekrologas] / Dalia Poškienė // Kauno diena. – 2017, gruod. 12, p. 20.
Humoras Šiaurėje ir Kaune: [Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2012, Nr. 2, p. 29–30.
„Į bundančią žemę…“; „Mano žemė…“; Laiko žingsniai: [eilėraščiai] / Dalia Poškienė. – Iliustr. // Fontanas. – 2014, [Nr.] 3, p. 100.
Įkurtuvės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje: [pradėjo darbą „Vitebsko“ filialas, Kaunas] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2010, Nr. 5, p. 35–36.
Įkurtuvės senamiestyje: [renovuotos Senamiesčio bibliotekos atidarymas, Kaunas] / Dalia Poškienė // Nemunas. – 2013, bal. 18/24 (Nr. 15), p. 17.
Iliustracijos „Prūsų žemės kronikai“: [dailininko A. Každailio ofortų ciklo paroda] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2004, Nr. 3, p. 38.
Įnašas į valstybės kūrimą: [signataro J. Šaulio 70-ųjų mirties metinių minėjimas Veiviržėnuose, Klaipėdos r.] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, lapkr. 16, p. 1, 4.
Informacijos apie Europos Sąjungą sklaida [V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje]: [projektas] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2003, Nr. 5, p. 35; 2004, Nr. 10, p. 31–32.
Istorinės atminties ženklai: [Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios d. renginiai Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2014, Nr. 3, p. 36.
Istorinės atminties vardai: LPKTS / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2023, spal. 6, p. 8.
Iškilus Knygos žmogus: [vakaras Kauno karininkų ramovėje V. Steponaičio 110-osioms gimimo metinėms paminėti] / Dalia Poškienė // Tarp knygų.– 2003, Nr. 5, p. 34–35.
Iš Lietuvos – į Lietuvą: [apie Lietuvos universitetų moterų asociacijos Vakarų Amerikos skyriaus renginį Lietuvos šimtmečiui, JAV, 2018 m. rugs. 23 d.] / Dalia Poškienė // Draugas. – 2018, lapkr. 15, p. 4–5.
Iš renginių ciklo „Lietuvai ir lietuviams“: [apie dailininkų A. Slapšio ir J. Lukšės parodas] / [parengė] Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2021, geg. 14, p. 4.
Iš Stanislovo Sajausko gyvenimo archyvo: [recenzija] / parengė Dalia Poškienė. – Iliustr. – Rec. leid.: Iš mano gyvenimo archyvo / Stanislovas Sajauskas. Kaunas: Naujasis lankas, 2021 // Dirva. – 2021, kovo 30, p. 11; Tremtinys. – 2021, kovo 19, p. 12.
Iš 1941-ųjų metų tremtinio gyvenimo: [apie knygų autorių, LPKTS Kauno filialo narį R. Zubiną] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2019, liep. 26, p. 2.
Iškentėjusios Lietuvos simbolis: [apie A. Sadecko knygą „Iškentėjusios Lietuvos simbolis“] / Dalia Poškienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2020, gruod. 11, p. 8.
Iškilmės Vepriuose: [paminklo Negrįžusiems tremtiniams atidengimas, Ukmergės r.] / Dalia Poškienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2017, rugs. 22, p. 1, 5.
Įvertinimas už ieškojimų ir atradimų kelią: [Kauno Istorinėje Prezidentūroje vyko S. Lozoraičio premijos įteikimas profesoriui L. Mažyliui] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, saus. 19, p. 6-7.
Sudarytojų vardu / Irena Jacevičienė-Žukauskaitė, Dalia Poškienė. – Iliustr. – Rec. leid.: Kauno Šilainių bendruomenės centro poečių klubas „Auksinė rožė“. Kaunas: Kauno Šilainių bendruomenės centras, 2016 // Gintaro gimtinė. – 2016, gruod. 1/31 (Nr. 12), p. 8.
Jei prakalbėtų Valkų miškai – mūšio liudytojai: [renginys laisvės kovotojų ir Valskų mūšio paminėjimui Lekėčiuose, Šakių r.] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2021, geg. 28, p. 1, 5.
Jie mylėjo tėvynę ir Dievą: [apie Tallat-Kelpšų šeimai atidengtą paminklinį akmenį Padievytyje, Šilalės r.] / Dalia Poškienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2018, rugpj. 17, p. 8.
Jubiliejinio sąskrydžio „Su Lietuva širdy“ atgarsiai: [30-asis LPKTS sąskrydis Ariogaloje, Raseinių r.] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, rugpj. 7, p. 1, 8.
Juozo Urbšio vidurinėje mokykloje: [Šiaurės šalių bibliotekų savaitei skirti renginiai, Kaunas] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2004, Nr. 1, p. 37.
Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji / parengė Dalia Poškienė. – Rec. leid.: Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji. Punskas: „Aušros“ leidykla, 2019 // Tremtinys. – 2019, lapkr. 29, p. 8.
Kaip ąžuolas Lietuvos…: [minėjimas S. Šilingui atminti Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Kultūros aktualijos. – 2008, Nr. 4, p. 12–13.
Kalbėjimas Lietuvai: [apie R. Grigo knygą „Lietuvos piliakalnių paslaptys ir jų atodangos dabartyje“] / Dalia Poškienė // Dirva. – 2021, vas. 2, p. 8; Tremtinys. – 2021, vas. 19, p. 8.
„Kam skirtas gyvenimas…“: [prof. V. Nezgados prisiminimų knygos pristatymas V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje, Kaunas] / Dalia Poškienė // XXI amžius. – 2010, lapkr. 17, p. 7.
Kančios ir tikėjimo kryžius budi: [Žaliakalnyje atstatytas metalinis kryžius 1948 m. ištremtųjų atminimui, Kaunas] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2017, birž. 23, p. 4.
Kaune pagerbtas monsinjoras, profesorius Vytautas Kazlauskas / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2019, rugs. 27, p. 2.
Kaune pagerbtas Nepriklausomos Lietuvos kūrėjas Stasys Šilingas / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2015, gruod. 4, p. 7.
Kauno filialas paminėjo Tėvo dieną: [žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanotas A. Sadeckas, vyko V. I. Bedarfienės knygos „Gyvenimo akimirkos“ sutiktuvės bei dailininko O. Karavajevo parodos atidarymas] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2019, birž. 7, p. 2.
Kauno Sąjūdžio istorijos puslapiai: [LPKTS surengta R. Kaminsko archyvinių rinkinių paroda] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, birž. 15, p. 7.
Kelionė į „Įvairialypę Šiaurę“: [Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Kauno V. Kudirkos VB ir filialuose] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2013, Nr. 2, p. 34–35.
Kelionė į žiemą: [Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai Kauno V. Kudirkos VB ir filialuose] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2014, Nr. 2, p. 38.
Kengyro sukilimo 65-ųjų metinių minėjimas Kaune: [LPKTS surengė Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus kilnojamąją parodą „Lietuviai Kengyro sukilime. 1954 m. gegužės 16–birželio 26 d.“] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2019, liep. 12, p. 1, 7.
Ketvirtasis XXVII Knygos mėgėjų draugijos metraščio tomas: [recenzija] / Dalia Poškienė. – Iliustr. – Rec. leid.: XXVII Knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2010, t. 4 // Tarp knygų. – 2011, Nr. 3, p. 12–13.
Klaipėdos krašto vaduotojo sugrįžimas: [Jono Polovinsko-Budrio] // Tremtinys. – 2023, rugs. 29, p. 1, 5.
Knyga apie Henriką Ibseną: [Kauno apskrities VB pristatyta R. Gamziukaitės monografija „Tarp Logoso ir Pano: Henriko Ibseno analitinės dramos“] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2006, Nr. 9, p. 35.
Knygos apie tremtį sutiktuvės: [A. Sadecko knygos „Obels žiedų ašaros“ pristatymas Kauno V. Kudirkos VB] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2004, Nr. 4, p. 34.
Knygos krikštynos: [recenzija] / Dalia Poškienė. – Rec. leid.: Kryždirbystės kūriniai ir mediniai paminklai / J. Lukšė. – Kaunas, 2013 // Tarp knygų. – 2013, Nr. 10, p. 34.
Knygos „Zamenhofo gatvė“ sutiktuvės: [Kauno V. Kudirkos VB pristatyta R. Dobrzynskio knyga] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2004, Nr. 12, p. 25.
Knygos ir knygiai laiko ženkluose: [XXVII Knygos mėgėjų draugijos įkūrimas, atkūrimas ir veikla] / Dalia Poškienė // Naujos tėviškės žinios. – 2011, saus. 25, p. 4.
Knygų šventė’ 06 [Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2006, Nr. 7/8, p. 37–38.
Kovoti visur, kur kovojama: [apie eskadrilės „Normandija–Nemunas“ dislokavimo Lietuvoje 75-erių m. jubiliejaus minėjimą A. Ramanausko-Vanago gimnazijoje, Alytus] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2019, birž. 21, p. 4.
Kunigas, mąstytojas, mokytojas, Jonas Jūraitis: [recenzija] / Dalia Poškienė. – Iliustr. – Rec. leid.: Kunigas, mąstytojas, mokytojas Jonas Jūraitis. Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2020 // Dirva. – 2021, vas. 16, p. 11; Tremtinys. – 2021, bal. 23, p. 8.
Kur buvo knygnešių kelio pradžia: [apie lietuviškosios spaudos draudimo laikotarpį] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, geg. 8, p. 1, 6.
„Laikas gyvena knygose“: [Knygos šventė Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2008, Nr. 7/8, p. 32; 2012, Nr. 6, p. 33–34.
Laikas gyvena knygose: [šventė Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai Kauno įgulos karininkų ramovėje] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2015, geg. 22, p. 2; 2017, geg. 19, p. 4.
Laikas gyvena knygose: pristatytas naujausias XXVII knygos mėgėjų metraštis / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2022, Nr. 7/8, p. 36-37.
Laiko ženklai: [Knygos šventė Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2011, Nr. 9, p. 31–32.
Laiko ženklai Knygose…: [XXVII Knygos mėgėjų draugijos istorija ir Metraščio naujo IV tomo pristatymas] / parengė Dalia Poškienė // XXI amžius. – 2011, saus. 26, p. 7.
Laiko ženklų palytėti: (XXVII Knygos mėgėjų draugijai – 85) / Dalia Poškienė // Lietuvos aidas. – 2016, geg. 17, p. 1–2.
Laisvės gynėjams atminti: [LPKTS Kauno filiale pristatyta J. Žvinio poezijos rinktinė „Žemės šviesa“] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2019, saus. 25, p. 1, 8.
Laisvės ilgesys atsispindi paveiksluose: [Kauno įgulos karininkų ramovėje atidaryta dailininko A. Matulevičiaus paroda „Laisvės ilgesio ženklai“] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2019, spal. 18, p. 8.
Laisvės kovos literatūroje: [apie M. Milinio istorinį romaną „Partizanas II“] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, vas. 14, p. 8.
Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose: [apie prieš 17 metų A. Dručkaus iniciatyva bei asmeninės kolekcijos pagrindu įkurtą muziejų, Rokiškio r.] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, rugs. 7, p. 1–2, 8.
Lietuva buvo ir tebėra…: [akademiko R. Grigo knygos „Piliakalniai ir jų atodangos“ sutiktuvės K. Varnelio namuose-muziejuje, Vilnius] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, kovo 13, p. 4.
Lietuviai Kazachstano lageriuose / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2023, rugs. 22, p. 8.
Lietuviai Sankt Peterburge: [XXVII Knygos mėgėjų draugijos nariai dalyvavo bibliofilų konferencijoje „Lietuviai Sankt Peterburge“ A. Puškino muziejuje, Rusija] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, rugpj. 17, p. 1.
Lietuviško paveldo pėdsakais per Sūduvą į Punską: LPKTS projekto „Už saugią ir tvarią bendruomenę“ dalyvių konferencija / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2022, rugs. 23, p. 1-2, 4.
Lietuviško žodžio keliai paveiksluose: [dailininko O. Jablonskio paroda Kauno V. Kudirkos VB] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2011, Nr. 10, p. 32.
Lietuvių keliais į Sankt Peterburgą: [konferencija „Lietuviai Sankt Peterburge“ A. S. Puškino muziejuje, Sankt Peterburgas] / Dalia Poškienė // Lietuvos aidas. – 2018, liep. 14/16, p. 1, 4, liep. 24/27, p. 7.
„Lietuvių Šveicarija“ Lietuvoje: [apie susitikimą su Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininke J. Kaspersen ir fotografijų parodą] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, saus. 12, p. 1; XXI amžius. – 2018, vas. 2, p. 5.
Lietuvos gyventojų tremtys antrosios sovietinės okupacijos metais / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2023, bal. 28, p. 2.
Lietuvos kelias į laisvę: [Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2015, Nr. 3, p. 35.
Lietuvos kovos už laisvę: [filatelijos kolekcininko R. Vainoros paroda „Lietuvos kovos už laisvę 1794–1918“ Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2015, vas. 27, p. 8.
Lietuvos kultūros, istorijos puslapiai Sūduvos žemėje: [„Poezijos pavasario“ festivalio Vaikų knygos šventė A. Matučio tėviškėje Zomčinėje, Marijampolės r.] / Dalia Poškienė // Lietuvos aidas. – 2015, birž. 23, p.7; Tremtinys. – 2015, liep. 10, p. 1.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga turi dar vieną partnerį: [pasirašyta LPKTS ir Kauno apskrities Bajorų draugijos bendradarbiavimo sutartis] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2017, lapkr. 10, p. 2.
Literatūriniai ketvirtadieniai / Dalia Poškienė. – Nuotr. // Tarp knygų. – 2003, Nr. 3, p. 33–34.
Literatūros ir istorijos pamoka: [apie rašytojų S. Abromavičiaus ir L. Inio susitikimą su Kauno J. Urbšio mokyklos aštuntų klasių moksleiviais improvizuotoje literatūros-istorijos pamokoje] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2017, gruod. 1, p. 8.
LPKTS dovana Kovo 11-osios išvakarėse: [rašytojo S. Abromavičiaus knygos „Tremties vaikai. Ketvirta dalis“ sutiktuvės Kauno filiale] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, kovo 20, p. 1, 8.
LPKTS dovana po pasaulį pasklidusiems lietuviams / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2023, vas. 24, p. 1, 4.
LPKTS knygų kalėdos: [LPKTS atstovai dovanojo knygų Kauno V. Kudirkos VB Šančių padaliniui] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2019, saus. 11, p. 1.
LKPTS projektas keliauja po Lietuvą / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2023, bal. 28, p. 1, 4.
LPKTS Utenos filialo atgimimas / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2022, rugpj. 19, p. 1, 3.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga vakar ir šiandien / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2023, lapkr. 3, p. 1, 2, 7.
Magiškosios Šiaurės svečiai: [Šiaurės šalių savaitės renginiai Kauno viešojoje bibliotekoje ir filialuose] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2011, Nr. 2, p. 35.
Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena ir genocidą išgyvenusių Prūsų Lietuvos žmonių likimai: [lietuvių kilmės gyventojų L. Griguteit-Kujus-Šimėnienės, Š. Vilkuteit-Meškauskienės, M. Schambortsky pokario išgyvenimų istorijos, kurias surinko Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės vadovas S. Šamborskis] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, gruod. 4, p. 2.
Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto šviesuoliui Enziui Jagomastui atminti atminti / Dalia Poškienė // Lietuvos aidas. – 2023, rugs. 9/15 (Nr. 34), p. 8–9.
Mediniai stebuklai tarp žemės ir dangaus: [architekto J. Lukšės knygos pristatymas Šv. Jono kankinio bažnyčioje, Kaunas] / Dalia Poškienė // Ūkininko patarėjas. – 2013, rugs. 21, p. 6.
Meilės Dievui ir Tėvynei pamoka: [Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje vyko susitikimas su kunigu poetu R. Grigu, išleidusiu poezijos knygą „Benamės svajos“] / Dalia Poškienė // XXI amžius. – 2015, kovo 6, p. 6.
Menininkų darbuose svarbus ryšys su šalies istorija, Laisvę ginančiais žmonėmis / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2023, saus. 20, p. 1–2.
Mes netikėjom niekados, kad mus išveš iš Lietuvos…: [Ukmergės kraštotyros muziejuje vyko LPKTS Ukmergės filialo pirmininkės A. Kalesnikienės inicijuota konferencija] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, birž. 22, p. 7.
Metai be Roberto Keturakio / Dalia Poškienė // Dirva. – 2022, lapkr. 29, p. 1.
Minimos tremties „Pavasario“ 75-osios metinės / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2023, geg. 26, p. 3.
Misija – Sibiras: [fotografijų paroda Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Lietuvos aidas. – 2007, saus. 10, p. 4.
Nauja knyga LPKTS knygynėlyje: [recenzija] / Dalia Poškienė. – Rec. leid.: „Lietuvos aidas“ – Tautos mokykla / Ona Voverienė. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2017 // Tremtinys. – 2017, rugpj. 25, p. 5.
Nauji leidiniai: DVD filmas „Žmogaus kelio mąstymas“, režisierius Petras Garnys / Dalia Poškienė // Kultūros aktualijos. – 2008, Nr. 6, p. 41.
Netradiciniai susitikimai tiltais tarp ES valstybių: [Kauno Europos informacijos centro ir V. Kudirkos viešosios bibliotekos bendradarbiavimas] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2011, Nr. 3, p. 32–33.
Ne veltui prabėgę metai…: [apie dailininką J. K. Žitkų] / Dalia Poškienė // Kauno diena. – 1996, vas. 7, p. 8.
„Nebaigta poema“ apie vienišą kovotoją Danutę Andriušienę: [D. Andriušytės-Butrimienės parengtos knygos pristatymas LPKTS] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, spal. 23, p. 8.
Nei dienos be piešinio, nei dienos be judesio: [LPKTS Kauno filiale pristatyta J. Lukšės paroda „Kauno Naujamiesčio istorijos, meno kūrinių, architektūros ir kultūros vertybių piešiniai“ bei V. ir J. Almonaičių knyga „Kauno Naujamiestis“] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, vas. 14, p. 6.
Neįmintojo kalno aidas: [pogrindinės spaustuvės „ab“ įkūrėjo V. Andziulio atminimui] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, kovo 23, p. 8.
(Ne)papasakotos istorijos apie Didžiąją tremtį: [apie S. Abromavičiaus atsiminimų seriją „Tremties vaikai“] / parengė Dalia Poškienė // Draugas. – 2018, gruod. 22, p. 2, 8.
(Ne)papasakotos istorijos, arba ketvirtosios „Tremties vaikai“ knygos gimimas: [susitikimas LPKTS Kauno būstinėje su knygos vertėja, profesore iš Bostono M. Milda Bakšyte-Richardson] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, gruod. 7, p. 1–2.
Nešiokite saulę savyje: [Kauno V. Kudirkos VB vyko „Geriausio miesto bibliotekininko“ konkursas] / D. Poškienė // Tarp knygų. – 2002, Nr. 6, p. 39.
Netekome Marijos Urbšytės / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2017, lapkr. 10, p. 6.
Neužgesinkime skaisčia liepsna degančio atminimo aukuro: [Laisvės gynėjų dienos minėjimas pandemijos sąlygomis] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2021, saus. 29, p. 2.
„Nuo Donelaičio „Metų“ iki… “: [Knygos šventė Kauno V.Kudirkos VB] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2014, Nr. 12, p. 27.
Pagerbė Prano Vaičaičio atminimą: [monografijos „Pranas Vaičaitis“ pristatymas Kauno Z. Kuzmickio bibliotekoje-muziejuje] / Dalia Poškienė // Knygų pasaulyje. – 2001, Nr. 4/5, p. 2.
Pagerbėme geriausius: [geriausio bibliotekininko konkursas Kauno V. Kudirkos VB] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2003, Nr. 6, p. 39.
Pagerbta jaunoji vertėja: JAV rašytojos Lonnettos M. Taylor-Gaines knygos „Fia ir drugelis“ sutiktuvės [Vaikų literatūros muziejuje, Kaunas] / Dalia Poškienė // Draugas. – 2016, rugpj. 2, p. 4.
„Pamąstymai apie Tautą ir Tėvynę“ Kauno paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bazilikoje / Dalia Poškienė // Lietuvos aidas. – 2015, kovo 17, p. 4.
Paminėjome Valstybės dieną: [šventinis vakaras „O širdy – Lietuva“ LPKTS Kauno filiale] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, liep. 13, p. 1.
Paminėtas trijų Sūduvos didžiavyrių Memorandumo 80-metis / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2022, gruod. 9, p. 6, 7.
Paminėti Liūto rinktinės partizanai / Dalia Poškienė // XXI amžius. –2023, birž. 2, priedas „Abipus Nemuno“, p. 1.
Paminėtos 1951 metų trėmimų metinės: [R. Treiderio Knygos „Tautiškos giesmės kelias į tautą“ antrojo leidimo sutiktuvės LPKTS Kauno filiale] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2017, spal. 13, p. 1.
Paminklas knygnešiui Sūduvos žemėje: [apie Varnupių k. atidengtą koplytstulpį Sibiro tremtinių sielovadininkui Kristupui Marijai Švirmickui bei Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje surengtą tarptautinę mokslinę konferenciją] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2014, lapkr. 21, p. 7.
„Papasakoti gyvenimą“: [vakaras Just. Marcinkevičiui Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2005, Nr. 7/8,p. 38.
Paroda apie laisvos spaudos kūrėjus: [bibliofilo D. Akstino surengta paroda Karūziškės dvaro sodyboje] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, rugpj. 24, p. 8.
Parodos priminė Baltijos kelią: [renginių ciklas „Laisvės siekius sujungusi Baltija“ Kauno V. Kudirkos VB] / Dalia Poškienė // XXI amžius. – 2014, rugs. 19, p. 6.
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės diena / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2023, geg. 26, p. 1, 8.
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena Užpaliuose / Dalia Poškienė // Dirva. – 2023, geg. 30, p. 10–11.
„Pasivaikščiojimas laiko gatve“: [popietė Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje poetei M. Macijauskienei] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2011, Nr. 1, p. 26–27.
„Pavasariui, saulei ir tau…“; Mano žemė / Dalia Poškienė // Gintaro gimtinė. – 2022, gruod. 1/31 (Nr. 12), p. 11.
Pergalę laimi mylintys savo tėvynę: [LPKTS Kauno filialo renginys Lietuvos nepriklausomybės kovoms bei LPKTS kūrimosi ištakoms atminti] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2019, spal. 11, p. 1, 8.
Pinam vainiką Lietuvai: [recenzija] / Dalia Poškienė. – Rec. leid.: Lietuvos inteligentai / Jūratė Jagminienė. Kaunas: Lietuvos švietimo istorijos muziejus, 2017 // Lietuvos aidas. – 2018, kovo 3 (Nr. 46/48), p. 8.
Piname vainiką Lietuvai: [Lietuvos universitetų moterų asociacijos Kauno skyriuje pristatyta J. Jagminienės knyga „Lietuvos inteligentai“] / Dalia Poškienė // XXI amžius. – 2018, bal. 6, p. 3.
Pirmajai lietuviškai knygai paminėti…: [apie parodą „Lietuviškam kalendoriui –150 metų“, Kaunas] / Dalia Poškienė // Kauno diena. – 1997, saus. 28, p. 4.
Poezijos pavasarėlis Zomčinėje: [poeto A. Matučio tėviškėje, Marijampolės r.] / Dalia Poškienė // Gintaro gimtinė. – 2017, birž. 1/30 (Nr. 6), p. 3.
„Prieš panyrant į sutemas. Lietuva XVIII amžiuje: kai ir Lenkija, ir Varšuva buvo mūsų“ istorija nenuobodžiai / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2022, spal. 7, p. 8.
Rašymo ir piešimo terapija turėtų padėti / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, kovo 27, p. 8.
Rašytojo iš Ukrainos viešnagė Kaune: [susitikimas su V.Škliaru LPKTS Kauno filiale] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, rugpj. 24, p. 1.
Rašytojo Laimono Inio knyga „Aštuoni kuršmarių vėjai“ – dovana Mažajai Lietuvai ir Klaipėdos kraštui / Dalia Poškienė // Donelaičio žemė. – 2022, Nr. 2 (birželis), p. 23-25.
Renginiai, svečiai, susitikimai: [Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos ir filialų renginiai] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2005, Nr. 11, p. 38.
Rezistencijos ir tremčių fenomeno vertinimas šiandienos Lietuvos atminties kultūroje / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2023, lapkr. 24, p. 1, 2, 5.
Savaitė su Astrida Lindgren ir jos herojais: [Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Kauno V. Kudirkos VB ir filialuose] / D.Poškienė // Tarp knygų. – 2001, Nr. 1, p. 33.
Septintoji vaikų knygos šventė [V. Kudirkos viešosios bibliotekos bibliobuse] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2002, Nr. 6, p. 33.
Signatarų alėja Žalgirio pergalės parke [Gaižuvėlės kaime, Kauno r.] / Dalia Poškienė // Lietuvos aidas. – 2018, rugs. 29/spal. 1, p. 2–3.
Skaitantis Europos miestas; Gegužinė Panemunės šile: [Vaikų knygos ir Vyresniųjų žmonių aktyvumo ir solidarumo šventės, Kaunas] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2012, Nr. 9, p. 30–31.
Skaitantis miestas: [XII-oji vaikų knygos šventė, Kaunas] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2007, Nr. 9, p. 37–38.
„Skaitantis miestas: drauge su knyga“: [šventė Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2009, Nr. 7/8, p. 26–27.
Skaitymo metams įsibėgėjus…: [Kauno V. Kudirkos VB vykdo projektą „Skaitantis miestas“] / Dalia Poškienė // Kultūros aktualijos. – 2008, Nr. 4, p. 13–14.
Sodinu obelaitę – gerbiu Motinų atminimą, puošiu Lietuvą: [apie Lietuvos universitetų moterų asociacijos inicijuotą akciją, Kaunas] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, geg. 11, p. 1.
Sovietų pražudytiems tarpukario Lietuvos pareigūnams atminti: [žurnalistės V. Skučaitės knygos „Traukinio į mirtį pėdsakais“ pristatymas] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2021, birž. 25, p. 8.
„Sparnuotojo Nykštuko strėlė“ Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje: [L. Inio knygos pristatymas, Kaunas] / Dalia Poškienė // Draugas. – 2016, rugpj. 6, p. 5.
Spausdinto žodžio ir meno galia / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2023, rugpj. 25, p. 4.
Stiprūs, reikalingi ir vieningi: [apie LPKTS vykdomo socialinio projekto baigiamąjį renginį] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2019, gruod. 27, p. 1, 4.
Su knyga – per Lietuvą: [apie renginį „Knygos šventė’97“, Kaunas] / Dalia Poškienė, Vidmantas Staniulis // Kauno diena. – 1997, geg. 19, p. 15.
Su Lietuva – per amžius: [renginiai Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / parengė Dalia Poškienė // Kultūros aktualijos. – 2009, Nr. 6, p. 3–5.
„Su tautiška giesme į šviesią ir teisingą Lietuvą“: [apie Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos 90-mečio minėjimą ir parodą „Tautiškos giesmės kelias į tautą“] / Dalia Poškienė // Lietuvos aidas. – 2015, saus. 24, p. 5; Tremtinys. – 2015, saus. 23, p. 8.
Šauksmas iš Lietuvos miškų: [apie Lietuvos partizanų laišką popiežiui „Lietuvos Respublikos Rymo katalikų laiškas Šventajam Tėvui Pijui XII Vatikane. 1947 m. rugsėjis“, kurį į Vakarus perdavė partizanai J. Lukša-Daumantas su bendražygiu K. Pypliu per prelatą F. Kapočių] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2021, kovo 5, p. 8.
Šeštoji vaikų knygos šventė [Kaune] / D. Poškienė // Tarp knygų. – 2001, Nr. 7/8, p. 30.
„Šiaurės šalys ir Lietuva: literatūriniai ryšiai“: [Kauno V.Kudirkos VB projektinė 14 stendų paroda] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2004, Nr. 3, p. 38–39.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės dienoraštis: [renginiai Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje ir filialuose] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2004, Nr. 1, p. 37.
Šilko simfonija – iš dailės ir literatūros: [Kačerginėje vyko tapytojos ant šilko R. Balnienės paroda „Šilko simfonija“ su literatūriniais skaitymais ir knygų sutiktuvėmis, Kauno r.] / Dalia Poškienė // XXI amžius. – 2019, liep. 19, priedas „Abipus Nemuno“, p. 2.
Šventė, skirta „Aušros“ jubiliejui: [apie IX knygos šventę] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2003, Nr. 6, p. 31–32.
Šventė Rotušės aikštėje / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2003, Nr. 6, p. 32–33.
Šventinė popietė Nepriklausomybės atkūrimo dienai: [LPKTS Kauno filiale] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2019, kovo 15, p. 1.
Taikios kultūros tiltais…: [renginiai Pasaulinei kultūros dienai] / Dalia Poškienė // Nemunas. – 2011, bal. 21/geg. 4 (Nr. 15/16), p. 17.
Tarptautinė knygų mylėtojų diena su J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentu, XXVII knygos mėgėjų draugijos Garbės nariu Gitanu Nausėda / Dalia Poškienė // Lietuvos aidas. – 2023, rugpj. 19/25 (Nr. 31), p. 10–11.
Tarptautinė, tradicinė XXI knygos šventė „Laikas gyvena knygose“ / Dalia Poškienė // Lietuvos aidas. – 2015, geg. 19, p. 5.
„Tas genelio margumas – rašome ir skaitome vaikams“: [vaikų knygos šventė A. Matučio tėviškėje Zomčinėje, Marijampolės r.] / Dalia Poškienė // Lietuvos aidas. – 2015, birž. 20, p. 9.
Tikėjimo ir pareigos vardai: [konferencija „Gyvoji atmintis“ Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2011, Nr. 11, p. 29–30.
Tikėjimo Nepriklausomybės atkūrimu etalonas: [apie Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarę B. Nedzinskienę] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2021, saus. 22, p. 1, 5, 7.
Tikėjimo, Vilties ir Meilės jėga: [apie mokytoją tremtinę A. Dirsytę] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, geg. 29, p. 8.
Tolimais keliais į svajonių žemę: [dailininkės M. B.Stankūnienės parodos „Svajonių žemė“ atidarymas Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus paveikslų galerijoje, Kaunas] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2015, liep. 17, p. 2, 8.
Tradicinė knygos šventė [Kauno įgulos karininkų ramovėje] / Dalia Poškienė // XXI amžius. – 2015, geg. 15, p. 16.
Tremties vaikų susitikimas VDU „Rasos“ gimnazijoje: [ciklo „Gyvoji atmintis liudija“ renginys, Kaunas] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2019, bal. 5, p. 6.
Trisdešimtasis Lietuvos laisvės pavasaris: [LPKTS Kauno filiale surengta paroda dailininkei G. Didelytei ir kolekcininko R. Vainoros filatelijos paroda „Okupuotoji ir kovojanti Lietuva“] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, bal. 10, p. 8.
Tūkstantmetė Lietuvos istorija pašto ženkluose: [paroda Valstybės dienai Kauno V. Kudirkos VB] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2005, Nr. 9, p. 34.
Tūkstantmetė Lietuvos vardo istorija pašto ženkluose / parengė Dalia Poškienė // Kultūros aktualijos. – 2009, Nr. 4/5, p. 2–7.
Ukrainiečių menininkų paroda „Pergalės kaina – gyvybė“ / Dalia Poškienė // Dirva. – 2022, spal. 25, p. 10–11.
Už tikrą meilę Lietuvai…: [J. Žemaičio-Vytauto atminimui skirtame vakare pristatytas N. Gaškaitės-Žemaitienės knygos „Žuvusiųjų prezidentas“ pakartotinis leidimas, Kaunas] / Dalia Poškienė // XXI amžius. – 2019, gruod. 20, p. 28.
Vaikų knygos šventėje – Karaliaučiaus krašto piešiniai / Dalia Poškienė // Donelaičio žemė. – 2019, Nr. 2 (birželis), p. 6.
Vainikas Salomėjai Nėriai: [vakaras Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2004, Nr. 11, p. 37.
Vasara su knyga: [Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos projektas „Skaitykime drauge“] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2011, Nr. 10, p. 32–33.
Vengrijoje aptarti bibliotekų asociacijų reikalai: [seminaras apie Centrinės ir Rytų Europos bibliotekų asociacijų vystymosi perspektyvas, Vengrija] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 1994, Nr. 5, p. 44.
„Vilniaus legendos“: [dailininko B. Leonavičiaus paroda Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2004, Nr. 7/8, p. 33.
„Vincas Kudirka ir šiandiena“: [išvažiuojamoji konferencija Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos 80-mečio jubiliejui Kudirkos Naumiestyje] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2005, Nr. 11, p. 37–38; Nemunas. – 2005, lapkr. 10/16 (Nr. 44), p. 14.
Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos šventė: [Aleksote įsteigta vaikų biblioteka, Kaunas] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2008, Nr. 5, p. 37.
Zigmui Kuzmickiui atminti: [popietė Z. Kuzmickio bibliotekoje-muziejuje, Kaunas] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2010, Nr. 10, p. 29–30.
Žadėjo tėvynės laisvę: [1893 m. sukilimo vado A. Mackevičiaus minėjimas prie paminklinio akmens E. Ožeškienės g., Kaunas] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, saus. 17, p. 6, 8.
Žalgirio pergalės parke – signatarų alėja: [apie projektą „1918 metų Vasario 16-osios akto signatarų įamžinimas Žalgiro pergalės parke“] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2018, rugs. 21, p. 5.
Žemaičių žemės sūnų prisimenant: [apie LPKTS Klaipėdos filialo pirmininką Č. Tarvydą (1935–2020)] / parengė Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2020, vas. 21, p. 7.
Žilvinės Petrauskaitės knyga apie lietuvius, ištrūkusius iš sovietų lagerių: [Apie Žilvinės Petrauskaitės knygą „Gulago bėgliai“ – apie lietuvius, ištrūkusius iš sovietų lagerių] / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2023, saus. 20, p. 8.
Žinios iš Kauno: „Skaitantis miestas: drauge su knyga“: [miesto dienų renginiai] / parengė Dalia Poškienė // Kultūros aktualijos. – 2009, Nr. 4/5, p. 46–47.
Žodis ir menas istorijos ir kultūros sankirtoje / Dalia Poškienė // Tremtinys. – 2023, geg. 19, p. 8.
Žodžių, spalvų ir muzikos vakaras [Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje] / Dalia Poškienė // Tarp knygų. – 2003, Nr. 3, p. 34.

Pokalbiai:
Dėl lietuvių kalbos apsaugos: Lietuvai pagražinti draugijos 5-ojo suvažiavimo rezoliucija, 2010 m. vasario 6d. / Juozas Dingelis; [suvažiavimo rezoliucijai pritaria: D. Poškienė ir kt.] // Lietuvos aidas. – 2010, kovo 6, priedas „Naujausios žinios“, p. 4.
Kas nors turi ginti knygas: [pokalbis su XXVII Knygos mėgėjų draugijos pirmininke D. Poškiene] / [užrašė] Justė Vyšniauskaitė // Kaunas pilnas kultūros. – 2020, Nr. 1, p. 8–13.
Laisvės kovų ir didžiųjų netekčių atminimo metų renginiai: [pokalbis su Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos renginių organizatore D. Poškiene] / [kalbėjosi] Stanislovas Abromavičius // Tremtinys. – 2011, birž. 24, p. 5.
Mintys iš [penktojo Baltijos bibliotekininkų] kongreso sekcijų [Talinas]. – Aut.: D. Poškienė ir kt. // Tarp knygų. – 1997, Nr. 1, p. 8–12.
Ne visada laimingas knygų likimas: [pokalbis su Kauno kultūros rūmų bibliotekos direktore D. Poškiene] / [užrašė] Irena Kirkilaitė // Kauno diena. – 1994, birž. 4, p. 9.
Patirtis, kuria norisi dalytis: [pokalbis su Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Metodinio skyriaus vedėja L. Vrubliauskiene] / [kalbėjosi Dalia Poškienė] // Tarp knygų. – 2005, Nr. 2, p. 12–13.

Iliustr.:
Dalia Poškienė. Kaunas. 2020 11 22.
D. Poškienė kalba XXVII knygos mėgėjų draugijos ataskaitiniame susirinkime J. Tumo – Vaižganto memorialiniame muziejuje Kaune. 2019 01 27.
V. Mačiulis įteikia D. Poškienei Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) Kauno apskrities skyriaus „Garbės ženklą“. Kaunas. 2023 01 27.
D. Poškienė kalba A. Matučio vaikų literatūros konkurso „Gimtinės delne“ laureatų pagerbimo renginyje Seimo lankytojų centre. 2023 12 06.
D. Poškienė XXVII knygos mėgėjų draugijos ataskaitinimae susirinkime Galaunių namuose muziejuje. 2024 01 27.

poskiene_dalia_2023_vmaciulis_iteikia_lzs_kauno_sk_garbes_zenkla            poskiene_dalia_2023_12_06_vilnius_seimo_lankytoju_centras_matucio_konkurso_laureatu_pagerb

OLYMPUS DIGITAL CAMERA