Liudas Mažylis

mazylis_liudas_2017_jono_petronio_nuotr_prie_str_prof_lmazylis_biogr_susikloste_amerikietiskai.

Politikos ir visuomenės veikėjas, chemijos mokslų daktaras, habilituotas daktaras vadybos ir administravimo srityje, VDU profesorius, žurnalistas, Europos parlamento narys, filatelijos, filokartijos, senovinių atvirukų kolekcininkas Liudas Mažylis (g. 1954 05 19 Kaune) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2021 01 27, jam suteiktas dvidešimt pirmas Draugijos nario numeris. Iš karto įsitraukė į Draugijos veiklą, su Draugija ryšius palaikė dar nebūdamas jos nariu. 2014 Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos VB eksponuota Liudo Mažylio paroda „Lietuvos Respublikos pašto antspaudai nuo 1919 m. iki 1940 m.“, o jos pristatyme aktyviai dalyvavo ir XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai. 2017 L. Mažylis kartu su Draugijos nariu H. Kebeikiu pristatė parodą „Nepriklausomybės kelias“, skirtą Lietuvių konferencijos Vilniuje šimtmečiui, kurioje buvo eksponuojami dokumentai iš jo filatelijos ir filokartijos rinkinio. Visuomenei buvo pristatytos kelios jau XXVII knygos mėgėjų draugijos nario L. Mažylio parodos. Šių parodų buvo parengti ir virtualūs variantai. Kartu su jo atrastu Vasario 16-osios aktu buvo eksponuojama ir Vasario 16-osios akto signatarų autografų ir kitų dokumentų paroda. Taip pat yra parengęs parodą iš savo kolekcijos „Kalėdiniai ir naujametiniai pašto ženklai bei vokai“. Šių parodų aprašymai sugulė į XXVII knygos mėgėjų metraščio septintam tomui parengtą L. Mažylio straipsnį „Parodos. Koks tai žanras?“. 2021 m. spalio – lapkričio mėn. draugijos nariai dalyvavo prof. L. Mažylio parodos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno skyriuje „Skausmo ir vilties laiškai iš šalčio žemės“ pristatyme, taip pat išlydint Istorinėje Prezidentūroje Kaune eksponuotą L. Mažylio atrastą Lietuvos Nepriklausomybės Vasario 16-osios aktą ir šio akto signatarų autografų bei kitų dokumentų parodą. Dirbdamas Europos parlamente siekė, kad ir XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai susipažintų su šios institucijos darbu, nuolat kviečia draugijos narius į savo parodas ir renginius. 2024 02 14 LPKTS salėje Kaune pristatyta L. Mažylio paroda “Vasario 16 Akto signatarų autografai”, kurioje prof. L. Mažylis papasakojo apie iškilių Signatarų autografų paieškas, parodoje eksponuojamus retus laiškus, pašto ženklus. 2024 02 15 – Vytauto Didžiojo karo muziejuje prof. L. Mažylis, prof. V.Landsbergis, su vakaro vedėju E. Stanciku kalbėjo apie Vasario 16-osios reikšmę tolesnei Lietuvos raidai. 2024 03 25 VDU L. Donskio bibliotekoje, dalyvaujant ir XXVII knygos mėgėjų draugijos nariams, pristatyta L. Mažylio knyga „Dar ne vakaras, Europa“. 2024 03 27 Ukrainos centre, VDU Švietimo akademijoje (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) pristatyta Liudo Mažylio parengta tarptautinė paroda „Helsinki to Kyiv: Back to the Future“.
1977 pabaigęs Vilniaus universitetą, 1977–1990, dirbdamas Kardiologijos institute, paskelbė 15 straipsnių recenzuojamuose periodiniuose moksliniuose leidiniuose apie indolo klasės heterociklinių junginių sintezę ir tyrimą, vykdė naujų biologiškai aktyvių šios klasės junginių paiešką. 6 išradimų bendraautoris. Disertacijos tema „Indolin-2-ono ir benzindolin-2-onų 3-pakeistų darinių sintezė ir savybės“ (1985).
Nuo 1997 dėsto Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete Lietuvos politinės sistemos, Vakarų Europos institucijų, vietinės valdžios sistemų kursus. Stažavosi Kembridžo universitete (2002). Docentas (2000), habilitacija (2007, vadyba ir administravimas), profesorius (2008). Paskelbė 20 straipsnių recenzuojamuose periodiniuose moksliniuose leidiniuose Europos integracijos, savivaldos politikos ir administravimo temomis.
2017 kovo 29 d. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos diplomatiniame archyve surado Lietuvos Nepriklausomybės Vasario 16-osios Akto originalą.
1990-1995 Kauno miesto tarybos deputatas. 1990–1995 Mandatų ir etikos komisijos pirmininkas, 1990–1992 Ekologijos, 1992–1995 Savivaldos reikalų nuolatinės komisijos narys.
Krikščionių demokratų frakcijos narys. Kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą 1996 ir 2000. Nuo 1995 Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys (nuo 2008 Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų); 1998–1999 ir 2005–2006 partijos valdybos narys.
2019 išrinktas į Europos Parlamentą. Europos Parlamente priklauso Europos liaudies partijos frakcijai.
Pasižymi ir žurnalistinėje veikloje. 1990–1993 jis buvo dienraščio „Kauno laikas“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Jo publikacijų yra leidiniuose „Kauno aidas“, „Lietuvos aidas“, „Tėvynės sargas“, „Apžvalga“, „Savivaldybių žinios“, „Veidas“ ir kt.

Apdovanojimai:
Lietuvos pažangos premija (2017)
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius (2017)
Stasio Lozoraičio žurnalistinė premija (2017)
Kauno miesto garbės pilietis (2018)

Bibliografija:
Dvasia ir kūnas: Vydūnas / Liudas Mažylis // Kauno laikas. – 1991, spal. 31, p. 1-2.
Aleksandras Abišala Kaune: premjero premjera: [Apie ministro pirmininko A. Abišalos susitikimą su kauniečiais] / Liudas Mažylis // Kauno laikas. – 1992, rugpj. 11, p. 1.
Kauno miesto taryba, 1995-1997 / [sudarytojas Liudas Mažylis; nuotraukos Algirdo Kairio]. – Kaunas: Kauno miesto taryba, 1997.
Krikščionys demokratai Lietuvos valdžioje: po 1996 m. Seimo ir 1997 m. savivaldybių tarybų rinkimų / [sudarė Liudas Mažylis]. – Kaunas: Naujasis lankas, 1998.
Europos integracija ir savivalda / Liudas Mažylis // Viešųjų institucijų valdymas: straipsnių rinkinys / [sudarytoja Aušra Šuopytė]. – Kaunas: Technologija, 1999.
Požiūrio į savivaldą tyrimai trijose Lietuvos savivaldybėse / Liudas Mažylis, Nerijus Prekevičius // Sociologija: praeitis ir dabartis: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [1999 m. birželio 1-3 d., Kaunas] / Kauno technologijos universitetas; [redakcinė kolegija: J. Leonavičius (ats. redaktorius) … [et al.]. – Kaunas: Technologija, 1999, p. 328-332.
Rinkimų švytuoklė / Liudas Mažylis // Savivaldybių žinios. – 2000, kovo 30, p. 4-5.
Vietinės valdžios institucijos: metodinė priemonė studijuojantiems vietinės valdžios sistemas / Liudas Mažylis; Vytauto Didžiojo universitetas, Politikos mokslų ir diplomatijos institutas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2000.
Prioritetinėse varžybose: Danijos parama Baltijos valstybėms / Liudas Mažylis, Ingrida Unikaitė // Darbai ir dienos. – 2002, [T.] 30: Lietuva diplomatijos kuluaruose, p. 291-298.
Referendumo dėl ES baigtis – abejingų rinkėjų rankose / Liudas Mažylis // Lietuvos rytas. – 2003, bal. 25, p. 4.
Lietuvos referendumas dėl narystės Europos Sąjungoje / Liudas Mažylis // Politologija. – 2004, Nr. 2, p. 3-39.
Nemeilė Neeuropai: Europos Sąjungos ketvirtosios plėtros bangos referendumai; [monografija] / Liudas Mažylis; Vytauto Didžiojo universitetas. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004.
Nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas su savivaldos institucijomis, teikiant socialines paslaugas / Liudas Mažylis, Dainius Vazgelevičius // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. – 2004, Nr. 29, p. 117-133.
Saugios laivybos administravimo pokyčiai, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą / Liudas Mažylis, Virginija Jakuškienė // Jūra ir aplinka. – 2004, Nr. 2, p. 18-28.
Viešųjų paslaugų vertinimas miesto ir kaimo bendruomenėse / Liudas Mažylis, Ilona Tamutienė // Vagos. – 2004, Nr. 63(16), p. 60-66.
Administracijos direktorius kaip savivaldybės vykdomosios valdžios institucija Lietuvoje / Liudas Mažylis, Ingrida Dranginytė // Tiltai. – 2005, Nr. 3, p. 39-46.
Kodėl netiko Europai Konstitucija Europai: monografija / Liudas Mažylis; Vytauto Didžiojo universitetas. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005.
Lietuvos vandens išteklių apsaugos ir valdymo pokyčiai / Liudas Mažylis, Inesa Sasnauskaitė, Jovita Tirvienė; [su prierašu apie autorius] // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. – 2005, Nr. 34, p. 93-112.
Lietuvos savivaldybių nekilnojamojo turto valdymas / Liudas Mažylis, Indrė Jasudavičiūtė // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. – 2005, Nr. 35, p.137-150.
Regioninė dimensija Vidurio Rytų Europos eurointegraciniuose referendumuose / Liudas Mažylis // Politologija. – 2005, Nr. 3, p. 35-70.
Problems of the administration of the EU rural development policy measures / Liudas Mažylis, Jovita Tirvienė, Kristina Pargaliauskaitė // Rural development: globalisation and integration challenges to the rural of East and Central Europe; proceedings. – Akademija, Kauno r.: Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2005, vol. 2, b. 1, p. 30-33.
Europos Sąjungos pieno kvotų sistemos administravimas Lietuvoje / Liudas Mažylis, Kristina Karbonskytė, Jovita Tirvienė // Vagos. –2006, Nr. 71(24), p. 79-88.
Viešųjų ryšių organizacinių modelių raida Lietuvos savivaldybėse / Liudas Mažylis; [su prierašu apie autorių] // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. – 2006, Nr. 37, p. 71-85.
Viešųjų institucijų administravimo pokyčiai ir sąsajos su viešąja politika Lietuvos europeizacijos kontekste: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga; socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (S 03) / Liudas Mažylis; Vytauto Didžiojo universitetas. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007.
Lietuvos teritorijos administracinė reforma: pirmojo etapo patirties įvertinimas / Liudas Mažylis, Liubov Rabinovič // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. – 2008, Nr. 48, p. 87-104.
Nacionalinių ir nevyriausybinių veikėjų vaidmuo europiniuose žemės ūkio ir kaimo plėtros procesuose: Lietuvos atvejis / Laima Matulkevičiūtė, Liudas Mažylis, Živilė Šukytė, Jovita Tirvienė // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. – 2010, [Nr.] 3(19), d. 1, p. 41-52.
Šalia ne Europos: Europos Sąjungos kaimynystės politikos iššūkiai Rytų kaimynėms; monografija / Liudas Mažylis. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2010.
Bankų sistemos stabilumo sąsajos su visuomenės saugumu: „Snoro“ ir Ūkio bankų žlugimas / Liudas Mažylis, Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė // Lietuvos metinė strateginė apžvalga. – 2013/14, T. 12, p. 259-280.
Banking system stability and public security: the cases of the collapse of the commercial banks „Snoras“ and „Ūkio bankas“ in Lithuania / Liudas Mažylis, Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė // Lithuanian annual strategic review. – 2013-14, Vol. 12, p. 274-298.
Institutions of the European Union: didactical guidelines / Liudas Mažylis, Sima Rakutienė; Vytautas Magnus University, Faculty of Political Science and Diplomacy, Department of Political Science; [translated by UAB “Lingvobalt”]. – Kaunas [i.e. Vilnius]: Aktėja, 2013.
Lithuanian and Belarusian national identity in the context of European integration / Renee Buhr, Marharyta Fabrykant, Steven M. Hoffman, Regina Jasiuleviciene, Liudas Mazylis, Sima Rakutiene, Victor Shadurski, Aliaksandr Tsikhamirau, Linas Venclauskas; Steven M. Hoffman and Renee Buhr, editors; Vytautas Magnus University. – Kaunas: Vytautas Magnus University Publishing Office, 2013.
Constructing “Europe” and spread of European values: selected articles / [editor-in-chief Liudas Mažylis]. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2014.
Kova už laisvę tęsiasi: [pokalbis su Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi politologu L. Mažyliu] / užrašė Rita Šemelytė] // Kaimo laikraštis. – 2015, saus. 17-23 (Nr. 3), p. 23.
Tiesioginiai merų rinkimai Lietuvoje: užtrukę debatai ir šviežia patirtis / Liudas Mažylis, Vaida Leščauskaitė // Politikos mokslų almanachas / [Vytauto Didžiojo universitetas]; redakcinė kolegija: Regina Jasiulevičienė … [et al.]. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2015, t. 17, p. 33-56.
ES žlugimas neįmanomas: [pokalbis su Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto prof. dr. Liudu Mažyliu] / [kalbėjosi] Justina Petraškevičienė // Prie kavos. – 2016, Nr. 9 ( kovo 1), p. 8-9.
Prof. L. Mažylis: patriotiškumas – visiškai paprasta pareiga: [pokalbis su Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesoriumi / kalbino Martynas Pilkis] // Apžvalga. – 2017, Nr. 4/5 (balandis/gegužė), p. 32-34.
Liudas Mažylis: “Vykau ieškoti Vasario 16-osios Akto, norėdamas suteikti vienijantį akcentą Valstybės 100-mečio minėjimui”: [pokalbis su politologu ir Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto originalo atradėju / kalbėjosi Algirdas Kazlauskas] // Tėvynės sąjungos žinios. – 2017, Nr. 38 (birž. 17), p. 8-10.
L. Mažylis: su Karlsonu teko matytis: [pokalbis su Vasario 16-osios akto originalo atradėju profesoriumi Liudu Mažyliu] / kalbėjosi Edita Radzevičiūtė] // Kauno diena. – 2017, liep. 8, p. 6.
Lietuvos mozaika su L. Mažyliu: [pokalbis / kalbino Agnė Klimčiauskaitė] // Kauno diena. – 2017, rugpj. 19, priedas “TV diena”, p. 5.
Prof. Liudas Mažylis: “Mano biografija susiklostė “amerikietiškai”: [pasakojo Vasario 16-osios Akto atradėjas Vytauto Didžiojo universiteto profesorius L. Mažylis] // Laisvas laikraštis Lietuvai. – 2017, spal. 7-14 (Nr. 39), p. 15.
Šveicarijoje buvo filmuojama dokumentinė apybraiža iš ciklo „Šiandien prieš 100 metų“ / Liudas Mažylis // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2017, Nr. 31, p. 27.
Liudas Mažylis: „Valstybės relikvijos pinigais nepamatuojamos“: [pokalbis su Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesoriumi] / [užrašė Giedrė Milkevičiūtė] // Savaitė. – 2017, Nr. 27 (liep. 5), p. 26-27.
L. Mažylis mokosi ir iš Vytauto Didžiojo: [pokalbis] / kalbėjosi Sigita Lanauskienė // Lietuvos rytas. – 2017, gruod. 30 – 2018, saus. 2, p. 1, 3.
Apie vulkanu išsiveržusį Šimtmečio džiaugsmą: [pokalbis su Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto prof. Liudu Mažyliu / kalbėjosi Kotryna Lingienė] // Kaunas pilnas kultūros. – 2018, Nr. 2 (vasaris), p. 12-17.
Liudas Mažylis: Pinigai ir aš – tarsi du geležinkelio bėgiai: [pokalbis / kalbino Agnė Vaitasiūtė-Keizikienė] // Mūsų Respublika. – 2018, kovo 3-9 (Nr. 9), priedas „Laisvalaikis“, p. 2, 3.
99 metai po įvykio: veiksmo dokumentika / Liudas Mažylis; [dailininkas Darius Zablockis]. – Kaunas: Šviesa, 2018.
99 šimtosios: veiksmo trileris / Liudas Mažylis. – Vilnius: Alma littera, 2018.
„Sąjūdis atvedė į politiką, žurnalistiką ir istoriją“, – teigia Vytauto Didžiojo universiteto profesorius L. Mažylis: [pokalbis / kalbėjosi Alvydas Geštautas] // Bičiulis. – 2018, spal. 27, p. 2.
Liudas Mažylis: scientist, professor; [straight talk]; [voices of a Nation] / Liudas Mažylis // Passport: focus on Lithuania / editor-in-chief Kęstutis Pikūnas. – [Vilnius]: Post scriptum. Littera, 2018, Vol. 2, p. 182-183.
Kovo 17-ąją balsuokime už Saulių Jauneiką: politinė reklama / Liudas Mažylis, Jeronimas Balčiūnas // Vilnis. – 2019, kovo 15, p. 2.
Lietuvos Tarybos 1917 m. gruodžio 11-osios deklaracija: Kauno pėdsakas / Liudas Mažylis, Rasa Zozaitė // Kauno istorijos metraštis / redkolegija: Zigmantas Kiaupa (redkolegijos pirmininkas) … [et al.]. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2019, t. 17, p. 51-78.
L. Mažylio biuras Kaune / Jurgita Šakienė // Kauno diena. – 2019, rugs. 14, p. 5.
EP nario L. Mažylio komentaras EP rezoliucijai dėl užsienio subjektų kišimosi į rinkimus / Liudas Mažylis // Vakarų ekspresas. – 2019, spal. 16, p. 6.
Sek paskui bitę – įseksi į medų, arba bičių pergalė Europos Parlamente: [/Užsakomasis Europos Parlamento (EP) nario L. Mažylio straipsnis apie spal. 23 d. EP sprendimo, kuriuo jis užblokavo Europos Komisijos (EK) parengtas pataisas dėl augalų apsaugos produktų poveikio bitėms vertinimo, svarbą] / Liudas Mažylis // Valstiečių laikraštis. – 2019, lapkr. 6, p. 5.
Žiniasklaidos atstovams – apie klimato kaitą / Liudas Mažylis // Mūsų žodis. – 2019, lapkr. 22, p. 2.
L. Mažylis: „Atvirukai ir širdžiai brangūs, ir istoriškai vertingi“ / kalbėjosi Virginija Genienė // Valstiečių laikraštis. – 2019, gruod. 21, priedas „Šeštadienis“, p. 17, 18.
Fuksai Europoje / Liudas Mažylis; [iliustravo ir karikatūras kūrė Rugilė Jonaitytė]. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2020.
Kiek dar aplinkosaugos katastrofų sulauksime Lietuvoje ? / Liudas Mažylis // Lietuvos aidas. – 2020, saus. 11/18 (Nr. 2), p. 1, 14.
Patys Prisigyvenime: [Europos Parlamento Aplinkos, sveikatos ir maisto saugos komiteto pagrindinio nario L. Mažylio įžvalgos, kad tuo metu, kai Europa (taigi ir Lietuva) patvirtino „Žaliąjį kursą“, planuodama ateitį be jokios taršos, Lietuvos aplinkosaugos, ypač vandens resursų tausojimo, realybė ritasi link katastrofiškos ir, užuot galėję girtis kone beribiais švaraus vandens resursais, įgudome juos išmaniai teršti] / Liudas Mažylis // Banga. – 2020, saus. 15, p. 5.
Pristatytas Europos Žaliasis kursas. Kokius pokyčius teks priimti? / Liudas Mažylis // Mūsų balsas Europoje. – 2020, Nr. 2, p. 10–11.
Pristatys retus Vasario 16-osios Akto signatarų autografus: [Liudas Mažylis] // XXI amžius. – 2020, vas. 14, p. 1.
„Siekis ieškoti ir surasti vėl mane patraukė nenumaldomai“, – prisipažįsta Vasario 16-osios aktą suradęs europarlamentaras Liudas Mažylis: [pokalbis / kalbėjosi Simona Sutkutė] // Banga. – 2020, vas. 15, p. 12.
Europarlamentaras L. Mažylis: ir apie politiką, ir apie „Lietkabelio“ krepšininkus: [pokalbis / kalbėjosi Raimonda Mikučionytė] // Tėvynė. – 2020, kovo 7, p. 4.
Nepritariu dabartiniam EVT projektui dėl būsimo biudžeto / Liudas Mažylis // Mūsų balsas Europoje. – 2020, Nr. 3, p. 9–10.
L. Mažylis: lygiai prieš 70 metų kilusi vieningos Europos idėja yra gyva ir šiandien: [pokalbis] // Kauno diena. – 2020, geg. 9, p. 5.
Atnaujintas bokštelis prie Žvelgaičių / Liudas Mažylis // Žaliasis pasaulis. – 2020, geg. 28, p. 3.
Gamtos grąžinimas į mūsų gyvenimą / Liudas Mažylis // Žaliasis pasaulis. – 2020, geg. 28, p. 1, 3, 11.
Prof. L. Mažylis: Baltijos Antantės idėja vis dar aktuali // Lietuvos rytas. – 2020, rugs. 5, p. 7.
Prof. Liudas Mažylis. Europos iššūkiai ir politiniai sprendimai / Liudas Mažylis // Vakarų ekspresas. – 2020, gruod. 11, p. 6.
Prof. Liudas Mažylis. Europos iššūkiai ir politiniai sprendimai / Liudas Mažylis // Tėvynė. – 2020, gruod. 12, p. 4.
„Mielieji, šiuo nelengvu visiems laikotarpiu…“: [Europos Parlamento nario L. Mažylio sveikinimas Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga] / Liudas Mažylis // Tremtinys. – 2020, gruod. 23, p. 2.
Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis. Šie metai priminė tikrąsias vertybes // Kauno diena. – 2020, gruod. 31, p. 7.
Kodėl „paskui“, o ne „dabar“? / Liudas Mažylis // Lietuvos aidas. – 2021, vas. 6/13 (Nr. 5), p. 1–2.
Ar tikrai dabartinė Lietuvos valdžia nori „visus šunis sukarti“ ant Europos?.. / Liudas Mažylis // Banga –. 2021, vas. 10, p. 4.
Prof. L. Mažylis pristato virtualiąją parodą „Vasario 16-osios aktas: formos ir turinys“ // Kauno diena. – 2021, vas. 13, p. 5.
Nepriklausomybės Akto atradėjas prof. Liudas Mažylis: „Patriotiškumą vaikams galima išugdyti tik savo pavyzdžiu“: [pokalbis / kalbėjosi Sigita Zumerytė Arlauskienė] // Tauragės žinios. – 2021, vas. 19, p. 21.
Mielieji!: [Europos Parlamento nario profesoriaus L. Mažylio sveikinimas su Kovo 11-ąja] / Liudas Mažylis // Kauno diena. – 2021, kovo 10, p. 3.
Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis: „Istorinė atmintis padeda, o ateitis – mūsų atsakomybė“: [pokalbis] // Lietuvos rytas. – 2021, kovo 30, p. 5.
(Ne)išmoktos Černobylio patirtys ir Astravo monstras. Politinis žaidimas likimais / Liudas Mažylis // XXI amžius. – 2021, bal. 30, p. 5.
Kova su vėžiu tapo ES prioritetu / L. Mažylis // Mūsų balsas Europoje. – 2021, Nr. 8, p. 23–24.
EP narys prof. Liudas Mažylis: „Aplinkosauga ir sveikata – vieni svarbiausių kadencijos prioritetų“: [pokalbis / kalbėjosi Vaiva Makarauskaitė] // Vakarų ekspresas. – 2021, gruod. 17, p. 8.
Baltarusija: netikras referendumas tikro karo fone / Liudas Mažylis // XXI amžius. – 2022, kovo 4, p. 8.
Europos pusdiplomis / Liudas Mažylis; [iliustravo ir karikatūras kūrė Rugilė Jonaitytė]. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2022.
Nerimas dėl atominių elektrinių: nuo Ukrainos iki Astravo / Liudas Mažylis // XXI amžius. – 2022, kovo 18, p. 10.
Kremliaus prioritetai Ukrainoje neišsipildo / Liudas Mažylis // Vakarų Lietuva. – 2022, kovo 29/bal.4(Nr.13), p. 2.
Europos diplomatija Kyjive / Liudas Mažylis // XXI amžius. – 2022, bal. 29, priedas „XXI amžiaus horizontai“, p. 3.
Sakartvelas: tarp europinių siekių ir separatizmo grėsmių / Liudas Mažylis // XXI amžius. – 2022, birž. 10, priedas „XXI amžiaus horizontai“, p. 4.
Kaliningrado tranzito „blokada“ – klasikinis Rusijos šantažas ir dezinformacijos ataka / Liudas Mažylis // XXI amžius. – 2022, liep. 29, priedas „XXI amžiaus horizontai“, p. 4.
Lukašenka: kaip apsimesti, kad nekariauji / Liudas Mažylis // XXI amžius. – 2022, rugs. 30, priedas „XXI amžiaus horizontai“, p. 4.
Parodos. Koks tai žanras ?: [apie jo atrasto Vasario 16-osios akto ir jo signatarų autografų bei kitų dokumentų, skausmo ir vilties laiškų iš Sibiro ir kalėdinių atvirukų iš savo kolekcijos parodas] / Prof. Liudas Mažylis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7, p. 244-263.
Separatistinių regionų rytų erdvėje situacija / Liudas Mažylis // XXI amžius. – 2022, lapkr. 25, priedas XXI amžiaus horizontai“, p. 4.
Liudas Mažylis. Trėmimai kaip neišvengiama Rusijos politikos dalis ir teritorinis Rusijos terorizmas // Mūsų balsas Europoje. – 2022, Nr. 11, p. 22–23.
Grūdų šantažas ir Rusijos šešėlis Afrikoje / Liudas Mažylis // Mūsų balsas Europoje. – 2022, Nr. 12, p. 30-31.
Prof. L. Mažylis kviečia į pokalbių trasą po Kauno modernistinių pastatų požemius: [apie parodą Kaune, Vienybės a., kur buvo pristatytas ir jo tėvo Prano Mažylio namas] // Kauno diena. – 2022, gruod. 17, p. 5.
Ar reikia ir ar įmanoma tartis su Rusija ? / Liudas Mažylis // XXI amžius. – 2022, gruod. 23, priedas „XXI amžiaus horizonta“, p. 4.
Išsprūdo iš Rusijos energetikos glėbio / Liudas Mažylis // XXI amžius. – 2023, saus. 27, priedas „XXI amžiaus horizontai“, p. 4.
Kaip vertinti Europos Sąjungos sankcijų Rusijai poveikį / Liudas Mažylis // XXI amžius. – 2023, vas. 24, priedas „XXI amžiaus horizontai“, p. 2.
Tarnauja Pasvalio kraštui / Liudas Mažylis // Darbas. – 2023, kov. 14, p. 4.
Karas keičia politikos rutiną / Liudas Mažylis // Savaitė. – 2023, Nr. 13 (kov. 30), p. 42.
Vasario 16-osios aktas: atvertas Lietuvos galimybių langas / Liudas Mažylis // Mūsų žodis. – 2023, bal. 7, p. 3.
Europarlamentaras L. Mažylis apie delsimą priimti Ukrainą į ES: vakarai pavargo nuo plėtros / Aušra Čebatoriūtė // Utenos diena. – 2023, geg. 6, p. 4.
Moldovoje – europietiškų galimybių metas / Liudas Mažylis // Mūsų balsas Europoje. – 2023, Nr. 13, p. 16-17.
Zaporižios AE – teroristų rankose / Liudas Mažylis // XXI amžius. – 2023, geg. 19 (Nr. 19/20), priedas „XXI amžiaus horizontai“, p. 2.
Lukašenkos represijos prieš Katalikų Bažnyčią ir kitas konfesijas Baltarusijoje / Liudas Mažylis // XXI amžius. – 2023, birž. 16 (Nr. 23/24), priedas „Kristus ir pasaulis“, p. p. 4.
Referendume dėl narystės ES išsakėme ir vis dar išlaikome didelį pasitikėjimą Europa / Liudas Mažylis // XXI amžius. – 2023, birž. 16 (Nr. 23/24), priedas „XXI amžiaus horizontai“, p. 2.
Perversmų bandymai Rusijoje, argi tai nauja ? / Liudas Mažylis // XXI amžius. – 2023, liep. 21 (Nr. 27/28), priedas „XXI amžiaus horizontai“, p. 3.
Liudas Mažylis: Apginsime ES rinką nuo Kinijos ir kitų trečiųjų valstybių ekonominio šantažo // Lietuvos aidas. – 2023, spal. 7/13 (Nr. 38), p. 1, 8.
Nuo chemijos mokslų daktaro iki europarlamento / Liudas Mažylis // Telšių žinios. – 2023, spal. 20, p. 5.
Vėl karas Europoje / Liudas Mažylis; [ELP frakcija Europos Parlamente]. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2023.
Dar ne vakaras, Europa / Liudas Mažylis. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2024.
Parengta pagal XXVII knygos mėgėjų metraščių, Kauno miesto savivaldybei pateiktą biografiją (https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sx9j9Mp-2tYJ:www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2018/02/Liudas-Ma%25C5%25BEylis-biografija-1.docx&hl=lt&gl=lt) bei paties Liudo Mažylio įvairioms institucijoms pateiktą medžiagą.

Iliustr.:
Europos parlamento ir XXVII knygos mėgėjų draugijos narys Liudas Mažylis su XXVII knygos mėgėjų draugijos nariais Alvydu Surbliu ir Ričardu Vainora Europos parlamente. 2022 05 19.
Liudas Mažylis. Jono Petronio nuotr. prie straipsnio: Prof. Liudas Mažylis: “Mano biografija susiklostė “amerikietiškai”: [pasakojo Vasario 16-osios Akto atradėjas Vytauto Didžiojo universiteto profesorius L. Mažylis] // Laisvas laikraštis Lietuvai. – 2017, spal. 7-14 (Nr. 39), p. 15.

mazylis_liudas_europos_parlamente_2022_05_19_su_surbliu_vainora
Liudas Mažylis su Alvydu Surbliu ir Ričardu Vainora Europos parlamente