Ričardas Vainora

vainora_ricardas_2021_10_19

Inžinierius, filatelijos kolekcininkas Ričardas Vainora (g. 1955 11 06 Žarėnuose, Telšių raj.) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2020 01 27, tačiau jau 2018 išleistame XXVII knygos mėgėjų metraščio šeštame tome paskelbtas jo straipsnis „Nepriklausomos Lietuvos atvirukai“ apie 1918 m. Lietuvoje išleistus atvirukus, o R. Vainoros bendradarbiavimas su Draugija prasidėjo 2015, kai Kauno m. savivaldybės viešojoje V. Kudirkos bibliotekoje buvo pristatyta jo filatelijos paroda „Lietuvos kovos už laisvę 1794–1918“. Šios parodos pristatyme dalyvavo ir Draugijos nariai. 2018 LPKTS salėje Kaune pristatyta dar viena R. Vainoros filatelijos paroda „Kovojanti Lietuva“. Priimtas į draugiją R. Vainora parengė straipsnį Draugijos metraščio septintam tomui „Lietuvos bibliotekos filatelijoje“. 2020 LPKTS salėje Kaune pristatyta R. Vainoros paroda „Partizanų Lietuva“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. 2021 LPKTS salėje Kaune ir Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje pristatytos dar dvi parodos iš R. Vainoros kolekcinių rinkinių. Draugijoje turi dvidešimt pirmą numerį.
R. Vainora 1973 baigė Telšių III vidurinę mokyklą, 1981 – Kauno Politechnikos instituto Statybos ir santechnikos fakulteto vakarinį skyrių. Dirbo Kauno Suskystintų dujų įmonėje.
Filatelija domisi nuo 1965, dalyvavo pirmojoje Lietuvos jaunųjų filatelistų parodoje Šilutėje, pirmojoje Sovietų Sąjungos jaunųjų filatelistų parodoje Taline ir didžiausioje XX amžiaus pasaulinėje filatelijos parodoje „PACIFIC 97“ San Franciske 1997. Už straipsnius apie Lietuvos pašto istoriją ir filateliją gavo pasidabruotą bronzos („Silver Bronze“) medalį. Sekančiais metais Ispanijoje vyko pasaulinė vien tik filatelinės literatūros paroda ir, kaip priedas prie jos, buvo „Moderniosios filatelijos“ klasė. Ten už straipsnius gavo sidabro medalį.
R. Vainora yra ne tik filatelijos kolekcininkas, jis taip pat sukaupė vertingą asmeninę biblioteką, kurioje nemažai retų filatelinių leidinių. Tai viena turtingiausių asmeninių bibliotekų apie mūsų šalies paštą ir filateliją Lietuvoje ir užsienyje. Leidinių apie paštą yra padovanojęs ir Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai.

Bibliografija:
Filatelistų rinkiniai / Ričardas Vainora // Kauno tiesa. – 1986, rugp. 7.
Suvenyrai filatelistams / Ričardas Vainora // Lietuvos jūreivis. – 1986, spal. 9.
Suvenyrai filatelistams / Ričardas Vainora // Raudonoji vėliava. – 1987, rugp. 27, p. 3.
Maironis filatelijoje / Ričardas Vainora // Gimtasis kraštas. – 1987, lapkr. 26, p. 3.
J. Kriščiūnas filatelijoje / Ričardas Vainora // Naujasis kelias // 1988, saus. 23, p. 3 .
Maironis filatelijoje / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1988, Nr. 1, p. 12.
Pašto ženklai – laiko ženklai / Ričardas Vainora // Kauno tiesa. – 1988, lapkr. 8.
Kauno filatelinė biblioteka / [Ričardas Vainora] // Filatelija Lietuvoje. – 1989, Nr. 1, p. 41-42.
Kauno „Seno pašto“ antspaudai / Ričardas Vainora // Filatelija Lietuvoje. – 1989, Nr. 1, p. 37-38.
Lietuvos filatelijos periodika / Ričardas Vainora // Filatelija Lietuvoje. – 1989, Nr. 1, p. 9-13.
J. Paleckis filatelijoje / Ričardas Vainora // Telšių laikraštis. – 1989, bal. 22.
Siūlymai dėl Lietuvos Respublikos pašto mokesčio ženklų ir kitų Pašto dokumentų leidimo, pašto antspaudų gaminimo / Zbignevas Steponavičius, Ričardas Vainora // Filatelija Lietuvoje. – 1990, Nr. 1 (2), p. 18-23.
1954-1973 m. markiruoti vokai lietuviška tematika / Ričardas Vainora // Filatelija Lietuvoje. – 1990, Nr. 1 (2), p. 31-33.
Medicina filatelinėje literatūroje / Ričardas Vainora // Filatelija Lietuvoje. – 1990, Nr. 2 (3), p. 54-56.
Lietuvos pašto sportiniai suvenyrai / Ričardas Vainora // Filatelija Lietuvoje. – 1991, Nr. 5, p. 5-7.
1964-1989 m. Lietuvos vokai sporto tema / Ričardas Vainora // Filatelija Lietuvoje. – 1991, Nr. 5, p. 16-18.
Antspaudai sportine tema / Ričardas Vainora // Filatelija Lietuvoje. – 1991, Nr. 5, p. 28-30.
Klaipėdos jubiliejų minint / Ričardas Vainora (pasirašė „Robertas Rimeikis“) // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1992, Nr. 1, p. 29-30.
Lietuvos talonai / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1992, Nr. 1, p. 44.
Lietuvos ženklai „Michel“ kataloge / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1992, Nr. 1, p. 32-35.
Vokietijoje spausdinti Lietuvos pašto ženklai / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1992, Nr. 1, p. 20-22.
Vokietijoje spausdinti Lietuvos ženklai / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1992, Nr. 1, p. 14-18.
1936-1937 metų ženklų tiražai / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1992, Nr. 2, p. 29-30.
Lietuvos kultūros fondas / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1992, Nr. 3, p. 16.
Iš „De jure“ ženklų istorijos / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1993, Nr. 2, p. 25-29 .
Koks tai ženklas? / Ričardas Vainora (pasirašė „Robertas Rimeikis“) // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1993, Nr. 2, p. 32-33.
Literatūros paieškos / [Ričardas Vainora] // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1993 Nr. 2, p. 38-39.
„F. Vaitkus nugalėjo Atlantą“ / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1993, Nr. 3, p. 21-22.
„Graf Zeppelin“ ir Lietuva / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1993, Nr. 3, p. 28-30.
Pašto antspaudai pasakoja / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1993, Nr. 5, p. 44-46.
Lietuvos pašto jubiliejus / Zbignevas Steponavičius, Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1993, Nr. 6, p. 3-13.
„POLSKA 93“ / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1993, Nr. 6, p. 23-26.
1939 metų „Vyčio“ tiražas / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1993, Nr. 6, p. 27-28.
Lietuvos paštas. 1921-1928 metai. / Zbignevas Steponavičius, Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1994, Nr. 7, p. 6-17.
Pirmoji Alytaus kolekcionierių paroda / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1994, Nr. 7, p. 27-28
Kas spausdino ženklus Lietuvoje? / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1994, Nr. 7, p. 36-38.
Harmers aukcione Šveicarijoje / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1994, Nr. 7, p. 47-50.
Lietuvos paštas. 1929-1940 metai. / Zbignevas Steponavičius, Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1994, Nr. 8, p. 12-28.
Pirma pašto ženklų paroda Lietuvoje / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1994, Nr. 8, p. 32-33.
Lietuvos gamta pašto antspauduose / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1994, Nr. 9, p. 21-26.
Prezidento jubiliejinė laida / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1994, Nr. 10, p. 19-25.
Laiškai iš Kražių / Ričardas Vainora (pasirašė „Robertas Rimeikis“) // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1994, Nr. 10, p. 35-36.
Rusijos pašto vagonų maršrutai 1861-1915 m. Lietuvoje / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1994, Nr. 11, p. 23-26.
Geležinkelių pašto antspaudai Lietuvoje iki 1915 m. / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1994, Nr. 11, p. 30-45.
„Klaipėda – paroda“ / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1994, Nr. 12, p. 19-21.
Lietuvos filatelijos paroda. Nuomonės / Ričardas Vainora (pasirašė „Robertas Remeikis“) // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1994, Nr. 12, informacinis-reklaminis priedas, p. XII-XIII.
„Išimti iš apyvartos…“ / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1995, Nr.1, p. 25-28.
Pirmųjų ženklų piešiniai / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1995, Nr. 13, p. 13.
1940 metų atvirukų laida / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1995, Nr. 13, p. 15-19.
„Rombų“ išleidimas į apyvartą / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1995, Nr. 16, p. 25-26.
„Laisvas Rokiškis“ / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1996, Nr. 1/2, p. 23.
„Išlaisvinta Ukmergė“ / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1996, Nr. 1/2, p. 24.
Markiruotas vokas ir slaptukas / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1996, Nr. 1/2, p. 40-42.
Lietuvos filatelijos paroda / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1996, Nr. 1/2, p. 46-49.
Gromatmarkės atsirado mete 1840 / Straipsnį surado ir komentarą parašė Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1996, Nr. 20, p. 22.
„Išimami iš apyvartos…“ / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1997, Nr. 1/2, p. 33-36.
Pašto tarifai Lietuvoje 1940 06 15 – 1941 07 16 / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1997, Nr. 1/2, p. 37-47.
„Antras“ Vilniaus krašto padalinimas / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1997, Nr. 1/2, p. 48-49.
Lietuviai paštininkai Rusijoje / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1997, Nr. 1/2, p. 50-54.
Briefmarkenfreie Sendungen / Ričardas Vainora // Lituania. – 1997, Nr. 7, p. 379.
Zaristische Feldpost in Litauen im I Weltkrieg / Ričardas Vainora // Lituania. – 1997, Nr. 7, p. 416-418.
Aerogramos Lietuvoje / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1998, Nr. 2, p. 50-51.
„Kauno pilies“ ženklų lapas / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1998, Nr. 2, p. 84-85.
Lituanica / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 1998, Nr. 16, p. 5.
Lituanica / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 1998, Nr. 18, p. 7.
Lietuva – JTO narė, atmaina / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 1998, Nr. 18, p. 8.
Tado Daugirdo piešti pašto ženklai / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1999, Nr. 1, p. 31-34.
A. Žmuidzinavičiaus darbų paroda / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1999, Nr. 1, p. 35-40.
Lietuvos filatelistų suvažiavimas / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1999, Nr. 1, p. 64-66.
Kaunas senuose atvirukuose / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1999, Nr. 1, p. 84.
Pašto ženklų leidimas 1934 metais / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1999, Nr. 1, p. 96-98.
Papildant žinias apie tarifus 1918-1940 m. / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1999, Nr. 2, p. 21-26.
Lietuvos filatelijos paroda / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 1999, Nr. 2, p. 27-30.
Lituanica / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 1999, Nr. 19, p. 6.
Lietuvos vėliava Šveicarijos pašto ženkle / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 1999, Nr. 20, p. 6.
Trakų herbo riktas / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 1999, Nr. 20, p. 9.
Filatelistų draugijos Lietuvoje 1924-1940 metais / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1999, Nr. 41, p. 4-18.
„Ženklų draugas“ / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1999, Nr. 41, p. 23-25.
Lietuvos filatelijos bruožai / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1999, Nr. 43, p. 60-68.
Papildant informaciją apie 2000 metų ženklus / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2000, Nr. 1/2, p. 42-43.
Kalėdinės filatelijos paroda / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2000, Nr. 1/2, p. 45-46.
Lietuvos filatelijos paroda / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2000, Nr. 1/2, p. 48-50.
Naujas antspaudas Klaipėdoje / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2000, Nr. 23, p. 7.
Lituanica – Penrhyn island / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2000, Nr. 23, p. 8.
Lituanica – Monako pašto ženklas / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2000, Nr. 24, p. 13.
Lietuvos filatelijos periodika iki 1941 metų / Ričardas Vainora // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 2000, Nr. 45, p. 36-52, praleista straipsnio dalis 2000, Nr. 46, p. 66.
Vienas klausimas Laisvės alėjoje / Modestas Patašius: [Pokalbis su Ričardu Vainora] // Laikinoji sostinė. – 2000, liep. 24.
Nežinomas V. K. Jonynas / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2001, Nr. 2, p. 20-21.
Lietuvos filatelijos paroda / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2001, Nr. 2, p. 34-36 .
„Personaliniai“ ženklai / [Ričardas Vainora] // PHILLIT. – 2001, Nr. 25, p. 14.
Lituanica. Baltarusijos vokas / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2001, Nr. 26, p. 8.
Lituanica – Latvija / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2001, Nr. 27, p. 5.
Klišių klaidos / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2001, Nr. 27, p. 14.
Įdomūs skaitmenys / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2002, Nr. 1, p. 45.
Lietuvos ženkliniai atvirukai / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2002, Nr. 2, p. 43-55.
Karinės cenzūros antspaudas / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2002, Nr. 2, p. 74.
Lituanistika Japonijoje / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2002, Nr. 28, p. 8-9.
Lituanistika – Lenkijos tūkstantmetis / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2002, Nr. 28, p. 10-12.
Lituanistika Baltarusijoje / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2002, Nr, 29, p. 6.
Privačių paštų antspaudų katalogas / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2003, Nr. 1/2, p. 40.
Lietuvos filatelijos paroda / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2003, Nr. 1/2, p. 64-65.
Lietuvos ženkliniai atvirukai / Ričardas Vainora. – Kaunas: Lietuvos filatelistų sąjunga, 2003.
Šv. Kazimieras ir Lenkija / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2003, Nr. 31, p. 17-18.
Balionų paštas Pociūnuose / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2003, Nr. 32, p. 13.
Lietuvos privačių paštų antspaudai: [recenzija] / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2003, Nr. 32, p. 24.
Lituanica Brazilijoje / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2003, Nr. 33, p. 18
Plungiškei – pasidabruotas parodos medalis / Ričardas Vainora // Žemaitis. – 2004, vas. 3, p. 7.
Išleistas pašto ženklas su Radviliškio herbu / Ričardas Vainora // Šiaulių kraštas. – 2004, vas. 21.
Mažeikių herbas pašto ženkle / Ričardas Vainora // Santarvė. – 2004, vas. 21.
Ukmergės herbas – pašto ženkle / Ričardas Vainora // Gimtoji žemė. – 2004, vas. 21, Nr. 21, p. 10
Išleistas pašto ženklas su Radviliškio herbu / Ričardas Vainora // Mūsų kraštas. – 2004, vas. 25, p. 1.
Filatelijos paroda „Kaunas – 2006“ / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2005, Nr. 1/2, p. 77-78.
Lietuvos pašto ženklų katalogas: [recenzija] / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2005, Nr. 1/2, p. 83-85.
Serijos „F. Vaitkus“ ženklų tiražai / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2006, Nr. 2 (41), p. 27.
Pašto antspaudai 1939 metais / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2008, Nr. 1 (46), p. 5-6.
Jono Sobieskio privilegija / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2008, Nr. 1 (46), p. 16-17.
Virtuali biblioteka / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2008, Nr. 3 (48), p. 6.
Klaida naujame Lietuvos ženkle / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2008, Nr. 3 (48), p. 14.
Pašto istorija „Lietuvos valsčiuose“ / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2008, Nr. 3 (48), p. 16-17.
Iš Tauragės siųsti laiškai – Šveicarijos aukcione: istorijos pėdsakais / Ričardas Vainora // Tauragės kurjeris. – 2008, geg. 27, Nr. 39 (1002), p. 6..
Laiškas iš Tauragės parduotas už 408000 eurų / Ričardas Vainora // Tauragės kurjeris. – 2008, birž. 20, p.6.
Parodos Kauno bibliotekoje / Ričardas Vainora // Draugas. – 2008, birž. 27, Nr. 125, p. 8.
S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbis ir be melo pakankamai didingas ir garbingas / Ričardas Vainora // Draugas. – 2008, liep. 10, Nr. 133, p. 5.
Paštą per Atlantą gabeno ne pirmi / Ričardas Vainora // Valstiečių laikraštis. – 2008, liep. 12.
Aukcione – laiškai iš Lietuvos / Ričardas Vainora // Lietuvos aidas. – 2008, spal. 11, priedas „Naujausios žinios“, p. 1.
Žalgirio mūšiui – 600 / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2010, Nr. 1 (52), p 15.
Šiaulių pašto atvirukas / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2010, Nr. 3 (54), p. 19.
Paroda Ryšių istorijos muziejuje / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2010, Nr. 3 (54), p. 21.
Ateitininkija filatelijoje / Ričardas Vainora // Ateitis. – 2010, Nr. 8, p. 9-11.
Filatelija – daugiau nei būdas praleisti laiką / Ričardas Vainora // Pašto pulsas. – 2011, Nr. 7, p. 8.
I. Levitano paveikslai ant SSRS ženklinių atvirukų / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2011, Nr. 55, p. 20-22.
Nauji licenciniai vokai / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2011, Nr. 56, p. 16-18.
Anykščių antspaudai / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2011, Nr. 56, p. 19.
„Tikrai tikras Vaitkus“ / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2011, 57, p. 6-8.
Kauno telefono stoties antspaudas / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2012, Nr. 1 (58), p. 10.
„Karžygio“ spausdinimo lapai / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2012, Nr. 1 (58), p. 20-21.
„Mis Lietuva – 1995“ ant Afrikos pašto ženklo / Ričardas Vainora // 2012, Nr. 1 (58), p. 26-27.
Maironių paštas / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2012, Nr. 2 (59), p. 6.
Du nauji pašto atvirukai / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2012, Nr. 2 (59), p. 15-16.
Nežinomi atvirukų autoriai / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2012, Nr. 2 (59), p. 19-20.
Moldovos – Lietuvos diplomatiniams santykiams 20 metų / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2012, Nr. 2 (59), p. 23.
Alsėdžių paštui – 100 metų / Ričardas Vainora // Pašto pulsas. – 2012, Nr. 3, p. 10.
Kauno 11-as paštas / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2012, Nr. 3 (60), p. 8-9.
Žinia iš Kauno Senojo pašto / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2012, Nr. 3 (60), p. 12.
V. Fugalevičius Kaune / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2013, Nr. 61, p. 10-11.
Bukletų afera / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2013, Nr. 62, p. 2-3.
Atkurto LTOK 25-metis / Ričardas Vainora // PHILLIT. – 2013, Nr. (63), p. 20.
Jonas Juška filatelijoje / Ričardas Vainora // Kalvotoji Žemaitija. – 2015, birž. 23, p. 8.
Devyni klausimai / Ričardas Vainora // Amerikos lietuvis. – 2015, spal. 8, p. 13, 16, 19.
Dvi „Šilingo“ laidos / Two types of the „Schilling“ stamps / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2016, Nr. 244, p. 11.
Šventoji. Laiveliai jūroje / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2017, Nr. 245, p. 28-29.
Nepriklausomos Lietuvos [pirmieji] atvirukai / Ričardas Vainora // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 279-281, 284.
Naujausi Lietuvos blokai / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2019, Nr. 247, p. 22-24, 30.
Pasaulio Lietuva / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2019, Nr. 247, p. 25-30.
Pirmajam Telšių pašto ženklui – 100 / Ričardas Vainora // Kalvotoji Žemaitija. – 2020, saus. 21, p. 7.
Partizanų Lietuva pašto ženkluose / Ričardas Vainora // Tremtinys. – 2020, vas. 14, p. 1, 2.
„Greitąjį paštą“ reklamuojantys antspaudai / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2020, Nr. 248, p. 12-13.
„Pašto valdybos žinynas“ / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2020, Nr. 248, p. 14-17.
Vieno ženklo lapai / Ričardas Vainora // „Lithuania“ Philatelic Society Bulletin. – 2020, Nr. 248, p. 23.
Atvirukas „Vytautas Didysis“ / Postal card Grand Duke Vytautas / Ričardas Vainora // „Lithuania“: Philatelic Society Bulletin. – 2021, Nr. 249, p. 42-43.
Firminiai vokai Šiauliuose / Commercial covers from Šiauliai (1896-1944) / Ričardas Vainora // „Lithuania“: Philatelic Society Bulletin. – 2021, Nr. 249, p. 52-53.
Tokia buvo pradžia / Ričardas Vainora // „Lithuania“: Philatelic Society Bulletin. – 2021, Nr. 249, p. 23-28.
Partizanų vadai pašto ženkluose / Ričardas Vainora // Tremtinys. – 2021, kov. 19, p. 1.
Kovojanti partizanų Lietuva pašto ženkluose / Ričardas Vainora // Dirva. – 2021 kov. 30, p. 10.
Kristupą Švirmicką prisimenant / Ričardas Vainora // Tremtinys. – 2022, saus. 28, p. 7.
Lietuvos bibliotekos filatelijoje / Ričardas Vainora // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7, p. 294-319.
Naujas pašto ženklas / Ričardas Vainora // Kalvotoji Žemaitija. – 2023, spal. 10, p. 6.
History of philatelic societies in America / Ričardas Vainora // „Lithuania“: Philatelic Society Bulletin. – 2021, Nr. 249, p. 18-22.
Lietuvas kaleidoskops / Ričardas Vainora // Latvijas kolekcionārs. – 1991, Nr. 2, p. 4.
Baltkrievijas kolekcionāru avīze / Ričardas Vainora // Latvijas kolekcionārs. – 1992, Nr. 1, p. 1.
Izveidota Krievijas filatēlistu savienība / Ričardas Vainora // Latvijas kolekcionārs. – 1992, Nr. 3 (6), p. 1.
Jaunākās pastmarkas. Lietuva, Krievija / Ričardas Vainora // Latvijas kolekcionārs. – 1992, Nr. 4 (7), p. 1.
Lietuvas marku katalogs / Ričardas Vainora // Latvijas kolekcionārs. – 1992, Nr. 6 (9), p. 1.
Kaleidoscope of Lithuania / Ričardas Vainora // Latvia Collector. – 1992, First Issue [Nr. 1], p. 14.
The Catalogue of Lithuania Stamps / [Ričardas Vainora] // Latvia Collector. – 1992, Third Issue [Nr. 3], p. 9.
Litewskie muzeum morskie w Kłajpedzie / Ričardas Vainora // Warszawski Biuletyn Filatelistyczny. – 2000, Nr. 10 (145), p. 24-25.
Litewski cekogram okolicznościowy / [Ričardas Vainora] // Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny. – 2001, Nr. 1/2 (155/156), p. 79.
Katalog znaczków Litwy 1990-2001: [recenzje] / Ričardas Vainora // Filatelista. – 2003, Nr. 6, p. 313.
Litwa [Specjalizowany katalog znaczków pocztowych Litwy 1990-2001: Recenzje] / Ričardas Vainora // Warszawski Biuletyn Filatelistyczny. – 2003, Nr. 7 (178), p. 30-31.
Литовский калейдоскоп / Ричардас Вайнора // Коллекционер Латвии. – 1991, № 2, с. 4
Газета белорусских коллекционеров / Ричардас Вайнора // Коллекционер Латвии. – 1992, № 1, с. 1.
Книга о литовском экслибрисе / Ричардас Вайнора // Вестник коллекционера. – 1992, № 1 (25), с. 4.
Создан Союз филателистов России / Ричардас Вайнора // Коллекционер Латвии. – 1992, № 3 (6), с. 1.
Новые почтовые марки. Литва, Россия / Ричардас Вайнора // Коллекционер Латвии. – 1992, № 4 (7), с. 1.
Каталог марок Литвы / Ричардас Вайнора // Коллекционер Латвии. – 1992, № 6, с. 1.
Каталог марок Литви / Рiчардас Вайнора // Фiлателiя Украïни. – 2003, № 4 (42), с. 33.

Украïнiка на литовському блоцi / Рiчардас Вайнора // Фiлателiя Украïни. – 2004, № 5 (49), с. 43.
Näitustelt. Polska’93 / Ričardas Vainora // Hiiu Koguja. – 1993, Nr. 3 (15), p. 2.
Gebührentarife / Ričardas Vainora, Viktoras Adomavičius // Lituania. – 1996, Nr. 6, p. 312-313.
Erste internationale Vereinbarung / Ričardas Vainora // Lituania. – 1996, Nr. 6, p. 317-319.
„Gebühr bezahlt“ – Stempel / Ričardas Vainora // Lituania. – 1998, Nr. 10, p. 614.
Aerogramm / Ričardas Vainora // Lituania. – 1998, Nr. 10, p. 615.
„Exprès“ – Brief / Ričardas Vainora // Lituania. – 1999, Nr. 11, p. 669.
Automatenmarken / Ričardas Vainora // Lituania. – 2000, Nr. 13, p. 799.
Neuer Werbestempel in Klaipėda / Ričardas Vainora // Lituania. – 2000, Nr. 14, p. 865.
Litauische Posttarife 1918-1940 / Vytautas Doniela, Ričardas Vainora // Lituania. – 2000, Nr. 14, p. 867-872.
Cecogramm / Ričardas Vainora // Lituania. – 2001, Nr. 16 (2001), p. 1030.
Neues Cecogramm / Ričardas Vainora // Lituania. – 2002, Nr. 17, p. 1108.
Werbeblatt zum 750. Gründungsjahr von Memel / Ričardas Vainora // Lituania. – 2002, Nr. 18, p. 1163.
Zwei neue Aerogramme / Ričardas Vainora // Lituania. – 2002, Nr. 18, p. 1169.
Voraussichtliche Neuheiten – Ausgaben 2003 / Ričardas Vainora // Lituania. – 2003, Nr. 19, p. 1245.
Ballonpost / Ričardas Vainora // Lituania. – 2003, Nr. 20, p. 1314.
Neue Postleitzahlen in Litauen / Ričardas Vainora // Lituania. – 2004, Nr. 21, p. 1390-1395.
Privatpost in Litauen / Ričardas Vainora // Lituania. – 2004, Nt. 21, p. 1400-1401.
Neue Ganzsachen in Litauen / Ričardas Vainora // Michel Rundschau. – 2011, Nr. 6, p. 16.
Stempel von Klaipėda in der sowjetischen Zeit (1945-1990) / René Pineau, Hans-Christoph von Lindeiner, Ričardas Vainora // Lituania. – 2013, Nr. 40, p. 10-34.
Maschinenstempel im Bereich Klaipėda während der Zeit der Litautschen Sowjetrepublik (LSSR) / René Pineau, Hans-Christoph von Lindeiner, Ričardas Vainora // Lituania. – 2014, Nr. 41, p. 16-22.
Zwei Typen der“Schilling-Marke“ Michel-Nr. 1179 / Ričardas Vainora // Baltikum. – 2018, Nr. 5, p. 65.

Iliustr.:
Ričardas Vainora. 2021 10 19.
Ričardas Vainora (dešinėje) su XXVII knygos mėgėjų draugijos nariais, europarlamentaru L. Mažyliu ir A. Surbliu. Briuselis. 2022 05 19.

vainora_ricardas_su_lmazyliu_asurbliu_europos_parlamente_2022_05_19
Ričardas Vainora (pirmas dešinėje) su XXVII knygos mėgėjų draugijos nariais, europarlamentaru L. Mažyliu ir A. Surbliu