Viktoras Cimkauskas

cimkauskas_2003

Bibliofilas, vienas XXVII knygos mėgėjų draugijos steigėjų Viktoras Cimkauskas (1896 03 12 Šiauliuose – 1944 Vokietijos koncentracijos stovykloje) turėjo vertingą asmeninę biblioteką (dalį jos buvo paveldėjęs iš savo tėvo, taip pat bibliofilo, Mykolo Cimkausko). Savo bibliotekos knygas duodavo pasiskaityti už tam tikrą mokestį, nes labai saugojo, kad nedingtų. Asmeninės bibliotekos knygoms turėjo du ekslibrisus. Vieną jų 1923 m. jam sukūrė dailininkas Mstislavas Dobužinskis, o kitą 1926 m. nupiešė latvių grafikas Sigismundas Vidbergas. Turėjo ne tik savo ekslibrisus, bet ir surinktą įvairių asmenų ekslibrisų kolekciją, domėjosi jais, parašė straipsnį „XXVII knygos mėgėjų ekslibrisai“, įdėtą į XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščio antrą tomą (XXVII knygos mėgėjų ex-librisai / V. C-kas// XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjai, 1937, t. 2, p. 182–186). 1931 m. sausio 27 d. išrinkus pirmąją Draugijos valdybą buvo patvirtintas jos sekretoriumi ir juo liko iki pat 1940 m., Draugijoje turėjo ketvirtą numerį. Dauguma V. Cimkausko asmeninės bibliotekos knygų vokiečių okupacijos metais buvo išgrobstyta, dingo net tie leidiniai, kuriuos bandyta išsaugoti, perduodant bibliotekoms, M. K. Čiurlionio muziejui. Vilhelmas Burkauskas 1960 m. rašytuose atsiminimuose apie Vokietijoje nužudytą ir ten palaidotą Viktorą Cimkauską rašė, jog jis buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos siela, nepakeičiamas jos sekretorius, bibliofilas iš prigimties (Aštuonerius metus su „Knygos mėgėjais“ (1933–1940): mašinraštis. – Kaunas, 1960. LNB Rankraščių skyrius. F. 40, b. 16, l. 4-5: [Kopija KAVB: KA-76].

Bibliografija:
Kuriais įstatymais gyvena Lietuvos valstybė / V. Cimkauskas // Teisė. – 1922, Nr. 3, p. 22-27.
Keletas žodžių apie knygos ženklą / V. C. [Viktoras Cimkaukas] // Meno kultūra. –1926, Nr. 11, p. 427–428.
Advokatai teisėjų rolėje / V. Cimkauskas // Teisė. – 1927, Nr. 11, p. 62-66.
Romanas su knyga / V. C. [Viktoras Cimkauskas] // Meno kultūra. – 1930, Nr. 6, p. 15-17.
Naujasis lietuviškos knygos ženklas / V. Cimkauskas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjai, 1937, p. 37-44.
Chronika / V. C-kas [Viktoras Cimkauskas] // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjai, 1937, p. 177-181.
XXVII knygos mėgėjų ex-librisai / V. C-kas [Viktoras Cimkauskas] // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjai, 1937, p. 182-186.
XXVII knygos mėgėjai / V. Cimkauskas // Knygų lentyna. – 1940, Nr. 2, p. 10–11.
Apie šiauliečio Viktoro Cimkausko rinkinį / Vilius Puronas // Šiaulių naujienos. – 2015, bal. 30, p. 4.
Bibliofilas Viktoras Cimkauskas / Genovaitė Raguotienė // Tarp knygų. – 2003, Nr. 9, p. 29-33.
Bibliofilas Viktoras Cimkauskas // Mylėję knygą / Genovaitė Tėvelytė-Raguotienė; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2015, p. 110–119.

Iliustracijos:
Viktoro Cimkausko ekslibrisas: [dail. Mstislavas Dobužinskis] // Лекции по общему государственному праву / Ф. Кокошкин. – Изд. 2.-Москва: Издание Бр. Башмаковых, 1912.
Viktoras Cimkauskas // Tarp knygų. – 2003, Nr. 9, p. 30.

cimkauskas_ekslibrisas_dobuzinskio