Tautvydas Majauskas

majauskas_tautvydas_1993_spaustuves_direktorius_spaustuvininkas_mykolas_morkunas_ir_morkunieciai_2014_p96

Knygų leidėjas, spaustuvės „Morkūnas ir Ko“ direktorius, leidyklos „Naujasis lankas“ savininkas Tautvydas Majauskas (g. 1951 08 19 Gėluvos k., Raseinių raj.) į XXVII knygos mėgėjų draugiją įstojo 2010 03 27, Draugijoje turi vienuoliktą numerį. Buvo atkurtos Draugijos metraščių techniniu redaktoriumi, juos išleido spaustuvė „Morkūnas ir Ko“, leidykla „Naujasis lankas“ (dviejų tomų, taip pat išspausdintų „Morkūnas ir Ko“ spaustuvėje, leidėju kartu su XXVII knygos mėgėjų draugija buvo V. Staniulio knygynas antikvariatas). Dalyvavo Draugijos narių parengtų knygų pristatymuose, buvo Draugijos ir jos leidinių rėmėju.
T. Majauskas 1957–1961 lankė Gėluvos pradinę mokyklą, vėliau persikėlė į Saugus (Šilutės r.), 1961–1968 mokėsi Saugų vidurinėje mokykloje, 1968–1973 studijavo KPI (dabar KTU), baigęs dirbo KPI Vibrotechnikos laboratorijos mokslo darbuotoju, o nuo 1977 iki 1994 Žemės ūkio statybos projektavimo instituto grupės vadovas, skyriaus viršininkas, nuo 1993 tapo spaustuvės „Morkūnas ir Ko“ direktoriumi. Spaustuvė „Morkūnas ir Ko“ Kaune pradėjo veikti 1993 nuomojamose iš Kauno politechnikos instituto patalpose Studentų gatvėje su iš Čikagos atvežta spaustuvininko M. Morkūno spaustuvės įranga. 1994 buvo įsteigta leidykla „Naujasis lankas”, kurios vadovu tapo V. Zavadskis, po to T. Majauskas. T. Majauskas buvo savanoriu 1991 sausio 13-os įvykiuose, saugojo Lietuvos Seimą, apdovanotas Sausio 13-tosios medaliu. Dalyvavo „Į Laisvę” fondo veikloje Lietuvoje, buvo jos valdybos narys. M. Morkūno spaustuvė yra išspausdinusi didžiąją dalį Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos išleistų knygų. Tarp jų – J. Lukšos-Daumanto „Partizanai“ ir J. Lukšos-Daumanto „Laiškai mylimosioms“, „Lietuvos partizanų Tauro apygarda 1945–1952“, „Didžiosios Kovos apygardos partizanai“, „Tremties vaikai“, „Partizanų Motinos“, „Laisvės kovų archyvo“ tomus ir kt. Kaune išleisti ir 31 žurnalo „Į Laisvę“ numeris, B. Brazdžionio, J. Blekaičio, A. Radžiaus, I. Urbono, kunigų A. Paškaus ir St. Ylos ir kt. knygos. Čia pasaulį išvydo rašytojų L. Inio, A. Mikutos, A. E. Puišytės, R. Keturakio, L. Gustainio, J. Juškaičio, M. Martinaičio, XXVII knygos mėgėjų draugijos nario kun. R. Mikutavičius knygos, „XXVII knygos mėgėjų metraščiai“. „Morkūno ir Ko“ spaustuvės Lietuvoje 20-mečiui išleista V. Babonaitės-Paplauskienės knyga „Spaustuvininkas Mykolas Morkūnas ir „morkūniečiai“. Joje rašoma ir apie spaustuvės „Morkūnas ir Ko“ įsikūrimą Kaune bei šios spaustuvės direktoriaus T. Majausko veiklą.

Apdovanojimai:
Sausio 13 medalis (1991)
Kauno m. savivaldybės Kauno burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis (2013)

Bibliografija:
Nuo Diurerio iki …: ekslibrisų parodos katalogas / sudarė Dalia Poškienė; pratarmės autorius Vytautas Gocentas; dailininkas Vladimiras Beresniovas; maketavo Tautvydas Majauskas; spaustuvė „Morkūnas ir Ko“. – Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
Grafikės Albinos Makūnaitės 1957 metais sukurti medžio raižiniai Vinco Mykolaičio-Putino romanui „Sukilėliai“: [atvirukų rinkinys] / XXVII knygos mėgėjų draugija, Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka; [parengė Vladimiras Beresniovas, Sabina Dūdienė, Tautvydas Majauskas, Dalia Poškienė]. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2013.
Dailės paroda „Atgimimas“, skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti: 2014, Kaunas; [katalogas] / [Kauno dailininkų klubas “Meno sparnai”, Kauno architektų ir dailininkų klubas „Sfinksas“]; [sudarė Vilius Ksaveras Slavinskas ir Tautvydas Majauskas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2014.

Parengta pagal:
Spaustuvininkas Mykolas Morkūnas: [rašoma apie M. Morkūno spaustuvės Kaune „Morkūnas ir Ko“ darbų pradžią, jos pasikviestus vadovus T. Majauską ir V. Zavadskį] / Stanislovas Abromavičius // Draugas: Kultūros, meno, literatūros, mokslo priedas. – 2014, rugs. 20, p. 3: nuotr.
Spaustuvininkas Mykolas Morkūnas ir “morkūniečiai” / Virginija Babonaitė-Paplauskienė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2014.
Įprasminę gyvenimus: [Apie spaustuvės “Morkūnas ir Ko vadovą T. Majauską ir jo giminės istoriją] / Povilas Kaunas; autoriaus nuotraukos // Alio, Raseiniai. – 2015, rugs. 17, p. 12–14.
Majauskas Tautvydas // Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaunas 2008. – Kaunas: UAB „Neolitas“, 2008, p. 582.

Iliustr.:
Darbų pradžia M. Morkūno spaustuvėje Kaune: iš kairės Tautvydas Majauskas, Vidmantas Zavadskis ir Mykolas Morkūnas, 1993 metai // Draugas: Kultūros, meno, literatūros, mokslo priedas. – 2014, rugs. 20, p. 3.
Spaustuvės direktorius Tautvydas Majauskas. Kaunas. 1993 // Spaustuvininkas Mykolas Morkūnas ir „morkūniečiai“ / Virginija Babonaitė-Paplauskienė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2014, p. 96.

majauskas_tautvydas_1993_su_vzavadskiu_mmorkunu_mmorkuno_sp_kaune_spaustuvininkas_morkunas_ir_morkunieciai_p92